Αναζήτηση

Archive for the ‘@Μελέτες απορόφησης’ Category

πατήστε εδώ για να δείτε τη μελέτη του ΔΣΑ το 2012

nomiki-baseis-2015
Εκτός των 1220 εισακτέων της Γενικής Σειράς υπάρχουν και οι εισακτέοι των Ειδικών Κατηγοριών που ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό των εισακτέων πάνω από το 1500.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ το 2012. Αναλύονται διεξοδικά όλα τα Τμήματα οπότε μπορείτε να σχηματίσετε πλήρη εικόνα για κάθε Τμήμα.
Από την παραπάνω έρευνα ξεχώρισα τα παρακάτω διαγράμματα:

opa_aporofisi_2012_1

opa_aporofisi_2012_2

Τα Τμήματα του ΟΠΑ:
ΔΕΤ=Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα)
ΟΔΕ=Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΟΠΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ=Οικονομικής Επιστήμης ΟΠΑ (Αθήνα)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ=Πληροφορικής (Αθήνα) ΟΠΑ
ΜΚΤ=Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
ΔΕΟΣ=Διεθνών και Ευρωπ. Οικον. Σπουδών ΟΠΑ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ=Στατιστικής ΟΠΑ (Αθήνα)

Τα κυριότερα συμπεράσματα από τη έρευνα αυτή έχουν ως εξής:
– Στο σύνολο των αποφοίτων του πανεπιστημίου, ένας στους δύο αποφοίτους έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές.
– Οι βασικοί λόγοι πραγματοποίησης μεταπτυχιακών σπουδών από τους αποφοίτους είναι η επαγγελματική εξειδίκευση και το γεγονός ότι τους ενδιέφερε το θέμα.
– Στο σύνολο των αποφοίτων του πανεπιστημίου σχεδόν οι επτά στους δέκα αποφοίτους εργάζονται. Η απασχόληση των αποφοίτων έχει τα υψηλότερα ποσοστά για το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (80%) και το
χαμηλότερο για το τμήμα της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (57%).
– Η συντριπτική πλειοψηφία των αποφοίτων που εργάζονται είναι πλήρους απασχόλησης.
– Αναφορικά με τους κλάδους απασχόλησης των αποφοίτων, τις τρεις πρώτες θέσεις καταλαμβάνουν οι τράπεζες, ο εμπορικός κλάδος και η εκπαίδευση.
– Όσον αφορά το τμήμα στο οποίο απασχολούνται οι απόφοιτοι, μεγάλο μέρος τους εργάζεται στο οικονομικό τμήμα, ενώ ακολουθεί το τμήμα μάρκετινγκ.
– Πολλοί λίγοι απόφοιτοι απασχολούνται σε οικογενειακή επιχείρηση ή επιχείρηση δικής τους ιδιοκτησίας.
-Η συντριπτική πλειοψηφία των αποφοίτων (83%) βρήκε απασχόληση μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο αναζήτησης.
– Οι βασικοί τρόποι εύρεσης εργασίας από τους αποφοίτους είναι οι αγγελίες και οι γνωστοί. Χαμηλά είναι τα σχετικά ποσοστά για το γραφείο σταδιοδρομίας του ΟΠΑ, τη συνέχιση πρακτικής άσκησης και το γραφείο
εύρεσης εργασίας.
– Οι περισσότεροι απόφοιτοι είναι αρκετά ή πολύ ικανοποιημένοι από την τωρινή τους θέση. Το υψηλότερο ποσοστό ικανοποίησης έχουν οι απόφοιτοι του τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (85%) ενώ το χαμηλότερο οι
απόφοιτοι του τμήματος ΔΕΟΣ (68%). Τον υψηλότερο μέσο όρο ικανοποίησης τον έχουν οι απόφοιτοι του τμήματος Πληροφορικής (7,52).
– Όσον αφορά τις καθαρές μηνιαίες αποδοχές των αποφοίτων, η πλειοψηφία έχει απολαβές από 901 έως 1200€, ενώ λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι αμείβονται με ποσά κάτω των 700€ και άνω των 1.500€
– Η πλειοψηφία των αποφοίτων δεν έχει σκεφτεί να κάνει δική της επιχείρηση.
– Από το ποσοστό όσων σκέφτηκαν να κάνουν δική τους επιχείρηση, σημαντικό μέρος σκέφτεται να δραστηριοποιηθεί στον τομέα παροχής υπηρεσιών, τον εμπορικό τομέα, τα λογιστικά και τον τουριστικό τομέα.
– Τα σημαντικότερα τα εμπόδια που απέτρεψαν τους ερωτώμενους από την υλοποίηση της επιχειρηματικής τους ιδέας ήταν το μεγάλο ρίσκο, η έλλειψη κεφαλαίων, η έλλειψη εμπειρίας και η οικονομική κατάσταση της χώρας.
– Η πλειοψηφία των αποφοίτων (66%), ανεξάρτητα από το τμήμα προέλευσή τους, χαρακτήρισαν τα εφόδια που απέκτησαν σε σχέση με τις ικανότητες που απαιτεί η επαγγελματική τους ενασχόληση ως επαρκή.
– Η πλειοψηφία των αποφοίτων (70%) θεωρεί ότι οι απόφοιτοι του Ο.Π.Α. υπερτερούν σε σχέση με τους συναδέλφους τους από άλλα ΑΕΙ του εσωτερικού και ότι δεν υστερούν σε σχέση με τους συναδέλφους τους από
άλλα Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
– Το 80% των συμμετεχόντων στην έρευνα δήλωσε ότι είναι πολύ ικανοποιημένο από τις σπουδές του στο Ο.Π.Α.
– Το 90% δήλωσε ότι θα επέλεγε και πάλι το Ο.Π.Α. αν ξεκινούσε τώρα τις σπουδές του Από τους αποφοίτους που δήλωσαν ότι θα επέλεγαν και πάλι το Ο.Π.Α για τις σπουδές τους, το 72% δήλωσε ότι θα επέλεγε το ίδιο τμήμα.
Από τους αποφοίτους που δήλωσαν ότι θα επέλεγαν κάποιο άλλο τμήμα του Ο.Π.Α. αν ξεκινούσαν τώρα τις σπουδές τους, η πιο δημοφιλής επιλογή ήταν το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
– Το 90% των ερωτώμενων δήλωσε ότι θα συνιστούσε το τμήμα από το οποίο αποφοίτησε για προπτυχιακές σπουδές σε συγγενείς και φίλους.
– Το 78% των ερωτώμενων θεωρεί ότι το τμήμα σπουδών τους είναι γνωστό στην αγορά εργασίας.
– Το 67% των αποφοίτων του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης και το 43% των αποφοίτων του τμήματος ΔΕΟΣ χαρακτηρίζουν ως θεωρητικό το τμήμα τους, ενώ οι απόφοιτοι των άλλων τμημάτων κατά πλειοψηφία δεν
πιστεύουν κάτι τέτοιο.
Το 44% των αποφοίτων του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης και το 34% των αποφοίτων του τμήματος ΔΕΟΣ πιστεύουν ότι το πρόγραμμα σπουδών  του τμήματος που φοίτησαν δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς. Αντίθετα, το αντίστοιχο ποσοστό για το τμήμα ΔΕΤ είναι 1% και για τα τμήματα ΛΟΧΡΗ και ΟΔΕ είναι 9%.
– Η πλειοψηφία των αποφοίτων (77%) ανέφερε ως πιο σημαντική πηγή πληροφόρησης της αγοράς εργασίας για την ύπαρξη του εκάστοτε τμήματος τους ίδιους τους αποφοίτους του Ο.Π.Α..
– Οι ημερίδες, τα φυλλάδια του Ο.Π.Α. και των τμημάτων του, το γραφείο σταδιοδρομίας του Ο.Π.Α. και τα Μ.Μ.Ε. συγκέντρωσαν μέτρια έως χαμηλά ποσοστά ως αναφερόμενες πηγές πληροφόρησης της αγοράς εργασίας για
την ύπαρξη του εκάστοτε τμήματος από τους ερωτώμενους.
– Το 48%  των ερωτώμενων πιστεύει ότι η αγορά εργασίας θεωρεί ότι οι απόφοιτοι του τμήματος είναι άριστα καταρτισμένοι.
– Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα (57%) θεωρεί ότι η αγορά εργασίας πιστεύει ότι οι απόφοιτοι του τμήματος δεν υστερούν στις ζητούμενες γνώσεις και δεξιότητες (π.χ. χρήση Η/Υ, επικοινωνία, ανάλυση
πραγματικών περιπτώσεων κτλ.).

Για να διαβάσετε τη μελέτη πατήστε εδώ

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων Μηχανικών
Μέρος Α’

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων Μηχανικών
Μέρος Β’

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων Μηχανικών
Μέρος Γ’

Πηγή: www.tee.gr

Το πτυχίο δεν φέρνει μεροκάματο

Το 40% των πτυχιούχων κάνει άλλη δουλειά από το αντικείμενο των σπουδών του!

, ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ , Χρήστου Κάτσικα , xkatsikas@xkatsikas.gr

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Δευτέρα 20 Ιουλίου 2009

Χιλιάδες υποψήφιοι κάθε χρόνο δεν καταφέρνουν να πετύχουν την εισαγωγή τους σε μια σχολή της προτίμησής τους. Με βάση τη σχέση «θέσεις εισακτέων»- «ζήτηση υποψηφίων» (πρώτη προτίμηση) υπολογίζεται ότι και φέτος μόνο το 25% από όσους θα εισαχθούν θα καταφέρουν να πετύχουν στο τμήμα ΑΕΙ- ΤΕΙ που πραγματικά επιθυμούν.

Ωστόσο, αυτό είναι μόνο η μία πλευρά του προβλήματος. Η άλλη, ακόμη σοβαρότερη πλευρά, αφορά τη σχέση των σπουδών του πτυχιούχου με την εργασία την οποία κάνει ή ενδέχεται να κάνει. Κι αυτό γιατί, αν η ανεργία είναι η μία όψη του προβλήματος, η ετεροαπασχόληση, δηλαδή το να απασχολείται κάποιος σε εργασίες που είτε δεν έχουν καμία συνάφεια με τις σπουδές του είτε έχουν πολύ μικρή, κυριαρχεί στις τάξεις των πτυχιούχων, καθώς αφορά περίπου τέσσερις στους δέκα. Μάλιστα στον τομέα της ετεροαπασχόλησης, η Ελλάδα κατέχει σήμερα τη δεύτερη θέση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

100.000 άνεργοι
Είναι αλήθεια ότι ο κίνδυνος της ανεργίας, της ετεροαπασχόλησης ή της υποαπασχόλησης αφορά πολλές ειδικότητες. Το μαρτυρούν τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας που καταγράφουν το 2009 περίπου 100.000

άνεργους πτυχιούχους, ενώ την ίδια στιγμή η εμπειρική έρευνα αποκαλύπτει ότι 10.000 απασχολούνται σε εργασίες που έχουν ελάχιστη ή και καθόλου σχέση με τις σπουδές τους ή υποαπασχολούνται σε κρατικά προγράμματα (ΟΑΕΔ) με πολύ χαμηλές αμοιβές.

Αυτοί που βρίσκονται σε δυσχερέστερη θέση είναι οι πτυχιούχοι τμημάτων ΑΕΙ- ΤΕΙ με ανύπαρκτα ή ασαφή επαγγελματικά δικαιώματα και ακολουθούν οι πτυχιούχοι θεωρητικών και θετικών επιστημών που παραπέμπουν στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού: φιλόλογοι, ιστορικοί, γυμναστές, θεολόγοι, κοινωνιολόγοι, μαθηματικοί, φυσικοί, απόφοιτοι γαλλικής, ιταλικής και γερμανικής φιλολογίας είναι οι πιο «ευαίσθητες» ομάδες. Δεν είναι τυχαίο που σε κάθε διαγωνισμό για πρόσληψη εκπαιδευτικών οι αιτήσεις ανέρχονται σε 70.000

– 80.000 για τη διεκδίκηση 6.000 θέσεων.

Σε πρόσφατη έρευνα σε αδιόριστους εκπαιδευτικούς (καθηγητές) σχετικά με την αξιοποίηση του πτυχίου τους και τη σχέση της εργασίας που κάνουν με την εκπαίδευση που πήραν, τα αποτελέσματα ήταν αποκαλυπτικά. Ένας στους τέσσερις ήταν άνεργος πάνω από 18 μήνες, οι μισοί απασχολούνταν σε εργασίες εντελώς άσχετες με την επιστήμη τους (υπάλληλοι και ταμίες σούπερ μάρκετ, αποθηκάριοι, υπάλληλοι καταστημάτων ένδυσης και υπόδησης, οδηγοί ταξί, γκαρσόνια και λοιπά τουριστικής φύσεως επαγγέλματα, κ.λπ.) και ένας στους τέσσερις υποαπασχολούνταν (part time) σε δουλειές «σχετικές» (φροντιστήρια, ιδιαίτερα μαθήματα).

Οι φιλόλογοι
Παράλληλα, έρευνες των Γραφείων Διασύνδεσης των Πανεπιστημίων αποκαλύπτουν ότι μόνο το 17,7% των αποφοίτων Φιλολογίας απασχολείται σε σχετική με το αντικείμενο του πτυχίου του εργασία, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των αποφοίτων αυτού του κλάδου είναι άνεργοι (42,9%)! Ύστερα από έρευνα στο Παν/μιο Θεσσαλονίκης διαπιστώθηκε ότι μόνο το 60,3% των πτυχιούχων του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας εργάζονται και από αυτούς το 42,3% απασχολείται σε τομείς μη σχετικούς με τις σπουδές του, γιατί, όπως δήλωσαν, δεν είχαν άλλη επιλογή. Στην «Έρευνα για την επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφοίτων», που πραγματοποιήθηκε από το Γραφείο Διασύνδεσης του Δημοκρίτειου Παν/μίου Θράκης τονίζεται ότι μόνο το 17,7% των αποφοίτων Ιστορίας απασχολείται σε σχετική με το αντικείμενο του πτυχίου του εργασία, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των αποφοίτων αυτού του κλάδου είναι άνεργοι (42,9%)! Το 30% των νέων αποφοίτων των Φυσικών και Μαθηματικών Τμημάτων μένουν άνεργοι ή υποαπασχολούμενοι για περισσότερο από δύο χρόνια, ενώ περίπου το 15% συνεχίζει μεταπτυχιακές σπουδές πιθανόν για να αποφύγει τον εφιάλτη της ανεργίας.

Γυμναστές και θεολόγοι
Περίπου 3.000 εκτιμούνται οι άνεργοι πτυχιούχοι Θεολογίας ενώ άλλοι τόσοι υποαπασχολούνται ή ετεροαπασχολούνται. Πάνω από 12.000 υπολογίζονται οι άνεργοι ή υποαπασχολούμενοι και ετεροαπασχολούμενοι πτυχιούχοι γυμναστές. Μια ματιά στα αποτελέσματα της έρευνας για την απασχόληση των πτυχιούχων του Παντείου Πανεπιστημίου, που διεξήχθη από το Γραφείο Διασύνδεσης του Ιδρύματος, αποκαλύπτει ότι ένας στους πέντε πτυχιούχους κοινωνιολόγους είναι άνεργος, ενώ από όσους εργάζονται το 70% δήλωσε ότι το επάγγελμά του έχει από καμία έως ελάχιστη σχέση με τις σπουδές του.

17.000 γιατροί, φαρμακοποιοί και δικηγόροι… στο ταμείο ανεργίας

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ανεργίας αποτυπώνονται και σε κλάδους τους οποίους η αγορά εργασίας στο παρελθόν και η κοινή γνώμη ακόμη και σήμερα έχουν «στεφανώσει» με κύρος και γόητρο. Οι αμφίβολες επαγγελματικές προοπτικές, η ανεργία, η υποαπασχόληση και η ετεροαπασχόληση είναι λέξεις που συνοδεύουν πλέον και τα «αριστοκρατικά πτυχία».

Το 2009 αναμένεται ότι περισσότεροι από 17.000 γιατροί, οδοντίατροι φαρμακοποιοί, πτυχιούχοι των ΤΕΙ Επιστημών Υγείας και δικηγόροι θα έχουν σοβαρά προβλήματα επαγγελματικής αποκατάστασης.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας, περίπου το 1/3 των Αθηναίων δικηγόρων- σε σύνολο 18.500- δεν εισέπραξαν… ούτε ένα ευρώ από οποιαδήποτε δικηγορική πράξη τον χρόνο που πραγματοποιήθηκε η έρευνα. Οι ρυθμοί με τους οποίους αυξάνεται κάθε χρόνο ο αριθμός των δικηγόρων είναι ιλιγγιώδεις. Περίπου 1.500 είναι οι νέοι πτυχιούχοι των Νομικών Σχολών ετησίως. Στον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας, οι εισερχόμενοι στο επάγγελμα είναι κατά περίπου 2/3 περισσότεροι από εκείνους που εξέρχονται λόγω συνταξιοδότησης, λόγω θανάτου ή για διάφορους άλλους λόγους. Την ίδια περίοδο εγγράφηκαν στον κατάλογο ανεργίας του ΟΑΕΔ περίπου 9.000 ιατροί, φαρμακοποιοί, οδοντίατροι, αλλά και πτυχιούχοι των ΤΕΙ Επιστημών Υγείας.

Παράλληλα, σύμφωνα πάλι με τα στοιχεία της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, ένας στους τέσσερις νέους Έλληνες οδοντιάτρους αντιμετωπίζει προβλήματα απασχόλησης.

Γραμματέας με 3 πτυχία

Η Μαριάνθη Παρασκευά είναι 28 ετών. Έχει σπουδάσει στο τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ενώ έχει κάνει μεταπτυχιακό στο τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Εργάζεται ως γραμματέας σε μια εταιρεία στη Μυτιλήνη. «Θα μπορούσα να διδάσκω σε σχολείο όμως οι διαδικασίες του ΑΣΕΠ απαιτούν πολύ χρόνο προετοιμασίας. Δεν έχω την πολυτέλεια να μη δουλεύω».

Έμπορος με μάστερ

Ο 34χρονος Γιάννης Κουμπής σπούδασε στην Αγγλία, Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων. Κατέχει μάστερ στις διεθνείς επιχειρήσεις όμως ύστερα από πολλές προσπάθειες για να βρει δουλειά στον τομέα του, σήμερα λειτουργεί κατάστημα υποδημάτων στη Μυτιλήνη. «Ήθελα να γυρίσω στο νησί. Όμως οι επιλογές που είχα είτε μου πρόσφεραν λίγα χρήματα είτε ήταν θέσεις με μειωμένο ωράριο απασχόλησης».

Στροφή στις δημόσιες σχέσεις

«Σπούδασα προγραμματιστής υπολογιστών, όμως σήμερα εργάζομαι ως υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων σε μπαρ και νυχτερινά κέντρα», λέει ο Μάρκος Καλούμενος από τη Θεσσαλονίκη. «Το επιστημονικό αντικείμενο το οποίο σπούδασα μέχρι πριν από 5 χρόνια εξασφάλιζε επαγγελματική αποκατάσταση. Πλέον, όμως, προοπτικές δεν υπάρχουν. Δεν άνοιξαν θέσεις εργασίας και οι περισσότεροι συμφοιτητές μου αδυνατούν να βρουν δουλειά», λέει ο Μάρκος.

Ρεπορτάζ… με πάγο

Αντίστοιχο επαγγελματικό αδιέξοδο σε σχέση με τις σπουδές της διαπιστώνει και η Έλενα Ματσουκάτοβα, φοιτήτρια Δημοσιογραφίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, η οποία εργάζεται ως μπαργούμαν. «Προσπάθησα να βρω δουλειά στο αντικείμενό μου, ωστόσο τα πράγματα είναι δύσκολα. Στην αρχή δούλευα για ένα χαρτζιλίκι, όμως εδώ και τέσσερα χρόνια εργάζομαι συνειδητά στο μπαρ», σημειώνει.

Ψυχολόγος επιχειρήσεων

«Τελείωσα ψυχολογία με μεταπτυχιακό στην Πράγα το 1996. Παρέμεινα για έναν χρόνο άνεργος, ψάχνοντας να βρω κάτι σχετικό με το αντικείμενο των σπουδών μου. Τελικά προσλήφθηκα σε μια εταιρεία όπου ασχολήθηκα με επιλογή προσωπικού», λέει ο 39χρονος Θεόδωρος Δερμεντζόγλου. «Δυστυχώς, οι θέσεις ψυχολόγων στην Ελλάδα είναι ελάχιστες. Αυτήν την περίοδο εργάζομαι ως σύμβουλος επιχειρήσεων», συμπληρώνει.

Μαραγκός με πτυχίο γυμναστή

Ο 38χρονος Μανώλης Δαφτσής αποφοίτησε από το ΤΕΦΑΑ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου το 1995. «Αρχικά εξάσκησα το επάγγελμα του προπονητή σε τμήματα υποδομής», λέει, ωστόσο το 2001 έκανε στροφή στην επαγγελματική του σταδιοδρομία: «Αναγκάστηκα να ασχοληθώ με το επάγγελμα του πατέρα μου, ο οποίος ήταν μαραγκός. Εκτίμησα ότι εκεί υπήρχαν πολύ μεγαλύτερες απολαβές».

H Μαρια Καραμεσινη παρουσιάζει μια πρωτοποριακή έρευνα που καταρρίπτει πολλούς μύθους

Ο “θερμός” Δεκέμβρης, με την εξέγερση της νεολαίας, έφερε επιτακτικά στο προσκήνιο, μαζί με τα ζητήματα της αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας και της κρίσης του πολιτικού συστήματος, την ανάγκη κατανόησης και ανάλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι νέοι στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας.

Στο άρθρο αυτό παρουσιάζουμε τα κύρια ευρήματα της πρώτης πανελλαδικής έρευνας απορρόφησης των πτυχιούχων πανεπιστημίου στην αγορά εργασίας και προσπαθούμε να αναδείξουμε τη σημασία τους για την καλύτερη κατανόηση των προβλημάτων εργασιακής και επαγγελματικής ένταξης των αποφοίτων, με την κατάρριψη ορισμένων μύθων γύρω από αυτήν. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούμε στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας (ΕΣΥΕ), για να επιβεβαιώσουμε την ορθότητα του κύριου επιχειρήματος της μελέτης για την ερμηνεία των δυσκολιών ένταξης των νέων πτυχιούχων στην αγορά εργασίας.

Η πανελλαδική έρευνα πραγματοποιήθηκε το 2005 από την Οριζόντια Δράση (δίκτυο) των Γραφείων Διασύνδεσης των Πανεπιστημίων σε δείγμα 13.617 αποφοίτων όλων των ελληνικών ΑΕΙ των ετών 1998-2000 και ολοκληρώθηκε το 2008 με την έκδοση της μελέτης που παρουσιάζει τα γενικά αποτελέσματα και τα ευρήματά της. Με την Ελλάδα να κατέχει τα πρωτεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 ως προς την ανεργία των νέων, την οικονομική κρίση στο ξεκίνημά της και τον πρόσφατο νόμο για τα “κολέγια” να νομιμοποιεί τον αθέμιτο ανταγωνισμό ως προς τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων ΑΕΙ, οι δυσκολίες ένταξης και επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων που εντόπισε η έρευνα αναμένεται να ενταθούν τα επόμενα χρόνια.

Μύθος πρώτος: οι “αιώνιοι φοιτητές”

Τα αποτελέσματα της έρευνας καταρρίπτουν τον μύθο των “αιώνιων φοιτητών”. Αν και το 52% των αποφοίτων ολοκληρώνει τις σπουδές του πάνω από ένα έτος μετά την επίσημη διάρκειά τους, η μέση καθυστέρηση είναι 1,5 έτος και η μέση ηλικία αποφοίτησης είναι τα 24,2 έτη.

Από την έρευνα προκύπτει, επίσης, ότι εμπειρία εργασίας κατά τη διάρκεια των σπουδών είχε 45% των αποφοίτων των ετών 1998-2000. Όμως, μόνο 13% είχαν εμπειρία συνεχόμενης απασχόλησης ενώ οι υπόλοιποι είχαν δουλέψει περιστασιακά. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν τα επίσημα στατιστικά στοιχεία που δείχνουν ότι στην Ελλάδα δουλεύει ένα σχετικά μικρό ποσοστό των νέων που σπουδάζουν. Το 2006, το 89% των ελλήνων σπουδαστών 20-24 ετών δεν συμμετείχαν στο εργατικό δυναμικό έναντι 61 % κατά μέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ και 69% στα ευρωπαϊκά του μέλη.

Καθολική είσοδος στην αγορά εργασίας. Μάστιγα οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις. Μεγάλη καθυστέρηση αποκατάστασης

Ως προς την απορρόφηση στην αγορά εργασίας, το πρώτο αξιόλογο εύρημα της έρευνας είναι ότι 5-7 έτη μετά την αποφοίτηση όλοι σχεδόν οι πτυχιούχοι (91%) είναι οικονομικά ενεργοί, ενώ οι περισσότεροι μη ενεργοί δεν αναζητούν εργασία για προσωρινούς λόγους (μεταπτυχιακές σπουδές, στρατιωτική θητεία, αναμονή αποτελεσμάτων ΑΣΕΠ/διαγωνισμών/ πραγματοποίησης ειδικότητας κ.ά.).

Δεύτερο αξιοσημείωτο εύρημα είναι ότι το κυριότερο πρόβλημα των νέων πτυχιούχων, 5-7 έτη από την αποφοίτηση, δεν είναι τόσο η ανεργία (ποσοστό 6,7%) όσο η δυσκολία εξεύρεσης σταθερής απασχόλησης (ποσοστό επισφαλώς απασχολούμενων 29%). Η σύγκριση των αποτελεσμάτων της έρευνας με τα στατιστικά στοιχεία της ΕΣΥΕ έδειξε ότι τα τελευταία υποεκτιμούν την επισφαλή απασχόληση πάνω από 10 ποσοστιαίες μονάδες, αποκρύπτοντας το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος.

Άλλο σημαντικότατο εύρημα της έρευνας είναι ότι οι ελαστικές/ ευέλικτες εργασιακές σχέσεις έχουν λάβει διαστάσεις μάστιγας στους νέους πτυχιούχους. Οι διάφορες μορφές προσωρινής εργασίας και η μερική απασχόληση εμπλέκουν 45% των πτυχιούχων που δουλεύουν με εξαρτημένη σχέση εργασίας, ενώ οι συμβάσεις έργου είναι εξίσου εκτεταμένες με τις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου.

Με το να καταγράφει τους συμβασιούχους έργου σε έναν εργοδότη ως αυτοαπασχολούμενους, η ΕΣΥΕ υποεκτιμά σε πολύ μεγάλο βαθμό την έκταση των εργασιακών σχέσεων στους νέους. Καταγράφοντας για πρώτη φορά πανελλαδικά τους συμβασιούχους έργου σε έναν εργοδότη και εντάσσοντάς τους στους μισθωτούς, η έρευνα της Οριζόντιας Δράσης τεκμηρίωσε ότι ο δημόσιος τομέας έχει την ίδια ευθύνη με τον ιδιωτικό στη διάχυση της ευέλικτης μισθωτής απασχόλησης και αποκάλυψε ότι, για πολλούς πτυχιούχους, η ευέλικτη απασχόληση δεν είναι απαραίτητα προσωρινή. Συγκεκριμένα, 43% των πτυχιούχων που 5-7 έτη μετά την αποφοίτησή τους εργάζονταν ως συμβασιούχοι έργου σε έναν εργοδότη δήλωσαν ότι έχουν σταθερή απασχόληση.

Τέλος, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο κίνδυνος ανεργίας και η εκτεταμένη επισφάλεια και ελαστικότητα της απασχόλησης συντελούν ώστε 4 στους 10 πτυχιούχους να μην έχουν ολοκληρώσει ακόμα τη διαδικασία μετάβασης (εργασιακή και επαγγελματική σταθεροποίηση).

Μύθος δεύτερος: οι πτυχιούχοι ΤΕΙ απασχολούνται σε θέσεις που προορίζονται για πτυχιούχους ΑΕΙ — Εκτεταμένη ετεροαπασχόληση

Οι δυσκολίες επαγγελματικής ένταξης και αποκατάστασης των αποφοίτων δεν εμφανίζονται μόνο στην αδυναμία σταθεροποίησης στην απασχόληση, αλλά και στο μεγάλο ποσοστό ετεροαπασχολούμενων (26%). Ο κίνδυνος ανεργίας και η έλλειψη θέσεων εργασίας με αντικείμενο συναφές με αυτό των σπουδών οδηγεί μερίδα των πτυχιούχων σε προσαρμογή των προσδοκιών τους στην υπάρχουσα κατάσταση.

H στατιστική ανάλυση των στοιχείων της έρευνας έδειξε ότι όσο μεγαλύτερη είναι η έκταση της ετεροαπασχόλησης σε έναν επιστημονικό κλάδο σπουδών τόσο εντονότερος είναι ο ανταγωνισμός μεταξύ αποφοίτων πανεπιστημίου και ΤΕΙ για τις ίδιες θέσεις εργασίας. Άρα, είναι οι πτυχιούχοι ΑΕΙ αυτοί που στην ανάγκη καταλαμβάνουν θέσεις τις οποίες μπορούν να καταλάβουν και οι πτυχιούχοι ΤΕΙ, και όχι το αντίστροφο.

Μύθος τρίτος: Η εθελούσια ανεργία. Αυξημένη κινητικότητα: τέσσερις στους δέκα πτυχιούχους σε εργασίες “αναμονής” ή “καθήλωσης”

Η έρευνα έδειξε ότι 14% των πτυχιούχων δεν έχει αποκτήσει καμία ή έχει αποκτήσει μόνο μία εμπειρία εργασίας μέσα στο διάστημα 5-7 ετών από την αποφοίτηση, 60% των πτυχιούχων έχει αποκτήσει 2-3 εμπειρίες εργασίας, ενώ 26% πάνω από τέσσερις και πάνω. Τα παραπάνω ευρήματα καταρρίπτουν τον μύθο που θέλει τους πτυχιούχους πανεπιστημίου να παραμένουν κατά κανόνα αδρανείς ή εκούσια άνεργοι, μέχρι να βρουν μια δουλειά που να αντιστοιχεί απόλυτα στις προσδοκίες τους.

Αντίθετα, η πλειοψηφία των πτυχιούχων βρέθηκαν να είναι κινητικοί –μάλιστα ένας στους τέσσερις είναι “υπερκινητικός”–, ενώ η στρατηγική επαγγελματικής ένταξης που φαίνεται να πρυτανεύει είναι η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας (απαραίτητης για την πρόσβαση σε εισόδημα, αλλά και χρήσιμης για το βιογραφικό), ακόμα και σε θέσεις που δεν αντιστοιχούν με τις σπουδές ή μειωμένων εργασιακών δικαιωμάτων, εν αναμονή μεταπήδησης σε καλύτερη θέση εργασίας (Δημόσιο, οργανισμοί, τράπεζες, μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις κλπ.) ή δημιουργίας επιχείρησης.

Βάσει υπολογισμών που στηρίζονται στα στοιχεία της έρευνας, 5-7 έτη μετά την αποφοίτηση, περίπου τέσσερις στους δέκα εργαζόμενους πτυχιούχους εργάζονται ακόμα στον “δευτερεύοντα” τομέα της αγορά εργασίας (χαμηλής ποιότητα θέσεις εργασίας) και είτε αναζητούν ευκαιρία μεταπήδησης στον “πρωτεύοντα” τομέα (καλές θέσεις εργασίας) είτε έχουν συμβιβαστεί με αυτήν την πραγματικότητα.

Μύθος τέταρτος: οι πολύ χαμηλές αμοιβές

Ένα από τα απρόοπτα ευρήματα της έρευνας ήταν η αναίρεση του μύθου ότι οι νέοι πτυχιούχοι πανεπιστημίου είναι όλοι χαμηλά αμειβόμενοι. Από τα στοιχεία προέκυψε ένα πολύ μεγάλο εύρος αμοιβών για τους μισθωτούς. Το 2005, μόνο 17% των αποφοίτων που εργάζονταν ως μισθωτοί και συμβασιούχοι έργου σε έναν εργοδότη είχαν καθαρές μηνιαίες αποδοχές μέχρι 700 ευρώ, και από αυτούς οι 6 στους 10 ήταν μερικά απασχολούμενοι. Το 47% των μισθωτών και συμβασιούχων έργου σε έναν εργοδότη έπαιρνε μεταξύ 701 και 1.100 ευρώ καθαρά τον μήνα, ενώ 36% πάνω από 1.100 ευρώ. Επίσης, ένα όχι ευκαταφρόνητο 16% των μισθωτών και συμβασιούχων έργου είχαν καθαρές μηνιαίες αποδοχές πάνω από 1.300 ευρώ.

Οι χαμηλότερα αμειβόμενες κατηγορίες είναι οι συμβασιούχοι έργου του δημόσιου τομέα και οι μισθωτοί του ιδιωτικού, ενώ οι υψηλότερα αμειβόμενες κατηγορίες οι συμβασιούχοι έργου του ιδιωτικού τομέα και οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα (μόνιμοι ή αορίστου χρόνου υπάλληλοι).

Δημόσιος τομέας — δημιουργία επιχείρησης

Πέντε έως επτά χρόνια μετά την αποφοίτηση, ο δημόσιος τομέας απασχολεί 40% των εργαζομένων αποφοίτων (τους μισούς με σταθερή σχέση εργασίας και τους άλλους μισούς ως συμβασιούχους), ενώ 47% είναι μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα και13% είναι αυτοαπασχολούμενοι (έχουν δική τους επιχείρηση με ή χωρίς προσωπικό). Ταυτόχρονα, η μόνιμη θέση στο Δημόσιο είναι η επιθυμητή εργασία για 6 στους 10 απόφοιτους, ενώ 3 στους 10 θεωρούν ως πιο επιθυμητό να έχουν δική τους επιχείρηση. Η μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα έχει εξαιρετικά χαμηλή προτίμηση. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας έδειξε ότι υπάρχουν σοβαροί λόγοι γι’ αυτό. Οι μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα χαμηλών αμοιβών και ετεροαπασχόλησης, καθώς και μικρότερη πιθανότητα θετικών επαγγελματικών προοπτικών σε σχέση με τους μισθωτούς του δημόσιου τομέα. Επίσης, δεν έχουν αυτονομία στη δουλειά τους όπως οι αυτοαπασχολούμενοι.

Μαζικοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών και ανισότητες πρόσβασης

Η έρευνα επιβεβαίωσε ότι οι μεταπτυχιακές σπουδές έχουν εξελιχθεί σε “τεταρτοβάθμια εκπαίδευση”, εφόσον το 40% των αποφοίτων ενός έτους έχει πραγματοποιήσει ή πραγματοποιεί μεταπτυχιακές σπουδές 5-7 έτη μετά την αποφοίτηση. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρημα ότι ναι μεν το 53% αυτών που πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές δηλώνουν ότι ο κύριος λόγος είναι η εύρεση εργασίας στο αντικείμενο των σπουδών και η απόκτηση εξειδίκευσης για την επίτευξη καλύτερης επαγγελματικής σταδιοδρομίας, αλλά το 43% δηλώνει ότι ο κύριος λόγος είναι το επιστημονικό ενδιαφέρον για το αντικείμενο σπουδών.

Το φύλο και η κοινωνική-ταξική προέλευση των αποφοίτων επηρεάζει καθοριστικά την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών. Από την ανάλυση των προσδιοριστικών παραγόντων της πραγματοποίησης μεταπτυχιακών σπουδών, φαίνεται ότι οι άνδρες έχουν 62% μεγαλύτερες πιθανότητες να τις πραγματοποιήσουν σε σχέση με τις γυναίκες, ενώ οι απόφοιτοι με υψηλό εισόδημα γονέων έχουν 112% και 61% μεγαλύτερες πιθανότητες, σε σχέση με αυτούς που οι γονείς τους έχουν χαμηλό και μεσαίο εισόδημα αντίστοιχα. Η αύξηση του εκπαιδευτικού επιπέδου των γονέων ασκεί και αυτή σημαντική θετική επίδραση.

Επιστημονικός κλάδος σπουδών: ανισότητες ευκαιριών επαγγελματικής αποκατάστασης σε συνθήκες ανατροπής των εργασιακών σχέσεων

Μια σημαντική συνεισφορά της μελέτης είναι ότι περιλαμβάνει τα αποτελέσματα ενός μεγάλου αριθμού στατιστικών αναλύσεων των προσδιοριστικών παραγόντων όλων των χαρακτηριστικών της εργασιακής και επαγγελματικής ένταξης και της διαδικασίας μετάβασης των αποφοίτων από το πανεπιστήμιο στη σταθερή απασχόληση. Από τις αναλύσεις προέκυψε ότι ο επιστημονικός κλάδος σπουδών είναι ο παράγοντας εκείνος που έχει τη συστηματικότερη επίδραση στα χαρακτηριστικά αυτά. Ο Πίνακας 1 απεικονίζει μια ομαδοποίηση των επιστημονικών κλάδων σπουδών ανάλογα με την κατά φύλο σύνθεση των αποφοίτων τους και με βάση επτά κριτήρια του βαθμού και της ποιότητας εργασιακής και επαγγελματικής ένταξής τους: ποσοστό ανεργίας, ποσοστό σταθερά απασχολούμενων, ποσοστό ετεροαπασχολούμενων, ποσοστό πλήρως απασχολούμενων, ποσοστό χαμηλά αμειβόμενων, ποσοστό υψηλά αμειβόμενων, ποσοστό μισθωτών με θετικές προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι πτυχιούχοι των επιστημονικών κλάδων “προβληματικής ή μη ικανοποιητικής ένταξης” αντιστοιχούν στο 69% του συνολικού πληθυσμού των αποφοίτων, ενώ αυτοί των κλάδων “σχετικά ή πολύ καλής ένταξης” στο 31%. Όμως, ακόμα και οι τελευταίοι κλάδοι δεν πρέπει να θεωρούνται εσαεί προστατευμένοι από την ανατροπή των εργασιακών σχέσεων, τις μεταβολές της οικονομικής συγκυρίας και τις εξελίξεις στην προσφορά πτυχίων.

Κοινωνική τάξη, φύλο και εργασιακή ένταξη

Από τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας προέκυψε ότι η κοινωνική τάξη προέλευσης επηρεάζει τον βαθμό και την ποιότητα εργασιακής και επαγγελματικής ένταξης των αποφοίτων τόσο ευθέως, λόγω της αυξημένης πιθανότητας αυτοαπασχόλησης αυτών που προέρχονται από οικογένειες με υψηλό εισόδημα, όσο και εμμέσως, λόγω των καλύτερων επιδόσεων στις προπτυχιακές σπουδές και της αυξημένης συμμετοχής στις μεταπτυχιακές σπουδές των φοιτητών που προέρχονται από οικογένειες με υψηλό εισόδημα και υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο γονέων.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι, 5-7 έτη μετά την αποφοίτηση, οι γυναίκες εμφανίζουν λίγο χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης και λίγο υψηλότερο ποσοστό ανεργίας από τους άνδρες, ενώ μεταξύ των εργαζόμενων αποφοίτων υπολείπονται σαφώς των ανδρών ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της απασχόλησής τους. Πέραν της μεγαλύτερης διαθεσιμότητας των γυναικών για μερική απασχόληση και των διακρίσεων που αυτές υφίστανται στην αγορά εργασίας, σημαντικότατος παράγοντας διαφοροποίησης κατά φύλο του βαθμού και της ποιότητας της εργασιακής και επαγγελματικής ένταξης είναι η διαφορετική κατανομή ανδρών και γυναικών μεταξύ των επιστημονικών κλάδων σπουδών, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η πλειονότητα των γυναικοκρατούμενων κλάδων παρουσιάζουν πολύ προβληματική ή μη ικανοποιητική εργασιακή ένταξη, ενώ το σύνολο των ανδροκρατούμενων σχετικά καλή ή πολύ καλή ένταξη (βλ. Πίνακα 1).

Δυσκολίες ένταξης των πτυχιούχων: διαρθρωτικό πρόβλημα που θα επιδεινωθεί λόγω της οικονομικής κρίσης

Το γενικό συμπέρασμα της μελέτης, που στηρίχθηκε στα στοιχεία της έρευνας της Οριζόντιας Δράσης των Γραφείων Διασύνδεσης των Πανεπιστημίων, είναι ότι το υψηλό ποσοστό ετεροαπασχόλησης των αποφοίτων των πανεπιστημίων δείχνει πως “οι δυσκολίες ένταξης των νέων πτυχιούχων είναι όχι μόνο μακροοικονομικής αλλά και διαρθρωτικής φύσης. Έχουν δηλαδή να κάνουν με τη διαρθρωτική αδυναμία της ελληνικής οικονομίας να δημιουργήσει θέσεις εργασίας για εργατικό δυναμικό υψηλής εκπαίδευσης στο ρυθμό εκείνο που απαιτείται για να απορροφήσει τους πτυχιούχους που εξέρχονται κάθε χρόνο από τα πανεπιστήμια της χώρας, μαζί με αυτούς που αποκτούν πτυχία από πανεπιστήμια του εξωτερικού και επιστρέφουν στην Ελλάδα αναζητώντας δουλειά. Η αναντιστοιχία αυτή βρίσκεται στον αντίποδα της κυρίαρχης σήμερα ερμηνείας των δυσκολιών επαγγελματικής ένταξης των πτυχιούχων, η οποία αποδίδει τις τελευταίες στην αδυναμία του πανεπιστημίου να παρέχει τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες που έχει ανάγκη η οικονομία” (σελ. 352).

Για τις ανάγκες αυτού του άρθρου, επιχειρήσαμε να επιβεβαιώσουμε την ορθότητα του παραπάνω συμπεράσματος, με τη βοήθεια στατιστικών στοιχείων της ΕΣΥΕ. Από την επεξεργασία τους (Πίνακες 2, 3 και 4) φαίνεται καθαρά ότι, μεταξύ 1993 και 2005, ο αριθμός των πτυχιούχων που αποφοιτούν κάθε ακαδημαϊκό έτος από τα ελληνικά πανεπιστήμια αυξήθηκε σχεδόν δύο φορές περισσότερο απ’ ό,τι οι θέσεις απασχόλησης για τις οποίες κανονικά προορίζονται οι απόφοιτοι. Συγκεκριμένα, ενώ μεταξύ 1993 και 2005 οι απόφοιτοι περίπου διπλασιάστηκαν (αύξηση 96,2%), η καθαρή αύξηση των θέσεων απασχόλησης στα επιστημονικά και καλλιτεχνικά επαγγέλματα και για διοικητικά και διευθυντικά στελέχη αυξήθηκαν κατά 51,6% και 21,3% αντίστοιχα.

Ταυτόχρονα, το δραματικά υψηλό ποσοστό ανεργίας των πτυχιούχων πανεπιστημίου στις ηλικίες 25-29 (21%) και το πολύ υψηλό ποσοστό ανεργίας στις ηλικίες 30-34 ετών (9%) παρέμειναν στάσιμα, ενώ αυτό των αποφοίτων κάτω των 25 ετών μειώθηκε (από 43% σε 32%). Η στασιμότητα και η μείωση επετεύχθησαν χάρη στην ετεροαπασχόληση των πτυχιούχων πανεπιστημίου κυρίως σε θέσεις εργασίας που προορίζονταν για αποφοίτους ΤΕΙ. Η έρευνα της Οριζόντιας Δράσης βρήκε ότι το 2005, 5-7 έτη μετά την αποφοίτηση, 13% των πτυχιούχων πανεπιστημίου των ετών 1998-2000 απασχολούνταν ως τεχνολόγοι-τεχνικοί, 7% ως υπάλληλοι γραφείου και 2% στην παροχή υπηρεσιών.

Μετά το 2005 και μέχρι πριν μερικούς μήνες, η γενική υποχώρηση της ανεργίας, ο δυναμισμός των επιστημονικών και τεχνολογικών-τεχνικών επαγγελμάτων αλλά και η συνεχής μείωση του αριθμού των εισακτέων στα πανεπιστήμια μετά το 2001 οδήγησαν στην αισθητή συρρίκνωση του ποσοστού ανεργίας στους νέους πτυχιούχους μέχρι 29 ετών και σε μικρή υποχώρησή του σε αυτούς 30-34 ετών. Όμως, η μείωση του αριθμού των εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια δεν αποσκοπούσε στη βελτίωση των επαγγελματικών προοπτικών των πτυχιούχων, αλλά, όπως φάνηκε, στη διοχέτευση της ανικανοποίητης κοινωνικής ζήτησης στον ιδιωτικό τομέα παροχής υπηρεσιών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στη δημιουργία τετελεσμένων που να διευκολύνουν την νομιμοποίηση του τελευταίου με τον πρόσφατο νόμο 3696/ 2008.

Ο νόμος αυτός αναμένεται να τροφοδοτήσει περαιτέρω τη φοίτηση στα κολέγια και την απίσχνανση των περιφερειακών ΑΤΕΙ και πανεπιστημίων, ιδίως για τις σπουδές εκείνες που το πτυχίο τους δεν έχει ισχυρό “αντίκρισμα” στην αγορά εργασίας. Τέλος, η μειωμένη ζήτηση πτυχιούχων στην αγορά εργασίας, που αναμένεται τα επόμενα χρόνια λόγω οικονομικής κρίσης, σε συνδυασμό με τον πληθωρισμό πτυχίων και τον “αθέμιτο ανταγωνισμό” των “κολεγίων” μέσω της απονομής “χαρτιών” που δίνουν ισότιμη πρόσβαση σε επαγγελματικά δικαιώματα, προοιωνίζονται για τους πτυχιούχους του ελληνικού δημοσίου πανεπιστημίου όχι μόνο την επιστροφή στην κατάσταση που κατέγραψε το 2005 η έρευνα της Οριζόντιας Δράσης των Γραφείων Διασύνδεσης των Πανεπιστημίων, αλλά και την επιδείνωσή της.

Η Μαρία Καραμεσίνη διδάσκει οικονομικά της εργασίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Είναι επιστημονικά υπεύθυνη και συντονίστρια της έρευνας της Οριζόντιας Δράσης των Γραφείων Διασύνδεσης για την απορρόφηση των αποφοίτων πανεπιστημίου στην αγορά εργασίας και συγγραφέας της μελέτης με τα γενικά αποτελέσματα και ευρήματα της έρευνας.

Η εκδοθείσα μελέτη, με τίτλο Η απορρόφηση των πτυχιούχων πανεπιστημίου στην αγορά εργασίας, είναι προσιτή στις βιβλιοθήκες όλων των πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ερευνητικών κέντρων, καθώς και στα Γραφεία Διασύνδεσης όλων των πανεπιστημίων και ΤΕΙ. Επίσης, μπορείτε να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο από το διαδίκτυο http://194.177.218.28/dmdocuments/Meleth_Aporrofhshs_Apofoiton.pdf Οι μελέτες με τα αποτελέσματα ανά πανεπιστήμιο βρίσκονται στο Γραφείο Διασύνδεσης κάθε πανεπιστημίου.

πηγή: www.avgi.gr

Η αβεβαιότητα, σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα της Οριζόντιας Δράσης των Γραφείων Διασύνδεσης, αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα των αποφοίτων ΑΕΙ

της Φιλομήλας Δημολαΐδου (εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ)

Η επέκταση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης και της επισφαλούς απασχόλησης τις τελευταίες δεκαετίες έχει ανατρέψει τις ομαλές συνθήκες εργασιακής και επαγγελματικής ένταξης των αποφοίτων, σύμφωνα με τη “Μελέτη απορρόφησης των πτυχιούχων πανεπιστήμιου στην αγορά εργασίας”, η οποία παρουσιάστηκε χθες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Πέντε έως επτά χρόνια μετά την αποφοίτησή τους, οι προοπτικές επαγγελματικής τους εξέλιξης και η δυνατότητά τους να ανεξαρτητοποιηθούν οικονομικά από τους γονείς τους ή/και να αποκτήσουν δικό τους νοικοκυριό ή οικογένεια παραμένουν σε μεγάλο ποσοστό αβέβαιες.
Πέντε χρόνια μετά την αποφοίτηση, 35% των αποφοίτων ΑΕΙ που είναι μισθωτοί δεν έχει σταθερή απασχόληση, ενώ στα έξι χρόνια το ποσοστό αυτό μειώνεται στο 32%. Όμως, ακόμη και επτά χρόνια μετά την αποφοίτηση, ένας στους τέσσερις εργαζόμενους απόφοιτους δεν έχει σταθερή δουλειά, δηλαδή στο σύνολο των αποφοίτων των ετών 1998-2000, που το 2005 ήταν μισθωτοί ή συμβασιούχοι έργου απασχολούμενοι σε έναν εργοδότη, ποσοστό 36% ήταν επισφαλώς εργαζόμενοι.
Οι επιστημονικοί κλάδοι με την υψηλότερη επισφάλεια απασχόλησης είναι οι ξένες γλώσσες, η ιστορία-αρχαιολογία, η ιατρική-οδοντιατρική, η φιλολογία-φιλοσοφία, τα μαθηματικά-φυσική-χημεία, η φυσική αγωγή-αθλητισμός. Αντίθετα, οι κλάδοι με τα χαμηλότερα ποσοστά επισφαλούς απασχόλησης είναι η οικιακή οικονομία, η διαιτολογία, η νοσηλευτική, η νομική, η κτηνιατρική, η φαρμακευτική, οι επιστήμες διοίκησης, οι μηχανικοί υπολογιστών-συστημάτων πληροφορικής-επικοινωνιών.

ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΣΥΧΝΑ ΔΟΥΛΕΙΕΣ
Η έρευνα των γραφείων Διασύνδεσης αποδεικνύει ότι πέντε έως επτά έτη μετά την αποφοίτηση, πολύ υψηλό ποσοστό πτυχιούχων (84%) απασχολείται, σχετικά μικρό ποσοστό είναι άνεργο (6,4%) και ένα λίγο υψηλότερο (9,3%) δεν είναι οικονομικά ενεργό.
Αντίθετα από την εικόνα του αποφοίτου που περιμένει για μεγάλο διάστημα στην ανεργία, προκειμένου να βρει δουλειά, το προφίλ των αποφοίτων των ελληνικών πανεπιστημίων είναι αυτό των αρκετά έως πολύ κινητικών ατόμων, που αλλάζουν δουλειές προκειμένου να επιτύχουν καλύτερους όρους εργασίας, με προεξάρχουσα εκείνη της ασφάλειας της απασχόλησης. Είναι χαρακτηριστικό της έρευνας ότι 10% έχει μόνο μία εμπειρία εργασίας, 60% έχει αλλάξει δύο-τρεις δουλειές, ενώ 26% τέσσερις δουλειές και πάνω.
Παράλληλα, το 28% των πτυχιούχων πανεπιστημίων ετεροαπασχολείται. Οι επιστημονικοί κλάδοι με εκτεταμένη ετεροαπασχόληση είναι η δασολογία και οι επιστήμες περιβάλλοντος, η φυσική αγωγή και ο αθλητισμός, οι επιστήμες διοίκησης, η οικονομική επιστήμη, η κοινωνιολογία-ανθρωπολογία-κοινωνική πολιτική, η πολιτική επιστήμη. Αντίθετα, οι κλάδοι με περιορισμένη ετεροαπασχόληση είναι οι αρχιτέκτονες, οι πολιτικοί μηχανικοί, οι τοπογράφοι, οι απόφοιτοι διαιτολογίας, οικιακής οικονομίας, νομικής, καλών τεχνών, ψυχολογίας, νοσηλευτικής, ιατρικής-οδοντιατρικής.

Η ΓΕΝΙΑ ΤΩΝ… 700 ΕΥΡΩ
Αντίθετα απ’ ό,τι πιστεύεται, μόνο 17% των πτυχιούχων πανεπιστημίων βρέθηκε να ανήκει στη “γενιά των 700 ευρώ και κάτω”. Το 2005 το 68% των αποφοίτων των ετών 1998-2000 απολάμβανε καθαρές μηνιαίες αποδοχές ανώτερες των 900 ευρώ, 35% ανώτερες των 1.100 ευρώ και 15% ανώτερες των 1.300 ευρώ.
Παρ’ όλα αυτά, το 61% των αποφοίτων (72% των γυναικών έναντι 43% των ανδρών) επιθυμεί να εργάζεται στο δημόσιο. Μόνο 12% των αποφοίτων δείχνει προτίμηση στον ιδιωτικό τομέα, ενώ ένα σχετικά μεγάλο ποσοστό (27,5%) δηλώνει προτίμηση να έχει δική του επιχείρηση.
Ο σημαντικότερος παράγοντας που επηρεάζει θετικά την προτίμηση εργασίας στο 66% των αποφοίτων είναι η ασφάλεια που εξασφαλίζει η θέση απασχόλησης. Ακολουθούν κατά σειρά οι καλές αποδοχές, η συμβατότητα της εργασίας με τις οικογενειακές υποχρεώσεις, η δυνατότητα αυτονομίας στην εργασία και οι θετικές προοπτικές εξέλιξης.

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Η “Μελέτη απορρόφησης των πτυχιούχων πανεπιστήμιου στην αγορά εργασίας” περιλαμβάνει τα αποτελέσματα πανελλαδικής έρευνας στους αποφοίτους των ετών 1998-2000.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 13.612 αποφοίτων των ετών 1998-2000 από τα γραφεία Διασύνδεσης όλων των ελληνικών πανεπιστημίων με κοινή μεθοδολογία (δείγμα, ερωτηματολόγιο, εννοιολογικό πλαίσιο) και συντονισμό από την “Οριζόντια Δράση Υποστήριξης των Γραφείων Διασύνδεσης”, που αποτελεί το πανελλαδικό δίκτυο των γραφείων Διασύνδεσης.
Επιστημονικά υπεύθυνη της έρευνας είναι η αναπληρώτρια καθηγήτρια του Παντείου Πανεπιστημίου Μαρία Καραμεσίνη, ενώ συνεργάτες οι Σίλια Βιτωράτου, Ερίκ Γκαζόν και Ειρήνη Μουστάκη.


ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ/ ΣΤΑΘΕΡΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ/ ΕΠΙΣΦΑΛΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ
Φιλολογία – Φιλοσοφία/ 45,2 /54,8
Θεολογία/ 78,0/ 22,0
Επιστήμες Αγωγής/ 75,5 /24,5
Ψυχολογία/ 71,4/ 28,6
Ιστορία – Αρχαιολογία /45,5/ 54,5
Ξένες Γλώσσες/ 43,3/ 56,7
Καλές Τέχνες /77,3 / 22,7
Νομική Επιστήμη/ 88,9 /11,1
Οικονομική Επιστήμη/ 89,7 /10,3
Επιστήμες Διοίκησης/ 92,4 /7,6
Πολιτική Επιστήμη/ 81,3/ 18,7
Κοινωνιολογία – Ανθρωπολογία – Κοινωνική Πολιτική/ 77,1 /22,9
Επιστήμες Επικοινωνίας/ 84,4 /15,6
Επιστήμες Επικοινωνίας /84,4 /15,6
Βιολογία /65,2 /34,8
Μαθηματικά – Φυσική – Χημεία/ 55,8 /44,2
Γεωλογία – Φυσιογνωσία/ 69,5 /30,5
Γεωπονική /78,7 /21,3
Ιατρική – Οδοντιατρική/ 43,2 /56,8
Φαρμακευτική/ 91,2 /8,8
Νοσηλευτική /95,2 /4,8
Αρχιτέκτονες /64,8 /35,2
Πολιτικοί Μηχανικοί/ 70,4 /29,6
Χημικοί μηχανικοί /70,3/ 29,7
Τοπογράφοι /66,2 /33,8
Μηχανολόγοι /73,3 /26,7
Μηχανικοί υπολογιστών, συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών/ 87,3 /12,7
Φυσική Αγωγή – Αθλητισμός/ 59,4 /40,6
Κτηνιατρική /88,7 /11,3
Δασολογία και Περιβάλλον /79,2 /20,8
Διαιτολογία/ 95,0 /5,0
Οικιακή Οικονομία/ 96,6 /3,4
ΣΥΝΟΛΟ 70,8 /29,2

* Σταθερά απασχολούμενοι = δημόσιοι υπάλληλοι + συμβασιούχοι εργασίας αορίστου χρόνου + συμβασιούχοι έργου που δηλώνουν ότι έχουν σταθερή απασχόληση + αυτοαπασχολούμενοι με ή χωρίς προσωπικό, που δηλώνουν ότι η επιχείρησή τους έχει θετικές προοπτικές.
** Επισφαλώς απασχολούμενοι = συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου + συμβασιούχοι έργου που δηλώνουν ότι έχουν προσωρινή απασχόληση + αυτοαπασχολούμενοι που δηλώνουν ότι η επιχείρησή τους δεν έχει θετικές προοπτικές

Thu, 28/06/2007 – 16:38 — admin Μελέτες απορόφησης των αποφοίτων του Δ.Π.Θ.

Μελέτη απορόφησης 2001-2002

Το δείγμα της Μελέτης απαρτίστηκε από 339 αποφοίτους από τα κάτωθι τμήματα του ΔΠΘ: – Νομικής (Ν=30) – Ιστορίας και Εθνολογίας (Ν=30) – Ελληνικής Φιλολογίας (Ν=31) – Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ν=30) – Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Ν=30) – Ηλεκτρολόγων Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών (Ν=30) – Πολιτικών Μηχανικών (Ν=30) – Ιατρικής (Ν=30) – Επιστήμης Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού (Ν=30) – Μηχανικοί Περιβάλλοντος (Ν=38) – Κοινωνική Διοίκηση (Ν=38)

Μελέτη απορόφησης 1998-2000

Το δείγμα της Α’ Μελέτης απαρτίστηκε από 50 αποφοίτους των ετών 1998, 1999,2000 από τα κάτωθι Τμήματα του Δ.Π.Θ. Εξαίρεση αποτελούν οι απόφοιτοι των Τμημάτων Μηχανικών Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Διοίκησης για τους οποίους η δειγματοληψία δεν περιορίστηκε στα έτη 1998, 1999, 2000. Τμήματα – Νομικής – Ιστορίας και Εθνολογίας – Ελληνικής Φιλολογίας – Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης – Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών – Πολιτικών μηχανικών – Ιατρικής – Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού – Μηχανικοί Περιβάλλοντος – Κοινωνική Διοίκηση Το 43,3% των συμμετεχόντων ήταν άντρες και το 56,7% γυναίκες, ενώ ο μέσος όρος ηλικίας των συμμετεχόντων ήταν 29,54 (2,84) έτη. Ακολουθούν επισυναπτόμενες οι μελέτες σε μορφή PDF

Attachment Size
Attachment Size
Μελέτη απορρόφησης 1998-2000 696.12 KB
Μελέτη απορρόφησης 2001-2002 650.6 KB

Στη παραπάνω έρευνα για τους Ηλεκτρολόγους Μηχ/κους αναφέρεται:
“Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το 27,4% των αποφοίτων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών απασχολείται στον τομέα της εκπαίδευσης, το 23,8% στον τομέα της παροχής υπηρεσιών και ένα 16,7% στον τομέα των μεταφορών. Επίσης, το 15,5% των αποφοίτων δήλωσε ότι απασχολείται στον τομέα των κατασκευών, ενώ ένα 7,1% σε μεταποιητικές βιομηχανίες. Μικρότερα ποσοστά αποφοίτων (της τάξης του 2,4%) δήλωσαν ότι απασχολούνται στον κλάδο της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και νερού, του εμπορίου και της δημόσιας διοίκησης και άμυνας.”

Facebook
Βάσεις/Υπ.Μορίων

Υπολογισμός Μορίων

Αρχείο
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com