Πόσο «μετράει» μια μονάδα του κάθε μαθήματος στα γραπτά στις πανελλήνιες εξετάσεις;

Last updated on May 9th, 2013 at 07:47 am

Η εισαγωγή στη Τριτοβάθμια εκπαίδευση καθορίζεται από τους βαθμούς πρόσβασης σε 6 ή 7 πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα (και τούς βαθμούς στα ειδικά μαθήματα σε σχολές που τα απαιτούν π.χ ξένες γλώσσες , Σχέδιο, Αρμονία, Αθλήματα κλπ.)
Ο Βαθμός Πρόσβασης (Β.Π) είναι από 1 μέχρι 20 , εκφράζεται με ένα δεκαδικό ψηφίο και προκύπτει από το 70% του γραπτού και το 30% του προσαρμοσμένου προφορικού.Ο προφορικός βαθμός προσαρμόζεται κατά τρόπο που να διαφέρει του γραπτού µόνο κατά δύο(2) μονάδες. Επομένως η μέγιστη συνεισφορά του προφορικού βαθμού στο βαθμό πρόσβασης είναι 30%*2=0,6 βαθμοί. π.χ με γραπτά 10 και προφορικά 20 προκύπτει  Β.Π που  είναι: 70%*10+30%*(10+2)=10,6.  Στη γενική περίπτωση ισχύει:
γ-0,6<=Β.Π=<γ+0,6 όπου γ ο γραπτός βαθμός. Η πιο διαδεδομένη περίπτωση είναι ο προσαρμοσμένος προφορικός να  προκύπτει από τον γραπτό +2 (όπως στο παράδειγμα που αναφέρθηκε) .  Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι το ποσοστό συμμετοχής του γραπτού στο Β.Π είναι από γ/γ+0,6 έως γ/γ-0,6. Στη συνηθισμένη περίπτωση όπου Β.Π=γ+0,6 τότε για γ>=5 το ποσοστό συμμετοχής του γραπτού στο Β.Π είναι από 90% έως 97% ανάλογα με τον γραπτό  βαθμό.   Για γραπτό με γ=10 το ποσοστό είναι 94%.  Πολλαπλασιάστε τα προηγούμενα ποσοστά με τα μόρια που δίνει μια μονάδα του βαθμού πρόσβασης και υπολογίστε πόσο «μετράει» μια μονάδα του κάθε μαθήματος στα γραπτά στις πανελλήνιες εξετάσεις .
Τα μόρια , στη περίπτωση που δεν έχουμε ειδικά μαθήματα ,προκύπτουν ως εξής:
[Ι]800*(Γενικός Βαθμός Πρόσβασης)+ 130*(1ο Μάθημα Αυξ. Βαρύτητας)+70*(2ο Μάθημα Αυξ. Βαρύτητας)  ή
[ΙΙ]800*(Γενικός Βαθμός Πρόσβασης)+ 90*(1ο Μάθημα Αυξ. Βαρύτητας)+40*(2ο Μάθημα Αυξ. Βαρύτητας)

Τα μόρια που δίνει μια μονάδα του βαθμού πρόσβασης .
pe-moria-ana-bathmo

 

 

 

 

 

 

 

Καλοδήμος Δ.
Υπεύθυνος ΣΕΠ
ΚΕΣΥΠ Λαμίας

© 2013, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr

 •  
 •  
 •  

2 thoughts on “Πόσο «μετράει» μια μονάδα του κάθε μαθήματος στα γραπτά στις πανελλήνιες εξετάσεις;

 1. Καλημέρα Δημήτρη,
  Πολύ καλη
  Εχω την εντύπωση ότι μόνο τα μαθήματα που δεν έχουν συντελεστή βαρύτητας (4 ή 5) προσφέρουν από 133,33 ή 114,3 αντίστοιχα και όχι κάθε μάθημα απο τα 6 ή 7 όπως αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα.
  Επίσης θεωρώ χρήσιμο να προστεθεί στον πίνακα και η συνεισφορά σε μορια ανα μάθημα και στην περίπτωση που κάποιος επιλέγει πεδίο με άριστα όχι τα 20000 μόρια. Περίπτωση [ΙΙ]

  Γ. Γεωργαντάς

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!