πρότυπο

[213][ΑΕΙ][2] Μηχανoλόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών Πάτρας

Αντίστοιχα Τμήματα για μετεγγραφές (5)

«Μηχανολόγων Μηχανικών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας, και «Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών» του Πανεπιστημίου Πατρών.

© 2016 – 2017, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr

ΜΑΘΗΜΑΤΑ=72
1 εξ -ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
1 εξ -ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
1 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ
1 εξ -ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι
1 εξ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
1 εξ -ΜΗΧ/ΚΟ ΣΧΕΔΙΟ & ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ Ι
2 εξ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙI
2 εξ -ΜΗΧ/ΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ Η/Υ & ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΙΙ
2 εξ -ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΣΤΑΤΙΚΗ)
2 εξ -ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
2 εξ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ
3 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
3 εξ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙΙ
3 εξ -ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΔΥΝΑΜΙΚΗ)
4 εξ -ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΙΙ
4 εξ -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
4 εξ -ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ)
4 εξ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΙΙ
5 εξ -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΡΓΩΝ
5 εξ -ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
5 εξ -ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι
5 εξ -ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι
5 εξ -ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
6 εξ -ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Ι
6 εξ -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι
6 εξ -ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΙΙ
6 εξ -ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ
6 εξ -ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΙ
7 εξ -Ειδικά Θέματα Η/Υ
7 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
7 εξ -ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
7 εξ -Θεωρία Ελαστικότητας
7 εξ -ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
7 εξ -ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
7 εξ -ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ι
8 εξ -ΑΕΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΕΡΟΧΗΜΑΤΩΝ Ι
8 εξ -Ειδικές Μέθοδοι Πεπερασμένων Στοιχείων
8 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ
8 εξ -Ηχομονώσεις
8 εξ -Θεωρία Βισκοελαστικότητας
8 εξ -ΜΕΘΟΔ. ΠΕΠΕΡΑΣΜ. ΣΤΟΙΧ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
8 εξ -Μηχανές Εσωτερικής Καύσεως
8 εξ -Μηχανική με προηγμένους Η/Υ
8 εξ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι
8 εξ -Συστήματα & Αυτόματος Έλεγχος ΙΙ
8 εξ -ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
8 εξ -Τεχνολογία Φυσικού Αερίου
8 εξ -Φυσική & Χημεία Πολυμερών
9 εξ -Αεριοστρόβιλοι-Ατμοστρόβιλοι
9 εξ -Αεροακουστική και Θόρυβος Αεροχημάτων ΙΙ
9 εξ -Ακουστική Μηχανών-Ηχορύπανση
9 εξ -ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
9 εξ -Δυναμική Κατασκευών
9 εξ -Εστίες
9 εξ -Εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης
9 εξ -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
9 εξ -ΗΛΙΑΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
9 εξ -ΚΑΥΣΗ & ΡΥΠΟΙ
9 εξ -Πειραματική Αεροακουστική
9 εξ -Πειραματική Ρευστοδυναμική
9 εξ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΙ
9 εξ -Υπολογιστικές Μέθοδοι Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων
9 εξ -ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
10 εξ -Ανάλυση Σημάτων - Αισθητήρες-Εφαρμογές ΜΚΕ
10 εξ -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΙ
10 εξ -ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ Η/Υ
10 εξ -Ενεργειακός Σχεδιασμός & Κλιματισμός Κτηρίων
10 εξ -Λέβητες
10 εξ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
10 εξ -Συστήματα Αιολικής Ενέργειας
10 εξ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
10 εξ -Υγιεινή-Ασφάλεια Εργασίας

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
error: Content is protected !!