Τα Γραφεία Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας των ΑΕΙ και ΤΕΙ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ:
– Αθηνών: http://career-office.uoa.gr
– Οικονομικό Αθηνών: http://www.career.aueb.gr
– Πειραιώς: http://career.unipi.gr
– Πάντειο: http://diasyndesi.panteion.gr
– Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: http://career.central.ntua.gr
– Γεωπονικό: http://www.career.aua.gr
– Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης: https://www.dasta.auth.gr
– Δημοκρίτειο Θράκης: http://career.duth.gr
– Κρήτης: http://www.dasta.uoc.gr/career
– Πατρών: http://www.cais.upatras.gr
– Ιόνιο: http://dasta.ionio.gr/liaison
– Αιγαίου: http://career.aegean.gr
– Δυτικής Μακεδονίας: http://dasta.uowm.gr/career
– Θεσσαλίας: http://www.career.uth.gr
– Ιωαννίνων: http://dasta.uoi.gr/mydasta
– Μακεδονίας: http://career.uom.gr
– Πελοποννήσου: http://career.uop.gr
– Πολυτεχνείο Κρήτης: http://www.career.tuc.gr
– Χαροκόπειο: http://www.career.tuc.gr
– Διεθνές: http://www.ihu.edu.gr/index.php/en/career-office.html
– Ελληνικό Ανοικτό: http://career.eap.gr
ΤΕΙ:
n Αθηνών: http://www.career.teiath.gr
n Θεσσαλονίκης: http://www.career.teithe.gr
n Ηπείρου: http://career.teiep.gr
n Καβάλας: http://career.teikav.edu.gr
n Καλαμάτας: http://www.career.teikal.gr
n Κρήτης: http://www.career.teiher.gr
n Λαμίας: http://career.teilam.gr
n Λάρισας: http://www.career.teilar.gr
n Μεσολογγίου: http://news.teimes.gr
n Πάτρας: http://dasta.teipat.gr/career
n Πειραιά: http://gdias.teipir.gr
n Σερρών: http://www.teiser.gr/diasyndesi
n Χαλκίδας: http://www.career.teihal.gr
n Δυτικής Μακεδονίας: http://www.dasta.teikoz.gr

© 2012, . All rights reserved.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!