Archive for the ‘2ο Πεδίο’ Category

πατήστε εδώ για να δείτε τα μαθήματα.  Καθαρή Βιολογία έχει στο 2ο και 3ο εξάμηνο. Έχει επίσης Βιοχημεία, , Ανατομία και Φυσιολογία Ι & II, Βιοστατιστική, Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία .    Οι πτυχιούχοι του τμήματος εντάσσονται στο ΠΕ19 Πληροφορικής .
Τα επαγγελματικά δικαιώματα εδώ.
Περισσότερα για το τμήμα εδώ.

Καλοδήμος Δ.

Τον Αύγουστο του 2009 το Τμήμα απέκτησε, με το 104/2009 Προεδρικό Διάταγμα «Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας», που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α αρ. 130/5 Αυγούστου 2009, κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα.
ΦΕΚ Α αρ.130/5 Αυγούστου 2009

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Ιστορικό

Σκοπός της Σχολής

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών της ΣΕΜΦΕ

Εκπαιδευτικό Έργο της ΣΕΜΦΕ στις άλλες Σχολές του ΕΜΠ

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών της Σχολής

Ερευνητική Δραστηριότητα της Σχολής

Προεδρικό Διάταγμα Επαγγελματικής Κατοχύρωσης των  Διπλωματούχων της Σχολής

Οι Διπλωματούχοι μας


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (2005-10)

 

(340) Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (2&4)

Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1990 ως Τμήμα Πληροφορικής, δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές του το 1993 ενώ από το 1998 διαθέτει οργανωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Μέσα σε αυτά τα χρόνια, το Τμήμα έχει εξελιχθεί σε ένα από τα κορυφαία Τμήματα Πληροφορικής στην Ελλάδα, έχοντας εξασφαλίσει υπερσύγχρονες υποδομές για διδασκαλία και έρευνα, έχοντας καταρτίσει Πρόγραμμα Σπουδών με βάση τα διεθνή πρότυπα, και έχοντας αναπτύξει διεθνείς συνεργασίες και εξασφαλίσει συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα. Από τον Ιούνιο 2013, το Τμήμα μετεξελίχθηκε σε Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής με 5ετή κύκλο σπουδών. Είναι διαθέσιμη η μορφή του νέου 5-ετούς Προγράμματος Σπουδών.

Το Τμήμα μας συμβάλλει και πρωτοπορεί στις εξελίξεις στον χώρο της Πληροφορικής, κατευθυνόμενο πάντα από τους εξής στόχους:

  • Στελέχωση με άριστο Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό
  • Διαρκής επέκταση των ερευντητικών του δραστηριοτήτων
  • Συνεχής και με βάση τα διεθνή πρότυπα διαμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών του
  • Μόνιμη αξιολόγηση του Διδακτικού και Ερευνητικού του έργου, καθώς και των Προγραμμάτων Σπουδών του (βλ. έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος, Ιούνιος 2011).

Σας προσκαλούμε να ξεναγηθείτε στις ηλεκτρονικές μας σελίδες οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία ενημέρωσης με βάση τα νέα δεδομένα του Τμήματος.

http://www.cs.uoi.gr/

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής υπάρχει και στο Πανεπιστήμιο Πατρών που ανήκει μόνο στο 4ο Πεδίο

Καλοδήμος Δ.

Σύμφωνα με το σχέδιο διατάγματος, που κρίθηκε νόμιμο από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ιδρύονται οι ακόλουθες Σχολές:
α) Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
1) Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας και 2) Γεωγραφίας,
β) Σχολή Επιστημών Υγείας και Αγωγής, στην οποία εντάσσεται το Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής και
γ) Σχολή Ψηφιακής Τεχνολογίας,στην οποία εντάσσεται το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής.

περισσότερα για τα τμήματα εδώ

Καλοδήμος Δ

rank_plir_2009

πατήστε εδώ για να διαβάσετε όλη τη μελέτη που έγινε από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας το Μάρτιος 2010.

Στη πρώτη τριάδα τα τμήματα : ΑΠΘ, ΟΠΑ και ΕΚΠΑ και στη τελευταία τριάδα Παν. Μακεδονίας , Ιονίου και Χαροκοπείου.

Για τα τρία πρώτα οι πληροφορίες που έχω συμφωνούν με τα αποτελέσματα της Μελέτης. Εντύπωση προκαλεί ότι το  Τμήμα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι στη τελευταία τριάδα. Η μελέτη όμως έγινε από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και αποκλείεται να έχει αδικήσει Τμήμα του.

Καλοδήμος Δ.
(πατήστε πάνω στη φωτογραφία για να μεγαλώσει)

Για να δείτε την παρουσίαση του Μαθηματικού του ΑΠΘ πατήστε εδώ

 

• Το 86% περίπου των εισαγομένων στα παιδαγωγικά τμήματα προέρχεται από θεωρητική κατεύθυνση.
• Το 14% περίπου των εισαγομένων στα παιδαγωγικά τμήματα προέρχεται από θετική και τεχνολογική κατεύθυνση.

Παράγοντες που επηρεάζουν την μειωμένη μαθηματική γνώση στα Δημοτικά.
• Στα παιδαγωγικά τμήματα διδάσκονται
- 14% των ωρών Μαθηματικά ,
- 10% των ωρών Φυσικές επιστήμες και
- 76% των ωρών Γλωσσικά, Ιστορικά, Λογοτεχνικά, Ψυχολογικά και Παιδαγωγικά μαθήματα .
• Η επιμόρφωση των δασκάλων στα Μαθηματικά γίνεται κατά κανόνα από δασκάλους και όχι από μαθηματικούς.

Συνέπειες για την πλειονότητα των δασκάλων
• Ελλιπής γνώση των μαθηματικών εννοιών.
• Ανεπιτυχής διδακτική προσέγγιση των εννοιών αυτών που καταλήγει πολλές φορές σε σύγχυση .
• Αδυναμία ανταπόκρισής τους στις αυξημένες εκπαιδευτικές ανάγκες.

Συνέπειες για τους μαθητές
• Αδυναμία κατανόησης των μαθηματικών εννοιών.
• Η «μαθηματικοφοβία» ξεκινάει και μέσα από το σχολείο και σε πολύ μικρή ηλικία.
« Ο δάσκαλος μη μπορώντας να εξηγήσει τα ανεξήγητα γι αυτόν παίρνει εχθρική θέση απέναντι στα παιδιά Έτσι η σύγκρουση παίρνει διαστάσεις μεταβάλλοντας το σχολείο σε στίβο εξοντωτικού ανταγωνισμού…..»
Βαγγέλης Πολυδούρης- «Το ταμπού των συμβόλων -1976.»

Πρόταση
- Η δημιουργία «παιδαγωγικού πεδίου» με τα Μαθηματικά ως βασικό μάθημα για την εισαγωγή φοιτητών στα παιδαγωγικά τμήματα, είναι απαραίτητη.
-Η εξεταστέα ύλη και το αντίστοιχο βιβλίο των Μαθηματικών πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες .
Όλη η εισήγηση εδώ
Παναγιώτης Βουργάνας
29o Πανελλήνιο Συνέδριo Μαθηματικής Παιδείας
Μαθηματικά : Θεωρία – Πράξη – Προεκτάσεις
Καλαμάτα 9, 10, 11 Νοεμβρίου 2012

Σχόλια του Διαχειριστή: Τα προβλήματα που παρατηρούνται στη Διδασκαλία των Μαθηματικών παρατηρούνται και στη διδασκαλία των Φυσικών Μαθημάτων δεδομένου ότι οι υποψήφιοι Δάσκαλοι προέρχονται στη συντριπτική του πλειοψηφία από τη Θεωρητική Κατεύθυνση.
Η εισαγωγή στα 9 Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτική Εκπαίδευσης (Δάσκαλοι) γίνεται ή μέσα από το πρώτο επιστημονικό πεδίο ή μέσα από το δεύτερο επιστημονικό πεδίο και μπορεί να διεκδικηθεί από υποψηφίους ΟΛΩΝ των κατευθύνσεων άσχετα αν διαγωνίζονται σε τελείως διαφορετικά μαθήματα!!! Δηλαδή έχουμε επιλογή υποψηφίων με σύγκριση ανόμοιων επιδόσεων δεδομένου ότι τα μαθήματα κατεύθυνσης στη Θεωρητική είναι: Τα Αρχαία , η Ιστορία , η Λογοτεχνία και τα Λατινικά , στη Θετική είναι: Η Βιολογία , Χημεία , τα Μαθηματικά και η Φυσική και στην Τεχνολογική ΙΙ: . τα Μαθηματικά , η Φυσική , η Ανάπτυξη Εφαρμογών και η Διοίκηση Επιχειρήσεων!!! Η λογική των κοινών σχολών σε πολλά διαφορετικά πεδία που διεκδικούνται από υποψηφίους που εξετάζονται σε τελείως διαφορετικά μαθήματα παραβιάζει το στοιχειώδη κανόνα της λογικής που λέει ότι δεν μπορείς να συγκρίνεις ανόμοια πράγματα. Πρέπει εδώ και τώρα να γίνει το αυτονόητο: Οι υποψήφιοι για την ίδια σχολή να εξετάζονται στα ίδια μαθήματα!

Καλοδήμος Δ.
Φυσικός

Δευτέρα, 15 Σεπτέμβριος 2008 06:04
Λάβαμε από τον Αλέξανδρο, φοιτητή πλέον του Βιολογικού Τμήματος της Αθήνας, ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο εξηγεί τους λόγους για τους οποίους επέλεξε τις σπουδές στη Βιολογία. Δημοσιεύουμε λοιπόν το ενδιαφέρον μήνυμά του νεαρού φίλου μας, και του ευχόμαστε καλή πρόοδο και επίτευξη όλων των προσδοκιών του.
Ήδη από μικρή ηλικία είχα αποφασίσει ότι όταν έρθει η ώρα της επιλογής θα ακολουθούσα το δρόμο των θετικών επιστημών. Τώρα σε ποια από όλες τις θετικές επιστήμες θα αφοσιωνόμουν, αυτό απαιτούσε περισσότερη σκέψη. Έτσι ένα χρόνο πριν από τις πανελλαδικές εξετάσεις αποφάσισα ότι πιο πολύ από όλες μου ταίριαζε η Βιολογία. Οι λόγοι που με οδήγησαν σε αυτή την επιλογή ήταν ποικίλοι. Αρχικά, από μικρός φανταζόμουν τον εαυτό μου πάνω σε έναν ερευνητικό πάγκο και ποια επιστήμη είναι πιο ανοικτή στον ερευνητικό τομέα οπό τη Βιολογία.
Συγχρόνως η Βιολογία είναι μία επιστήμη της οποίας οι ανακαλύψεις έχουν άμεση και χειροπιαστή εφαρμογή. Μπορούν για παράδειγμα να θεραπεύσουν μία ασθένεια που πλήττει τον ανθρώπινο πληθυσμό ή ακόμη να βοηθήσουν στην μελέτη της εξέλιξης του ανθρώπου και γενικότερα της ζωής πάνω στον πλανήτη μας. Συγχρόνως μέσα από τις ανακαλύψεις αυτές απαντώνται σταδιακά ερωτήματα που ταλαιπωρούσαν τους ανθρώπους από τα αρχαία χρόνια. ερωτήματα φιλοσοφικά.
Μέσα από την διερεύνηση αυτών των ερωτημάτων και γενικότερα μέσα από την επιστήμη ολοκληρώνεται ο άνθρωπος ως οντότητα και ξεπερνάει το φόβο για το άγνωστο, κυριότερη έκφραση του οποίου αποτελεί ο φόβος για το θάνατο. Ακριβώς αυτή η ενασχόληση της Βιολογίας με όλα τα έμβια όντα και όχι η εστίαση στον άνθρωπο αυτόν καθεαυτόν είναι ένας επιπρόσθετος λόγος που επέλεξα να σπουδάσω Βιολογία. Διότι έχουν αρχίσει ήδη να γίνονται φανερές οι επιπτώσεις της τοποθέτησης του ανθρώπου στο επίκεντρο όλης της ζωής στον πλανήτη Γη. Τέλος, η Βιολογία αποτελεί την επιστήμη του μέλλοντος και παράλληλα υπάρχουν πολλές επαγγελματικές διέξοδοι σε όλο τον κόσμο.

πηγή

http://www.astro.auth.gr/~vlahos/articlesinpress/spf-1.pdf.
η παρουσίαση είναι του Λουκά Βλάχου Καθηγητή του Φυσικού του ΑΠΘ . Το Λουκά Βλάχο τον διαβάζω συχνά σε άρθρα που δημοσιεύει στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ και εκτιμώ πολύ τις απόψεις του όμως έχω πολλές ενστάσεις για τις παραπάνω προτάσεις.
Οι ενστάσεις μου:
1]οι σπουδές στη τμήματα Φυσικής στην Ελλάδα ασχολούνται πιο πολύ με τα μαθηματικά της φυσικής και πολύ λίγο με την ουσία των φυσικών φαινομένων.
2]η φυσική είναι πειραματική επιστήμη και οι υποδομές πειραμάτων στα Πανεπιστήμια και τα σχολεία είναι υποτυπώδεις.
3]κατά τη διδασκαλία της φυσικής στα Τμήματα Φυσικής απουσιάζει σχεδόν ολοκληρωτικά η σύνδεση τους με τη τεχνολογία και τη ζωή. Θεωρώ οτι καλύτερη φυσική μαθαίνει κάποιος στο τμήματα Μηχανικών π.χ Ηλεκτρολόγων ή Μηχανολόγων. Έχω αισθανθεί πολλές φορές άσχημα συζητώντας με φίλο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό γιατί δεν γνώριζα τη φυσική που κρύβεται πίσω απο πολλές εφαρμογές και θα έπρεπε να γνωρίζω. Έχουμε λύσει χιλιάδες ασκήσεις χωρίς να γνωρίζουμε οτι πολλές αυτές είναι πίσω απο την ερμηνεία πολλών εφαρμογών της καθημερινότητας.Η Φυσική στην Ελλάδα διδάσκεται αποκομμένη από τις εφαρμογές της.
4]Σύμφωνα με τα στοιχεία του Κου Βλάχου το 50% των πτυχιούχων θα ασχοληθεί με τη Φυσική και από αυτά το 40% με την εκπαίδευση. Στην εκπαίδευση η διδασκαλία της φυσικής γίνεται συνήθως στο πίνακα και το μεγαλύτερο μέρος είναι μαθηματικά. Οι ώρες φυσικής είναι λίγες και οι περισσότεροι μαθητές δυσανασχετούν , και δικαίως , με το τρόπο και τη θεματολογία της διδασκαλίας . Αντίθετα οι ώρες Μαθηματικών είναι πολύ περισσότερες , είναι ένα μάθημα που εξαντλείται στο πίνακα και είναι πρωταγωνιστής σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα. Επομένως εάν πρόκειται για την εκπαίδευση είναι προτιμότερη η επιλογή σπουδών στα Μαθηματικά.

Καλοδήμος Δ.
Φυσικός

Βάσεις/Υπ.Μορίων
ΤΕΣΤ Επαγγ. Πρ.