Ανώτατη Διάρκεια Φοίτησης – Υποχρεωτική εγγραφή φοιτητών

Α) Όσοι φοιτητές μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 (31-8-2012) συμπληρώσουν διάρκεια φοίτησης ίση ή μεγαλύτερη από 2ν + 2, θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 (31-8-2014), για να μη χάσουν αυτοδικαίως τη φοιτητική τους ιδιότητα (Ν. 4009/2011, άρθρο 80, παρ. 9 α).
Β) Όσοι φοιτητές μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 (31-8-2012) συμπληρώσουν διάρκεια φοίτησης ίση ή μεγαλύτερη από ν + 4, θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 (31-8-2015), για να μη χάσουν αυτοδικαίως τη φοιτητική τους ιδιότητα (Ν. 4009/2011, άρθρο 80, παρ. 9 β) .
Γ) Όσοι φοιτητές μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 (31-8-2012) συμπληρώσουν διάρκεια φοίτησης μικρότερη από ν + 4, χάνουν αυτοδικαίως τη φοιτητική τους ιδιότητα, μόλις συμπληρώσουν διάρκεια φοίτησης ίση με 2ν (Ν. 4009/2011, άρθρο 80, παρ. 9 γ) .
Δ) Για τους φοιτητές, οι οποίοι εισήχθησαν το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 και για όσους θα εισαχθούν στο εξής ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4009/2011 (άρθρο 33, παρ.11 α), δηλαδή χάνουν αυτοδικαίως τη φοιτητική τους ιδιότητα, μόλις συμπληρώσουν διάρκεια φοίτησης ίση με ν+4.
Για την περίπτωση φοιτητών μερικής φοίτησης ο ανώτατος χρόνος σπουδών για τη λήψη πτυχίου είναι ίσος με 2 ν.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:
1. Όπου ν σημαίνει εξάμηνο.
2. Το ακαδημαϊκό έτος ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου και λήγει στις 31 Αυγούστου του επόμενου έτους.

Υποχρεωτική εγγραφή φοιτητών

Ενημερώνουμε όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4009/2-9-2011, θα πρέπει όλοι ανεξαιρέτως οι φοιτητές να εγγράφονται στην αρχή κάθε εξαμήνου υποχρεωτικά, διότι η μη εγγραφή σε δυο συνεχόμενα εξάμηνα σημαίνει αυτοδίκαιη διαγραφή από την σχολή.
Για τον λόγο αυτό:
1) Όσοι φοιτητές έχουν υποβάλλει δήλωση μαθημάτων θεωρούνται εγγεγραμμένοι στο εξάμηνο σπουδών.
2) Όσοι φοιτητές δεν έχουν υποβάλλει δήλωση μαθημάτων, θα πρέπει να υποβάλλουν δήλωση εγγραφής στην γραμματεία του Τμήματος τους, συμπληρώνοντας το επισυναπτόμενο «Έντυπο εγγραφής σε εξάμηνο» και να το αποστείλουν είτε με e-mail, είτε με ταχυδρομείο, είτε με fax κλπ. μέχρι την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2011, στην γραμματεία του Τμήματος τους.

Υποσημείωση: Γνωρίζουμε σε όλους τους φοιτητές ότι:
1) Από το επόμενο εξάμηνο σπουδών (εαρινό), οι δηλώσεις εγγραφής στο εξάμηνο θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά και σε καθορισμένες ημερομηνίες από το κάθε Τμήμα μαζί με τις δηλώσεις μαθημάτων.
2) Όσοι φοιτητές δεν έχουν ηλεκτρονικό λογαριασμό που δόθηκε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, να απευθυνθούν στις γραμματείες των Τμημάτων τους για την απόκτηση του μετά την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2011, γιατί θα είναι απαραίτητος στην δήλωση εγγραφής.
3) Οι φοιτητές που φεύγουν στο εξωτερικό με το πρόγραμμα ERASMUS, πρέπει να κάνουν δήλωση εγγραφής σε εξάμηνο σπουδών στο Τμήμα τους και για το διάστημα που λείπουν.

πηγή: http://www.uth.gr/genannounce/1019-20111101-diarkeia-eggrafi

© 2012, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr

0 Shares

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!