Μεταπτυχιακά προγράμματα

Πρόσληψη και αποζημίωση μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 81017/Ε5/2.9.2009 (Φ.Ε.Κ. 2012/τ.Β΄/17.09.2009) υπουργικής απόφα−
σης: “Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Σερρών με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων»”.
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών του
Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτλο: «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου – Master of Science in Wine and Beer Science» με δύο κατευθύνσεις: Οίνος (Wine) και Ζύθος (Beer).
πατήστε εδώ

© 2013, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr

  •  
  •  
  •  

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!