Βάσεις/Υπ. Μορίων

-Ταξινόμηση σχολών με περισσότερους απο 100 τρόπους!
-Γραφικές παραστάσεις βάσεων όλων των σχολών για τα έτη 2004-2012 , μέγιστα , ελάχιστα , μέσες τιμές , μεταβολές ,
-Πληροφορίες για κάθε σχολή απο 3-4 πηγές: Τα site των σχολών , απο το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο , οδηγούς σπουδών , προσωπικές πληροφορίες.
-Υπολογισμός Μορίων

Όλες οι κατηγορίες ΓΕΛ

Δυναμική αναζήτηση

Όλες οι κατηγορίες ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α)

Σχολές ανά Τμήμα  ΑΕΙ και ΤΕΙ

Κοινές Σχολές

Σχολές με Ειδικά Μαθήματα/Προκαταρκτικές εξετάσεις

Υπολογισμός Μορίων από το Βαθμό Πρόσβασης

Υπολογισμός Μορίων από το προφορικά και το γραπτό βαθμό

Σχολές ανα ΚΛΑΔΟ

Τα sites των ΑΕΙ και ΤΕΙ

Καταχωρημένα sites Σχολών

 

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 197 times, 1 visits today)

Leave a Comment

5 × 2 =