ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Πτυχία με θετικό πρόσημο στην αγορά
ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Σήμερα το αφιέρωμα του «Παιδεία» αφορά 25 τμήματα ΑΕΙ με αντικείμενο την Οικονομία και τη Διοίκηση, με σκοπό την έγκαιρη πληροφόρηση των υποψηφίων για το περιεχόμενο σπουδών κάθε ομάδας οικονομικών τμημάτων, για τις δυνατότητες με τις οποίες οπλίζουν τους πτυχιούχους στην αγορά εργασίας, καθώς και για τις προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Μόρια: 14.518-18.474
«Up» οι προτιμήσεις «down» οι βάσεις εισαγωγής
Η στροφή των νέων προς τα τμήματα Οικονομίας και Διοίκησης αποτυπώνεται στις προτιμήσεις των υποψηφίων στα μηχανογραφικά τους δελτία. Η «αριθμητική» των στοιχείων, όπως αποτυπώνεται και στον σχετικό πίνακα, φανερώνει με σαφήνεια ότι οι οικονομικές σπουδές στη χώρα μας ενδιαφέρουν έναν πολύ μεγάλο αριθμό υποψηφίων, περίπου 1 στους 3, και ως εκ τούτου «απολαμβάνουν» όχι μόνο τον συνωστισμό των χιλιάδων υποψηφίων που διαγωνίζονται για την εισαγωγή τους σ’ αυτά, αλλά και υψηλές βαθμολογίες των εισακτέων. Τα περισσότερα τμήματα ΑΕΙ το 5ου πεδίου παρουσίασαν το 2008 πτώση των βάσεων εισαγωγής, που ήταν οριακή στα κεντρικά και έντονη στα περιφερειακά. Ετσι οι βάσεις διαμορφώθηκαν από 14.518 έως 18.474 μόρια. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι τα κεντρικά ΑΕΙ, Αθήνας, Πειραιά, Θεσσαλονίκης έχουν υψηλές βάσεις εισαγωγής πάνω από τα 17.000 μόρια.

Ανάγκη για 10.000 οικονομολόγους
Αυτό, βεβαίως, σχετίζεται με τις προσδοκίες για επαγγελματική αποκατάσταση. Η στελέχωση επιχειρήσεων, δημόσιων και ιδιωτικών, με άριστους γνώστες των χρηματοοικονομικών πραγμάτων, με επιστήμονες του μάρκετινγκ και ανθρώπους του διοικείν, με εξειδικευμένους οικονομολόγους είναι όσο ποτέ αναγκαία. Ολα, μάλιστα, δείχνουν ότι το καθεστώς απορρόφησης τέτοιων στελεχών θα διατηρηθεί και τα επόμενα χρόνια, καθώς πολλοί φορείς της αγοράς εργασίας εκτιμούν «ότι τα προσεχή χρόνια οι ανάγκες για εξειδικευμένους οικονομολόγους θα προσεγγίσουν τα 10.000 άτομα». Σε έρευνα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (Δ. Σερεμέτης) με θέμα τις «Διαδικασίες ενσωμάτωσης των νέων στην αγορά εργασίας: Η περίπτωση των αποφοίτων Κοινωνικών Επιστημών της Ανώτατης Εκπαίδευσης» επισημαίνεται ότι οι απόφοιτοι των Οικονομικών Επιστημών χαρακτηρίζονται από μεγάλη διασπορά σε επαγγέλματα και καταλαμβάνουν θέσεις εργασίας σε μεγάλο εύρος της επαγγελματικής ιεραρχίας: όχι μόνο ως λογιστές, δημόσιοι υπάλληλοι, διευθύνοντες ή στελέχη σε επιχειρήσεις και οργανισμούς αλλά και ως εκπαιδευτικοί υπάλληλοι γραφείου κ.λπ.

Σε έρευνα του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών για τις ανάγκες των επιχειρήσεων μέχρι το 2007-08 μέσα στις πρώτες 16 σε ζήτηση ειδικότητες αιχμής της τριτοβάθμιας προβλέπεται να είναι αυτή των Οικονομολόγων, των Λογιστών (με ζήτηση από το 29% των επιχειρήσεων) και του Μάρκετινγκ. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ειδικούς, το πτυχίο της Σχολής και μόνο δεν αρκεί. Το μεταπτυχιακό είναι απαραίτητο. Οχι απαραιτήτως διδακτορικό, αλλά μάστερ οπωσδήποτε. Στην περίπτωση βεβαίως του νέου που ενδιαφέρεται να ακολουθήσει μια καλή επαγγελματική σταδιοδρομία και όχι απλώς να «χωθεί» κάπου.

Υπάρχει η εκτίμηση όμως ότι η «μόδα» του Μάστερ οφ Μπίζνες Αντμινιστρέισον (ΜΒΑ) φθίνει. Συνιστάται στους υποψηφίους πρώτα να κάνουν γενικά Οικονομικά, δηλαδή Μικροοικονομία, Μακροοικονομία και μετά να επιλέξουν κάτι ανάλογα με την κλίση τους. Αν θέλουν να έχουν ακαδημαϊκή καριέρα, να πάνε προς τα Μαθηματικά και την Οικονομετρία. Αν θέλουν να κάνουν επαγγελματική καριέρα, να πάρουν Χρηματοοικονομική. Επίσης μεγάλη ζήτηση έχει σήμερα ο συνδυασμός Πληροφορικής με Λογιστική και Λογιστικής με Χρηματοοικονομικά, ενώ περιζήτητοι είναι κι αυτοί που ασχολούνται με διεθνή λογιστικά πρότυπα.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Λειτουργούν 10 τμήματα, τα οποία σε γενικές γραμμές προσελκύουν υποψηφίους με σχετικά υψηλές βαθμολογίες. Οι πτυχιούχοι έχουν ευνοϊκές προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης και διάφορες έρευνες έχουν αναδείξει τους πτυχιούχους οικονομολόγους ως τους επιστήμονες με τις καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια.

Γενικά, οι απόφοιτοι μπορούν να απασχοληθούν στο εμπόριο, τη διεθνή οικονομία, την πολιτική, τη γεωργία, τα νομισματικά θέματα. Ειδικότερα, μπορούν να απασχοληθούν: Ως οικονομολόγοι και οικονομικοί αναλυτές. Ως λογιστές σε εταιρείες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Ως ερευνητικό προσωπικό (Στατιστική Υπηρεσία κ.τ.λ.) Ως οικονομικοί σύμβουλοι. Ως φοροτεχνικοί σε οικονομικές υπηρεσίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Σε τράπεζες, οργανισμούς κοινής ωφέλειας και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα. Ως καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Αποστολή των 2 τμημάτων είναι η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στη λογιστική και στη χρηματοοικονομική, η σύνδεση με την επιχειρηματική δραστηριότητα και, φυσικά, η κατάρτιση στελεχών που ικανοποιούν το πρότυπο του σύγχρονου οικονομικού στελέχους ή διευθυντή.

Οι πτυχιούχοι είναι οι πλέον κατάλληλοι για τη στελέχωση των οικονομικών υπηρεσιών και των λογιστηρίων επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, λογιστικών-ελεγκτικών εταιρειών και μεγάλων χρηματοπιστωτικών και χρηματοοικονομικών οργανισμών, όπως εμπορικών και επενδυτικών τραπεζών, χρηματιστηριακών, επενδυτικών και ασφαλιστικών εταιρειών. Οι επαγγελματικές προοπτικές είναι θετικές και τα ποσοστά ανεργίας κυμαίνονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ένα από τα νεότερα και δυναμικότερα τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας. Οι φοιτητές παρακολουθούν τα δύο πρώτα χρόνια ένα κοινό πρόγραμμα με μαθήματα κορμού, στη συνέχεια επιλέγουν μία από τις διαθέσιμες κατευθύνσεις (Επιχειρησιακή Έρευνα/ Διοικητική Επιστήμη, Μάρκετινγκ, Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις). Οι πτυχιούχοι μπορούν να εργαστούν σε δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, ως καθηγητές στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση, στον ιδιωτικό τομέα ως διοικητικά στελέχη, σύμβουλοι, ερευνητές σε οικονομικές μονάδες ή επιχειρήσεις, και ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε δική τους επιχείρηση. Σύμφωνα με όλες τις δημοσιευμένες έρευνες, η ζήτηση στελεχών στους χώρους του μάρκετινγκ και της διοικητικής επιστήμης είναι έντονη.

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τα προγράμματα σπουδών και των 3 τμημάτων περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό μαθημάτων που καλύπτουν τις περιοχές της λογιστικής και της χρηματοοικονομικής, της διοίκησης παραγωγής, του μάρκετινγκ, της διοίκησης προσωπικού, της διαχείρισης περιβάλλοντος κ.ά.

Οι απόφοιτοι μπορούν να απασχοληθούν: Ως στελέχη σε μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Ως διευθυντικά στελέχη σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σε τράπεζες. Σε υπουργεία. Ως ελεύθεροι επαγγελματίες (σύμβουλοι επιχειρήσεων). Ως στελέχη στις επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ως καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έπειτα από φοίτηση στην ΑΣΠΑΙΤΕ.

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τα 2 τμήματα έχουν ως σκοπό την εκπαίδευση και τη διαμόρφωση επιστημονικού δυναμικού που θα στελεχώσει επιχειρήσεις και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τοπικού, εθνικού ή πολυεθνικού χαρακτήρα, μέσα στο πλαίσιο που δημιουργούν οι σύγχρονες επιστημονικο-κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες. Οι απόφοιτοι μπορούν να απασχοληθούν όπου και οι πτυχιούχοι Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων…

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
Λειτουργεί ένα τμήμα στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Στους φοιτητές του παρέχονται οι απαραίτητες γνώσεις για θέματα σχετικά με τη λειτουργία των επιχειρήσεων, των πιστωτικών ιδρυμάτων, των χρηματαγορών και των κεφαλαιαγορών, καθώς επίσης με το βασικό οικονομικό και νομικό πλαίσιο της χρηματοοικονομικής οργάνωσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται:

Στον ρόλο του οικονομικού διευθυντή. Στην οργάνωση τραπεζικών υπηρεσιών. Στην ανάλυση των χρηματαγορών και των κεφαλαιαγορών και ιδιαίτερα στη λειτουργία χρηματιστηρίων.

Πρόσφατες έρευνες αποκαλύπτουν ένα επάγγελμα με σημαντική ζήτηση στο μέλλον.

Σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις, στις περισσότερες χώρες η αναδιοργάνωση των τραπεζών δημιουργεί τάσεις αύξησης του αριθμού των μεσαίων στελεχών και των εξειδικευμένων, όπως αυτών που ασχολούνται με χρηματοοικονομική διαχείριση. Στοιχεία της πρυτανείας του Πανεπιστημίου του Πειραιά δείχνουν ότι η ανεργία των αποφοίτων είναι μόλις 2%.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΛΙΒΑΔΕΙΑ)
Οι απόφοιτοι των 2 τμημάτων έχουν δυνατότητες επαγγελματικής απασχόλησης στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Εντάσσονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας κι έχουν όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα του επαγγέλματος του οικονομολόγου. Επίσης, έχουν δικαίωμα ένταξης στον Σύνδεσμο Ελλήνων Περιφερειολόγων (ΣΕΠ), που κινείται στην κατεύθυνση της κατοχύρωσης της ειδικότητας του περιφερειολόγου σε περιπτώσεις όπως προκηρύξεις ειδικών θέσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση και στον δημόσιο τομέα, προσδιορισμού ειδικοτήτων για τη σύνθεση των ομάδων μελετών και ερευνητικών έργων κ.τ.λ.

Στον ιδιωτικό τομέα οι πτυχιούχοι του τμήματος απασχολούνται: Ως ανεξάρτητοι μελετητές. Ως στελέχη γραφείων μελετών σε θέματα περιφερειακής, τοπικής και κλαδικής ανάπτυξης. Ως οικονομολόγοι σε ιδιωτικές επιχειρήσεις κ.τ.λ.

Στον δημόσιο τομέα απασχολούνται: Ως στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, της περιφερειακής διοίκησης, της κεντρικής διοίκησης και των δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών . Ως καθηγητές Πολιτικής Οικονομίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έπειτα από φοίτηση στην ΑΣΠΑΙΤΕ. Σε φορείς οικονομικής έρευνας (Στατιστική Υπηρεσία κ.τ.λ.).

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
Σκοπός του τμήματος (Έδεσσα) είναι η δημιουργία στελεχών που συνδυάζουν ουσιαστική γνώση στους τομείς του μάρκετινγκ και της διοίκησης λειτουργιών μιας επιχείρησης. Οι απόφοιτοι θα μπορούν να απασχοληθούν: Ως στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, ιδιαίτερα στους τομείς: μάρκετινγκ, πωλήσεων, εξαγωγών διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, διοίκησης προμηθειών και υλικών, ανάλυσης συστημάτων και ανάπτυξης μηχανογραφικών συστημάτων. Σε οικονομικές υπηρεσίες του Δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε τράπεζες, λογιστικές-ελεγκτικές και χρηματιστηριακές εταιρείες. Σε εταιρείες μελετών, έρευνας αγοράς, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων. Ως οικονομικοί σύμβουλοι επιχειρήσεων. Ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Κοινό τμήμα του 4ου και 5ου Επιστημονικού Πεδίου που λειτουργεί στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Αποσκοπεί, μέσα από το «πάντρεμα» της διοικητικής επιστήμης με τις τεχνολογίες των πληροφοριών και επικοινωνιών, να προετοιμάσει επιστήμονες ικανούς να διαχειρίζονται πολύπλοκα προβλήματα και να ικανοποιούν τις ανάγκες που διαμορφώνονται σε διαρκή βάση από τις μεταλλαγές που συντελούνται στη διάρθρωση και στον χαρακτήρα της παραγωγικής λειτουργίας.

Οι απόφοιτοι εργάζονται ως στελέχη τα οποία εκτός της εξειδίκευσής τους στους τομείς της Διοίκησης των Επιχειρήσεων (Χρηματοοικονομική, Μάρκετινγκ, Λογιστική, Πωλήσεις, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων κ.λπ.) μπορούν να διαχειριστούν και να χρησιμοποιούν τη σύζευξη της διοικητικής επιστήμης με τις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές (Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες, Ποσοστικές Μέθοδοι).

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Είναι κοινό τμήμα του 4ου και 5ου Επιστημονικού Πεδίου που λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Το πρόγραμμα σπουδών και ιδιαίτερα το διοικητικό, οικονομικό και τεχνολογικό υπόβαθρο που αποκτούν οι απόφοιτοι δίνει τη δυνατότητα απασχόλησής τους σε ένα μεγάλο φάσμα επιχειρήσεων όλων των κλάδων και των τομέων της οικονομίας, επειδή ακριβώς το πλέγμα των γνώσεων που παρέχεται διακρίνεται από ευρύτητα, που επιτρέπει την προσαρμογή της γνώσης που αποκτήθηκε στις εκάστοτε απαιτήσεις. Οι πτυχιούχοι μπορούν να εργαστούν: σε ιδιωτικές και δημόσιες παραγωγικές επιχειρήσεις, σε ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών.

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Κοινό τμήμα του 4ου και 5ου Επιστημονικού Πεδίου που λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Νάουσα).

Σκοπός του είναι να καλλιεργεί και να προάγει γνώσεις οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και τεχνολογικές γνώσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές των τηλεπικοινωνιών και των ψηφιακών συστημάτων.

Οι απόφοιτοι θα μπορούν να απασχοληθούν σε θέσεις διοίκησης που απαιτούν ιδιαίτερη γνώση των εφαρμογών των νέων τεχνολογιών, σε θέσεις σχεδίασης και προτυποποίησης τεχνολογικών προϊόντων, σε τμήματα μάρκετινγκ, πωλήσεων και υποστήριξης αντίστοιχων υπηρεσιών σε τμήματα ποιοτικού ελέγχου, σε τμήματα διοίκησης καινοτομίας και τεχνολογικής αλλαγής.

Ψηλά οι μετοχές των οικονομικών επαγγελμάτων

Οσοι ακολουθήσουν τα οικονομικά επαγγέλματα, πρέπει να ξέρουν ότι οι διαφορές είναι πολλές τόσο στις απολαβές όσο και στις ευκαιρίες απασχόλησης και στα ωράρια.

Από έρευνα του Παντείου για τους αποφοίτους της τριετίας 1998 έως 2000 προκύπτει ότι σε συνθήκες υψηλής ανεργίας, ετεροαπασχόλησης και επισφαλούς εργασίας οι απόφοιτοι του κλάδου Οικονομικής Επιστήμης έχουν καλύτερες προϋποθέσεις απορρόφησης από πολλούς άλλους κλάδους.

Το ποσοστό των σταθερά απασχολουμένων είναι από τα υψηλότερα και ανέρχεται στο 89,7% των επισφαλώς απασχολουμένων στο 10,3%, ενώ των ανέργων στο 7,0%.

Αλλά και από την πιο πρόσφατη έρευνα του 2008 της Manpower προκύπτει ότι για το επόμενο τρίμηνο πιο δυναμικός εμφανίζεται ο τομέας των Χρηματοοικονομικών/ Ασφαλειών/ Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις, με συνολικές προοπτικές απασχόλησης της τάξης του 33%, δηλαδή 10 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τις εθνικές προοπτικές απασχόλησης.

Στον τομέα των αμοιβών σχεδόν σε όλα τα επαγγέλματα η εμπειρία, η θέση και οι επιπλέον γνώσεις παίζουν βασικό ρόλο στη διαμόρφωση του μισθολογίου. Ετσι οι μισθοί μπορεί να ξεκινούν από τα 700 ευρώ και να φτάνουν έως τα 5.000 ευρώ για έναν οικονομολόγο που παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μεγάλη επιχείρηση.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ: Είναι ο πλέον κατάλληλος για τη στελέχωση οικονομικών υπηρεσιών και λογιστηρίων, λογιστικών – ελεγκτικών εταιρειών και μεγάλων χρηματοπιστωτικών και χρηματοοικονομικών οργανισμών, όπως εμπορικών και επενδυτικών τραπεζών, χρηματιστηριακών, επενδυτικών, ασφαλιστικών εταιρειών. Γενικά, και σύμφωνα με μελέτες, θα έχει ζήτηση στο μέλλον. Μεγάλη ζήτηση έχει σήμερα ο συνδυασμός πληροφορικής με λογιστική και λογιστικής με χρηματοοικονομικά, ενώ περιζήτητοι είναι κι αυτοί που ασχολούνται με διεθνή λογιστικά πρότυπα.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ: Επηρεάζει την πολιτική των επιχειρήσεων, της βιομηχανίας, της κυβέρνησης, των κρατών. Ασχολείται με την πρόβλεψη των οικονομικών φαινομένων, τον καταμερισμό εργασίας, την ανάπτυξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων, την πρόληψη των οικονομικών κρίσεων, τη φορολογική πολιτική, τον πληθωρισμό, την ανεργία, τη νομισματική πολιτική, την ανάπτυξη του εμπορίου κ.τ.λ. Γενικά, οι οικονομολόγοι μπορούν να απασχοληθούν ως λογιστές, δημόσιοι υπάλληλοι, διευθυντές επιχειρήσεων, στελέχη σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ: Ο ειδικός μάρκετινγκ διερευνά τη δυνατότητα προώθησης των πωλήσεων συγκεκριμένων προϊόντων ή υπηρεσιών μιας επιχείρησης και υποδεικνύει στον επιχειρηματία τρόπους για να αυξήσει τις πωλήσεις στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Επιπλέον οφείλει να είναι εξοικειωμένος με όλες τις μεθόδους προώθησης και διαφήμισης προϊόντων ή υπηρεσιών. Ως ερευνητής αγοράς, αναλύει τα δημογραφικά στοιχεία, τα αποτελέσματα των πωλήσεων και παρακολουθεί τον ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με δημοσιευμένες έρευνες, η ζήτηση στελεχών στους χώρους του μάρκετινγκ και της διοικητικής επιστήμης είναι πολύ έντονη.

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: Εφαρμόζει σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους, καθώς και διοικητικές πρακτικές στην οργάνωση, τη διοίκηση, τον προγραμματισμό και τη διαμόρφωση σχεδίων των επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, τόσο στο λειτουργικό όσο και το στρατηγικό τους επίπεδο. Απαραίτητη θεωρείται η συνεχής επιμόρφωση και ενημέρωσή τους.

ΠΗΓΗ: www.ethnos.gr

ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ
http://gkavadias.blogspot.com

© 2009, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Comment

2 × four =

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!