Μελέτες

Το μέλλον της αγοράς εργασίας: επαγγέλματα και δεξιότητες Δέσποινα Σιδηροπούλου-Δημακάκου

http://www.euc.ac.cy/images/media/assetfile/professions%20book%202017.pdf

Μελέτες Απορρόφησης
Αρχιτέκτονες (ΑΠΘ)
Πολιτικοί Μηχ. (ΑΠΘ)
Τοπογράφοι (ΑΠΘ)
Ηλεκτρολόγοι (ΑΠΘ)
Μηχανολόγοι (ΑΠΘ)
Χημικοί Μηχ. (ΑΠΘ)
Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείο Κρήτης)
Ηλεκτρονικών & Η/Υ (Πολυτεχνείο Κρήτης)
ΔΠΘ 2002 (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο)
ΑΕΙ&ΤΕΙ (ΤΕΕ)
Επ. Δικαιώματα (ΤΕΕ)
TEE_2007 (ΤΕΕ)
Εκπαιδευτικοί (ΤΕΕ)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!