Μεταπτυχιακά προγράμματα

@Αντικατάσταση της αριθμ. 51377/Β7/10−7−2013 (ΦΕΚ 1018/τ.Β΄/24−7−2003 Υ.Α. που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πληροφορική» του πρώην Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και νυν Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής−Αναμόρφωση του Προγράμματος
@Αντικατάσταση της υπουργικής απόφασης Β7/52 π.ε. (ΦΕΚ 74/τ.Β΄/3.2.1994) που αφορά στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο «Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Αναμόρφωση του προγράμματος.
εδώ

© 2013, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr

Leave a Comment

nineteen − 17 =