Μηχανογραφικό 2017 (copyright Καλοδήμος Δ / sep4u.gr )
ΚΩΔΤΜΗΜΑΠεδίαΒάση 2016Max ΜόριαΒΑΘΙδρυμαΠόλη
97Οικονομικών Επιστημών (Κομοτηνή)51249120000ΑΕΙΔΠΘΚΟΜΟΤΗΝΗ
98Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Τρίπολη)2,51237520000ΑΕΙΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΤΡΙΠΟΛΗ
99Πληροφορικής (Λαμία) Π. Θεσ.2,51220620000ΑΕΙΠαν. ΘεσσαλίαςΛΑΜΙΑ
101Θεολογίας Αθήνας11151520000ΑΕΙΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
102Φιλοσοφίας Πάτρας11309220000ΑΕΙΠαν. ΠατρώνΠΑΤΡΑ
103Θεολογίας Θεσσαλονίκης11127520000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
104Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Καλαμάτα)11293420000ΑΕΙΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΚΑΛΑΜΑΤΑ
105Κοινωνικής Θεολογίας Αθήνας11113120000ΑΕΙΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
106Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή)11359320000ΑΕΙΔΠΘΚΟΜΟΤΗΝΗ
107Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Θεσσαλονίκης11072620000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
108Ιστορίας και Εθνολογίας (Κομοτηνή)11278720000ΑΕΙΔΠΘΚΟΜΟΤΗΝΗ
109Φιλολογίας Αθήνας11637220000ΑΕΙΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
110Ιστορίας και Αρχαιολογίας Αθήνας11600020000ΑΕΙΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
111Φιλολογίας Θεσσαλονίκης11638020000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
112Ιστορίας και Αρχαιολογίας Θεσσαλονίκης11585120000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
113Φιλολογίας Ιωαννίνων11489520000ΑΕΙΠαν. ΙωαννίνωνΙΩΑΝΝΙΝΑ
114Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ιωάννινα)11385120000ΑΕΙΠαν. ΙωαννίνωνΙΩΑΝΝΙΝΑ
115Φιλολογίας (Ρέθυμνο)11416620000ΑΕΙΠαν. ΚρήτηςΡΕΘΥΜΝΟ
116Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ρέθυμνο)11350120000ΑΕΙΠαν. ΚρήτηςΡΕΘΥΜΝΟ
117Νομικής Αθήνας11822920000ΑΕΙΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
118Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Αθήνας11567120000ΑΕΙΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
119Νομικής Θεσσαλονίκης11793820000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
120Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης11538020000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
121Νομικής (Κομοτηνή)11740920000ΑΕΙΔΠΘΚΟΜΟΤΗΝΗ
122Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Ιωαννίνων11405920000ΑΕΙΠαν. ΙωαννίνωνΙΩΑΝΝΙΝΑ
123Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης Αθήνας ΕΚΠΑ11635720000ΑΕΙΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
124Δημόσιας Διοίκησης1,51233420000ΑΕΙΠΑΝΤΕΙΟΑΘΗΝΑ
125Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ΠΑΝΤΕΙΟ11557920000ΑΕΙΠΑΝΤΕΙΟΑΘΗΝΑ
126Κοινωνιολογίας ΠΑΝΤΕΙΟ (Αθήνα)11540820000ΑΕΙΠΑΝΤΕΙΟΑΘΗΝΑ
127Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας11932624000ΑΕΙΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
128Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθήνας41467020000ΑΕΙΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
129Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης11987424000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
130Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Ιωαννίνων41142520000ΑΕΙΠαν. ΙωαννίνωνΙΩΑΝΝΙΝΑ
131Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας11333124000ΑΕΙΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
132Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)41098520000ΑΕΙΠαν. ΚρήτηςΡΕΘΥΜΝΟ
133Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης11170024000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
134Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης41215120000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
135Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας11155924000ΑΕΙΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
136Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα)41039620000ΑΕΙΠαν. ΠατρώνΠΑΤΡΑ
137Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης11261524000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
138Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Κρήτης (Ρέθυμνο)11261220000ΑΕΙΠαν. ΚρήτηςΡΕΘΥΜΝΟ
139Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης1565224000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
140Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης41359520000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
141Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Πάτρας41243420000ΑΕΙΠαν. ΠατρώνΠΑΤΡΑ
142Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη)41032720000ΑΕΙΔΠΘΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
143Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρόδος)4988720000ΑΕΙΠαν. ΑιγαίουΡΟΔΟΣ
144Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Χαροκοπείου (Αθήνα)51173720000ΑΕΙΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΑΘΗΝΑ
145Ιστορίας Ιονίου (Κέρκυρα)11238120000ΑΕΙΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΚΕΡΚΥΡΑ
146Θεατρικών Σπουδών Αθήνας1,41333320000ΑΕΙΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
147Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Θεσσαλονίκης11656922000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
148Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Αθήνας ΕΚΠΑ11734922000ΑΕΙΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
149Κοινωνιολογίας Κρήτης (Ρέθυμνο)11274220000ΑΕΙΠαν. ΚρήτηςΡΕΘΥΜΝΟ
150Διεθνών και Ευρωπ. Οικον. Σπουδών ΟΠΑ51424720000ΑΕΙΟΠΑΑΘΗΝΑ
151Ψυχολογίας (Ρέθυμνο)11712120000ΑΕΙΠαν. ΚρήτηςΡΕΘΥΜΝΟ
152Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης51315720000ΑΕΙΠΑΝΤΕΙΟΑΘΗΝΑ
153Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού ΠΑΝΤΕΙΟ11657022000ΑΕΙΠΑΝΤΕΙΟΑΘΗΝΑ
154Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας41332020000ΑΕΙΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
155Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά51545820000ΑΕΙΠαν. ΠειραιάΠΕΙΡΑΙΑΣ
156Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Ιωαννίνων4933120000ΑΕΙΠαν. ΙωαννίνωνΙΩΑΝΝΙΝΑ
157Ναυτιλιακών Σπουδών Πειραιά51608622000ΑΕΙΠαν. ΠειραιάΠΕΙΡΑΙΑΣ
158Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Ρέθυμνο)4917920000ΑΕΙΠαν. ΚρήτηςΡΕΘΥΜΝΟ
159Κοινωνικής Πολιτικής ΠΑΝΤΕΙΟ11453820000ΑΕΙΠΑΝΤΕΙΟΑΘΗΝΑ
160Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη)4866720000ΑΕΙΔΠΘΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
161Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικ. και Πολ. Σπουδών (ΠΑΜΑΚ)51406622000ΑΕΙΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
162Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος)4836820000ΑΕΙΠαν. ΑιγαίουΡΟΔΟΣ
163Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης1,2,3,4,51489020000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
164Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλίας (Βόλος)41196620000ΑΕΙΠαν. ΘεσσαλίαςΒΟΛΟΣ
165Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Παντείου11480520000ΑΕΙΠΑΝΤΕΙΟΑΘΗΝΑ
166Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος)4999420000ΑΕΙΠαν. ΘεσσαλίαςΒΟΛΟΣ
167Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (Μυτιλήνη)11168220000ΑΕΙΠαν. ΑιγαίουΜΥΤΙΛΗΝΗ
168Θεάτρου Θεσσαλονίκης ΑΠΘ1,2,3,4,51360920000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
169Θεατρικών Σπουδών Πάτρας1,41175220000ΑΕΙΠαν. ΠατρώνΠΑΤΡΑ
170Ψυχολογίας Παντείου (Αθήνα)11738120000ΑΕΙΠΑΝΤΕΙΟΑΘΗΝΑ
171Ψυχολογίας ΕΚΠΑ (Αθήνα)11772520000ΑΕΙΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
172Ψυχολογίας Θεσσαλονίκης11751720000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
173Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης 1,2,3,4,51398220000ΑΕΙΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
174Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Θεσσαλονίκη)1,41634020000ΑΕΙΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
175Φιλολογίας Πάτρας11519720000ΑΕΙΠαν. ΠατρώνΠΑΤΡΑ
176Βαλκανικών Σλαβ. και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)1,51492420000ΑΕΙΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
177Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Θεσσαλίας (Βόλος)11425220000ΑΕΙΠαν. ΘεσσαλίαςΒΟΛΟΣ
178Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής Θεσσαλίας (Βόλος)41320320000ΑΕΙΠαν. ΘεσσαλίαςΒΟΛΟΣ
179Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου1,51758722000ΑΕΙΠΑΝΤΕΙΟΑΘΗΝΑ
180Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Αιγαίου (Χίος)51215020000ΑΕΙΠαν. ΑιγαίουΧΙΟΣ
181Μεσογειακών Σπουδών Αιγαίου (Ρόδος)11143320000ΑΕΙΠαν. ΑιγαίουΡΟΔΟΣ
182Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας1520024000ΑΕΙΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
183Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας1883524000ΑΕΙΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
186Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών (Κομοτηνή)11213020000ΑΕΙΔΠΘΚΟΜΟΤΗΝΗ
187Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος)1,41320720000ΑΕΙΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΚΟΡΙΝΘΟΣ
188Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών Αθήνας11328720000ΑΕΙΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
189Φιλολογίας (Καλαμάτα)11366620000ΑΕΙΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΚΑΛΑΜΑΤΑ
190Νοσηλευτικής (ΣΠΑΡΤΗ)31676220000ΑΕΙΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΣΠΑΡΤΗ
192Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών (Αθήνα) - Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας 11422120000ΑΕΙΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
193Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών (Αθήνα) - Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας Σλαβικών Σπουδών 120000ΑΘΗΝΑ
200Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Κρήτης (Ηράκλειο)21006620000ΑΕΙΠαν. ΚρήτηςΗΡΑΚΛΕΙΟ
201Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ (Αθήνα)21713020000ΑΕΙΕΜΠΑΘΗΝΑ
203Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης21605320000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
205Πολιτικών Μηχανικών Πάτρας21513920000ΑΕΙΠαν. ΠατρώνΠΑΤΡΑ
207Πολιτικών Μηχανικών Θράκης (Ξάνθη)21389220000ΑΕΙΔΠΘΞΑΝΘΗ
208Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος)21474220000ΑΕΙΠαν. ΘεσσαλίαςΒΟΛΟΣ
209Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ (Αθήνα)21846720000ΑΕΙΕΜΠΑΘΗΝΑ
210Μηχανολόγων Μηχανικών (Κοζάνη)21579220000ΑΕΙΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗ
211Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλονίκης21785620000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
212Δασολογίας και Διαχ/σης Περ/ντος και Φυσ. Πόρων Θράκης (Ορεστιάδα)2,3658220000ΑΕΙΔΠΘΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
213Μηχανoλόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών Πάτρας21739420000ΑΕΙΠαν. ΠατρώνΠΑΤΡΑ
214Μηχανικών Περιβάλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης (Χανιά)21223320000ΑΕΙΠολυτεχνείο ΚρήτηςΧΑΝΙΑ
215Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας21511120000ΑΕΙΠαν. ΠατρώνΠΑΤΡΑ
216Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο)2,51259020000ΑΕΙΠαν. ΚρήτηςΗΡΑΚΛΕΙΟ
217Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα)21862820000ΑΕΙΕΜΠΑΘΗΝΑ
218Μαθηματικών (Σάμος) -Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών 21047120000ΑΕΙΠαν. ΑιγαίουΣΑΜΟΣ
219Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης21810020000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
220Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος)21654020000ΑΕΙΠαν. ΘεσσαλίαςΒΟΛΟΣ
221Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας21713720000ΑΕΙΠαν. ΠατρώνΠΑΤΡΑ
222Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος)2,5919420000ΑΕΙΠαν. ΑιγαίουΧΙΟΣ
223Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Θράκης (Ξάνθη)21597120000ΑΕΙΔΠΘΞΑΝΘΗ
224Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Θράκης (Ξάνθη)2,51337520000ΑΕΙΔΠΘΞΑΝΘΗ
225Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών21494220000ΑΕΙΕΜΠΑΘΗΝΑ
227Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Θεσσαλονίκης21393520000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
228Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Θεσσαλίας (Βόλος)21162520000ΑΕΙΠαν. ΘεσσαλίαςΒΟΛΟΣ
229Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ21807620000ΑΕΙΕΜΠΑΘΗΝΑ
230Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Χανιά)2,51372720000ΑΕΙΠολυτεχνείο ΚρήτηςΧΑΝΙΑ
231Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ (Αθήνα)21999924000ΑΕΙΕΜΠΑΘΗΝΑ
232Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πάτρας21683624000ΑΕΙΠαν. ΠατρώνΠΑΤΡΑ
233Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλονίκης21848324000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
234Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ξάνθη)21196524000ΑΕΙΔΠΘΞΑΝΘΗ
235Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ (Αθήνα)21804720000ΑΕΙΕΜΠΑΘΗΝΑ
236Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος)21522624000ΑΕΙΠαν. ΘεσσαλίαςΒΟΛΟΣ
237Χημικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης21759620000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
238Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος)2911720000ΑΕΙΠαν. ΑιγαίουΣΥΡΟΣ
239Χημικών Μηχανικών Πάτρας21706220000ΑΕΙΠαν. ΠατρώνΠΑΤΡΑ
240Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα) 51704120000ΑΕΙΟΠΑΑΘΗΝΑ
241Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών21525320000ΑΕΙΕΜΠΑΘΗΝΑ
242Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Χανιά)21075820000ΑΕΙΠολυτεχνείο ΚρήτηςΧΑΝΙΑ
243Μαθηματικών Αθήνας21606020000ΑΕΙΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
245Μαθηματικών Θεσσαλονίκης21575020000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
246Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ΕΜΠ 21602420000ΑΕΙΕΜΠΑΘΗΝΑ
247Μαθηματικών Πάτρας21388020000ΑΕΙΠαν. ΠατρώνΠΑΤΡΑ
248Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) -Εφαρμοσμένων Μαθηματικών21267620000ΑΕΙΠαν. ΚρήτηςΗΡΑΚΛΕΙΟ
249Μαθηματικών Ιωαννίνων21363320000ΑΕΙΠαν. ΙωαννίνωνΙΩΑΝΝΙΝΑ
250Επιστημών της Θάλασσας Αιγαίου (Μυτιλήνη)2,3667420000ΑΕΙΠαν. ΑιγαίουΜΥΤΙΛΗΝΗ
251Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) - Μαθηματικών21338820000ΑΕΙΠαν. ΚρήτηςΗΡΑΚΛΕΙΟ
252Μαθηματικών (Σάμος) - Μαθηματικών21223920000ΑΕΙΠαν. ΑιγαίουΣΑΜΟΣ
253Φυσικής Αθήνας21660820000ΑΕΙΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
255Φυσικής Θεσσαλονίκης21588320000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
257Φυσικής Πάτρας21473120000ΑΕΙΠαν. ΠατρώνΠΑΤΡΑ
259Φυσικής Ιωαννίνων21415820000ΑΕΙΠαν. ΙωαννίνωνΙΩΑΝΝΙΝΑ
261Φυσικής Κρήτης (Ηράκλειο)21426120000ΑΕΙΠαν. ΚρήτηςΗΡΑΚΛΕΙΟ
262Ψηφιακών Συστημάτων Πειραιά2,51397720000ΑΕΙΠαν. ΠειραιάΠΕΙΡΑΙΑΣ
263Χημείας Αθήνας2,31701120000ΑΕΙΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
265Χημείας Θεσσαλονίκης2,31619520000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
267Χημείας Πάτρας2,31579020000ΑΕΙΠαν. ΠατρώνΠΑΤΡΑ
269Χημείας Ιωαννίνων2,31524120000ΑΕΙΠαν. ΙωαννίνωνΙΩΑΝΝΙΝΑ
270Χημείας Κρήτης (Ηράκλειο)2,31512120000ΑΕΙΠαν. ΚρήτηςΗΡΑΚΛΕΙΟ
271Διαχείρισης Περιβάλοντος και Φυσικών Πόρων (Αγρίνιο)2,31171920000ΑΕΙΠαν. ΠατρώνΑΓΡΙΝΙΟ
272Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Ιωαννίνων21049220000ΑΕΙΠαν. ΙωαννίνωνΙΩΑΝΝΙΝΑ
273Γεωπονίας Θεσσαλονίκης2,31712020000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
274Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος)2,31548520000ΑΕΙΠαν. ΘεσσαλίαςΒΟΛΟΣ
275Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης2,31118720000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
276Περιβάλλοντος Αιγαίου (Μυτιλήνη)2,3808220000ΑΕΙΠαν. ΑιγαίουΜΥΤΙΛΗΝΗ
277Βιολογίας Αθήνας2,31833520000ΑΕΙΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
279Βιολογίας Θεσσαλονίκης2,31824620000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
280Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών Ιωαννίνων2,31778820000ΑΕΙΠαν. ΙωαννίνωνΙΩΑΝΝΙΝΑ
281Βιολογίας Πάτρας2,31810720000ΑΕΙΠαν. ΠατρώνΠΑΤΡΑ
282Βιολογίας Κρήτης (Ηράκλειο)2,31806320000ΑΕΙΠαν. ΚρήτηςΗΡΑΚΛΕΙΟ
283Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος Αθήνας21346820000ΑΕΙΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
284Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας Θεσσαλίας (Λάρισα)2,31784020000ΑΕΙΠαν. ΘεσσαλίαςΛΑΡΙΣΑ
285Γεωλογίας Θεσσαλονίκης21299120000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
287Γεωλογίας Πάτρας21088720000ΑΕΙΠαν. ΠατρώνΠΑΤΡΑ
288Επιστήμης των Υλικών Πάτρας21038820000ΑΕΙΠαν. ΠατρώνΠΑΤΡΑ
289Φαρμακευτικής Αθήνας31846020000ΑΕΙΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
290Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής Θράκης (Αλεξανδρούπολη)2,31800320000ΑΕΙΔΠΘΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
291Φαρμακευτικής Θεσσαλονίκης31847720000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
293Φαρμακευτικής Πάτρας31835120000ΑΕΙΠαν. ΠατρώνΠΑΤΡΑ
294Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής (Αθήνα)31809820000ΑΕΙΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΑΘΗΝΑ
295Ιατρικής Αθήνας31906320000ΑΕΙΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
297Ιατρικής Θεσσαλονίκης31896420000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
299Ιατρικής Πάτρας31887020000ΑΕΙΠαν. ΠατρώνΠΑΤΡΑ
300Ιατρικής Θεσσαλίας (Λάρισα)31874520000ΑΕΙΠαν. ΘεσσαλίαςΛΑΡΙΣΑ
301Ιατρικής Ιωαννίνων31876020000ΑΕΙΠαν. ΙωαννίνωνΙΩΑΝΝΙΝΑ
302Ιατρικής Θράκης (Αλεξανδρούπολη)31864820000ΑΕΙΔΠΘΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
303Οδοντιατρικής Αθήνας31858020000ΑΕΙΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
304Ιατρικής Κρήτης (Ηράκλειο)31870920000ΑΕΙΠαν. ΚρήτηςΗΡΑΚΛΕΙΟ
305Οδοντιατρικής Θεσσαλονίκης31857020000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
306Νοσηλευτικής Αθήνας31766920000ΑΕΙΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
307Κτηνιατρικής Θεσσαλονίκης31838820000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
308Κτηνιατρικής Θεσσαλίας (Καρδίτσα)31819820000ΑΕΙΠαν. ΘεσσαλίαςΚΑΡΔΙΤΣΑ
309Οικονομικών Επιστημών Αθήνας (ΕΚΠΑ)51409020000ΑΕΙΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
310Γεωγραφίας Αιγαίου (Μυτιλήνη)2594120000ΑΕΙΠαν. ΑιγαίουΜΥΤΙΛΗΝΗ
311Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη)51398720000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
312Οικονομικής Επιστήμης ΟΠΑ (Αθήνα)51569720000ΑΕΙΟΠΑΑΘΗΝΑ
313Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΟΠΑ51573820000ΑΕΙΟΠΑΑΘΗΝΑ
314Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας51444220000ΑΕΙΟΠΑΑΘΗΝΑ
315Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά51450520000ΑΕΙΠαν. ΠειραιάΠΕΙΡΑΙΑΣ
316Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πειραιά51452020000ΑΕΙΠαν. ΠειραιάΠΕΙΡΑΙΑΣ
317Οικονομικών Επιστημών Π.ΜΑΚ (Θεσσαλονίκη)51495820000ΑΕΙΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
318Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Πειραιά2,51270320000ΑΕΙΠαν. ΠειραιάΠΕΙΡΑΙΑΣ
319Οικονομικών Επιστημών Πάτρας51319820000ΑΕΙΠαν. ΠατρώνΠΑΤΡΑ
320Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου (Χίος)51136720000ΑΕΙΠαν. ΑιγαίουΧΙΟΣ
321Οικονομικών Επιστημών Κρήτης (Ρέθυμνο)51242320000ΑΕΙΠαν. ΚρήτηςΡΕΘΥΜΝΟ
322Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Π.ΜΑΚ (Θεσσαλονίκη)51414720000ΑΕΙΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
323Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ΓΠΑ (Αθήνα)2,31640020000ΑΕΙΓεωπονικό Παν.ΑθηνώνΑΘΗΝΑ
324Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών ΓΠΑ (Αθήνα)2,31527220000ΑΕΙΓεωπονικό Παν.ΑθηνώνΑΘΗΝΑ
325Βιοτεχνολογίας ΓΠΑ (Αθήνα)2,31776520000ΑΕΙΓεωπονικό Παν.ΑθηνώνΑΘΗΝΑ
326Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ΓΠΑ (Αθήνα)3,51529520000ΑΕΙΓεωπονικό Παν.ΑθηνώνΑΘΗΝΑ
327Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής ΓΠΑ (Αθήνα)2,31519420000ΑΕΙΓεωπονικό Παν.ΑθηνώνΑΘΗΝΑ
328Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου ΓΠΑ (Αθήνα)2,31744520000ΑΕΙΓεωπονικό Παν.ΑθηνώνΑΘΗΝΑ
329Στατιστικής ΟΠΑ (Αθήνα)2,51315820000ΑΕΙΟΠΑΑΘΗΝΑ
330Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ (Αθήνα)2,51691920000ΑΕΙΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
331ΗλεκτροΛΟΓΩΝ Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Κρήτης (Χανιά)21563220000ΑΕΙΠολυτεχνείο ΚρήτηςΧΑΝΙΑ
332Μηχανολόγων Μηχανικών (Βόλος)21698620000ΑΕΙΠαν. ΘεσσαλίαςΒΟΛΟΣ
333Πληροφορικής (Αθήνα) ΟΠΑ2,51552020000ΑΕΙΟΠΑΑΘΗΝΑ
334Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα)41022820000ΑΕΙΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΦΛΩΡΙΝΑ
335Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη)2,51509120000ΑΕΙΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
336Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Πειραιά2,51366220000ΑΕΙΠαν. ΠειραιάΠΕΙΡΑΙΑΣ
337Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη)51605920000ΑΕΙΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
338Πληροφορικής ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη)2,51603920000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
339Πληροφορικής Πειραιά2,51511420000ΑΕΙΠαν. ΠειραιάΠΕΙΡΑΙΑΣ
340Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Ιωαννίνων21382720000ΑΕΙΠαν. ΙωαννίνωνΙΩΑΝΝΙΝΑ
341Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Φλώρινα)4878220000ΑΕΙΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΦΛΩΡΙΝΑ
342Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (Κέρκυρα)11135220000ΑΕΙΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΚΕΡΚΥΡΑ
343Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης (Κομοτηνή) - Κοινωνικής Διοίκησης11300520000ΑΕΙΔΠΘΚΟΜΟΤΗΝΗ
344Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σάμος)2982320000ΑΕΙΠαν. ΑιγαίουΣΑΜΟΣ
345Οικονομικών Επιστημών Ιωαννίνων51275920000ΑΕΙΠαν. ΙωαννίνωνΙΩΑΝΝΙΝΑ
346Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Αγρίνιο)5995120000ΑΕΙΠαν. ΠατρώνΑΓΡΙΝΙΟ
347Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αθήνα)51686320000ΑΕΙΟΠΑΑΘΗΝΑ
348Κοινωνιολογίας Αιγαίου (Μυτιλήνη)11201020000ΑΕΙΠαν. ΑιγαίουΜΥΤΙΛΗΝΗ
350Οικονομικών Επιστημών Θεσσαλίας (Βόλος)51316520000ΑΕΙΠαν. ΘεσσαλίαςΒΟΛΟΣ
351Πολιτικής Επιστήμης (Ρέθυμνο)11251720000ΑΕΙΠαν. ΚρήτηςΡΕΘΥΜΝΟ
352Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας51230720000ΑΕΙΠαν. ΠατρώνΠΑΤΡΑ
353Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα)3,51195320000ΑΕΙΔΠΘΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
354Πολιτισμικής Τεχ/γίας και Επικ/νίας (Μυτιλήνη)1,51106020000ΑΕΙΠαν. ΑιγαίουΜΥΤΙΛΗΝΗ
355Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πειραιά1,51798722000ΑΕΙΠαν. ΠειραιάΠΕΙΡΑΙΑΣ
356Γεωγραφίας Χαροκοπείου (Αθήνα)21132420000ΑΕΙΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΑΘΗΝΑ
357Πολιτικών Επιστημών Θεσσαλονίκης ΑΠΘ11621520000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
360Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος)2,31331720000ΑΕΙΠαν. ΘεσσαλίαςΒΟΛΟΣ
361Οικονομικών Επιστημών (Τρίπολη)51204320000ΑΕΙΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΤΡΙΠΟΛΗ
362Θεατρικών Σπουδών Πελοποννήσου (Ναύπλιο)1,41133820000ΑΕΙΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΝΑΥΠΛΙΟ
363Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης21279420000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
366Πληροφορικής (Κέρκυρα)2,51184620000ΑΕΙΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΚΕΡΚΥΡΑ
367Τεχνών Ήχου και Εικόνας (Κέρκυρα)1,2,3,4,51205620000ΑΕΙΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΚΕΡΚΥΡΑ
368Διαχείρρισης Πολιτισ. Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (Αγρίνιο)1,51106620000ΑΕΙΠαν. ΠατρώνΑΓΡΙΝΙΟ
369Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική (Λαμία)2,31608720000ΑΕΙΠαν. ΘεσσαλίαςΛΑΜΙΑ
370Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Χανιά)21314224000ΑΕΙΠολυτεχνείο ΚρήτηςΧΑΝΙΑ
371Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Κοζάνη)2,51230620000ΑΕΙΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗ
372Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής Αιγαίου (Λήμνος)31315620000ΑΕΙΠαν. ΑιγαίουΛΗΜΝΟΣ
373Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης (Κομοτηνή) - Πολιτικής Επιστήμης11310820000ΑΕΙΔΠΘΚΟΜΟΤΗΝΗ
375Τουριστικών Σπουδών (Πειραιάς)520000ΑΕΙΠαν. ΠειραιάΠΕΙΡΑΙΑΣ
384Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (ΑΣΚΤ) (ΑΘΗΝΑ)11341720000ΑΕΙΑΣΚΤΑΘΗΝΑ
385Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης & Διερμηνείας (Κέρκυρα)11612424000ΑΕΙΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΚΕΡΚΥΡΑ
400Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Σπάρτη)51028720000ΑΕΙΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΣΠΑΡΤΗ
401Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Αθήνας1,2,3,4,51779324000ΑΕΙΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
402Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης (Σέρρες)1,2,3,4,51541124000ΑΕΙΑΠΘΣΕΡΡΕΣ
403Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης1,2,3,4,51709824000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
404Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θράκης (Κομοτηνή)1,2,3,4,51503324000ΑΕΙΔΠΘΚΟΜΟΤΗΝΗ
405Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Τρίκαλα)1,2,3,4,51583424000ΑΕΙΠαν. ΘεσσαλίαςΤΡΙΚΑΛΑ
406Μουσικών Σπουδών Θεσσαλονίκης ΑΠΘ1,2,3,4,51360824000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
407Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα)1,2,3,4,51160524000ΑΕΙΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΚΕΡΚΥΡΑ
408Μουσικών Σπουδών Αθήνας1,2,3,4,51335224000ΑΕΙΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
409Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Θεσσαλονίκη) ΠΑΜΑΚ1,2,3,4,51575024000ΑΕΙΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
411Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)11403920000ΑΕΙΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΚΟΡΙΝΘΟΣ
412Πληροφορικής και Τηλεματικής (Αθήνα)2,51455720000ΑΕΙΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΑΘΗΝΑ
413Πρόγραμμα Ιεαρατικών Σπουδών ΑΘΗΝΑΣ11030920000ΑΕΑΑΕΑΑΘΗΝΑ
414Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ11004820000ΑΕΑΑΕΑΘΕΣ/ΝΙΚΗ
415Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ1994520000ΑΕΑΑΕΑΙΩΑΝΝΙΝΑ
416Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ1980020000ΑΕΑΑΕΑΗΡΑΚΛΕΙΟ
417Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ11070820000ΑΕΑΑΕΑΙΩΑΝΝΙΝΑ
418Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ11062420000ΑΕΑΑΕΑΗΡΑΚΛΕΙΟ
419Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Αθήνας2623520000ΑΕΑΑΕΑΑΘΗΝΑ
420Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Θεσ/νίκης2652620000ΑΕΑΑΕΑΘΕΣ/ΝΙΚΗ
443Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογράφων & Γεωπληροφορικής ΤΕ (Αθήνα) - Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ2866520000ΤΕΙΤΕΙ ΑθήναςΑΘΗΝΑ
445Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (Πειραιάς)2960220000ΤΕΙΤΕΙ ΠειραιάΠΕΙΡΑΙΑΣ
447Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (Θεσσαλονίκη)2910720000ΤΕΙΤΕΙ Θεσ/νίκηςΘΕΣ/ΝΙΚΗ
451Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (Λάρισα)2579920000ΤΕΙΤΕΙ ΘεσσαλίαςΛΑΡΙΣΑ
455Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογράφων & Γεωπληροφορικής ΤΕ (Σέρρες) - Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ2461020000ΤΕΙΤΕΙ Κεντρ.ΜακεδονίαςΣΕΡΡΕΣ
461Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Πειραιά)21308120000ΤΕΙΤΕΙ ΠειραιάΠΕΙΡΑΙΑΣ
465Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Πάτρα)2869120000ΤΕΙΤΕΙ Δυτ.ΕλλάδαςΠΑΤΡΑ
467Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ(Λάρισα)2705320000ΤΕΙΤΕΙ ΘεσσαλίαςΛΑΡΙΣΑ
471Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΤΕ και Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Καβάλα) - Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ2353120000ΤΕΙΤΕΙ Ανατ.Μακ.& ΘράκηςΚΑΒΑΛΑ
473Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ (Κοζάνη) - Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ2347620000ΤΕΙΤΕΙ Δυτ. ΜακεδονίαςΚΟΖΑΝΗ
475Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Σέρρες)2650820000ΤΕΙΤΕΙ Κεντρ.ΜακεδονίαςΣΕΡΡΕΣ
476Μηχανικών Περιβάλοντος (Ξάνθη)21141720000ΑΕΙΔΠΘΞΑΝΘΗ
477Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας (Αθήνας)2871220000ΤΕΙΑΣΠΑΙΤΕΑΘΗΝΑ
479Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Χαλκίδα)2675920000ΤΕΙΤΕΙ Στ.ΕλλάδαςΧΑΛΚΙΔΑ
480Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε. (Αθήνα)2,31115420000ΤΕΙΤΕΙ ΑθήναςΑΘΗΝΑ
483Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ (Πειραιάς)21092720000ΤΕΙΤΕΙ ΠειραιάΠΕΙΡΑΙΑΣ
487Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ (Πάτρα)2622920000ΤΕΙΤΕΙ Δυτ.ΕλλάδαςΠΑΤΡΑ
489Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ (Λάρισα)2559320000ΤΕΙΤΕΙ ΘεσσαλίαςΛΑΡΙΣΑ
491Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ (Ηράκλειο)2519220000ΤΕΙΤΕΙ ΚρήτηςΗΡΑΚΛΕΙΟ
493Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ (Καβάλα)2381520000ΤΕΙΤΕΙ Ανατ.Μακ.& ΘράκηςΚΑΒΑΛΑ
495Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ (Κοζάνη)2402620000ΤΕΙΤΕΙ Δυτ. ΜακεδονίαςΚΟΖΑΝΗ
497Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας (Αθήνας)2764820000ΤΕΙΑΣΠΑΙΤΕΑΘΗΝΑ
499Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ (Χαλκίδα)2531820000ΤΕΙΤΕΙ Στ.ΕλλάδαςΧΑΛΚΙΔΑ
501Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ (Αθήνα)2,51018020000ΤΕΙΤΕΙ ΑθήναςΑΘΗΝΑ
503Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ (Πειραιάς)2,5929120000ΤΕΙΤΕΙ ΠειραιάΠΕΙΡΑΙΑΣ
505Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ (Θεσσαλονίκη)2,5877020000ΤΕΙΤΕΙ Θεσ/νίκηςΘΕΣ/ΝΙΚΗ
506Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Λαμία)2,51023320000ΤΕΙΤΕΙ Στ.ΕλλάδαςΛΑΜΙΑ
507Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής (Αθήνας)2645020000ΤΕΙΑΣΠΑΙΤΕΑΘΗΝΑ
509Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογράφων & Γεωπληροφορικής ΤΕ (Αθήνα) - Μηχανικών Τοπογράφων & Γεωπληροφορικής ΤΕ2806620000ΤΕΙΤΕΙ ΑθήναςΑΘΗΝΑ
510Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογράφων & Γεωπληροφορικής ΤΕ (Σέρρες) - Μηχανικών Τοπογράφων & Γεωπληροφορικής ΤΕ2426320000ΤΕΙΤΕΙ Κεντρ.ΜακεδονίαςΣΕΡΡΕΣ
511Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. (Αθήνα)21196520000ΤΕΙΤΕΙ ΑθήναςΑΘΗΝΑ
512Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. ( Αθήνα)21035220000ΤΕΙΤΕΙ ΑθήναςΑΘΗΝΑ
513Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΤΕ και Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Καβάλα) - Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΤΕ2308720000ΤΕΙΤΕΙ Ανατ.Μακ.& ΘράκηςΚΑΒΑΛΑ
514Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ (Κοζάνη) - Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ2156620000ΤΕΙΤΕΙ Δυτ. ΜακεδονίαςΚΟΖΑΝΗ
515Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα)2,3904920000ΤΕΙΤΕΙ ΠελοποννήσουΚΑΛΑΜΑΤΑ
516Μηχανολόγων Οχημάτων Τ.Ε. (Θεσσαλονίκης)2842620000ΤΕΙΤΕΙ Θεσ/νίκηςΘΕΣ/ΝΙΚΗ
517Γραφιστικής (Αθήνα)-Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών (Αθήνα)2,5568824000ΤΕΙΤΕΙ ΑθήναςΑΘΗΝΑ
518Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών (Αθήνα)1,2,51241224000ΤΕΙΤΕΙ ΑθήναςΑΘΗΝΑ
519Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων (Αθήνα)2,5805624000ΤΕΙΤΕΙ ΑθήναςΑΘΗΝΑ
520Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Αθήνα)2586324000ΤΕΙΤΕΙ ΑθήναςΑΘΗΝΑ
521Γραφιστικής (Αθήνα) - Γραφιστικής2,51169724000ΤΕΙΤΕΙ ΑθήναςΑΘΗΝΑ
522Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου T.E. (Καρδίτσα)2,5599820000ΤΕΙΤΕΙ ΘεσσαλίαςΚΑΡΔΙΤΣΑ
528Αρχιτεκτονικής Τοπίου (Δράμα)220000ΤΕΙΤΕΙ Ανατ.Μακ.& ΘράκηςΔΡΑΜΑ
529Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (ΣΠΑΡΤΗ)2,5882920000ΤΕΙΤΕΙ ΠελοποννήσουΣΠΑΡΤΗ
532Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Χανιά)2386220000ΤΕΙΤΕΙ ΚρήτηςΧΑΝΙΑ
546Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι)2,3700620000ΤΕΙΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
549Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Κατερίνη)5729120000ΤΕΙΤΕΙ Κεντρ.ΜακεδονίαςΚΑΤΕΡΙΝΗ
550Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα)2,3519020000ΤΕΙΤΕΙ Ανατ.Μακ.& ΘράκηςΔΡΑΜΑ
551Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι)2,3438220000ΤΕΙΤΕΙ Στ.ΕλλάδαςΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
553Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρδίτσα)220000ΤΕΙΤΕΙ ΘεσσαλίαςΚΑΡΔΙΤΣΑ
555Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι)2,3,5607020000ΤΕΙΤΕΙ Δυτ.ΕλλάδαςΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
557Τεχνολόγων Γεωπόνων (Αμαλιάδα)2,31082520000ΤΕΙΤΕΙ Δυτ.ΕλλάδαςΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
559Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πειραιάς)51208520000ΤΕΙΤΕΙ ΠειραιάΠΕΙΡΑΙΑΣ
561Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσ/νίκη)51191820000ΤΕΙΤΕΙ Θεσ/νίκηςΘΕΣ/ΝΙΚΗ
565Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα)51036120000ΤΕΙΤΕΙ ΘεσσαλίαςΛΑΡΙΣΑ
569Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καβάλα)5848920000ΤΕΙΤΕΙ Ανατ.Μακ.& ΘράκηςΚΑΒΑΛΑ
575Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Σέρρες)5955620000ΤΕΙΤΕΙ Κεντρ.ΜακεδονίαςΣΕΡΡΕΣ
577Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Χαλκίδα)51058820000ΤΕΙΤΕΙ Στ.ΕλλάδαςΧΑΛΚΙΔΑ
580Διεθνούς Εμπορίου (Καστοριά)520000ΤΕΙΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας
581Εμπορίας και Διαφήμισης (Αθήνα)520000ΤΕΙΤΕΙ ΑθήναςΑΘΗΝΑ
584Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Καλαμάτα)-Τοπικής Αυτοδιοίκησης5710820000ΤΕΙΤΕΙ ΠελοποννήσουΚΑΛΑΜΑΤΑ
585Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αθήνα) - Διοίκηση Επιχειρήσεων51206820000ΤΕΙΤΕΙ ΑθήναςΑΘΗΝΑ
587Διοίκησης Επιχειρήσεων (Καβάλα)5768820000ΤΕΙΤΕΙ Ανατ.Μακ.& ΘράκηςΚΑΒΑΛΑ
591Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα) - Διοίκηση Επιχειρήσεων5956820000ΤΕΙΤΕΙ ΘεσσαλίαςΛΑΡΙΣΑ
592Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ (Κοζάνη) - Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ2156020000ΤΕΙΤΕΙ Δυτ. ΜακεδονίαςΚΟΖΑΝΗ
593Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο) - Διοίκηση Επιχειρήσεων5987120000ΤΕΙΤΕΙ ΚρήτηςΗΡΑΚΛΕΙΟ
594Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Καλαμάτα) - Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας5766320000ΤΕΙΤΕΙ ΠελοποννήσουΚΑΛΑΜΑΤΑ
595Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σέρρες)5857820000ΤΕΙΤΕΙ Κεντρ.ΜακεδονίαςΣΕΡΡΕΣ
596Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη)5724620000ΤΕΙΤΕΙ Δυτ. ΜακεδονίαςΚΟΖΑΝΗ
599Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Αθήνα)11240320000ΤΕΙΤΕΙ ΑθήναςΑΘΗΝΑ
601Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσ/νίκη)11183220000ΤΕΙΤΕΙ Θεσ/νίκηςΘΕΣ/ΝΙΚΗ
602Διοίκηση Επιχειρήσεων (Ηγουμενίτσα) - Διοίκηση Επιχειρήσεων5712522000ΤΕΙΤΕΙ ΗπείρουΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
603Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αθήνα) -Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας51253022000ΤΕΙΤΕΙ ΑθήναςΑΘΗΝΑ
604Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πειραιάς) - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας51150922000ΤΕΙΤΕΙ ΠειραιάΠΕΙΡΑΙΑΣ
605Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη)-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας51153522000ΤΕΙΤΕΙ Θεσ/νίκηςΘΕΣ/ΝΙΚΗ
607Τουριστικών Επιχειρήσεων (Πάτρα)520000ΤΕΙΤΕΙ Δυτ.ΕλλάδαςΠΑΤΡΑ
609Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα)-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 5870322000ΤΕΙΤΕΙ ΘεσσαλίαςΛΑΡΙΣΑ
610Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηγουμενίτσα)-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 5432722000ΤΕΙΤΕΙ ΗπείρουΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
611Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 5852522000ΤΕΙΤΕΙ ΚρήτηςΗΡΑΚΛΕΙΟ
612Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού (Χίος) 520000ΑΕΙΠαν. ΑιγαίουΧΙΟΣ
613Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (ΑΣΤΕΡ)1,51246522000ΑΣΤΕΑΣΤΕΡΟΔΟΣ
614Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (ΑΣΤΕΚ)1,51237822000ΑΣΤΕΑΣΤΕΑΓ_ΝΙΚΟΛΑΟΣ
615Φυσικοθεραπείας (Αθήνας)31742520000ΤΕΙΤΕΙ ΑθήναςΑΘΗΝΑ
616Φυσικοθεραπείας (Αίγιο)31609420000ΤΕΙΤΕΙ Δυτ.ΕλλάδαςΑΙΓΙΟ
617Φυσικοθεραπείας (Θεσ/νικης)31732220000ΤΕΙΤΕΙ Θεσ/νίκηςΘΕΣ/ΝΙΚΗ
618Λογοθεραπείας (Πάτρα)31577720000ΤΕΙΤΕΙ Δυτ.ΕλλάδαςΠΑΤΡΑ
619Εργοθεραπείας (Αθήνα)31699020000ΤΕΙΤΕΙ ΑθήναςΑΘΗΝΑ
620Λογοθεραπείας (Ιωάννινα)31559820000ΤΕΙΤΕΙ ΗπείρουΙΩΑΝΝΙΝΑ
621Ιατρικών Εργαστηρίων (Αθήνα)31609020000ΤΕΙΤΕΙ ΑθήναςΑΘΗΝΑ
623Ιατρικών Εργαστηρίων (Θεσ/νίκη)31570720000ΤΕΙΤΕΙ Θεσ/νίκηςΘΕΣ/ΝΙΚΗ
625Ιατρικών Εργαστηρίων (Λάρισα)31438020000ΤΕΙΤΕΙ ΘεσσαλίαςΛΑΡΙΣΑ
627Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας (Αθήνα)31510520000ΤΕΙΤΕΙ ΑθήναςΑΘΗΝΑ
628Διατροφής και Διαιτολογίας (Σητεία)31352220000ΤΕΙΤΕΙ ΚρήτηςΣΗΤΕΙΑ
629Οδοντικής Τεχνολογίας (Αθήνα)31537120000ΤΕΙΤΕΙ ΑθήναςΑΘΗΝΑ
631Διοίκηση Επιχειρήσεων (Αθήνα) - Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας51126920000ΤΕΙΤΕΙ ΑθήναςΑΘΗΝΑ
633Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας (Αθήνα) - Δημόσιας Υγείας31366720000ΤΕΙΤΕΙ ΑθήναςΑΘΗΝΑ
635Οπτικής και Οπτομετρίας (Αθήνα)31452020000ΤΕΙΤΕΙ ΑθήναςΑΘΗΝΑ
637Αισθητικής και Κοσμητολογίας (Αθήνα)31414220000ΤΕΙΤΕΙ ΑθήναςΑΘΗΝΑ
639Αισθητικής και Κοσμητολογίας (Θεσ/νίκη)31378020000ΤΕΙΤΕΙ Θεσ/νίκηςΘΕΣ/ΝΙΚΗ
641Κοινωνικής Εργασίας (Πάτρα)120000ΤΕΙΤΕΙ Δυτ.ΕλλάδαςΠΑΤΡΑ
643Κοινωνικής Εργασίας (Ηράκλειο)11254420000ΤΕΙΤΕΙ ΚρήτηςΗΡΑΚΛΕΙΟ
644Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής (Ρέθυμνο)2302120000ΤΕΙΤΕΙ ΚρήτηςΡΕΘΥΜΝΟ
645Νοσηλευτικής (Αθήνα)31478020000ΤΕΙΤΕΙ ΑθήναςΑΘΗΝΑ
647Νοσηλευτικής (Θεσ/νικη)31464220000ΤΕΙΤΕΙ Θεσ/νίκηςΘΕΣ/ΝΙΚΗ
649Νοσηλευτικής (Πάτρα)31334320000ΤΕΙΤΕΙ Δυτ.ΕλλάδαςΠΑΤΡΑ
651Νοσηλευτικής ( Λάρισα)31277320000ΤΕΙΤΕΙ ΘεσσαλίαςΛΑΡΙΣΑ
652Νοσηλευτικής (Λαμία)31257820000ΤΕΙΤΕΙ Στ.ΕλλάδαςΛΑΜΙΑ
653Νοσηλευτικής (Ηράκλειο)31246920000ΤΕΙΤΕΙ ΚρήτηςΗΡΑΚΛΕΙΟ
654Νοσηλευτικής (Ιωάννινα)31269020000ΤΕΙΤΕΙ ΗπείρουΙΩΑΝΝΙΝΑ
655Μαιευτικής (Αθήνα)31603920000ΤΕΙΤΕΙ ΑθήναςΑΘΗΝΑ
657Μαιευτικής (Θεσ/νικη)31489220000ΤΕΙΤΕΙ Θεσ/νίκηςΘΕΣ/ΝΙΚΗ
659Φυσικοθεραπείας (Λαμία)31652620000ΤΕΙΤΕΙ Στ.ΕλλάδαςΛΑΜΙΑ
661Κοινωνικής Εργασίας (Αθήνα)11454320000ΤΕΙΤΕΙ ΑθήναςΑΘΗΝΑ
662Μαιευτικής (Πτολεμαΐδα)31323620000ΤΕΙΤΕΙ Δυτ. ΜακεδονίαςΚΟΖΑΝΗ
663Λογοθεραπείας (Καλαμάτα)320000ΤΕΙΤΕΙ ΠελοποννήσουΚΑΛΑΜΑΤΑ
667Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας (Αθήνα) - Κοινοτικής Υγείας31319020000ΤΕΙΤΕΙ ΑθήναςΑΘΗΝΑ
690Προσχολικής Αγωγής (Αθήνα) 41014920000ΤΕΙΤΕΙ ΑθήναςΑΘΗΝΑ
692Προσχολικής Αγωγής (Ιωάννινα)4840420000ΤΕΙΤΕΙ ΗπείρουΙΩΑΝΝΙΝΑ
694Προσχολικής Αγωγής (Θεσσαλονίκη)4935820000ΤΕΙΤΕΙ Θεσ/νίκηςΘΕΣ/ΝΙΚΗ
696Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής (Αρτα)1,2,3,4,51073520000ΤΕΙΤΕΙ ΗπείρουΑΡΤΑ
697Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων (Ληξούρι)2,5585920000ΤΕΙΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΛΗΞΟΥΡΙ
698Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ΤΕ (Ζάκυνθος)- Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕ2,5639320000ΤΕΙΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΖΑΚΥΝΘΟΣ
701Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών Τ.Ε.(Πειραιάς)2,5713820000ΤΕΙΤΕΙ ΠειραιάΠΕΙΡΑΙΑΣ
703Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης (Κιλκίς) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 2,5601720000ΤΕΙΤΕΙ Κεντρ.ΜακεδονίαςΚΙΛΚΙΣ
705Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ (Λαμία)2,5458520000ΤΕΙΤΕΙ Στ.ΕλλάδαςΛΑΜΙΑ
709Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ (Χανιά)2,5375620000ΤΕΙΤΕΙ ΚρήτηςΧΑΝΙΑ
710Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (ΑΡΤΑ)2,5796620000ΤΕΙΤΕΙ ΗπείρουΑΡΤΑ
711Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Αθήνα)2,51364220000ΤΕΙΤΕΙ ΑθήναςΑΘΗΝΑ
712Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Θεσσαλονίκη)2,51277620000ΤΕΙΤΕΙ Θεσ/νίκηςΘΕΣ/ΝΙΚΗ
713Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. (Πειραιάς)2,51070620000ΤΕΙΤΕΙ ΠειραιάΠΕΙΡΑΙΑΣ
714Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ (Πειραιάς)2,51055520000ΤΕΙΤΕΙ ΠειραιάΠΕΙΡΑΙΑΣ
715Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιά) - Διοίκηση Επιχειρήσεων51178720000ΤΕΙΤΕΙ ΠειραιάΠΕΙΡΑΙΑΣ
716Τεχνολογίας Τροφίμων (Αθήνα)2,31319420000ΤΕΙΤΕΙ ΑθήναςΑΘΗΝΑ
717Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσ/νίκη)2,31190420000ΤΕΙΤΕΙ Θεσ/νίκηςΘΕΣ/ΝΙΚΗ
718Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών (Αθήνα)2,31092520000ΤΕΙΤΕΙ ΑθήναςΑΘΗΝΑ
719Διατροφής και Διαιτολογίας (Θεσ/νικη)31652420000ΤΕΙΤΕΙ Θεσ/νίκηςΘΕΣ/ΝΙΚΗ
720Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ (Θεσσαλονίκη)2,51060320000ΤΕΙΤΕΙ Θεσ/νίκηςΘΕΣ/ΝΙΚΗ
721Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ (Κοζάνη) - Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος ΤΕ2216820000ΤΕΙΤΕΙ Δυτ. ΜακεδονίαςΚΟΖΑΝΗ
722Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ (Χαλκίδα)2,5580220000ΤΕΙΤΕΙ Στ.ΕλλάδαςΧΑΛΚΙΔΑ
723Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Λάρισα)2,5982320000ΤΕΙΤΕΙ ΘεσσαλίαςΛΑΡΙΣΑ
724Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Καβάλα)2,5941720000ΤΕΙΤΕΙ Ανατ.Μακ.& ΘράκηςΚΑΒΑΛΑ
725Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Ηράκλειο)2,51021020000ΤΕΙΤΕΙ ΚρήτηςΗΡΑΚΛΕΙΟ
727Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Σέρρες)2,51081020000ΤΕΙΤΕΙ Κεντρ.ΜακεδονίαςΣΕΡΡΕΣ
730Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Καστοριά)1,5605620000ΤΕΙΤΕΙ Δυτ. ΜακεδονίαςΚΑΣΤΟΡΙΑ
731Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα)5961920000ΤΕΙΤΕΙ ΠελοποννήσουΚΑΛΑΜΑΤΑ
734Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) - Διοίκηση Επιχειρήσεων5697620000ΤΕΙΤΕΙ Δυτ. ΜακεδονίαςΓΡΕΒΕΝΑ
735Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Καστοριά)2,5807620000ΤΕΙΤΕΙ Δυτ. ΜακεδονίαςΚΑΣΤΟΡΙΑ
736Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Ναύπακτος)2,5922720000ΤΕΙΤΕΙ Δυτ.ΕλλάδαςΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
737Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε. (Χαλκίδα)2801820000ΤΕΙΤΕΙ Στ.ΕλλάδαςΧΑΛΚΙΔΑ
739Τεχνολογίας Τροφίμων (Καρδίτσα)2,3884920000ΤΕΙΤΕΙ ΘεσσαλίαςΚΑΡΔΙΤΣΑ
740Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα)5867320000ΤΕΙΤΕΙ Στ.ΕλλάδαςΘΗΒΑ
741Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ΤΕ (Αργοστόλι 1,5590420000ΤΕΙΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
742Οπτικής και Οπτομετρίας (Αίγιο)320000ΤΕΙΤΕΙ Δυτ.ΕλλάδαςΠΑΤΡΑ
744Νοσηλευτικής (Διδυμότειχο)31198720000ΤΕΙΤΕΙ Ανατ.Μακ.& ΘράκηςΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ
747Διατροφής και Διαιτολογίας (Καρδίτσα)31455120000ΤΕΙΤΕΙ ΘεσσαλίαςΚΑΡΔΙΤΣΑ
748Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ΤΕ (Ζάκυνθος)- Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΤΕ1,2846720000ΤΕΙΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΖΑΚΥΝΘΟΣ
750Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων (Σέρρες)2,520000ΤΕΙΤΕΙ Κεντρ.Μακεδονίας
751Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αγ. Νικόλαος)5817220000ΤΕΙΤΕΙ ΚρήτηςΑΓ_ΝΙΚΟΛΑΟΣ
752Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών (Δράμα)2,3764920000ΤΕΙΤΕΙ Ανατ.Μακ.& ΘράκηςΔΡΑΜΑ
755Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων (ΑΜΦΙΣΣΑ)5658420000ΤΕΙΤΕΙ Στ.ΕλλάδαςΑΜΦΙΣΣΑ
756Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων (ΠΥΡΓΟΣ)5636420000ΤΕΙΤΕΙ Δυτ.ΕλλάδαςΠΥΡΓΟΣ
757Τεχνολόγων Γεωπόνων (Αρτα)2,31090820000ΤΕΙΤΕΙ ΗπείρουΑΡΤΑ
758Τεχνολόγων Γεωπόνων (Ηράκλειο)2,31146020000ΤΕΙΤΕΙ ΚρήτηςΗΡΑΚΛΕΙΟ
759Τεχνολόγων Γεωπόνων (Θεσσαλονίκη)2,31249620000ΤΕΙΤΕΙ Θεσ/νίκηςΘΕΣ/ΝΙΚΗ
760Τεχνολόγων Γεωπόνων (Καλαμάτα)2,31130820000ΤΕΙΤΕΙ ΠελοποννήσουΚΑΛΑΜΑΤΑ
761Τεχνολόγων Γεωπόνων (Λάρισα)2,31167520000ΤΕΙΤΕΙ ΘεσσαλίαςΛΑΡΙΣΑ
762Τεχνολόγων Γεωπόνων (Φλώρινα)2,31094620000ΤΕΙΤΕΙ Δυτ. ΜακεδονίαςΦΛΩΡΙΝΑ
764Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λευκάδα) - Διοίκηση Επιχειρήσεων5735920000ΤΕΙΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΛΕΥΚΑΔΑ
765Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μεσολόγγι)5802820000ΤΕΙΤΕΙ Δυτ.ΕλλάδαςΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
766Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα)51056720000ΤΕΙΤΕΙ Δυτ.ΕλλάδαςΠΑΤΡΑ
767Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Ηράκλειο) 2713120000ΤΕΙΤΕΙ ΚρήτηςΗΡΑΚΛΕΙΟ
768Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (Πάτρα)2747720000ΤΕΙΤΕΙ Δυτ.ΕλλάδαςΠΑΤΡΑ
769Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (Τρίκαλα)2466920000ΤΕΙΤΕΙ ΘεσσαλίαςΤΡΙΚΑΛΑ
770Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 5479420000ΤΕΙΤΕΙ Δυτ. ΜακεδονίαςΓΡΕΒΕΝΑ
771Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λευκάδα)-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας5344220000ΤΕΙΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΛΕΥΚΑΔΑ
772Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο)5982920000ΤΕΙΤΕΙ ΚρήτηςΗΡΑΚΛΕΙΟ
773Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη)5763320000ΤΕΙΤΕΙ Δυτ. ΜακεδονίαςΚΟΖΑΝΗ
774Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Μεσολόγγι)5871420000ΤΕΙΤΕΙ Δυτ.ΕλλάδαςΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
775Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα)5772620000ΤΕΙΤΕΙ ΗπείρουΠΡΕΒΕΖΑ
776Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών (Αθήνας)2716020000ΤΕΙΑΣΠΑΙΤΕΑΘΗΝΑ
777Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη) - Διοίκηση Επιχειρήσεων51154120000ΤΕΙΤΕΙ Θεσ/νίκηςΘΕΣ/ΝΙΚΗ
778Μηχανικών Περιβάλλοντος Κοζάνη21100820000ΑΕΙΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΙ
779Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ιωαννίνων21380224000ΑΕΙΠαν. ΙωαννίνωνΙΩΑΝΝΙΝΑ
780Θεολογίας (Θεσσαλονίκη) - Μουσουλμανικών Σπουδών11096220000ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
801Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Όπλα21609520000ΣΤΡΣτρατ. ΣχολήΑΘΗΝΑ
806Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Σώματα21764220000ΣΤΡΣτρατ. ΣχολήΑΘΗΝΑ
811Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μάχιμοι21766220000ΣΤΡΣτρατ. ΣχολήΠΕΙΡΑΙΑΣ
816Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μηχανικοί21783820000ΣΤΡΣτρατ. ΣχολήΠΕΙΡΑΙΑΣ
817Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού -Σχολή Πλοιάρχων 2,51103620000ΑΕΝΑΕΝ
818Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού -Σχολή Μηχανικών2,5952420000ΑΕΝΑΕΝ
821Ικάρων (ΣΙ) Ιπτάμενοι21778620000ΣΤΡΣτρατ. ΣχολήΑΘΗΝΑ
826Ικάρων (ΣΙ) Μηχανικοί (ΣΜΑ)21862520000ΣΤΡΣτρατ. ΣχολήΑΘΗΝΑ
831Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης31908820000ΣΤΡΣτρατ. ΣχολήΘΕΣ/ΝΙΚΗ
836Οδοντιατρικό Θεσσαλονίκης (ΣΣΑΣ)31899220000ΣΤΡΣτρατ. ΣχολήΘΕΣ/ΝΙΚΗ
841Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης31882720000ΣΤΡΣτρατ. ΣχολήΘΕΣ/ΝΙΚΗ
846Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης31891320000ΣΤΡΣτρατ. ΣχολήΘΕΣ/ΝΙΚΗ
851Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)31835520000ΣΤΡΣτρατ. ΣχολήΑΘΗΝΑ
862Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Όπλα21453220000ΣΤΡΣτρατ. ΣχολήΤΡΙΚΑΛΑ
863Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Σώματα21567820000ΣΤΡΣτρατ. ΣχολήΤΡΙΚΑΛΑ
864Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.)21479020000ΣΤΡΣτρατ. ΣχολήΠΕΙΡΑΙΑΣ
866Στρατολογικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης11914620000ΣΤΡΣτρατ. ΣχολήΘΕΣ/ΝΙΚΗ
867Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης51832620000ΣΤΡΣτρατ. ΣχολήΘΕΣ/ΝΙΚΗ
869Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας1,2,51789620000ΑΣΤΑστ. ΣχολήΑΘΗΝΑ
870Αστυφυλάκων1,2,51638820000ΑΣΤΑστ. Σχολή
872Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί)1,2,51665020000ΑΣΤΑστ. ΣχολήΑΘΗΝΑ
875Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης11904320000ΣΤΡΣτρατ. ΣχολήΘΕΣ/ΝΙΚΗ
876Σχολή Πυροσβεστών1,2,51668920000ΠΥΡΠυροσβεστική
877Σχολή Ανθυποπυραγών1,2,51792920000ΠΥΡΠυροσβεστική
878Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) – Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης 220000ΣΤΡΣτρατ. ΣχολήΑΘΗΝΑ
879Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) – Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης220000ΣΤΡΣτρατ. Σχολή
880Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) – Κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης220000ΣΤΡΣτρατ. Σχολή