15-07-13 Αριθμός θέσεων ανά Σχολή και κατά κεφαλή εισόδημα τελευταίου επιτυχόντα της διαδικασίας μεταφοράς θέσης εισαγωγής

Αριθμός θέσεων ανά Σχολή και κατά κεφαλή εισόδημα τελευταίου επιτυχόντα της διαδικασίας μεταφοράς θέσης
Προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει πίνακα με τον αριθμό θέσεων και τον αριθμό επιτυχόντων ανά Σχολή, καθώς και το κατά κεφαλή εισόδημα του τελευταίου επιτυχόντα κατά τη διαδικασία μεταφοράς θέσεων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Για να δείτε τον πίνακα πατήστε εδώ ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://solon.minedu.gov.gr του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

Σχόλια του Διαχειριστή:
Πατήστε εδώ για να δείτε τα ποσοστά κάλυψης των θέσεων σε φθίνουσα σειρά.
Μελετώντας το παραπάνω πίνακα εντύπωση προκαλούν τα πολύ μικρά κάλυψης θέσεων για κορυφαίες σχολές.
π.χ Φυσικής Ιωαννίνων και Πάτρα με ποσοστό κάλυψης 5%,  Οδοντιατρικής Αθήνας 8%,  Χημικών Μηχ/κων ΑΠΘ 8%, Τοπογράφων ΕΜΠ 8%   , Πολιτικών Μηχανικών Πάτρας 9% ,  Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλίας 12% , Φαρμακευτικής ΑΠΘ 17% κλπ

Καλοδήμος Δ

© 2013, Καλοδήμος Δ.. All rights reserved.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!