Εφαρμογές για τον ΣΕΠ

Εφαρμογές

Υπολογισμός Μορίων

Δυναμικό Μηχανογραφικό ΓΕΛ (Πεδία-Σχολές-Βάσεις-Πληροφορίες)
+τα μόρια που λείπουν/περισσεύουν με τις  βάσεις 2016

Τα μαθήματα για όλα τα Τμήματα του Μηχανογραφικού

300+ Εξωτερικές Αξιολογήσεις ΑΕΙ/ΤΕΙ (η λίστα θα ενημερώνεται διαρκώς)

Δυναμικό Μηχανογραφικό ΕΠΑΛ-Α (Τομείς-Σχολές-Βάσεις-Πληροφορίες)

Δυναμική Αναζήτηση σε όλες τις Σχολές

Δυναμική Συμπλήρωση Μηχανογραφικού

Ταξινόμηση των Τμημάτων του Μηχανογραφικού με 4 τρόπους (Κωδικός, Όνομα, Πεδίο, Βαθμίδα)

Σχολές Μηχανογραφικού 2016 ανά Πεδίο και ανα Βαθμίδα

Οι βάσεις & οι θέσεις των μετεγγραφών 2015 & 2016

Σύγκριση Βάσεων

Βάσεις & Εισακτέοι ανά Τμήμα  ΑΕΙ και ΤΕΙ

Κοινές Σχολές

Σχολές με Ειδικά Μαθήματα/Προκαταρκτικές εξετάσεις

Εφαρμογή που υπολογίζει τα ελάχιστα μόρια των Αθλητών με διακρίσεις

100+ video Επαγγελμάτων & σχολών (η λίστα θα ενημερώνεται διαρκώς)

Τα sites των ΑΕΙ και ΤΕΙ

 Τα sites των Τμημάτων του Μηχανογραφικού

Μηχανογραφικό Κύπρου

Print Friendly, PDF & Email