Συχνές ερωτήσεις/απαντήσεις για αναγνωρισμένες σπουδές στο εξωτερικό

ΕΡ:Ποιός είναι ο κύριος νόμος για την αναγνώριση τίτλων σπουδών που απονέμονται από ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, πανεπιστημιακής και τεχνολογικής κατεύθυνσης της αλλοδαπής?
ΑΠ: ΝΟΜΟΣ 3328/2005 – ΦΕΚ 80/Α/1.4.2005 ( τροποποίηση: Ν3369/2005)
n3328_2005.doc
n3369_2005.pdf
ΕΡ:Αναγνωρίζεται το πτυχίο μου που έκανα στο παράρτημα—- στην Ελλάδα, του πανεπιστημίου——του εξωτερικού;
ΑΠ : Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο 3328/2005, αρ.4, παρ.β, όλες οι σπουδές πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί σε ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα. Πτυχία που προέρχονται από σπουδές ή μέρος σπουδών που έχει πραγματοποιηθεί σε παράρτημα ξένου Πανεπιστημίου στην Ελλάδα δεν αναγνωρίζονται ακαδημαϊκά, καθώς η αναγνώρισή τους δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 8 του Ελληνικού Συντάγματος το οποίο ορίζει ότι : “Η σύσταση ανώτατων σχολών από Ιδιώτες απαγορεύεται”.
ΕΡ: Έχω τελειώσει Ιατρική / Οδοντιατρική στην Βουλγαρία/ Ρουμανία. Τώρα που μπήκαν οι χώρες αυτές στην Ε.Ε. το πτυχίο μου αναγνωρίζεται αυτόματα;
ΑΠ:  Η επαγγελματική αναγνώριση Τίτλων Επιστημών Υγείας που προέρχονται από χώρες της Ε.Ε. αποδίδεται από τις κατά τόπους Νομαρχίες ή το Υπουργείο Υγείας.
Το ΔΟΑΤΑΠ αποδίδει την ακαδημαϊκή αναγνώριση των τίτλων Οδοντιατρικής/Ιατρικής Βουλγαρίας και Ρουμανίας για όλους τους εγγραφέντες στα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών πριν από την ένταξη των χωρών αυτών στην Ε.Ε. κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής των ενδιαφερομένων σε υποχρεωτικές συμπληρωματικές εξετάσεις που διενεργούνται από τον ίδιο τον Οργανισμό.

ΕΡ:Ποιά πανεπιστήμια είναι αναγνωρισμένα στην__(χώρα)_στον τομέα της__(κλάδος)_ ;

ΑΠ: http://62.103.84.30/2.php

Πηγη: http://www.doatap.gr/gr/faq.php

© 2009 – 2012, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Comment

19 − 8 =

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!