Με πανελλαδικές και στην Πυροσβεστική

όλο το Σχέδιο Νόμου εδώ

Οι αλλαγές στην Πυροσβεστική αρχίζουν από το άρθρο 64.
Η Εισαγωγή Φοιτητών στη Πυροσβεστική Ακαδημία καθορίζεται στο άρθρο 70.
Στο άρθρο 70 &11 αναφέρεται: “Η εισαγωγή φοιτητών  στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας γίνεται με το σύστημα των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.9 και 11 του άρθρου 1 του ν2525/1997 ( ΦΕΚ: 188 Α) και του Π.Δ 60/2006 όπως ισχύουν” (βλέπε σελίδα 92)
Στο άρθρο 70 &12 αναφέρεται: “Η εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας γίνεται με το σύστημα των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.9 και 11 του άρθρου 1 του ν2525/1997 και του Π.Δ 60/2006 όπως ισχύουν”  (βλέπε σελίδα 93)

πατήστε εδώ για να διαβάσετε την εισηγητική έκθεση.
όλη η παρουσίαση του Σχεδίου Νόμου εδώ

Καλοδήμος Δ.
Υπεύθυνος ΣΕΠ
ΚΕΣΥΠ Λαμίας

© 2014, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr

  •  
  •  
  •  

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!