Κρίσιμες ημερομηνίες για την εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές

α. Υποβολή Αίτησης: έως 23 Απριλίου 2013.
β. Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων με Ελλιπή Δικαιολογητικά: 22 Μαΐου 2013.
γ. Υποβολή Ελλιπών Δικαιολογητικών: έως 29 Μαΐου 2013.
δ. Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις ΠΚΕ καθώς και προγράμματος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος – χρόνος) : 10 Ιουνίου 2013.

© 2013, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!