Σχολές 1ου Επιστημονικού Πεδίου

TMHMATA 135

[127][ΑΕΙ][1] ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[129][ΑΕΙ][1] ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[614][ΑΣΤΕ][1,4] ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) – ΑΣΤΕ
[613][ΑΣΤΕ][1,4] ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) – ΑΣΤΕ
[869][ΑΣΤ][1,2,4] ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ – Αστ. Σχολή
[872][ΑΣΤ][1,2,4] Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) – Αστ. Σχολή
[342][ΑΕΙ][1] ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) – ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
[870][ΑΣΤ][1,2,4] ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ – Αστ. Σχολή
[176][ΑΕΙ][1,4] ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.
[599][ΤΕΙ][1] ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
[601][ΤΕΙ][1] ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
[131][ΑΕΙ][1] ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[133][ΑΕΙ][1] ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[135][ΑΕΙ][1] ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[137][ΑΕΙ][1] ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[186][ΑΕΙ][1] ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) – ΔΠΘ
[124][ΑΕΙ][1,4] ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ
[147][ΑΕΙ][1] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[368][ΑΕΙ][1,4] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[179][ΑΕΙ][1,4] ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) – ΠΑΝΤΕΙΟ
[355][ΑΕΙ][1,4] ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
[154][ΑΕΙ][1,2,3,4] ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[174][ΑΕΙ][1] ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.
[106][ΑΕΙ][1] ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) – ΔΠΘ
[148][ΑΕΙ][1] ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[153][ΑΕΙ][1] ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ
[401][ΑΕΙ][1,2,3,4] ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[403][ΑΕΙ][1,2,3,4] ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[404][ΑΕΙ][1,2,3,4] ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) – ΔΠΘ
[402][ΑΕΙ][1,2,3,4] ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) – ΑΠΘ
[405][ΑΕΙ][1,2,3,4] ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[134][ΑΕΙ][1,2,3,4] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[136][ΑΕΙ][1,2,3,4] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[160][ΑΕΙ][1,2,3,4] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) – ΔΠΘ
[162][ΑΕΙ][1,2,3,4] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) – ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
[146][ΑΕΙ][1] ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[362][ΑΕΙ][1] ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) – ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
[169][ΑΕΙ][1] ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[168][ΑΕΙ][1,2,3,4] ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[101][ΑΕΙ][1] ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[103][ΑΕΙ][1] ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[780][ΑΕΙ][1] ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
[384][ΑΕΙ][1] Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (ΑΣΚΤ) (ΑΘΗΝΑ) – ΑΣΚΤ
[183][ΑΕΙ][1] ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[145][ΑΕΙ][1] ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) – ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
[110][ΑΕΙ][1] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[112][ΑΕΙ][1] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[114][ΑΕΙ][1] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) – ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[116][ΑΕΙ][1] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) – ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
[108][ΑΕΙ][1] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) – ΔΠΘ
[173][ΑΕΙ][1,2,3,4] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ – ΕΚΠΑ
[104][ΑΕΙ][1] ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) – ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
[177][ΑΕΙ][1] ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[182][ΑΕΙ][1] ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[139][ΑΕΙ][1] ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[163][ΑΕΙ][1,2,3,4] ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[165][ΑΕΙ][1] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ
[167][ΑΕΙ][1] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) – ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
[343][ΑΕΙ][1] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΔΠΘ
[373][ΑΕΙ][1] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ – ΔΠΘ
[661][ΤΕΙ][1] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
[643][ΤΕΙ][1] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) – ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
[641][ΤΕΙ][1] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) – ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
[105][ΑΕΙ][1] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[187][ΑΕΙ][1] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) – ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
[159][ΑΕΙ][1] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ
[126][ΑΕΙ][1] ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ
[348][ΑΕΙ][1] ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) – ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
[149][ΑΕΙ][1] ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) – ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
[696][ΤΕΙ][1,2,3,4] ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ) – ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
[181][ΑΕΙ][1] ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ) – ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
[409][ΑΕΙ][1,2,3,4] ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.
[408][ΑΕΙ][1,2,3,4] ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[406][ΑΕΙ][1,2,3,4] ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[407][ΑΕΙ][1,2,3,4] ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) – ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
[117][ΑΕΙ][1] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[119][ΑΕΙ][1] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[121][ΑΕΙ][1] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) – ΔΠΘ
[385][ΑΕΙ][1] ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) – ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
[128][ΑΕΙ][1,2,3,4] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[142][ΑΕΙ][1,2,3,4] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) – ΔΠΘ
[164][ΑΕΙ][1,2,3,4] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[140][ΑΕΙ][1,2,3,4] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[130][ΑΕΙ][1,2,3,4] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) – ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[141][ΑΕΙ][1,2,3,4] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[132][ΑΕΙ][1,2,3,4] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) – ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
[143][ΑΕΙ][1,2,3,4] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ) – ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
[334][ΑΕΙ][1,2,3,4] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) – ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
[178][ΑΕΙ][1,2,3,4] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[156][ΑΕΙ][1,2,3,4] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) – ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[341][ΑΕΙ][1,2,3,4] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) – ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
[166][ΑΕΙ][1,2,3,4] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[158][ΑΕΙ][1,2,3,4] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) – ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
[185][ΑΕΙ][1,2,3,4] Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων – ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[107][ΑΕΙ][1] ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[351][ΑΕΙ][1] ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) – ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
[123][ΑΕΙ][1] ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[411][ΑΕΙ][1] ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) – ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
[125][ΑΕΙ][1] ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ
[357][ΑΕΙ][1] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[354][ΑΕΙ][1,4] ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) – ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
[417][ΑΕΑ][1] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΕΑ
[418][ΑΕΑ][1] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ – ΑΕΑ
[413][ΑΕΑ][1] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ – ΑΕΑ
[415][ΑΕΑ][1] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΕΑ
[416][ΑΕΑ][1] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ – ΑΕΑ
[414][ΑΕΑ][1] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΑΕΑ
[690][ΤΕΙ][1,2,3,4] ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
[694][ΤΕΙ][1,2,3,4] ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
[692][ΤΕΙ][1,2,3,4] ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) – ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
[193][ΑΕΙ][1] Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών (Αθήνα) – Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας Σλαβικών Σπουδών 
[192][ΑΕΙ][1] ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) -ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΚΠΑ
[866][ΣΤΡ][1] ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ – ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ
[877][ΠΥΡ][1,2,4] ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ – Πυροσβεστική
[876][ΠΥΡ][1,2,4] ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – Πυροσβεστική
[748][ΤΕΙ][1,2] ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡ-ΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ – ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ
[367][ΑΕΙ][1,2,3,4] ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) – ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
[188][ΑΕΙ][1] ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[109][ΑΕΙ][1] ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[111][ΑΕΙ][1] ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[113][ΑΕΙ][1] ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) – ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[189][ΑΕΙ][1] ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) – ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
[175][ΑΕΙ][1] ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[115][ΑΕΙ][1] ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) – ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
[102][ΑΕΙ][1] ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[118][ΑΕΙ][1] ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[122][ΑΕΙ][1] ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) – ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[120][ΑΕΙ][1] ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[138][ΑΕΙ][1] ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) – ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
[518][ΤΕΙ][1,2,4] ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
[741][ΤΕΙ][1,4] ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) – ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ
[730][ΤΕΙ][1,4] ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) – ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.
[171][ΑΕΙ][1] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ – ΕΚΠΑ
[170][ΑΕΙ][1] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ – ΠΑΝΤΕΙΟ
[172][ΑΕΙ][1] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[151][ΑΕΙ][1] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) – ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
[875][ΣΤΡ][1] ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ

© 2017, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr

0Shares
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!