Βιολόγος

Ενασχόληση Αποφοίτων
Έρευνα Βασική ή Εφαρμοσμένη
– Μοριακή γενετική
– Γενετική ανθρώπου, Ιατρική Γενετική, Βιοϊατρική
– Γενετική κατώτερων ή ανώτερων οργανισμών
– Φαρμακογενετική
– Ανοσογενετική
– Βιοχημική γενετική
– Βιοτεχνολογία, ανάπτυξη νέων μεθόδων ή εργαλείων
– Αναπτυξιακή βιολογία
– Εξελικτική Βιολογία
– Βιολογία Καρκίνου ή άλλων ασθενειών με μοντέλο τον άνθρωπο ή άλλους οργανισμούς
– Πολύ απαιτητική και δύσκολη διαδικασία
– Συνεχής αναζήτηση χρημάτων για υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων
– Συνεργασία με διάφορους επιστήμονες εντός και εκτός Κύπρου και συμμετοχή σε συνέδρια στο εξωτερικό
– Ανάγκη για δημοσίευση αποτελεσμάτων
– Απαιτεί σκληρή δουλειά, μεράκι και πολλές θυσίες

Ευκαιρίες απασχόλησης και επαγγελματικής αποκατάστασης
• Μέση Εκπαίδευση, Γυμνάσια, Λύκεια
• Δημόσια ή Ιδιωτικά Νοσοκομεία
• Δημόσια ή Ιδιωτικά Εργαστήρια
• Πανεπιστήμια
• Ερευνητικά Ιδρύματα
• Κέντρα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
• Ως Ιατρικοί Επισκέπτες
• Αυτό-εργοδότηση

Ευκαιρίες απασχόλησης και επαγγελματικής αποκατάστασης
• Ενασχόληση στο εξωτερικό
• Ευρωπαϊκή Ένωση
• Ερευνητικά κέντρα
• Εξειδικευμένες διαγνωστικές υπηρεσίες

Θετικά Σημεία
• Ενδιαφέρον επάγγελμα, λειτούργημα
• Ενασχόληση με τον άνθρωπο ή/και τη φύση
• Αίσθημα ενασχόλησης με υψηλή τεχνολογία και το επιστημονικό νόημα της ζωής
• Αίσθημα ικανοποίησης λόγω ενασχόλησης με τα μυστήρια της ζωής, ζωντανούς οργανισμούς και
ζωικά μοντέλα, DNA, γενετικός κώδικας, κληρονόμηση, κλπ.
• Ευκαιρίες επιχειρηματικής δραστηριότητας
– Βιοτεχνολογία
• Η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση βελτιώνει σημαντικά τις προοπτικές.

Αρνητικά Σημεία
• Απαιτεί εξειδικευμένη γνώση
• Υπάρχουν δυσκολίες για εργοδότηση στην κατάλληλη θέση που θα προσφέρει επιστημονική και επαγγελματική ικανοποίηση
• Για την καλύτερη δυνατή ανέλιξη απαιτούνται πολλά χρόνια σπουδών
• Χρειάζεται συνεχής αυτο-επιμόρφωση και ετερο-επιμόρφωση
• Οι μισθοί είναι ικανοποιητικοί αλλά όχι ιδιαίτερα ελκυστικοί, τις περισσότερες φορές

Οι παρακάτω πληροφορίες είναι από το site: https://biologists.wordpress.com

Ερευνητικα Κεντρα στην Ελλαδα

Εδώ θα προσθέτω τα links για όλα εκείνα τα ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα που σχετίζονται με την Βιολογία. Κυρίως τέτοια κέντρα υπάρχουν για διάφορους τομείς Μοριακής Βιολογίας, αλλά και από πλευράς οικολογίας ίσως να υπάρχουν αρκετά, δύσκολο όμως να τα εντοπίσω απο πλευράς μου.. Οπότε περιμένω βοήθεια.

-> http://www.fleming.gr/

To Ίδρυμα Ερευνών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ» στην Βάρη, Αθήνα. Έχει μια αρκετά ανεπτυγμένη σελίδα (για τα ελληνικά δεδομένα), ανανεώνει πολύ συχνά τις σελίδες για νέες θέσεις εργασίας και σεμινάρια ανοιχτά στο ευρύ επιστημονικό κοινό. Αν και γραμμένη σε ελληνικά και αγγλικά, τα ερευνητικά ενδιαφέροντα κάθε ερευνητή είναι γραμμένα μόνο στα αγγλικά. Για να αρχίσουν να.. εκπαιδεύονται όσοι τελειόφοιτοι ενδιαφέρονται!

-> http://www.bioacademy.gr/

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, στην Αθήνα. Το site είναι γραμμένο στα αγγλικά εκτός από τις θέσεις εργασίας και τις προκυρήξεις που είναι στα ελληνικά. Πολλές πληροφορίες παρέχονται για τα facilities που υπάρχουν εκεί, αλλά και για τα θέματα με τα οποία ασχολείται ο κάθε ερευνητής. Επίσης υπάρχει βιογραφία του κάθε ερευνητή του Ιδρύματος.

-> http://www.imbb.forth.gr

To Institute of Molecular Biology and Biotechnology στο Ηράκλειο Κρήτης. Το πλέον ολοκληρωμένο και πλήρως ενημερωμένο site για το πλέον ολοκληρωμένο ίσως Ερευνητικό Κέντρο της Ελλάδας. Το IMBB είναι ένα από τα Ινστιτούτα του FORTH (στα ελληνικά ΙΤΕ- Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας), του οποίου τα Ινστιτούτα απλώνονται σε όλη την Ελλάδα, εκτός Αθηνών και όλα έχουν σχέση με την έρευνα στην επιστήμη. Την πιο άμεση σχέση με την Μοριακή Βιολογία σίγουρα έχει το IMBB, άριστα εξοπλισμένο και με πολούς τομείς έρευνας και προσωπικό. Όλα τα ερευνητικά ενδιαφέροντα παρουσιάζονται με τον καλύτερο τρόπο, θέσεις εργασίας, καθώς και μια σοβαρή παρουσίαση όλων των facilities του Ινστιτούτου. Όλο το site είναι εξαιρετικά γραμμένο μόνο στα αγγλικά.

-> http://www.forth.gr

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας με όλα τα Ινστιτούτα. Τους βιολόγους μπορεί να ενδιαφέρουν εκτός απο το IMBB, το ICE/HT στην Πάτρα (κυρίως για Χημικούς και Χημικούς Μηχανικούς) ή το BRI στα Ιωάννινα. Το τελευταίο δυστυχώς δεν ενημερώνεται και πολύ συχνά..

-> http://www.pasteur.gr

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ στην Αθήνα. Το site είναι σχεδόν πλήρως γραμμένο στα ελληνικά (αλλά και στα αγγλικά), παρέχει πολλές πολλές πληροφορίες σχετικές με τα ενδιαφέροντα του κάθε εργαστηρίου κι επίσης έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα σελίδα με χρήσιμες συνδέσεις (πηγαίνετε Επικοινωνία ->ενδιαφέρουσες συνδέσεις).

-> http://www.eie.gr/nhrf/institutes/ibrb/index-gr.html

Είναι το Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ). Λιτό site γραμμένο σε ελληνικά αλλά και αγγλικά, που παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για ερευνητικά προγράμματα καθώς και εκδηλώσεις.

-> http://bio.demokritos.gr/

Το Ινστιτούτο Βιολογίας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στην Αγία Παρασκευή, Αθήνα. Σχετικά φτωχό site, οι πληροφορίες που δίνονται είναι κυρίως για το εκπαίδευτικό κομμάτι, ενώ όσοι από εσάς surfαρετε με Firefox, ίσως αντιμετωπίσετε πρόβλημα στην κωδικοποίηση των χαρακτήρων (διαλέξτε unicode κωδικοποίηση από την «Προβολή»).

_________________________________________________________

Όλα αυτά τα ερευνητικά κέντρα αυτά είναι πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και μπορούν να λειτουργούν ανεξάρτητα από κρατικούς προϋπολογισμούς και νομοθετικά πλαίσια που ισχύουν για πρόσωπα δημόσιου δικαίου, όπως τα πανεπιστήμια. Κι αυτή η θεωρητική διαφορά γιγαντώνεται στην πραγματικότητα, όταν γίνει η σύγκριση μεταξύ αυτών των Ερευνητικών Κέντρων και των Πανεπιστημίων και ειδικά εκείνων των τμημάτων που ασχολούνται με παρόμοιες έρευνες στη Βιολογία. Γιατί αυτή η νομοθετική διαφορά κάνει τα Πανεπιστήμια πολύ πιο αδύναμα στην άντληση οικονομικών πόρων για την έρευνα. Γιατί δυστυχώς οι οικονομικοί αυτοί πόροι μπορούν να προέρχονται μόνο από τον προϋπολογισμό του κράτους και ίσως σε εξαιρετικές περιπτώσεις από άλλους πιο.. international φορείς.

Έχοντας αυτό στο μυαλό μας, μπορούμε να πούμε ότι ούτε και η έρευνα στα Πανεπιστήμια είναι πολύ πίσω. Φυσικά και υπάρχουν εξαιρέσεις τμημάτων θετικών επιστημών με ανύπαρκτα ή ελάχιστα εργαστήρια, αλλά πιστεύω πως και αυτό ξεπερνιέται σιγά σιγά..

Μια πολύ ωραία εξαίρεση αποτελούν οι σχολές Βιολογίας και Ιατρικής στην Κρήτη. Εδώ έχουμε ένα λαμπρό παράδειγμα άψογης συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημιακής σχολής και ερευνητικού Κέντρου (του IMBB), καθώς τα παιδιά βρίσκουν διπλωματικές στο τέταρτο, ή και στο τρίτο ακόμη, χρόνο σε εργαστήρια του ΙΜΒΒ που είναι σε γενικές γραμμές εξαιρετικά εξοπλισμένα (και με άψυχο αλλά και με έμψυχο υλικό).

Βέβαια η ερευνητική πορεία ενός φοιτητή μέσα από κάποιο τμήμα γίνεται μέσω των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του κάθε τμήματος στα οποία δεν χρειάζεται να πληρώσεις, σε αντίθεση με μεταπτυχιακά προγράμματα άλλων άσχετων σχολών και κυρίως των οικονομικών. Στην συνέχει, ο μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί να προχωρήσει και στην διαδικασία απόκτησης ενός διδακτορικού, κάτι πολύ διαφορετικό που στην ουσία χρειάζεται άλλο τόσο χρόνο, όσο έχεις διανύσει μέχρι τότε μέσα στο Πανεπιστήμιο περίπου (και σαν προπτυχιακός και σαν μεταπτυχιακός εννοώ). Οπότε πρέπει ακόμη ο ενθουσιασμός για την έρευνα (καθώς και το κουράγιο) να βρίσκονται στα… ύψη!

Θα παραθέσω πιο κάτω ενδεικτικά σελίδες που σχετίζονται με μεταπτυχιακά προγράμματα Βιολογικών και Ιατρικών Σχολών σε Πανεπιστήμια διαφόρων πόλεων..οπότε καλό ψάξιμο!

(τα παρακάτω links στη πηγή δεν λειτουργούσαν και τα διόρθωσα )
..στην Αθήνα:

http://www.biol.uoa.gr/programmata-spoydon/programmata-metaptyxiakon-spoydon-p-m-s.html

http://school.med.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes.html

http://www.pharm.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes.html

..στην Πάτρα:

http://www.med.upatras.gr/gr/Pages/postgrad/default.aspx

http://bit.ly/2qTVLfZ

…στη Θεσσαλία

http://www.uth.gr/academics/graduate-studies

…στη Θεσσαλονίκη

http://www.med.auth.gr/programmata-metaptyhiakon-spoydon

http://www.bio.auth.gr/programmata-metaptyhiakon-spoydon

…στο Ηράκλειο Κρήτης:

http://www.biology.uoc.gr/postgraduate/pstgrd_gr.htm

http://www.med.uoc.gr/?q=metaptyxiaka

…στα Ιωαννινα:

http://medlab.cs.uoi.gr

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
error: Content is protected !!