Μηχανογραφικό 2017 με βάσεις (copyright Καλοδήμος Δ / sep4u.gr )
ΚΩΔΤΜΗΜΑΠεδίαΒάση 2016Max ΜόριαΒΑΘΙδρυμαΠόλη
97Οικονομικών Επιστημών (Κομοτηνή)51124520000ΑΕΙΔΠΘΚΟΜΟΤΗΝΗ
98Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Τρίπολη)2,51234720000ΑΕΙΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΤΡΙΠΟΛΗ
99Πληροφορικής (Λαμία) Π. Θεσ.2,51227520000ΑΕΙΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΜΙΑ
101Θεολογίας Αθήνας11147220000ΑΕΙΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
102Φιλοσοφίας Πάτρας11315220000ΑΕΙΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
103Θεολογίας Θεσσαλονίκης11146220000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
104Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Καλαμάτα)11319020000ΑΕΙΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΚΑΛΑΜΑΤΑ
105Κοινωνικής Θεολογίας Αθήνας11150620000ΑΕΙΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
106Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή)11353220000ΑΕΙΔΠΘΚΟΜΟΤΗΝΗ
107Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Θεσσαλονίκης11096420000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
108Ιστορίας και Εθνολογίας (Κομοτηνή)11285520000ΑΕΙΔΠΘΚΟΜΟΤΗΝΗ
109Φιλολογίας Αθήνας11644820000ΑΕΙΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
110Ιστορίας και Αρχαιολογίας Αθήνας11616720000ΑΕΙΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
111Φιλολογίας Θεσσαλονίκης11638620000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
112Ιστορίας και Αρχαιολογίας Θεσσαλονίκης11597420000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
113Φιλολογίας Ιωαννίνων11483820000ΑΕΙΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
114Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ιωάννινα)11403820000ΑΕΙΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
115Φιλολογίας (Ρέθυμνο)11406020000ΑΕΙΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΡΕΘΥΜΝΟ
116Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ρέθυμνο)11350020000ΑΕΙΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΡΕΘΥΜΝΟ
117Νομικής Αθήνας11819920000ΑΕΙΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
118Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Αθήνας11586320000ΑΕΙΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
119Νομικής Θεσσαλονίκης11795320000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
120Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης11542220000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
121Νομικής (Κομοτηνή)11751520000ΑΕΙΔΠΘΚΟΜΟΤΗΝΗ
122Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Ιωαννίνων11436820000ΑΕΙΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
123Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης Αθήνας ΕΚΠΑ11649720000ΑΕΙΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
124Δημόσιας Διοίκησης1,51450220000ΑΕΙΠΑΝΤΕΙΟΑΘΗΝΑ
125Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ΠΑΝΤΕΙΟ11586220000ΑΕΙΠΑΝΤΕΙΟΑΘΗΝΑ
126Κοινωνιολογίας ΠΑΝΤΕΙΟ (Αθήνα)11568320000ΑΕΙΠΑΝΤΕΙΟΑΘΗΝΑ
127Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας11948324000ΑΕΙΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
128Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθήνας41491520000ΑΕΙΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
129Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης11999524000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
130Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Ιωαννίνων41246820000ΑΕΙΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
131Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας11228924000ΑΕΙΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
132Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)41206020000ΑΕΙΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΡΕΘΥΜΝΟ
133Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης1659624000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
134Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης41311620000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
135Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας1981824000ΑΕΙΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
136Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα)41181520000ΑΕΙΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
137Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης11179124000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
138Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Κρήτης (Ρέθυμνο)11285620000ΑΕΙΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΡΕΘΥΜΝΟ
139Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης1400624000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
140Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης41414820000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
141Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Πάτρας41335620000ΑΕΙΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
142Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη)41161320000ΑΕΙΔΠΘΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
143Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρόδος)41099220000ΑΕΙΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΡΟΔΟΣ
144Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Χαροκοπείου (Αθήνα)51117720000ΑΕΙΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΑΘΗΝΑ
145Ιστορίας Ιονίου (Κέρκυρα)11264820000ΑΕΙΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΚΕΡΚΥΡΑ
146Θεατρικών Σπουδών Αθήνας1,41350920000ΑΕΙΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
147Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Θεσσαλονίκης11683122000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
148Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Αθήνας ΕΚΠΑ11739122000ΑΕΙΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
149Κοινωνιολογίας Κρήτης (Ρέθυμνο)11328020000ΑΕΙΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΡΕΘΥΜΝΟ
150Διεθνών και Ευρωπ. Οικον. Σπουδών ΟΠΑ51301620000ΑΕΙΟΠΑΑΘΗΝΑ
151Ψυχολογίας (Ρέθυμνο)11727420000ΑΕΙΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΡΕΘΥΜΝΟ
152Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης51215020000ΑΕΙΠΑΝΤΕΙΟΑΘΗΝΑ
153Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού ΠΑΝΤΕΙΟ11690222000ΑΕΙΠΑΝΤΕΙΟΑΘΗΝΑ
154Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας41419520000ΑΕΙΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
155Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά51426920000ΑΕΙΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
156Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Ιωαννίνων41083320000ΑΕΙΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
157Ναυτιλιακών Σπουδών Πειραιά51513322000ΑΕΙΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
158Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Ρέθυμνο)41065920000ΑΕΙΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΡΕΘΥΜΝΟ
159Κοινωνικής Πολιτικής ΠΑΝΤΕΙΟ11469320000ΑΕΙΠΑΝΤΕΙΟΑΘΗΝΑ
160Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη)41028920000ΑΕΙΔΠΘΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
161Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικ. και Πολ. Σπουδών (ΠΑΜΑΚ)51287822000ΑΕΙΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
162Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος)41006020000ΑΕΙΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΡΟΔΟΣ
163Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης1,2,3,4,51466020000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
164Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλίας (Βόλος)41308920000ΑΕΙΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΟΛΟΣ
165Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Παντείου11507320000ΑΕΙΠΑΝΤΕΙΟΑΘΗΝΑ
166Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος)41141420000ΑΕΙΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΟΛΟΣ
167Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (Μυτιλήνη)11212120000ΑΕΙΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΜΥΤΙΛΗΝΗ
168Θεάτρου Θεσσαλονίκης ΑΠΘ1,2,3,4,51444820000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
169Θεατρικών Σπουδών Πάτρας1,41212420000ΑΕΙΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
170Ψυχολογίας Παντείου (Αθήνα)11748720000ΑΕΙΠΑΝΤΕΙΟΑΘΗΝΑ
171Ψυχολογίας ΕΚΠΑ (Αθήνα)11782620000ΑΕΙΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
172Ψυχολογίας Θεσσαλονίκης11754920000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
173Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης 1,2,3,4,51407220000ΑΕΙΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
174Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Θεσσαλονίκη)1,41656620000ΑΕΙΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
175Φιλολογίας Πάτρας11527220000ΑΕΙΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
176Βαλκανικών Σλαβ. και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)1,51540120000ΑΕΙΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
177Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Θεσσαλίας (Βόλος)11433220000ΑΕΙΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΟΛΟΣ
178Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής Θεσσαλίας (Βόλος)41455720000ΑΕΙΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΟΛΟΣ
179Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου1,51787822000ΑΕΙΠΑΝΤΕΙΟΑΘΗΝΑ
180Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Αιγαίου (Χίος)51113420000ΑΕΙΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΧΙΟΣ
181Μεσογειακών Σπουδών Αιγαίου (Ρόδος)11186520000ΑΕΙΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΡΟΔΟΣ
182Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας1924124000ΑΕΙΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
183Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας1568124000ΑΕΙΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
186Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών (Κομοτηνή)11237420000ΑΕΙΔΠΘΚΟΜΟΤΗΝΗ
187Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος)1,41345120000ΑΕΙΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΚΟΡΙΝΘΟΣ
188Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών Αθήνας11354320000ΑΕΙΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
189Φιλολογίας (Καλαμάτα)11356920000ΑΕΙΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΚΑΛΑΜΑΤΑ
190Νοσηλευτικής (ΣΠΑΡΤΗ)31659420000ΑΕΙΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΣΠΑΡΤΗ
192Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών (Αθήνα) - Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας 11472820000ΑΕΙΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
193Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών (Αθήνα) - Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας Σλαβικών Σπουδών 120000ΑΘΗΝΑ
200Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Κρήτης (Ηράκλειο)21079420000ΑΕΙΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
201Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ (Αθήνα)21679620000ΑΕΙΕΜΠΑΘΗΝΑ
203Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης21545820000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
205Πολιτικών Μηχανικών Πάτρας21453620000ΑΕΙΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
207Πολιτικών Μηχανικών Θράκης (Ξάνθη)21349720000ΑΕΙΔΠΘΞΑΝΘΗ
208Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος)21431520000ΑΕΙΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΟΛΟΣ
209Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ (Αθήνα)21816420000ΑΕΙΕΜΠΑΘΗΝΑ
210Μηχανολόγων Μηχανικών (Κοζάνη)21534620000ΑΕΙΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗ
211Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλονίκης21745920000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
212Δασολογίας και Διαχ/σης Περ/ντος και Φυσ. Πόρων Θράκης (Ορεστιάδα)2,31049320000ΑΕΙΔΠΘΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
213Μηχανoλόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών Πάτρας21706820000ΑΕΙΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
214Μηχανικών Περιβάλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης (Χανιά)21230020000ΑΕΙΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΧΑΝΙΑ
215Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας21465820000ΑΕΙΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
216Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο)2,51387220000ΑΕΙΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
217Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα)21841620000ΑΕΙΕΜΠΑΘΗΝΑ
218Μαθηματικών (Σάμος) -Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών 21069220000ΑΕΙΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΣΑΜΟΣ
219Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης21769120000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
220Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος)21624220000ΑΕΙΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΟΛΟΣ
221Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας21678920000ΑΕΙΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
222Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος)2,51018520000ΑΕΙΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΧΙΟΣ
223Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Θράκης (Ξάνθη)21555120000ΑΕΙΔΠΘΞΑΝΘΗ
224Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Θράκης (Ξάνθη)2,51330720000ΑΕΙΔΠΘΞΑΝΘΗ
225Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών21422020000ΑΕΙΕΜΠΑΘΗΝΑ
227Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Θεσσαλονίκης21324420000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
228Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Θεσσαλίας (Βόλος)21175420000ΑΕΙΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΟΛΟΣ
229Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ21785220000ΑΕΙΕΜΠΑΘΗΝΑ
230Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Χανιά)2,51384320000ΑΕΙΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΧΑΝΙΑ
231Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ (Αθήνα)21937724000ΑΕΙΕΜΠΑΘΗΝΑ
232Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πάτρας21675124000ΑΕΙΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
233Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλονίκης21847824000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
234Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ξάνθη)21312624000ΑΕΙΔΠΘΞΑΝΘΗ
235Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ (Αθήνα)21781720000ΑΕΙΕΜΠΑΘΗΝΑ
236Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος)21577024000ΑΕΙΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΟΛΟΣ
237Χημικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης21720420000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
238Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος)2996320000ΑΕΙΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΣΥΡΟΣ
239Χημικών Μηχανικών Πάτρας21667420000ΑΕΙΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
240Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα) 51688320000ΑΕΙΟΠΑΑΘΗΝΑ
241Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών21514120000ΑΕΙΕΜΠΑΘΗΝΑ
242Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Χανιά)21128820000ΑΕΙΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΧΑΝΙΑ
243Μαθηματικών Αθήνας21550020000ΑΕΙΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
245Μαθηματικών Θεσσαλονίκης21523020000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
246Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ΕΜΠ 21567820000ΑΕΙΕΜΠΑΘΗΝΑ
247Μαθηματικών Πάτρας21331320000ΑΕΙΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
248Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) -Εφαρμοσμένων Μαθηματικών21241220000ΑΕΙΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
249Μαθηματικών Ιωαννίνων21321020000ΑΕΙΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
250Επιστημών της Θάλασσας Αιγαίου (Μυτιλήνη)2,31066620000ΑΕΙΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΜΥΤΙΛΗΝΗ
251Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) - Μαθηματικών21305520000ΑΕΙΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
252Μαθηματικών (Σάμος) - Μαθηματικών21202020000ΑΕΙΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΣΑΜΟΣ
253Φυσικής Αθήνας21622420000ΑΕΙΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
255Φυσικής Θεσσαλονίκης21565020000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
257Φυσικής Πάτρας21450020000ΑΕΙΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
259Φυσικής Ιωαννίνων21399920000ΑΕΙΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
261Φυσικής Κρήτης (Ηράκλειο)21397420000ΑΕΙΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
262Ψηφιακών Συστημάτων Πειραιά2,51396520000ΑΕΙΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
263Χημείας Αθήνας2,31798320000ΑΕΙΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
265Χημείας Θεσσαλονίκης2,31771420000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
267Χημείας Πάτρας2,31746520000ΑΕΙΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
269Χημείας Ιωαννίνων2,31732020000ΑΕΙΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
270Χημείας Κρήτης (Ηράκλειο)2,31727520000ΑΕΙΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
271Διαχείρισης Περιβάλοντος και Φυσικών Πόρων (Αγρίνιο)2,31110320000ΑΕΙΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΑΓΡΙΝΙΟ
272Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Ιωαννίνων21214920000ΑΕΙΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
273Γεωπονίας Θεσσαλονίκης2,31658720000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
274Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος)2,31550620000ΑΕΙΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΟΛΟΣ
275Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης2,31343420000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
276Περιβάλλοντος Αιγαίου (Μυτιλήνη)2,31100520000ΑΕΙΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΜΥΤΙΛΗΝΗ
277Βιολογίας Αθήνας2,31833520000ΑΕΙΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
279Βιολογίας Θεσσαλονίκης2,31820520000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
280Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών Ιωαννίνων2,31748020000ΑΕΙΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
281Βιολογίας Πάτρας2,31797420000ΑΕΙΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
282Βιολογίας Κρήτης (Ηράκλειο)2,31791020000ΑΕΙΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
283Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος Αθήνας21268020000ΑΕΙΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
284Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας Θεσσαλίας (Λάρισα)2,31763620000ΑΕΙΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑ
285Γεωλογίας Θεσσαλονίκης21244420000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
287Γεωλογίας Πάτρας21102020000ΑΕΙΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
288Επιστήμης των Υλικών Πάτρας21089220000ΑΕΙΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
289Φαρμακευτικής Αθήνας31849920000ΑΕΙΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
290Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής Θράκης (Αλεξανδρούπολη)2,31785520000ΑΕΙΔΠΘΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
291Φαρμακευτικής Θεσσαλονίκης31848020000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
293Φαρμακευτικής Πάτρας31835220000ΑΕΙΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
294Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής (Αθήνα)31793720000ΑΕΙΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΑΘΗΝΑ
295Ιατρικής Αθήνας31914320000ΑΕΙΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
297Ιατρικής Θεσσαλονίκης31904620000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
299Ιατρικής Πάτρας31890220000ΑΕΙΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
300Ιατρικής Θεσσαλίας (Λάρισα)31880320000ΑΕΙΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑ
301Ιατρικής Ιωαννίνων31884120000ΑΕΙΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
302Ιατρικής Θράκης (Αλεξανδρούπολη)31871320000ΑΕΙΔΠΘΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
303Οδοντιατρικής Αθήνας31864020000ΑΕΙΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
304Ιατρικής Κρήτης (Ηράκλειο)31878620000ΑΕΙΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
305Οδοντιατρικής Θεσσαλονίκης31862520000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
306Νοσηλευτικής Αθήνας31752020000ΑΕΙΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
307Κτηνιατρικής Θεσσαλονίκης31841320000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
308Κτηνιατρικής Θεσσαλίας (Καρδίτσα)31820020000ΑΕΙΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΚΑΡΔΙΤΣΑ
309Οικονομικών Επιστημών Αθήνας (ΕΚΠΑ)51273820000ΑΕΙΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
310Γεωγραφίας Αιγαίου (Μυτιλήνη)2715720000ΑΕΙΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΜΥΤΙΛΗΝΗ
311Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη)51281220000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
312Οικονομικής Επιστήμης ΟΠΑ (Αθήνα)51494320000ΑΕΙΟΠΑΑΘΗΝΑ
313Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΟΠΑ51501420000ΑΕΙΟΠΑΑΘΗΝΑ
314Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας51320120000ΑΕΙΟΠΑΑΘΗΝΑ
315Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά51316720000ΑΕΙΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
316Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πειραιά51329220000ΑΕΙΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
317Οικονομικών Επιστημών Π.ΜΑΚ (Θεσσαλονίκη)51393120000ΑΕΙΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
318Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Πειραιά2,51254320000ΑΕΙΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
319Οικονομικών Επιστημών Πάτρας51196020000ΑΕΙΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
320Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου (Χίος)51010320000ΑΕΙΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΧΙΟΣ
321Οικονομικών Επιστημών Κρήτης (Ρέθυμνο)51104320000ΑΕΙΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΡΕΘΥΜΝΟ
322Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Π.ΜΑΚ (Θεσσαλονίκη)51298420000ΑΕΙΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
323Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ΓΠΑ (Αθήνα)2,31623320000ΑΕΙΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑ
324Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών ΓΠΑ (Αθήνα)2,31532020000ΑΕΙΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑ
325Βιοτεχνολογίας ΓΠΑ (Αθήνα)2,31750820000ΑΕΙΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑ
326Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ΓΠΑ (Αθήνα)3,51522720000ΑΕΙΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑ
327Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής ΓΠΑ (Αθήνα)2,31504720000ΑΕΙΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑ
328Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου ΓΠΑ (Αθήνα)2,31708320000ΑΕΙΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑ
329Στατιστικής ΟΠΑ (Αθήνα)2,51351120000ΑΕΙΟΠΑΑΘΗΝΑ
330Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ (Αθήνα)2,51650920000ΑΕΙΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
331ΗλεκτροΛΟΓΩΝ Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Κρήτης (Χανιά)21573020000ΑΕΙΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΧΑΝΙΑ
332Μηχανολόγων Μηχανικών (Βόλος)21645520000ΑΕΙΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΟΛΟΣ
333Πληροφορικής (Αθήνα) ΟΠΑ2,51563220000ΑΕΙΟΠΑΑΘΗΝΑ
334Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα)41144420000ΑΕΙΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΦΛΩΡΙΝΑ
335Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη)2,51474220000ΑΕΙΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
336Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Πειραιά2,51303420000ΑΕΙΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
337Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη)51475620000ΑΕΙΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
338Πληροφορικής ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη)2,51579320000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
339Πληροφορικής Πειραιά2,51516520000ΑΕΙΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
340Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Ιωαννίνων21364720000ΑΕΙΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
341Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Φλώρινα)41035120000ΑΕΙΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΦΛΩΡΙΝΑ
342Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (Κέρκυρα)11165220000ΑΕΙΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΚΕΡΚΥΡΑ
343Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης (Κομοτηνή) - Κοινωνικής Διοίκησης11347620000ΑΕΙΔΠΘΚΟΜΟΤΗΝΗ
344Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σάμος)21059720000ΑΕΙΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΣΑΜΟΣ
345Οικονομικών Επιστημών Ιωαννίνων51158120000ΑΕΙΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
346Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Αγρίνιο)5848220000ΑΕΙΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΑΓΡΙΝΙΟ
347Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αθήνα)51595520000ΑΕΙΟΠΑΑΘΗΝΑ
348Κοινωνιολογίας Αιγαίου (Μυτιλήνη)11237620000ΑΕΙΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΜΥΤΙΛΗΝΗ
350Οικονομικών Επιστημών Θεσσαλίας (Βόλος)51167620000ΑΕΙΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΟΛΟΣ
351Πολιτικής Επιστήμης (Ρέθυμνο)11314420000ΑΕΙΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣΡΕΘΥΜΝΟ
352Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας51138620000ΑΕΙΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΠΑΤΡΑ
353Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα)3,51184620000ΑΕΙΔΠΘΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
354Πολιτισμικής Τεχ/γίας και Επικ/νίας (Μυτιλήνη)1,51139720000ΑΕΙΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΜΥΤΙΛΗΝΗ
355Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πειραιά1,51825522000ΑΕΙΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
356Γεωγραφίας Χαροκοπείου (Αθήνα)21118820000ΑΕΙΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΑΘΗΝΑ
357Πολιτικών Επιστημών Θεσσαλονίκης ΑΠΘ11634320000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
360Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος)2,31357020000ΑΕΙΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΟΛΟΣ
361Οικονομικών Επιστημών (Τρίπολη)51074920000ΑΕΙΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΤΡΙΠΟΛΗ
362Θεατρικών Σπουδών Πελοποννήσου (Ναύπλιο)1,41183820000ΑΕΙΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΝΑΥΠΛΙΟ
363Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης21229720000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
366Πληροφορικής (Κέρκυρα)2,51192620000ΑΕΙΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΚΕΡΚΥΡΑ
367Τεχνών Ήχου και Εικόνας (Κέρκυρα)1,2,3,4,51229720000ΑΕΙΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΚΕΡΚΥΡΑ
368Διαχείρρισης Πολιτισ. Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (Αγρίνιο)1,51148920000ΑΕΙΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝΑΓΡΙΝΙΟ
369Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική (Λαμία)2,31604520000ΑΕΙΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΜΙΑ
370Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Χανιά)21409424000ΑΕΙΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΧΑΝΙΑ
371Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Κοζάνη)2,51286620000ΑΕΙΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗ
372Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής Αιγαίου (Λήμνος)31284620000ΑΕΙΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΛΗΜΝΟΣ
373Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης (Κομοτηνή) - Πολιτικής Επιστήμης11376920000ΑΕΙΔΠΘΚΟΜΟΤΗΝΗ
375Τουριστικών Σπουδών (Πειραιάς)51303920000ΑΕΙΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
384Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (ΑΣΚΤ) (ΑΘΗΝΑ)11350820000ΑΕΙΑΣΚΤΑΘΗΝΑ
385Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης & Διερμηνείας (Κέρκυρα)11577124000ΑΕΙΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΚΕΡΚΥΡΑ
400Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Σπάρτη)5943120000ΑΕΙΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΣΠΑΡΤΗ
401Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Αθήνας1,2,3,4,51779324000ΑΕΙΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
402Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης (Σέρρες)1,2,3,4,51550524000ΑΕΙΑΠΘΣΕΡΡΕΣ
403Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης1,2,3,4,51716624000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
404Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θράκης (Κομοτηνή)1,2,3,4,51509624000ΑΕΙΔΠΘΚΟΜΟΤΗΝΗ
405Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Τρίκαλα)1,2,3,4,51588224000ΑΕΙΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΤΡΙΚΑΛΑ
406Μουσικών Σπουδών Θεσσαλονίκης ΑΠΘ1,2,3,4,51257524000ΑΕΙΑΠΘΘΕΣ/ΝΙΚΗ
407Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα)1,2,3,4,51052424000ΑΕΙΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΚΕΡΚΥΡΑ
408Μουσικών Σπουδών Αθήνας1,2,3,4,51188124000ΑΕΙΕΚΠΑΑΘΗΝΑ
409Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Θεσσαλονίκη) ΠΑΜΑΚ1,2,3,4,51512624000ΑΕΙΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
411Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)11439720000ΑΕΙΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΚΟΡΙΝΘΟΣ
412Πληροφορικής και Τηλεματικής (Αθήνα)2,51473020000ΑΕΙΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΑΘΗΝΑ
413Πρόγραμμα Ιεαρατικών Σπουδών ΑΘΗΝΑΣ11025520000ΑΕΑΑΕΑΑΘΗΝΑ
414Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ11020320000ΑΕΑΑΕΑΘΕΣ/ΝΙΚΗ
415Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ1938420000ΑΕΑΑΕΑΙΩΑΝΝΙΝΑ
416Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ1867420000ΑΕΑΑΕΑΗΡΑΚΛΕΙΟ
417Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ11032020000ΑΕΑΑΕΑΙΩΑΝΝΙΝΑ
418Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ1968520000ΑΕΑΑΕΑΗΡΑΚΛΕΙΟ
419Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Αθήνας2664220000ΑΕΑΑΕΑΑΘΗΝΑ
420Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Θεσ/νίκης2667820000ΑΕΑΑΕΑΘΕΣ/ΝΙΚΗ
443Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογράφων & Γεωπληροφορικής ΤΕ (Αθήνα) - Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ2984020000ΤΕΙΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗΝΑ
445Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (Πειραιάς)21071620000ΤΕΙΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
447Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (Θεσσαλονίκη)21036320000ΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
451Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (Λάρισα)2819320000ΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑ
455Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογράφων & Γεωπληροφορικής ΤΕ (Σέρρες) - Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ2698420000ΤΕΙΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΣΕΡΡΕΣ
461Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Πειραιά)21270220000ΤΕΙΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
465Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Πάτρα)2972720000ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΠΑΤΡΑ
467Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ(Λάρισα)2836620000ΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑ
471Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΤΕ και Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Καβάλα) - Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ2626420000ΤΕΙΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣΚΑΒΑΛΑ
473Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ (Κοζάνη) - Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ2602220000ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗ
475Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Σέρρες)2829720000ΤΕΙΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΣΕΡΡΕΣ
476Μηχανικών Περιβάλοντος (Ξάνθη)21188420000ΑΕΙΔΠΘΞΑΝΘΗ
477Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας (Αθήνας)2978720000ΤΕΙΑΣΠΑΙΤΕΑΘΗΝΑ
479Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Χαλκίδα)2825520000ΤΕΙΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΧΑΛΚΙΔΑ
480Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε. (Αθήνα)2,31419620000ΤΕΙΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗΝΑ
483Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ (Πειραιάς)21123620000ΤΕΙΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
487Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ (Πάτρα)2837620000ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΠΑΤΡΑ
489Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ (Λάρισα)2758320000ΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑ
491Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ (Ηράκλειο)2737720000ΤΕΙΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
493Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ (Καβάλα)2621220000ΤΕΙΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣΚΑΒΑΛΑ
495Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ (Κοζάνη)2651320000ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗ
497Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας (Αθήνας)2929920000ΤΕΙΑΣΠΑΙΤΕΑΘΗΝΑ
499Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ (Χαλκίδα)2774220000ΤΕΙΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΧΑΛΚΙΔΑ
501Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ (Αθήνα)2,51120720000ΤΕΙΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗΝΑ
503Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ (Πειραιάς)2,51080120000ΤΕΙΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
505Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ (Θεσσαλονίκη)2,51015720000ΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
506Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Λαμία)2,51003520000ΤΕΙΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΛΑΜΙΑ
507Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής (Αθήνας)2892120000ΤΕΙΑΣΠΑΙΤΕΑΘΗΝΑ
509Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογράφων & Γεωπληροφορικής ΤΕ (Αθήνα) - Μηχανικών Τοπογράφων & Γεωπληροφορικής ΤΕ2950920000ΤΕΙΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗΝΑ
510Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογράφων & Γεωπληροφορικής ΤΕ (Σέρρες) - Μηχανικών Τοπογράφων & Γεωπληροφορικής ΤΕ2668620000ΤΕΙΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΣΕΡΡΕΣ
511Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. (Αθήνα)21232620000ΤΕΙΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗΝΑ
512Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. ( Αθήνα)21103320000ΤΕΙΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗΝΑ
513Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΤΕ και Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Καβάλα) - Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΤΕ2592220000ΤΕΙΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣΚΑΒΑΛΑ
514Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ (Κοζάνη) - Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ2486320000ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗ
515Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα)2,31279520000ΤΕΙΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΚΑΛΑΜΑΤΑ
516Μηχανολόγων Οχημάτων Τ.Ε. (Θεσσαλονίκης)2945920000ΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
517Γραφιστικής (Αθήνα)-Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών (Αθήνα)2,5812624000ΤΕΙΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗΝΑ
518Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών (Αθήνα)1,2,51314824000ΤΕΙΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗΝΑ
519Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων (Αθήνα)2,51137324000ΤΕΙΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗΝΑ
520Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Αθήνα)2620924000ΤΕΙΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗΝΑ
521Γραφιστικής (Αθήνα) - Γραφιστικής2,51296824000ΤΕΙΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗΝΑ
522Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου T.E. (Καρδίτσα)2,5610120000ΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΚΑΡΔΙΤΣΑ
528Αρχιτεκτονικής Τοπίου (Δράμα)2503620000ΤΕΙΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣΔΡΑΜΑ
529Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (ΣΠΑΡΤΗ)2,5861920000ΤΕΙΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΣΠΑΡΤΗ
532Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Χανιά)2668720000ΤΕΙΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΧΑΝΙΑ
546Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι)2,31169820000ΤΕΙΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
549Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Κατερίνη)5647320000ΤΕΙΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΚΑΤΕΡΙΝΗ
550Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα)2,3998120000ΤΕΙΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣΔΡΑΜΑ
551Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι)2,3986520000ΤΕΙΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
553Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρδίτσα)21026020000ΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΚΑΡΔΙΤΣΑ
555Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι)2,3,5987620000ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
557Τεχνολόγων Γεωπόνων (Αμαλιάδα)2,31036820000ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
559Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πειραιάς)51136620000ΤΕΙΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
561Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσ/νίκη)51055320000ΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
565Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα)5907120000ΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑ
569Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καβάλα)5739520000ΤΕΙΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣΚΑΒΑΛΑ
575Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Σέρρες)5803020000ΤΕΙΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΣΕΡΡΕΣ
577Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Χαλκίδα)5927920000ΤΕΙΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΧΑΛΚΙΔΑ
580Διεθνούς Εμπορίου (Καστοριά)5611320000ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.
581Εμπορίας και Διαφήμισης (Αθήνα)51081420000ΤΕΙΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗΝΑ
584Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Καλαμάτα)-Τοπικής Αυτοδιοίκησης5585520000ΤΕΙΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΚΑΛΑΜΑΤΑ
585Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αθήνα) - Διοίκηση Επιχειρήσεων51124420000ΤΕΙΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗΝΑ
587Διοίκησης Επιχειρήσεων (Καβάλα)5665120000ΤΕΙΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣΚΑΒΑΛΑ
591Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα) - Διοίκηση Επιχειρήσεων5852120000ΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑ
592Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ (Κοζάνη) - Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ2525620000ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗ
593Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο) - Διοίκηση Επιχειρήσεων5871420000ΤΕΙΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
594Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Καλαμάτα) - Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας5669520000ΤΕΙΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΚΑΛΑΜΑΤΑ
595Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σέρρες)5763120000ΤΕΙΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΣΕΡΡΕΣ
596Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη)5626720000ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗ
599Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Αθήνα)11269820000ΤΕΙΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗΝΑ
601Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσ/νίκη)11209220000ΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
602Διοίκηση Επιχειρήσεων (Ηγουμενίτσα) - Διοίκηση Επιχειρήσεων5602222000ΤΕΙΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
603Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αθήνα) -Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας51155122000ΤΕΙΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗΝΑ
604Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πειραιάς) - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας51083022000ΤΕΙΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
605Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη)-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας51049222000ΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
607Τουριστικών Επιχειρήσεων (Πάτρα)5888920000ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΠΑΤΡΑ
609Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα)-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 5795222000ΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑ
610Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηγουμενίτσα)-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 5359822000ΤΕΙΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
611Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 5783222000ΤΕΙΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
612Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού (Χίος) 51054820000ΑΕΙΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥΧΙΟΣ
613Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (ΑΣΤΕΡ)1,51338822000ΑΣΤΕΑΣΤΕΡΟΔΟΣ
614Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (ΑΣΤΕΚ)1,51360522000ΑΣΤΕΑΣΤΕΑΓ_ΝΙΚΟΛΑΟΣ
615Φυσικοθεραπείας (Αθήνας)31723620000ΤΕΙΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗΝΑ
616Φυσικοθεραπείας (Αίγιο)31609520000ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΑΙΓΙΟ
617Φυσικοθεραπείας (Θεσ/νικης)31710420000ΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
618Λογοθεραπείας (Πάτρα)31571420000ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΠΑΤΡΑ
619Εργοθεραπείας (Αθήνα)31650120000ΤΕΙΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗΝΑ
620Λογοθεραπείας (Ιωάννινα)31540320000ΤΕΙΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΑ
621Ιατρικών Εργαστηρίων (Αθήνα)31604020000ΤΕΙΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗΝΑ
623Ιατρικών Εργαστηρίων (Θεσ/νίκη)31556220000ΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
625Ιατρικών Εργαστηρίων (Λάρισα)31470220000ΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑ
627Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας (Αθήνα)31527320000ΤΕΙΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗΝΑ
628Διατροφής και Διαιτολογίας (Σητεία)31374720000ΤΕΙΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΣΗΤΕΙΑ
629Οδοντικής Τεχνολογίας (Αθήνα)31512720000ΤΕΙΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗΝΑ
631Διοίκηση Επιχειρήσεων (Αθήνα) - Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας51023020000ΤΕΙΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗΝΑ
633Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας (Αθήνα) - Δημόσιας Υγείας31367220000ΤΕΙΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗΝΑ
635Οπτικής και Οπτομετρίας (Αθήνα)31430020000ΤΕΙΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗΝΑ
637Αισθητικής και Κοσμητολογίας (Αθήνα)31429320000ΤΕΙΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗΝΑ
639Αισθητικής και Κοσμητολογίας (Θεσ/νίκη)31412520000ΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
641Κοινωνικής Εργασίας (Πάτρα)11435420000ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΠΑΤΡΑ
643Κοινωνικής Εργασίας (Ηράκλειο)11334020000ΤΕΙΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
644Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής (Ρέθυμνο)2517820000ΤΕΙΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΡΕΘΥΜΝΟ
645Νοσηλευτικής (Αθήνα)31499020000ΤΕΙΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗΝΑ
647Νοσηλευτικής (Θεσ/νικη)31465920000ΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
649Νοσηλευτικής (Πάτρα)31375120000ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΠΑΤΡΑ
651Νοσηλευτικής ( Λάρισα)31313420000ΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑ
652Νοσηλευτικής (Λαμία)31290020000ΤΕΙΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΛΑΜΙΑ
653Νοσηλευτικής (Ηράκλειο)31282920000ΤΕΙΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
654Νοσηλευτικής (Ιωάννινα)31314920000ΤΕΙΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΑ
655Μαιευτικής (Αθήνα)31595020000ΤΕΙΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗΝΑ
657Μαιευτικής (Θεσ/νικη)31510520000ΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
659Φυσικοθεραπείας (Λαμία)31643120000ΤΕΙΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΛΑΜΙΑ
661Κοινωνικής Εργασίας (Αθήνα)11530720000ΤΕΙΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗΝΑ
662Μαιευτικής (Πτολεμαΐδα)31375220000ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗ
663Λογοθεραπείας (Καλαμάτα)31492720000ΤΕΙΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΚΑΛΑΜΑΤΑ
667Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας (Αθήνα) - Κοινοτικής Υγείας31315120000ΤΕΙΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗΝΑ
690Προσχολικής Αγωγής (Αθήνα) 41186120000ΤΕΙΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗΝΑ
692Προσχολικής Αγωγής (Ιωάννινα)41014020000ΤΕΙΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥΙΩΑΝΝΙΝΑ
694Προσχολικής Αγωγής (Θεσσαλονίκη)41086720000ΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
696Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής (Αρτα)1,2,3,4,51087220000ΤΕΙΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑ
697Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων (Ληξούρι)2,5535520000ΤΕΙΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝΛΗΞΟΥΡΙ
698Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ΤΕ (Ζάκυνθος)- Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕ2,5604020000ΤΕΙΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝΖΑΚΥΝΘΟΣ
701Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών Τ.Ε.(Πειραιάς)2,5679220000ΤΕΙΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
703Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης (Κιλκίς) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 2,5591720000ΤΕΙΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΚΙΛΚΙΣ
705Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ (Λαμία)2,5820420000ΤΕΙΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΛΑΜΙΑ
709Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ (Χανιά)2,5796420000ΤΕΙΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΧΑΝΙΑ
710Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (ΑΡΤΑ)2,5822120000ΤΕΙΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑ
711Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Αθήνα)2,51313020000ΤΕΙΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗΝΑ
712Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Θεσσαλονίκη)2,51211020000ΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
713Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. (Πειραιάς)2,51194820000ΤΕΙΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
714Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ (Πειραιάς)2,51150620000ΤΕΙΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
715Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιά) - Διοίκηση Επιχειρήσεων51086920000ΤΕΙΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑΠΕΙΡΑΙΑΣ
716Τεχνολογίας Τροφίμων (Αθήνα)2,31488320000ΤΕΙΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗΝΑ
717Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσ/νίκη)2,31393120000ΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
718Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών (Αθήνα)2,31340120000ΤΕΙΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣΑΘΗΝΑ
719Διατροφής και Διαιτολογίας (Θεσ/νικη)31598720000ΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
720Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ (Θεσσαλονίκη)2,51142820000ΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
721Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ (Κοζάνη) - Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος ΤΕ2479420000ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗ
722Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ (Χαλκίδα)2,5888920000ΤΕΙΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΧΑΛΚΙΔΑ
723Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Λάρισα)2,5986220000ΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑ
724Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Καβάλα)2,5952220000ΤΕΙΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣΚΑΒΑΛΑ
725Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Ηράκλειο)2,51023020000ΤΕΙΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
727Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Σέρρες)2,51036120000ΤΕΙΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΣΕΡΡΕΣ
730Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Καστοριά)1,51120820000ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΑΣΤΟΡΙΑ
731Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα)5831020000ΤΕΙΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΚΑΛΑΜΑΤΑ
734Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) - Διοίκηση Επιχειρήσεων5583020000ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΓΡΕΒΕΝΑ
735Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Καστοριά)2,5851320000ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΑΣΤΟΡΙΑ
736Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Ναύπακτος)2,5889020000ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
737Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε. (Χαλκίδα)2915120000ΤΕΙΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΧΑΛΚΙΔΑ
739Τεχνολογίας Τροφίμων (Καρδίτσα)2,31259120000ΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΚΑΡΔΙΤΣΑ
740Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα)5764520000ΤΕΙΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΘΗΒΑ
741Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ΤΕ (Αργοστόλι 1,51103420000ΤΕΙΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
742Οπτικής και Οπτομετρίας (Αίγιο)31336820000ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΠΑΤΡΑ
744Νοσηλευτικής (Διδυμότειχο)31227120000ΤΕΙΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ
747Διατροφής και Διαιτολογίας (Καρδίτσα)31453220000ΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΚΑΡΔΙΤΣΑ
748Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ΤΕ (Ζάκυνθος)- Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΤΕ1,2557520000ΤΕΙΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝΖΑΚΥΝΘΟΣ
750Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων (Σέρρες)2,5514920000ΤΕΙΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔ
751Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αγ. Νικόλαος)5712320000ΤΕΙΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΑΓ_ΝΙΚΟΛΑΟΣ
752Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών (Δράμα)2,31169020000ΤΕΙΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣΔΡΑΜΑ
755Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων (ΑΜΦΙΣΣΑ)5558320000ΤΕΙΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΑΜΦΙΣΣΑ
756Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων (ΠΥΡΓΟΣ)5544020000ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΠΥΡΓΟΣ
757Τεχνολόγων Γεωπόνων (Αρτα)2,31044820000ΤΕΙΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑ
758Τεχνολόγων Γεωπόνων (Ηράκλειο)2,31129820000ΤΕΙΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
759Τεχνολόγων Γεωπόνων (Θεσσαλονίκη)2,31249920000ΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
760Τεχνολόγων Γεωπόνων (Καλαμάτα)2,31110820000ΤΕΙΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΚΑΛΑΜΑΤΑ
761Τεχνολόγων Γεωπόνων (Λάρισα)2,31149620000ΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑ
762Τεχνολόγων Γεωπόνων (Φλώρινα)2,31031920000ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΦΛΩΡΙΝΑ
764Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λευκάδα) - Διοίκηση Επιχειρήσεων5626620000ΤΕΙΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝΛΕΥΚΑΔΑ
765Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μεσολόγγι)5705220000ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
766Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα)5936120000ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΠΑΤΡΑ
767Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Ηράκλειο) 2858320000ΤΕΙΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
768Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (Πάτρα)2893920000ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΠΑΤΡΑ
769Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (Τρίκαλα)2762520000ΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΤΡΙΚΑΛΑ
770Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 5422720000ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΓΡΕΒΕΝΑ
771Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λευκάδα)-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας5295620000ΤΕΙΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝΛΕΥΚΑΔΑ
772Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο)5852620000ΤΕΙΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ
773Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη)5671320000ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΗ
774Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Μεσολόγγι)5745520000ΤΕΙΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
775Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα)5682920000ΤΕΙΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥΠΡΕΒΕΖΑ
776Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών (Αθήνας)2916220000ΤΕΙΑΣΠΑΙΤΕΑΘΗΝΑ
777Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη) - Διοίκηση Επιχειρήσεων51046120000ΤΕΙΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
778Μηχανικών Περιβάλλοντος Κοζάνη21158520000ΑΕΙΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.ΚΟΖΑΝΙ
779Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ιωαννίνων21444524000ΑΕΙΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΑ
780Θεολογίας (Θεσσαλονίκη) - Μουσουλμανικών Σπουδών11129020000ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
801Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Όπλα21600120000ΣΤΡΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣΑΘΗΝΑ
806Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Σώματα21741120000ΣΤΡΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣΑΘΗΝΑ
811Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μάχιμοι21726220000ΣΤΡΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣΠΕΙΡΑΙΑΣ
816Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μηχανικοί21772320000ΣΤΡΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣΠΕΙΡΑΙΑΣ
817Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού -Σχολή Πλοιάρχων 2,51054920000ΑΕΝΑΕΝ
818Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού -Σχολή Μηχανικών2,5888920000ΑΕΝΑΕΝ
821Ικάρων (ΣΙ) Ιπτάμενοι21712720000ΣΤΡΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣΑΘΗΝΑ
826Ικάρων (ΣΙ) Μηχανικοί (ΣΜΑ)21894820000ΣΤΡΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣΑΘΗΝΑ
831Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης31914120000ΣΤΡΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
836Οδοντιατρικό Θεσσαλονίκης (ΣΣΑΣ)31896820000ΣΤΡΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
841Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης31881620000ΣΤΡΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
846Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης31882820000ΣΤΡΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
851Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)31829320000ΣΤΡΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣΑΘΗΝΑ
862Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Όπλα21456220000ΣΤΡΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣΤΡΙΚΑΛΑ
863Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Σώματα21534520000ΣΤΡΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣΤΡΙΚΑΛΑ
864Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.)21480220000ΣΤΡΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣΠΕΙΡΑΙΑΣ
866Στρατολογικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης11878520000ΣΤΡΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
867Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης51756820000ΣΤΡΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
869Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας1,2,51811320000ΑΣΤΑστ. ΣχολήΑΘΗΝΑ
870Αστυφυλάκων1,2,51630120000ΑΣΤΑστ. Σχολή
872Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί)1,2,51613420000ΑΣΤΑστ. ΣχολήΑΘΗΝΑ
875Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης11906320000ΣΤΡΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣΘΕΣ/ΝΙΚΗ
876Σχολή Πυροσβεστών1,2,51683820000ΠΥΡΠυροσβεστική
877Σχολή Ανθυποπυραγών1,2,51804020000ΠΥΡΠυροσβεστική
878Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) – Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης 21592120000ΣΤΡΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣΑΘΗΝΑ
879Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) – Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης21642320000ΣΤΡΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ
880Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) – Κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης21666920000ΣΤΡΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ