Τα ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού

Τα ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού παρέχουν αρχική επαγγελματική κατάρτιση σε απόφοιτους της τυπικής μη υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γ.Ε.Λ. και ΕΠΑ.Λ., καθώς και των ΕΠΑ.Σ. , Σ.Ε.Κ., ή ανώτατης εκπαίδευσης, σε ειδικότητες της «Ομάδας Προσανατολισμού Επαγγελμάτων Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον νόμο 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 193/Α) του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.

Ειδικότητες :

•  Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής – Υπηρεσία ορόφων – Εμπορευματογνωσία)

•  Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef)

•  Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής

Οι μονάδες κατάρτισης του Υπουργείου Τουρισμού που λειτουργούν στις παρακάτω πόλεις παρέχουν κατάρτιση στις εξής ειδικότητες:

Ανάβυσσος Αττικής

•  Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής – Υπηρεσία ορόφων – Εμπορευματογνωσία)

•  Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef)

•  Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής

Θεσσαλονίκη-Περαία Θερμαϊκού

•  Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής – Υπηρεσία ορόφων – Εμπορευματογνωσία)

•  Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef)

•  Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής

Ηράκλειο Κρήτης-Κοκκίνι Χάνι

•  Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής – Υπηρεσία ορόφων – Εμπορευματογνωσία)

•  Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef)

•  Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής

Ρόδος

•  Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής – Υπηρεσία ορόφων – Εμπορευματογνωσία)

•  Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef)

•  Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής

Κέρκυρα

•  Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής – Υπηρεσία ορόφων – Εμπορευματογνωσία)

•  Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef)

•  Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής

Άργος Πελοπόννησου

•  Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής – Υπηρεσία ορόφων – Εμπορευματογνωσία)

•  Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef)

Γαλαξίδι

•  Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής – Υπηρεσία ορόφων – Εμπορευματογνωσία)

•  Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef)

Αλεξανδρούπολη

•  Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής – Υπηρεσία ορόφων – Εμπορευματογνωσία)

•  Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef)

 

Η φοίτηση στα ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού παρέχεται δωρεάν .

Προϋποθέσεις φοίτησης

Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία εισαγωγής, ο αριθμός των εισακτέων ανά Μονάδα Κατάρτισης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ορίζονται στην «Προκήρυξη εισαγωγής καταρτισμένων» που δημοσιεύεται κατά τους θερινούς μήνες κάθε έτους και αναρτάται στην ιστοσελίδα: www.mintour.edu.gr

Φοίτηση

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι υποχρεωτική, διαρκεί πέντε (5) συνολικά εξάμηνα και επιμερίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας έως 1200 ώρες ανά ειδικότητα και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

Το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης πραγματοποιείται σε τουριστικές επιχειρήσεις (Ξενοδοχεία, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής) και εργαστήρια ζαχαροπλαστικής. Οι καταρτιζόμενοι ΙΕΚ τοποθετούνται στις επιχειρήσεις για την πραγματοποίηση της πρακτικής τους άσκησης με τη διαδικασία της ονομαστικής τοποθέτησης.

Το πρόγραμμα σπουδών οδηγεί σε απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Οι απόφοιτοι δύνανται να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίες διεξάγονται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντωνκαι Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) και οδηγούν στην απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής ειδικότητας,επιπέδου 5 (αρ. 25 ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α)

Τα προγράμματα σπουδών ανά ειδικότητα συμπεριλαμβάνουν τα παρακάτω μαθήματα:

Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής – Υπηρεσία ορόφων – Εμπορευματογνωσία)

Α’ Εξάμηνο

Αρχές Οικονομικής – Τουρισμός – Οργάνωση, Λειτουργία Ξενοδοχείων Ι – Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι – Αγγλικά –
Γερμανικά – Marketing – Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Β’ Εξάμηνο

Οργάνωση, Λειτουργία Ξενοδοχείων ΙΙ – Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ – Αγγλικά – Γερμανικά – Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα – Οργάνωση, Λειτουργία Εστιατορίου – Υγιεινή και Ασφάλεια – Bar – Οινολογία

Γ’ Εξάμηνο

Τουρισμός – Οργάνωση, Λειτουργία Μαγειρίου – Αγγλικά – Γερμανικά – Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα –
Τροφογνωσία, Εδεσματολόγιο – Ξενοδοχειακές Εφαρμογές με χρήση Η/Υ – Λογιστική Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

Δ’ Εξάμηνο

Αγγλικά – Γερμανικά – Πρακτική Άσκηση

Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef)

Α’ Εξάμηνο

Γαλλικά – Αρχές Οικονομικής – Τέχνη Μαγειρικής Ι – Στοιχεία Ζαχαροπλαστικής Ι – Τεχνικές Εγκαταστάσεις, Εξοπλισμός – Έλεγχος Εμπορευμάτων – Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Β’ Εξάμηνο

Γαλλικά – Πρακτική εφαρμογή στην Ειδικότητα – Οργάνωση, Λειτουργία Εστιατορίου – Κοστολόγια Παρασκευασμάτων  – Οινολογία – Υγιεινή και Ασφάλεια – Τέχνη Μαγειρικής ΙΙ – Στοιχεία Ζαχαροπλαστικής ΙΙ

Γ’ Εξάμηνο

Γαλλικά – Αγγλικά – Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα – Τέχνη Μαγειρικής ΙΙΙ – Σύνθεση Μενού – Τεμαχισμός Κρεάτων – Τροφογνωσία, Εδεσματολόγιο – Διαιτητική

Δ’ Εξάμηνο

Γαλλικά – Αγγλικά – Διακοσμητική Παρασκευασμάτων – Τέχνη Μαγειρικής IV – Τεμαχισμός Κρεάτων ΙΙ – Πρακτική Άσκηση

Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής

Α’ Εξάμηνο

Γαλλικά – Αρχές Οικονομικής – Τεχνικές Εγκαταστάσεις, Εξοπλισμός – Έλεγχος Εμπορευμάτων – Πρώτες Ύλες και Προϊόντα Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής – Ζαχαροπλαστική Τέχνη – Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Β’ Εξάμηνο

Γαλλικά – Ζαχαροπλαστική Τέχνη – Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα – Αρτοποιητική Τέχνη – Υγιεινή και Ασφάλεια – Κοστολόγιο Παρασκευασμάτων – Στοιχεία Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας ( HACCP )

Γ’ Εξάμηνο

Γαλλικά – Αγγλικά – Ζαχαροπλαστική Τέχνη – Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα – Αρτοποιητική Τέχνη – Διαιτητική – Αρχές Νομοθεσίας Τροφίμων-Επαγγέλματος

Δ’ εξάμηνο

Γαλλικά – Αγγλικά – Ζαχαροπλαστική Τέχνη – Αρτοποιητική Τέχνη – Πρακτική Άσκηση

  •  
  •  
  •  

Leave a comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com