Archive for the ‘Βρίσκω Δουλειά’ Category

πατήστε εδώ

Απαιτούμενα Προσόντα:

Τυπικά Προσόντα:
• Πτυχίο ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένο, συναφούς κατεύθυνσης με το αντικείμενο της θέσης, κατά προτίμηση οικονομικής κατεύθυνσης.
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο της θέσης, κατά προτίμηση οικονομικής κατεύθυνσης, θα ληφθεί υπόψη.
• Άπταιστη γνώση της Ελληνικής και άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Πενταετής (5ετής) τουλάχιστον εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις αυξημένης ευθύνης και υψηλών απαιτήσεων σε οικονομική Διοίκηση, με επιθυμητές τις διευρυμένες αρμοδιότητες και σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού
• Επιθυμητή γνώση του τομέα της ενέργειας και γενικότερα των τομέων που δραστηριοποιούνται σήμερα οι ηλεκτρικές επιχειρήσεις

Ουσιαστικά Προσόντα:
• Ηγεσία & καθοδήγηση
• Αναλυτική & συνθετική σκέψη
• Επικοινωνιακές δεξιότητες
• Στρατηγική σκέψη & προγραμματισμός
• Ομαδικότητα & συνεργασία
• Διορατικότητα & αποτελεσματικότητα
• Ικανότητα διαπραγματεύσεων

Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων θα διεκπεραιωθεί από την Εταιρία «PEDERSEN & PARTNERS» και η τελική επιλογή θα γίνει από τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Οι κενές θέσεις στην αγορά εργασίας της Ευρώπης δείχνουν το χάσμα ανάμεσα στις χώρες του Βορρά και του Νότου. Σύμφωνα με μελέτη του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για Κενές Θέσεις Εργασίας, υπάρχει έλλειψη προσφοράς εργασίας σε χώρες όπως Αυστρία, Δανία, Σουηδία, Εσθονία και Λεττονία, ενώ ο ανταγωνισμός για τις θέσεις εργασίας αυξάνεται σε χώρες όπως Ελλάδα, Σλοβακία και Ισπανία.

Θετικό σημάδι είναι ότι η πτώση που παρατηρούνταν έως πρόσφατα στον αριθμό προσλήψεων στις τέσσερις χώρες του Νότου, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία, φαίνεται να έχει σταματήσει, ενώ εντοπίζονται λίγες προσλήψεις σε πολύ συγκεκριμένους τομείς όπως η υγεία, οι πωλήσεις και η διοίκηση. Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, οι προσλήψεις νέων σε αυτές τις χώρες είναι μονομερείς, δηλαδή η πλειονότητα που προσλαμβάνεται είναι μη ειδικευμένοι εργάτες που ικανοποιούν μια ζήτηση εποχική.

Επιπλέον, οι μέσης ειδίκευσης εργαζόμενοι προσλαμβάνονται όλο και περισσότερο σε θέσεις χαμηλού επιπέδου ειδίκευσης, δείχνοντας έτσι το μεγάλο πρόβλημα εύρεσης εργασίας που υπάρχει σε ανθρώπους με υψηλή κατάρτιση. Για την αντιμετώπιση της ανεργίας και συγκεκριμένα των νέων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την Εγγύηση Νέων, ένα πρόγραμμα το οποίο έχει υιοθετηθεί από όλες τις χώρες και θα εφαρμοστεί άμεσα. Το πρόγραμμα αυτό έχει στόχο να βοηθήσει όλους τους άνεργους νέους κάτω των 25 να βρουν εργασία ή να συμμετάσχουν σε προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης ή κατάρτισης εντός τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που θα βρεθούν άνεργοι.

Σύμφωνα με την έρευνα, το δεύτερο εξάμηνο του 2013 οι προσλήψεις μειώθηκαν στην Ελλάδα κατά -4,3%, στην Πορτογαλία κατά -4,1%, στην Ισπανία κατά 3,6%, στην Ιταλία κατά -1,8%, ενώ στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ενωσης μειώθηκαν κατά 0,4%.

πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

πατήστε εδώ για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο στα αγγλικά.
Μερικές επισημάνσεις:
>η Google είναι μία από τις καλύτερες εταιρείες, σύμφωνα με το Forbes, σε εργασιακό περιβάλλον
>η Google παρέχει πολύ μεγάλους μισθούς στους εργαζόμενους
>η Google δέχεται 1.000.000 βιογραφικά το χρόνο. Από αυτούς προσλαμβάνονται 4000 μέ 6000 ( 0,01% έως 0,04%)
google 1
Ερωτήσεις στη συνέντευξη:
-Πόσες μπάλες του γκολφ μπορούν να χωρέσουν σε ένα σχολικό λεωφορείο;
-Πόσο θα πληρώσετε για να πλύνετε όλα τα παράθυρα στο Σιάτλ;
-Πόσοι ρυθμιστές πιάνο είναι σε ολόκληρο τον κόσμο;
-Σχεδιάστε ένα σχέδιο εκκένωσης για το Σαν Φρανσίσκο
-Πόσες φορές την ημέρα οι δείκτες του ρολογιού συμπίπτουν;
-Ένας άντρας έσπρωξε το αυτοκίνητό του σε ένα ξενοδοχείο και έχασε την περιουσία του. Τι συνέβη;

google2

Καλοδήμος Δ.

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΩΔ. Τ-ΤΥΕΣ  - ΑΤΤΙΚΗ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΚΩΔ. Τ-ΤΜ  - ΑΤΤΙΚΗ)

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΚΩΔ. Τ-ΤΛΔ  - ΑΤΤΙΚΗ, ΝΕΜΕΑ)

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΩΔ. Τ-ΜΧΕ  - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ)

Απαραίτητα προσόντα & ικανότητες :
· Τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) με κατεύθυνση τις τηλεπικοινωνίες, την ηλεκτρολογία, την ηλεκτρονική, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή την πληροφορική ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σπουδών εσωτερικού ή εξωτερικού.
· Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον First Certificate in English ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος).
· Πολύ καλή γνώση υπολογιστικών συστημάτων και αυτοματισμού γραφείου (MS-Office).
· Γνώση τεχνολογιών LAN/WAN δικτύων.
· Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου.
· Εστίαση στο αποτέλεσμα.
· Πελατοκεντρική προσέγγιση.
· Προσαρμοστικότητα.
· Ομαδικό πνεύμα.
· Ικανότητα διαχείρισης σύνθετων έργων.
· Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.
· Δυνατότητα εργασίας Standby 24Χ7 (ετοιμότητα επέμβασης).
· Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους).

Επιθυμητά προσόντα:
· Εμπειρία σε αντίστοιχη ή παρεμφερή θέση και αντικείμενο τουλάχιστον δύο (2) έτη.
· Πιστοποίηση ECDL.
· Γνώση τεχνολογιών επιχειρησιακών συστημάτων – PBX.
· Γνώση Routing/ Switching, VoIP και βασικών πρωτοκόλλων δρομολόγησης και διαχείρισης.
· Ενεργή πιστοποίηση επιπέδου CCNΑ (Cisco Certified Network Associate).
· Ενεργές πιστοποιήσεις σε τεχνολογίες PBX.
· Γνώση εκτέλεσης πεδιομετρήσεων και εγκατάστασης Wi-Fi δικτύων.
πηγή:http://www.oteplus.gr/

Ο Δημήτρης δεν μπορούσε ούτε τον εαυτό του να ακούσει από τις φωνές. Ο υπεύθυνος βάρδιας ούρλιαζε: «Αιτήσεις! Θέλω αιτήσεις!». Κανείς δεν τολμούσε να σηκώσει το κεφάλι να τον κοιτάξει. Οταν μια φορά ο Δημήτρης είχε ψελλίσει «προσπαθώ», τον είχε πάρει και τον είχε σηκώσει. «Δεν υπάρχει αυτή η λέξη!», είχε φωνάξει στο αυτί του ο άλλος. «Η απάντηση είναι “θα κάνω αιτήσεις”!».

Το συγκεκριμένο call center, από τα δεκάδες που έχουν αναπτυχθεί τα χρόνια της κρίσης στην Αθήνα, είχε αναλάβει την προώθηση των νέων συνδρομητικών πακέτων εταιρείας κινητής τηλεφωνίας. Σε έναν πίνακα, γράφονταν τα ονόματα των εργαζομένων και ο αριθμός των αιτήσεων που είχαν «φέρει». Οι περισσότεροι δίπλα στο όνομά τους είχαν ένα μηδενικό. Ως τέτοια αντιμετωπίζονταν και από την εταιρεία. Ο Δημήτρης, 29, άντεξε μία εβδομάδα περίπου. «Δεν μας επέτρεπαν ούτε διάλειμμα 10 λεπτών. Κανείς δεν διαμαρτύρεται από φόβο μην τον διώξουν. Ούτε να σχολάσεις στην ώρα σου μπορείς. Ερχονται και σου λένε ότι δεν βοηθάς την ομάδα». Πραγματοποιούν πάνω από 100 κλήσεις την ημέρα. «Η ψυχολογική πίεση και η σωματική κούραση ήταν αφόρητη. Κάποιοι δεν άντεχαν, άφηναν τα ακουστικά, σηκώνονταν κι έφευγαν».

Ολο το άρθρο:  Εργασιακός Μεσαίωνας για 400 ευρώ 

Διατροφή με σουβλάκια και σάντουιτς, διαμονή σε (πολύ) μικρά σπίτια, κίνηση με τα πόδια ή με ποδήλατο και… κομμένη κάθε σκέψη για έξοδο και διασκέδαση. Αυτή είναι η καθημερινότητα των νέων. Και μάλιστα των «τυχερών», που έχουν μια δουλειά, για την οποία… πληρώνονται κιόλας. Με μισθούς 430 ευρώ «καθαρά» για όσους είναι κάτω των 25 ετών και 490 ευρώ για όσους είναι μεγαλύτεροι, η φτώχεια συναντά την εργασία.

Ο Γρηγόρης είναι 29 ετών, έχει σπουδάσει Κοινωνιολογία, αλλά εργάζεται σε μεγάλη εμπορική αλυσίδα. Αμείβεται με 490 ευρώ και τα βγάζει δύσκολα πέρα. Ζει μόνος του σε ένα ισόγειο διαμέρισμα 38 τετραγωνικών μέτρων, με νοίκι 150 ευρώ. Για ένα χρόνο δεν πλήρωνε τη ΔΕΗ, «αξιοποιώντας» ότι το ρολόι ήταν σε άλλο όνομα. «Τώρα που έκανα διακανονισμό, έχω ήδη ένα χρέος άνω των 500 ευρώ και δίνω 50 ευρώ τον μήνα», μας λέει.

ΟΛΟ το άρθρο: «Ο καθένας κλεισμένος στην τρύπα του» | Ελλάδα | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.

Ο νέος χάρτης της απασχόλησης σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ενωση
Τι αλλάζει σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ενωση τα επόμενα χρόνια

Μαρία Βασιλείου | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 14/02/2014 08:00 |εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ

Εντονες αλλαγές επέρχονται στον χάρτη της απασχόλησης ανά την Ευρώπη τα επόμενα χρόνια. Νέες ειδικότητες, αλλά και η στροφή υφιστάμενων σε πιο εξειδικευμένες μορφές δημιουργούν ένα νέο τοπίο στην αγορά εργασίας, η οποία έχει ήδη υποστεί τις αρνητικές επιπτώσεις της συνεχιζόμενης και παρατεταμένης ύφεσης. Οι εξελίξεις αναμένεται να δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο την ανεύρεση εργασίας από εργαζομένους μεγαλύτερων ηλικιακών ομάδων, οι οποίοι είναι συνήθως λιγότερο ευέλικτοι, αλλά και από ανειδίκευτους. Ομως οι αλλαγές δίνουν ταυτόχρονα την ευκαιρία στους νεότερους, και κυρίως σε χώρες όπως την Ελλάδα, που αναδεικνύονται στους κατεξοχήν χαμένους από τη ραγδαία επιδείνωση της ανεργίας, να προσανατολιστούν σε νέους κλάδους με υψηλή ζήτηση, αλλά και υψηλή εξειδίκευση. Οι εξελίξεις καθιστούν ακόμη πιο επείγουσα την εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών απασχόλησης από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων επενδύσεων στην εκπαίδευση των εργαζομένων, αλλά και την προώθηση μεταρρυθμίσεων για να αντιμετωπιστεί η αναμενόμενη επιδείνωση της εργασιακής ανασφάλειας, καθώς στο νέο εργασιακό τοπίο προβλέπεται μείωση στις εξαρτημένες μορφές εργασίας.{ARX} ΟΛΟ το άρθρο εδώ

Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας διακοσίων πενήντα εννέα (259) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (ΝΕΡΙΤ−Α.Ε.).
Η προκήρυξη : fek_2014_1asep

 

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το σχετικό Δελτίο Τύπου

Πρόγραμμα προώθησης στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, 2.000 ανέργων νέων ηλικίας έως 35 ετών, με το διακριτικό τίτλο «Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία»
Το ΦΕΚεδώ

Βάσεις/Υπ.Μορίων
ΤΕΣΤ Επαγγ. Πρ.