Ακολουθήστε μας
Κατηγορίες
Αρχείο
ΕΟΠΠΕΠ
UserOnline

Archive for the ‘Κύπρος’ Category

Δείτε εδώ την ανακοίνωση και την αίτηση για την εισδοχή Ελλαδιτών υποψηφίων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16.

© 2015, sep4u.gr. Υπενθύμιση: Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του sep4u.gr

Για τον υπουργό Παιδείας

Κύριε διευθυντά
Ο νέος πρωθυπουργός αναφέρεται συχνά στις πελατειακές σχέσεις των προηγούμενων κυβερνήσεων, οι οποίες μεταξύ άλλων μάς έφεραν στη σημερινή κατάσταση. Oμως την ίδια στιγμή ανακοινώνεται ότι επανέρχονται, με απόφαση της κυβέρνησης προφανώς, οι αιώνιοι φοιτητές. Χρειάζεται άραγε πολλή σκέψη για να κατανοηθεί ότι η επιστροφή της κατηγορίας αυτής των φοιτητών αποτελεί υποχώρηση στις πελατειακές σχέσεις και εμπόδιο για τις σπουδές των κανονικών φοιτητών;

Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου η διοικούσα επιτροπή μεταξύ άλλων υιοθέτησε πολύ απλές και πρακτικές λύσεις. Κατ’ αρχήν περιόρισε τον αριθμό των φοιτητών σε κάθε ειδικότητα σε 35, έχουσα κατά νουν ότι αν άφηνε τον αριθμό απεριόριστο τότε και η ποιότητα του έργου που προσφέρεται θα χειροτέρευε αλλά και ο αριθμός των αδιορίστων κάθε ειδικότητας θα αυξανόταν ανεπίτρεπτα.

Yστερα τη δωρεά παροχής επιστημονικής διδασκαλίας δεν ονόμασε δωρεάν παιδεία. Σύμφωνα με το σκεπτικό της διοικούσας επιτροπής, το κράτος δίνει υποτροφίες για ανώτερες σπουδές μόνον σε όσους επιτύχουν στις σχετικές εξετάσεις. Aλλο είναι ένας φοιτητής να είναι υπότροφος, οπότε έχει υποχρεώσεις, και άλλο να του παρέχεται δωρεάν παιδεία, οπότε μπορεί να συχνάζει αμέριμνος στα καφενεία αμελώντας τις σπουδές του.

Εφόσον ο φοιτητής ακολουθεί κανονικά τις σπουδές του μέχρι της λήψεως του πτυχίου, τυγχάνει όντως ουσιαστικά δωρεάν παιδείας. Oμως για πτυχίο που κανονικά απαιτεί 4 έτη, ο φοιτητής μπορεί να επιμηκύνει τον χρόνο το πολύ σε 6 έτη. Αν δεν κατορθώσει για οποιονδήποτε λόγο να τελειώσει έγκαιρα, διαγράφεται. Επίσης αν δεν περάσει στις εξετάσεις σε ένα μάθημα, του δίνεται η ευκαιρία να προσέλθει στις εξετάσεις μόνον άλλες δύο φορές. Εάν δεν επιτύχει την προαγωγή του, αποβάλλεται από το πανεπιστήμιο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά η πέραν του έτους παραμονή του φοιτητή στο ίδιο έτος σήμαινε ότι θα ήταν υποχρεωμένος να πληρώσει ο ίδιος δίδακτρα. Αυτό είναι ένα πρακτικό μέσο για την απομάκρυνση όλων των φοιτητών οι οποίοι δεν εννοούν να καταβάλουν την προσπάθεια που απαιτείται για σοβαρές σπουδές.

Στον κανονισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου υπάρχουν και ένα δύο άλλα θέματα που έχουν ρυθμιστεί καλύτερα από ό,τι συμβαίνει εδώ. Οι νέοι ταγοί του υπουργείου Παιδείας ας ζητήσουν να ενημερωθούν για τα θέματα αυτά και ας μη λαμβάνουν εσπευσμένα αποφάσεις χωρίς να υπολογίζουν τα αποτελέσματά τους.

Ασφαλώς σχετικά με τους εργαζόμενους φοιτητές, οι οποίοι θα το δηλώνουν και θα επιδεικνύουν στοιχεία ότι πραγματικά εργάζονται, θα πρέπει να προβλεφθούν ορισμένες διευκολύνσεις. Δηλαδή οι καθηγητές πρέπει να γνωρίζουν ποιοι φοιτητές είναι εργαζόμενοι ώστε να μπορούν να τους βοηθήσουν, δεχόμενοί τους ιδιαιτέρως, δίνοντάς τους εργασία για το σπίτι ή βοηθώντας τους και με άλλους τρόπους.

Νικολαος Κονομης – Ακαδημαϊκός

Επιστολή στη Εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 3-3-2015

© 2015, sep4u.gr. Υπενθύμιση: Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του sep4u.gr

Σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν στην από 14 Φεβρουαρίου 2014 (Πρακτικό 145) συνεδρίαση της Ολομέλειας του ΔΣ του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ανακοινώνεται ότι:

1. Για την αξιολόγηση και αναγνώριση της ισοτιμίας προγραμμάτων ή/και τίτλων σπουδών που παρέχονται από τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου, θα πρέπει, όπως προκύπτει από την ερμηνεία των διατάξεων του ιδρυτικού νόμου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 3328/2005, να συντρέχουν σωρευτικά, πέραν των άλλων, και οι παρακάτω προϋποθέσεις:

Α) Τα ιδρύματα να έχουν λάβει Τελική `Αδεια Λειτουργίας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου και

Β) Η καταχώριση των προγραμμάτων σπουδών στη λίστα των εγκεκριμένων προγραμμάτων από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων της Κύπρου (ΕΑΙΠ) να είναι οριστική χωρίς την αναμονή περαιτέρω βελτιώσεων.

2. Αίρεται το ομοταγές των Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Κύπρου οι οποίες έχουν κριθεί ως ομοταγείς προς τα Ελληνικά Τ.Ε.Ι., και οι τίτλοι τους δεν θα αναγνωρίζονται από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., για τους εγγραφέντες από την 1η Σεπτεμβρίου του 2014.

6-3-2014

πηγή

Σχόλιο του Διαχειρστή :
Ομοταγές θεωρείται το εκπαιδευτικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης πανεπιστημιακής και τεχνολογικής κατεύθυνσης της αλλοδαπής που αναγνωρίζεται από τα αρμόδια όργανα της χώρας του, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
αα) Η διδασκαλία και η εξέταση περιλαμβάνει τα αναγκαία για την αντίστοιχη επιστήμη μαθήματα.
ββ) Το ανώτατο ίδρυμα απονέμει ως τίτλους σπουδών πτυχία, μεταπτυχιακά διπλώματα και διδακτορικά διπλώματα. Κατ’ εξαίρεση θεωρούνται ως ομοταγή και τα ανώτατα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα που απονέμουν ως τίτλους σπουδών μόνο πτυχία.
γγ) Το μεγαλύτερο μέρος του διδακτικού προσωπικού του προπτυχιακού και του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών έχει διδακτορικό δίπλωμα.
δδ) Όταν οι απονεμόμενοι τίτλοι οδηγούν σε επαγγελματικά δικαιώματα, τα δικαιώματα αυτά αναγνωρίζονται στη χώρα που λειτουργεί το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.
εε) Η διάρκεια σπουδών είναι τουλάχιστον τριετής για το προπτυχιακό και ενός έτους για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, οι δε σπουδαστές έχουν περατώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

© 2014, sep4u.gr. Υπενθύμιση: Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του sep4u.gr

Αποτελέσματα Ελλαδιτών Υποψηφίων με Πανελλήνιες Εξετάσεις για το Πανεπιστήμιο Κύπρου
πατήστε εδώ

Αποτελέσματα Ελλαδιτών Υποψηφίων με Πανελλήνιες Εξετάσεις για το Τεχνολογικό  Πανεπιστήμιο Κύπρου
εδώ

 

Προσοχή: Η είσοδος στα ΑΕΙ της Κύπρου γίνεται με το Γενικό Βαθμό Πρόσβασης και ΟΧΙ με τα μόρια όπως στην Ελλάδα.

moria-gbp

Καλοδήμος Δ.-Υπεύθυνος ΣΕΠ- ΚΕΣΥΠ Λαμίας

© 2014, sep4u.gr. Υπενθύμιση: Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του sep4u.gr

Η Κύπρος διαθέτει 5 ιδιωτικά Πανεπιστήμια η Ελλάδα κανένα!
Τα πέντε ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου
– Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο,
-Πανεπιστήμιο Λευκωσίας,
-Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου,
-Πανεπιστήμιο Frederick και
-Πανεπιστήμιο UCLAN Κύπρου.

Χιλιάδες Ελληνόπουλα φεύγουν για σπουδές στο εξωτερικό γιατί το σύνταγμα της Ελλάδας δεν επιτρέπει την Ίδρυση Ιδιωτικών Πανεπιστημίων. Δεχόμαστε να βάζουν τους ακαδημαϊκούς όρους οι Βούλγαροι, οι Ρουμάνοι,   οι Τέσχοι, …. και όχι οι Έλληνες. Οι Κύπριοι μας δείχνουν το δρόμο στο χέρι μας είναι να τους ακολουθήσουμε.

Καλοδήμος Δ.

© 2014, sep4u.gr. Υπενθύμιση: Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του sep4u.gr

αίτηση & μηχανογραφικό 2014

Συνήθεις Ερωτήσεις/Απαντήσεις για σπουδές στη Κύπρο

εδώ

Οι βαθμολογίες της Β Κατανομής το 2013 εδώ

Προσοχή: Η είσοδος στα ΑΕΙ της Κύπρου γίνεται με το Γενικό Βαθμό Πρόσβασης και ΟΧΙ με τα μόρια όπως στην Ελλάδα.
moria-gbp

 

Καλοδήμος Δ.-Υπεύθυνος ΣΕΠ- ΚΕΣΥΠ Λαμίας

© 2014, sep4u.gr. Υπενθύμιση: Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του sep4u.gr

πλήρη παρουσίαση των Δημοσίων και Ιδιωτικών  ΑΕΙ εδώ

Video για το Πανεπιστήμιο Κύπρου

Video για το ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Δημόσια
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ιδιωτικά
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο
Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου
Πανεπιστήμιο Frederick
University of Central Lancashire Cyprus

Καλοδήμος Δ.

© 2014, sep4u.gr. Υπενθύμιση: Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του sep4u.gr

πατήστε εδώ για την αίτηση

“Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με έδρα τη Λευκωσία, και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με έδρα τη Λεμεσό, ενημερώνουν όλους τους ενδιαφερόμενους Ελλαδίτες φοιτητές και φοιτήτριες ότι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν την αίτηση εισδοχής μαζί με το βαθμό πρόσβασης τους με συστημένο ταχυδρομείο από την 1η Ιουλίου 2014 μέχρι τις 18 Ιουλίου 2014″

Σχόλιο του διαχειριστή: Η είσοδος στα Πανεπιστήμια της Κύπρου γίνεται με βάση το Γενικό Βαθμό Πρόσβασης και όχι με τα μόρια.
cypros1

© 2014, sep4u.gr. Υπενθύμιση: Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του sep4u.gr

Σχολές και Τμήματα  εδώ
ucy

 

 

 

 

Σχολές και Τμήματα εδώ

cut

© 2014, sep4u.gr. Υπενθύμιση: Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του sep4u.gr

για να δείτε τα αποτελέσματα και τις οδηγίες για τους νέους φοιτητές πατήστε εδώ

© 2013, sep4u.gr. Υπενθύμιση: Για την μερική ή ολική αναπαραγωγή της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η χρήση του συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του sep4u.gr

Βάσεις/Υπ.Μορίων
ΤΕΣΤ Επαγγ. Πρ.