πρότυπο

[213][ΑΕΙ][2] Μηχανoλόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών Πάτρας

ΜΑΘΗΜΑΤΑ=72
1 εξ -ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
1 εξ -ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
1 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ
1 εξ -ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι
1 εξ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
1 εξ -ΜΗΧ/ΚΟ ΣΧΕΔΙΟ & ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ Ι
2 εξ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙI
2 εξ -ΜΗΧ/ΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ Η/Υ & ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΙΙ
2 εξ -ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΣΤΑΤΙΚΗ)
2 εξ -ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
2 εξ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ
3 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
3 εξ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙΙ
3 εξ -ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΔΥΝΑΜΙΚΗ)
4 εξ -ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΙΙ
4 εξ -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
4 εξ -ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ)
4 εξ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΙΙ
5 εξ -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΡΓΩΝ
5 εξ -ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
5 εξ -ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι
5 εξ -ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι
5 εξ -ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
6 εξ -ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Ι
6 εξ -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι
6 εξ -ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΙΙ
6 εξ -ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ
6 εξ -ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΙ
7 εξ -Ειδικά Θέματα Η/Υ
7 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
7 εξ -ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
7 εξ -Θεωρία Ελαστικότητας
7 εξ -ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
7 εξ -ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
7 εξ -ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ι
8 εξ -ΑΕΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΕΡΟΧΗΜΑΤΩΝ Ι
8 εξ -Ειδικές Μέθοδοι Πεπερασμένων Στοιχείων
8 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ
8 εξ -Ηχομονώσεις
8 εξ -Θεωρία Βισκοελαστικότητας
8 εξ -ΜΕΘΟΔ. ΠΕΠΕΡΑΣΜ. ΣΤΟΙΧ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
8 εξ -Μηχανές Εσωτερικής Καύσεως
8 εξ -Μηχανική με προηγμένους Η/Υ
8 εξ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι
8 εξ -Συστήματα & Αυτόματος Έλεγχος ΙΙ
8 εξ -ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
8 εξ -Τεχνολογία Φυσικού Αερίου
8 εξ -Φυσική & Χημεία Πολυμερών
9 εξ -Αεριοστρόβιλοι-Ατμοστρόβιλοι
9 εξ -Αεροακουστική και Θόρυβος Αεροχημάτων ΙΙ
9 εξ -Ακουστική Μηχανών-Ηχορύπανση
9 εξ -ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
9 εξ -Δυναμική Κατασκευών
9 εξ -Εστίες
9 εξ -Εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης
9 εξ -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
9 εξ -ΗΛΙΑΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
9 εξ -ΚΑΥΣΗ & ΡΥΠΟΙ
9 εξ -Πειραματική Αεροακουστική
9 εξ -Πειραματική Ρευστοδυναμική
9 εξ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΙ
9 εξ -Υπολογιστικές Μέθοδοι Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων
9 εξ -ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
10 εξ -Ανάλυση Σημάτων - Αισθητήρες-Εφαρμογές ΜΚΕ
10 εξ -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΙ
10 εξ -ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ Η/Υ
10 εξ -Ενεργειακός Σχεδιασμός & Κλιματισμός Κτηρίων
10 εξ -Λέβητες
10 εξ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
10 εξ -Συστήματα Αιολικής Ενέργειας
10 εξ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
10 εξ -Υγιεινή-Ασφάλεια Εργασίας

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!