Τι πρέπει να γνωρίζετε για την αίτηση των κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ:

Το παρόν σύστημα ( https://transfer2.it.minedu.gov.gr/ )  αφορά φοιτητές των ΑΕΙ και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, οι οποίοι απευθύνουν ηλεκτρονική αίτηση για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή, επικαλούμενοι ιδιαίτερα σοβαρούς και τεκμηριωμένα εξαιρετικούς λόγους, προς την Επιτροπή κατ’ Εξαίρεση Μετεγγραφών.

Το νομοθετικό πλαίσιο για τις κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές περιγράφεται στην παρ. 9 του άρθρου 21 του ν. 4332 (ΦΕΚ 79Α΄/2015), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και στην Υ.Α. υπ’ αριθμ. 181797/Ζ1/ (ΦΕΚ 4272/ Β’/22-11-2019).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ:

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή οι αιτούντες πρέπει να χρησιμοποιήσουν τον κωδικό χρήστη (username) και το συνθηματικό (password) των Ιδρυματικών τους λογαριασμών μέσω των οποίων ταυτοποιούνται στην Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης του ΕΔΕΤ.

Επισημαίνεται ότι η υποβληθείσα ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά την έννοια και με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄ 75).

Μετά την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής αίτησης, οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν ένα ενοποιημένο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή PDF (οδηγίες για τη συνένωση στο tab “Βοήθεια”) με τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τους λόγους που επικαλέστηκαν στην ηλεκτρονική τους αίτηση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πρώτη σελίδα του ενοποιημένου αρχείου πρέπει να είναι η ηλεκτρονική αίτηση.

Για την είσοδο τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή της υποβολής του αρχείου των δικαιολογητικών “MyDocs” οι αιτούντες πρέπει να χρησιμοποιήσουν τον κωδικό χρήστη (username) και το συνθηματικό (password) της Α.Α.Δ.Ε. (TAXISnet). Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε λογαριασμό στο TaxisNet μπορείτε να πληροφορηθείτε σχετικά με την δημιουργία του στην σελίδα των υπηρεσιών πιστοποίησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Προσοχή στην ασφαλή αποσύνδεσή σας από την υπηρεσία.

Χρησιμοποιείτε πάντα τη λειτουργία “Αποσύνδεση” από την εφαρμογή, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών σας, αποτρέποντας τρίτους να αποκτήσουν πρόσβαση στις υπηρεσίες σας μετά την απομάκρυνσή σας από τον υπολογιστή.
Αν δεν χρησιμοποιείτε τον προσωπικό σας υπολογιστή (πχ βρίσκεστε σε Internet Cafe ή χρησιμοποιείτε ένα διαμοιραζόμενο υπολογιστή γραφείου ή εργαστηρίου), για να μην καταγράφεται η δικτυακή σας δραστηριότητα, χρησιμοποιήστε την λειτουργία “Περιήγησης InPrivate”.
Σε περίπτωση που ο φυλλομετρητής σας δεν υποστηρίζει περιήγηση InPrivate, χρησιμοποιείστε την επιλογή εκκαθάρισης προσωπικών δεδομένων (Clear Private Data) ή εναλλακτικά κλείστε όλα τα παράθυρα του φυλλομετρητή σας.

© 2019, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr

0 Shares

8 thoughts on “Τι πρέπει να γνωρίζετε για την αίτηση των κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών

  1. Καλησπέρα. Υποβάλαμε αίτηση μεταγραφής με λαθος κατηγορία και απορρίφθηκε . Η σωστή κατηγορία ήταν αδελφών φοιτητών με εισόδημα κατά κεφαλήν κάτω από 12500 ευρώ. Έχουμε ελπίδες με την κατ’ εξαίρεση διαδικασία μεταγραφών;

  2. ΚΑΛΗΜΕΡΑ. ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΚΛΕΙΨΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΦΟΙΤΗΣΕΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΧΟΛΗ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΡΝΗΘΕΙ ΤΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ Η΄ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΧΟΛΗ;

  3. Γεια σας μια ερώτηση καταλαθος πάτησα την υποβολή και στάλθηκε μόνο ένα δικαιολογητικό. Μετά όμως τα εστειλα όλα μαζί και με άφησε να τα στείλω αλλά στις αιτήσεις μου έχει ακόμα το 1 που εστειλα λάθος. Θα τα δουν όλα;; Η θα τα απορρίψουν επειδή έκανα ένα λάθος;;

    • Μπορείς να τα στείλεις ξανά με το ίδιο όνομα αρχείου με σχόλιο : Ανακοινοποίηση στο ορθό.

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!