Σχολές 2ου Επιστημονικού Πεδίου

3/6/2019

[127][ΠΑΝ][1] ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[129][ΠΑΝ][1] ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[225][ΠΑΝ][2] ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΜΠ
[227][ΠΑΝ][2] ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[1006][ΠΑΝ][3,4] ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠTΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) – ΕΚΠΑ
[353][ΠΑΝ][2,3] ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) – ΔΠΘ
[6572][ΠΑΝ][2,3] ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ) – ΔΙΠΑΕ
[326][ΠΑΝ][3,4] ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.
[9692][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) – ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[6522][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΔΙΠΑΕ
[673][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΛΙΟΝ) – ΠΔΑ
[1003][ΠΑΝ][2] ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) – ΕΚΠΑ
[614][ΑΣΤΕ][1,4] ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) – ΑΣΤΕ
[613][ΑΣΤΕ][1,4] ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) – ΑΣΤΕ
[327][ΠΑΝ][2,3] ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.
[869][ΑΣΤ][1,2,4] ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
[872][ΑΣΤ][1,2,4] Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) – ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
[851][ΣΤΡ][3] ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) – ΣΣΕ
[342][ΠΑΝ][1] ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) – ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
[668][ΠΑΝ][1] ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) – ΠΔΑ
[231][ΠΑΝ][2] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΜΠ
[236][ΠΑΝ][2] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[233][ΠΑΝ][2] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[779][ΠΑΝ][2] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) – ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[234][ΠΑΝ][2] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) – ΔΠΘ
[232][ΠΑΝ][2] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[370][ΠΑΝ][2] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) – ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
[870][ΑΣΤ][1,2,4] ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
[176][ΠΑΝ][1,4] ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.
[6521][ΠΑΝ][1] ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΔΙΠΑΕ
[678][ΠΑΝ][3] ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) – ΠΔΑ
[6533][ΠΑΝ][3] ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΔΙΠΑΕ
[277][ΠΑΝ][2,3] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[282][ΠΑΝ][2,3] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) – ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
[279][ΠΑΝ][2,3] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[281][ΠΑΝ][2,3] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[280][ΠΑΝ][2,3] ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) – ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[336][ΠΑΝ][2,4] ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) – ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
[325][ΠΑΝ][2,3] ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.
[284][ΠΑΝ][2,3] ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[131][ΠΑΝ][1] ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[133][ΠΑΝ][1] ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[135][ΠΑΝ][1] ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[137][ΠΑΝ][1] ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[356][ΠΑΝ][2] ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ
[310][ΠΑΝ][2,4] ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) – ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
[285][ΠΑΝ][2] ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[287][ΠΑΝ][2] ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[283][ΠΑΝ][2] ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[1709][ΠΑΝ][2,3] ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[9757][ΠΑΝ][2,3] ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ) – ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[7507][ΑΕΙ][2,3] ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) – ΕΛΜΕΠΑ
[273][ΠΑΝ][2,3] ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[6573][ΠΑΝ][2,3] ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΔΙΠΑΕ
[2401][ΠΑΝ][2,3] ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) – ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
[2312][ΠΑΝ][2,3] ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) – ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
[1933][ΠΑΝ][2,3] ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ – ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[360][ΠΑΝ][2,3] ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[274][ΠΑΝ][2,3] ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[186][ΠΑΝ][1] ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) – ΔΠΘ
[1915][ΠΑΝ][1] ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[674][ΠΑΝ][2,4] ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) – ΠΔΑ
[212][ΠΑΝ][2,3] ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) – ΔΠΘ
[1401][ΠΑΝ][2,3] ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) – ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.
[6571][ΠΑΝ][2,3] ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) – ΔΙΠΑΕ
[275][ΠΑΝ][2,3] ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[1964][ΠΑΝ][2,3,4] ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[6552][ΠΑΝ][2,4] ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) – ΔΙΠΑΕ
[679][ΠΑΝ][3] ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) – ΠΔΑ
[124][ΠΑΝ][1,4] ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ
[1955][ΠΑΝ][3] ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[147][ΠΑΝ][1] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[1972][ΠΑΝ][3] ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[1004][ΠΑΝ][4] Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (ΨΑΧΝΑ) – ΕΚΠΑ
[150][ΠΑΝ][4] ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΟΠΑ
[2309][ΠΑΝ][4] ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) – ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
[161][ΠΑΝ][1,4] ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.
[179][ΠΑΝ][1,4] ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) – ΠΑΝΤΕΙΟ
[355][ΠΑΝ][1,4] ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
[1402][ΠΑΝ][4] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ) – ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.
[669][ΠΑΝ][4] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) – ΠΔΑ
[1944][ΠΑΝ][4] Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΛΑΡΙΣΑ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[352][ΠΑΝ][4] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[320][ΠΑΝ][4] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ) – ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
[346][ΠΑΝ][4] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[1002][ΠΑΝ][4] Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[2404][ΠΑΝ][4] Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) – ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
[7505][ΑΕΙ][4] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) – ΕΛΜΕΠΑ
[6513][ΠΑΝ][4] Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Κατερίνη) – ΔΙΠΑΕ
[6515][ΠΑΝ][4] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΔΙΠΑΕ
[670][ΠΑΝ][4] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΑΙΓΑΛΕΩ) – ΠΔΑ
[1713][ΠΑΝ][4] Διοίκησης Τουρισμού (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[7506][ΑΕΙ][4] ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ) – ΕΛΜΕΠΑ
[240][ΠΑΝ][4] ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΟΠΑ
[6517][ΠΑΝ][4] ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) – ΔΙΠΑΕ
[2304][ΠΑΝ][4] ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) – ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
[1712][ΠΑΝ][4] ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[2408][ΠΑΝ][4] ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) – ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
[154][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[174][ΠΑΝ][1] ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.
[497][ΑΣΠ][2] ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΣΠΑΙΤΕ
[507][ΑΣΠ][2] ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΣΠΑΙΤΕ
[477][ΑΣΠ][2] ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΣΠΑΙΤΕ
[776][ΑΣΠ][2] ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΣΠΑΙΤΕ
[106][ΠΑΝ][1] ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) – ΔΠΘ
[148][ΠΑΝ][1] ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[2311][ΠΑΝ][1,4] ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) – ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
[153][ΠΑΝ][1] ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ
[1707][ΠΑΝ][2,3] ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[294][ΠΑΝ][3] ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ
[2406][ΠΑΝ][3] ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) – ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
[324][ΠΑΝ][2,3] ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.
[1934][ΠΑΝ][2,3] ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[1715][ΠΑΝ][2,3] ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[684][ΠΑΝ][2,3] ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) – ΠΔΑ
[9546][ΠΑΝ][2,3] ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) – ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
[6574][ΠΑΝ][2,3] ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΔΙΠΑΕ
[2402][ΠΑΝ][2,3] ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) – ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
[200][ΠΑΝ][2] ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) – ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
[1935][ΠΑΝ][2,3] ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[372][ΠΑΝ][2,3] ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ) – ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
[328][ΠΑΝ][2,3] ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ) – ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.
[288][ΠΑΝ][2] ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[216][ΠΑΝ][2,4] ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) – ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
[401][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[403][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[404][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) – ΔΠΘ
[402][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) – ΑΠΘ
[405][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[323][ΠΑΝ][2,3] ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.
[1717][ΠΑΝ][2,3] ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[6531][ΠΑΝ][3] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΔΙΠΑΕ
[7503][ΑΕΙ][3] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ) – ΕΛΜΕΠΑ
[685][ΠΑΝ][2,3] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) – ΠΔΑ
[134][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[1718][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[136][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[160][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) – ΔΠΘ
[162][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) – ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
[680][ΠΑΝ][3] ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) – ΠΔΑ
[2318][ΠΑΝ][3] ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) – ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
[675][ΠΑΝ][2,4] ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) – ΠΔΑ
[6551][ΠΑΝ][2,4] ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) – ΔΙΠΑΕ
[801][ΣΤΡ][2] ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ – ΣΣΕ
[806][ΣΤΡ][2] ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ – ΣΣΕ
[2101][ΠΑΝ][2,4] ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.
[2102][ΠΑΝ][2,4] ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.
[246][ΠΑΝ][2] ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΜΠ
[1706][ΠΑΝ][2,3] ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[387][ΠΑΝ][2] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) – ΠΔΑ
[217][ΠΑΝ][2] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΜΠ
[220][ΠΑΝ][2] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[7510][ΑΕΙ][2] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) – ΕΛΜΕΠΑ
[219][ΠΑΝ][2] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[2317][ΠΑΝ][2] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) – ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
[223][ΠΑΝ][2] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) – ΔΠΘ
[2412][ΠΑΝ][2] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
[331][ΠΑΝ][2] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ) – ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
[221][ΠΑΝ][2] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[7512][ΑΕΙ][2,4] Ηλεκτρονικών Μηχανικών (ΧΑΝΙΑ) – ΕΛΜΕΠΑ
[146][ΠΑΝ][1] ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[362][ΠΑΝ][1] ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) – ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
[169][ΠΑΝ][1] ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[168][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[101][ΠΑΝ][1] ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[103][ΠΑΝ][1] ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[780][ΠΑΝ][1] ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΑΠΘ
[384][ΠΑΝ][1] Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (ΑΣΚΤ) (ΑΘΗΝΑ) – ΑΣΚΤ
[295][ΠΑΝ][3] ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[302][ΠΑΝ][3] ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) – ΔΠΘ
[304][ΠΑΝ][3] ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) – ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
[297][ΠΑΝ][3] ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[301][ΠΑΝ][3] ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) – ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[300][ΠΑΝ][3] ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[299][ΠΑΝ][3] ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[831][ΣΤΡ][3] ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΣΣΕ
[827][ΣΤΡ][2] ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ – ΣΣΕ
[821][ΣΤΡ][2] ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ – ΣΣΕ
[826][ΣΤΡ][2] ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) – ΣΣΕ
[183][ΠΑΝ][1] ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[145][ΠΑΝ][1] ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) – ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
[1714][ΠΑΝ][1] ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[110][ΠΑΝ][1] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[112][ΠΑΝ][1] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[114][ΠΑΝ][1] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) – ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[116][ΠΑΝ][1] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) – ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
[108][ΠΑΝ][1] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) – ΔΠΘ
[173][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ – ΕΚΠΑ
[104][ΠΑΝ][1] ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) – ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
[177][ΠΑΝ][1] ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[182][ΠΑΝ][1] ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[139][ΠΑΝ][1] ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[163][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[165][ΠΑΝ][1] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ
[167][ΠΑΝ][1] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) – ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
[671][ΠΑΝ][1] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) – ΠΔΑ
[7502][ΑΕΙ][1] Κοινωνικής Εργασίας (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) – ΕΛΜΕΠΑ
[3431][ΠΑΝ][1] Κοινωνικής Εργασίας (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) – ΔΠΘ
[105][ΠΑΝ][1] Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[187][ΠΑΝ][1] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) – ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
[159][ΠΑΝ][1] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ
[3432][ΠΑΝ][1] Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) – ΔΠΘ
[126][ΠΑΝ][1] ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ
[1001][ΠΑΝ][1] Κοινωνιολογίας (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[348][ΠΑΝ][1] ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) – ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
[149][ΠΑΝ][1] ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) – ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
[307][ΠΑΝ][3] ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[308][ΠΑΝ][3] ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[841][ΣΤΡ][3] ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΣΣΕ
[6516][ΠΑΝ][4] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΔΙΠΑΕ
[9775][ΠΑΝ][4] Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (ΠΡΕΒΕΖΑ) – ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[347][ΠΑΝ][4] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΟΠΑ
[672][ΠΑΝ][4] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) – ΠΔΑ
[7504][ΑΕΙ][4] Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) – ΕΛΜΕΠΑ
[337][ΠΑΝ][4] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.
[6514][ΠΑΝ][4] Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καβάλα) – ΔΙΠΑΕ
[2403][ΠΑΝ][4] Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) – ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
[2305][ΠΑΝ][4] Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη) – ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
[1942][ΠΑΝ][4] Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (ΛΑΡΙΣΑ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[1801][ΠΑΝ][4] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) – ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[1704][ΠΑΝ][3] Λογοθεραπείας (ΑΙΓΙΟ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[9620][ΠΑΝ][3] Λογοθεραπείας (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) – ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[2405][ΠΑΝ][3] Λογοθεραπείας (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) – ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
[243][ΠΑΝ][2] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[245][ΠΑΝ][2] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[249][ΠΑΝ][2] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) – ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[2315][ΠΑΝ][2] Μαθηματικών (Καστοριά) – ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
[1984][ΠΑΝ][2] Μαθηματικών (ΛΑΜΙΑ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[247][ΠΑΝ][2] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[252][ΠΑΝ][2] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) – ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
[251][ΠΑΝ][2] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ – ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
[248][ΠΑΝ][2] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ – ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
[681][ΠΑΝ][3] ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) – ΠΔΑ
[6532][ΠΑΝ][3] Μαιευτικής (Θεσσαλονίκη) – ΔΙΠΑΕ
[2313][ΠΑΝ][3] Μαιευτικής (Πτολεμαΐδα) – ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
[314][ΠΑΝ][4] ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΟΠΑ
[181][ΠΑΝ][1] ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ) – ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
[388][ΠΑΝ][2,3] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) – ΠΔΑ
[389][ΠΑΝ][2,4] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) – ΠΔΑ
[272][ΠΑΝ][2] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) – ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[340][ΠΑΝ][2] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) – ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[215][ΠΑΝ][2] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[241][ΠΑΝ][2] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΜΠ
[222][ΠΑΝ][2,4] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ) – ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
[2301][ΠΑΝ][2] Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Κοζάνη) – ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
[242][ΠΑΝ][2] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ) – ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
[6546][ΠΑΝ][2,4] Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Θεσσαλονίκη) – ΔΙΠΑΕ
[224][ΠΑΝ][2,4] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) – ΔΠΘ
[230][ΠΑΝ][2,4] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ) – ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
[1719][ΠΑΝ][2] Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΑΓΡΙΝΙΟ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[6545][ΠΑΝ][2] Μηχανικών Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) – ΔΙΠΑΕ
[476][ΠΑΝ][2] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) – ΔΠΘ
[214][ΠΑΝ][2] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ) – ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
[344][ΠΑΝ][2] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) – ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
[6547][ΠΑΝ][2,4] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΔΙΠΑΕ
[390][ΠΑΝ][2,4] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) – ΠΔΑ
[6544][ΠΑΝ][2,4] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) – ΔΙΠΑΕ
[2302][ΠΑΝ][2,4] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) – ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
[238][ΠΑΝ][2,4] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ) – ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
[391][ΠΑΝ][2] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) – ΠΔΑ
[6542][ΠΑΝ][2] Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής (Σέρρες) – ΔΙΠΑΕ
[363][ΠΑΝ][2] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[228][ΠΑΝ][2] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[213][ΠΑΝ][2] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[209][ΠΑΝ][2] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΜΠ
[392][ΠΑΝ][2] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) – ΠΔΑ
[332][ΠΑΝ][2] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[7509][ΑΕΙ][2] Μηχανολόγων Μηχανικών (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) – ΕΛΜΕΠΑ
[211][ΠΑΝ][2] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[210][ΠΑΝ][2] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) – ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
[2413][ΠΑΝ][2] Μηχανολόγων Μηχανικών (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
[6541][ΠΑΝ][2] Μηχανολόγων Μηχανικών (Σέρρες) – ΔΙΠΑΕ
[880][ΣΤΡ][2] ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) -ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΣΣΕ
[879][ΣΤΡ][2] ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) -ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΣΣΕ
[878][ΣΤΡ][2] ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) -ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΣΣΕ
[864][ΣΤΡ][2] ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) – ΣΣΕ
[862][ΣΤΡ][2] ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ – ΣΣΕ
[863][ΣΤΡ][2] ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΣΩΜΑΤΑ – ΣΣΕ
[290][ΠΑΝ][2,3] ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) – ΔΠΘ
[1716][ΠΑΝ][1] Μουσειολογίας (ΠΥΡΓΟΣ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[409][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.
[7514][ΑΕΙ][2,4] Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής (ΡΕΘΥΜΝΟ) – ΕΛΜΕΠΑ
[408][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[9696][ΠΑΝ][1,2,3,4] Μουσικών Σπουδών (ΑΡΤΑ) – ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[406][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[407][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) – ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
[393][ΠΑΝ][2] ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) – ΠΔΑ
[229][ΠΑΝ][2] ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΜΠ
[811][ΣΤΡ][2] ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ – ΣΣΕ
[816][ΣΤΡ][2] ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – ΣΣΕ
[157][ΠΑΝ][4] ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) – ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
[180][ΠΑΝ][4] ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ) – ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
[117][ΠΑΝ][1] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[119][ΠΑΝ][1] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[121][ΠΑΝ][1] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) – ΔΠΘ
[306][ΠΑΝ][3] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[682][ΠΑΝ][3] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) – ΠΔΑ
[6536][ΠΑΝ][3] Νοσηλευτικής (Διδυμότειχο) – ΔΙΠΑΕ
[7501][ΑΕΙ][3] Νοσηλευτικής (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) – ΕΛΜΕΠΑ
[6535][ΠΑΝ][3] Νοσηλευτικής (Θεσσαλονίκη) – ΔΙΠΑΕ
[9654][ΠΑΝ][3] Νοσηλευτικής (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) – ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[1953][ΠΑΝ][3] Νοσηλευτικής (ΛΑΡΙΣΑ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[1702][ΠΑΝ][3] Νοσηλευτικής (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[190][ΠΑΝ][3] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) – ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
[385][ΠΑΝ][1] ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) – ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
[303][ΠΑΝ][3] ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[305][ΠΑΝ][3] ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[836][ΣΤΡ][3] ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΣΣΕ
[144][ΠΑΝ][4] ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ
[312][ΠΑΝ][4] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΟΠΑ
[315][ΠΑΝ][4] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) – ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
[612][ΠΑΝ][4] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΧΙΟΣ) – ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
[152][ΠΑΝ][4] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ
[867][ΣΤΡ][4] Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης – ΣΣΕ
[309][ΠΑΝ][4] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[350][ΠΑΝ][4] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[311][ΠΑΝ][4] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[317][ΠΑΝ][4] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.
[345][ΠΑΝ][4] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) – ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[2308][ΠΑΝ][4] Οικονομικών Επιστημών (Καστοριά) – ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
[97][ΠΑΝ][4] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) – ΔΠΘ
[319][ΠΑΝ][4] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[321][ΠΑΝ][4] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) – ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
[6512][ΠΑΝ][4] Οικονομικών Επιστημών (Σέρρες) – ΔΙΠΑΕ
[361][ΠΑΝ][4] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) – ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
[400][ΠΑΝ][4] ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) – ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
[313][ΠΑΝ][4] ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΟΠΑ
[2306][ΠΑΝ][4] Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) – ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
[322][ΠΑΝ][4] ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.
[316][ΠΑΝ][4] ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) – ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
[6511][ΠΑΝ][4] Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σέρρες) – ΔΙΠΑΕ
[1009][ΠΑΝ][1,2,3,4] Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[128][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[142][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) – ΔΠΘ
[164][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[140][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[130][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) – ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[132][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) – ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
[143][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ) – ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
[334][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) – ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
[178][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[156][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) – ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[341][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) – ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
[166][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[158][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) – ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
[2407][ΠΑΝ][1,2,3,4] Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών (ΝΑΥΠΛΙΟ) – ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
[9698][ΠΑΝ][2,3] ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) – ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
[1962][ΠΑΝ][2,3] ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[276][ΠΑΝ][2,3] ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) – ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
[2303][ΠΑΝ][4] Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης (Κοζάνη) – ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
[1403][ΠΑΝ][4] Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης (ΑΜΦΙΣΣΑ) – ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.
[333][ΠΑΝ][2,4] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΟΠΑ
[338][ΠΑΝ][2,4] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[6563][ΠΑΝ][2,4] Πληροφορικής (Καβάλα) – ΔΙΠΑΕ
[2314][ΠΑΝ][2,4] Πληροφορικής (Καστοριά) – ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
[366][ΠΑΝ][2,4] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) – ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
[339][ΠΑΝ][2,4] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) – ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
[412][ΠΑΝ][2,4] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ
[330][ΠΑΝ][2,4] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[9710][ΠΑΝ][2,4] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΡΤΑ) – ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[99][ΠΑΝ][2,4] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[98][ΠΑΝ][2,4] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) – ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
[369][ΠΑΝ][2,3] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[107][ΠΑΝ][1] ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[373][ΠΑΝ][1] Πολιτικής Επιστήμης (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) – ΔΠΘ
[351][ΠΑΝ][1] ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) – ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
[123][ΠΑΝ][1] ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[411][ΠΑΝ][1] ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) – ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
[125][ΠΑΝ][1] ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ
[357][ΠΑΝ][1] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[201][ΠΑΝ][2] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΜΠ
[394][ΠΑΝ][2] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) – ΠΔΑ
[208][ΠΑΝ][2] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[203][ΠΑΝ][2] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[207][ΠΑΝ][2] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) – ΔΠΘ
[2414][ΠΑΝ][2] Πολιτικών Μηχανικών (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
[205][ΠΑΝ][2] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[6543][ΠΑΝ][2] Πολιτικών Μηχανικών (Σέρρες) – ΔΙΠΑΕ
[354][ΠΑΝ][1,4] ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) – ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
[1916][ΠΑΝ][1,4] ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[419][ΑΕΑ][2] Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Αθήνας – ΑΕΑ
[420][ΑΕΑ][2] Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Θεσ/νίκης – ΑΕΑ
[417][ΑΕΑ][1] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΕΑ
[418][ΑΕΑ][1] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ – ΑΕΑ
[413][ΑΕΑ][1] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ – ΑΕΑ
[415][ΑΕΑ][1] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΕΑ
[416][ΑΕΑ][1] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ – ΑΕΑ
[414][ΑΕΑ][1] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΑΕΑ
[192][ΠΑΝ][1] ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) -ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΚΠΑ
[329][ΠΑΝ][2,4] ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΟΠΑ
[218][ΠΑΝ][2,4] ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) – ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
[2307][ΠΑΝ][2,4] ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ) – ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
[318][ΠΑΝ][2,4] ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) – ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
[866][ΣΤΡ][1] ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ – ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΣΣΕ
[676][ΠΑΝ][2] ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΔΑ
[1961][ΠΑΝ][2] Συστημάτων Ενέργειας (ΛΑΡΙΣΑ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[877][ΠΥΡ][1,2,4] ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
[871][ΠΥΡ][1,2,4] ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ) – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
[900][ΛΣΕΑ][1,2,4] ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ – Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ
[901][ΛΣΕΑ][1,2,4] ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ – Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ
[818][ΑΕΝ][2,4] ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΕΝ) – ΑΕΝ
[817][ΑΕΝ][2,4] ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ (ΑΕΝ) – ΑΕΝ
[876][ΠΥΡ][1,2,4] ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
[1007][ΠΑΝ][2,4] Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας (ΨΑΧΝΑ) – ΕΚΠΑ
[367][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) – ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
[9111][ΠΑΝ][4] Τουρισμού (ΚΕΡΚΥΡΑ) – ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
[375][ΠΑΝ][4] ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) – ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
[188][ΠΑΝ][1] ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[289][ΠΑΝ][3] ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[291][ΠΑΝ][3] ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[293][ΠΑΝ][3] ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[846][ΣΤΡ][3] ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΣΣΕ
[109][ΠΑΝ][1] ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[111][ΠΑΝ][1] ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[113][ΠΑΝ][1] ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) – ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[189][ΠΑΝ][1] ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) – ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
[175][ΠΑΝ][1] ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[115][ΠΑΝ][1] ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) – ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
[1008][ΠΑΝ][1] Φιλοσοφίας (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[91221][ΠΑΝ][1] Φιλοσοφίας (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) – ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[102][ΠΑΝ][1] ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[120][ΠΑΝ][1] ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[138][ΠΑΝ][1] ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) – ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
[253][ΠΑΝ][2] ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[261][ΠΑΝ][2] ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) – ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
[255][ΠΑΝ][2] ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[259][ΠΑΝ][2] ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) – ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[6561][ΠΑΝ][2] Φυσικής (Καβάλα) – ΔΙΠΑΕ
[1983][ΠΑΝ][2] Φυσικής (Λαμία) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[257][ΠΑΝ][2] ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[683][ΠΑΝ][3] ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) – ΠΔΑ
[6534][ΠΑΝ][3] Φυσικοθεραπείας (Θεσσαλονίκη) – ΔΙΠΑΕ
[1956][ΠΑΝ][3] Φυσικοθεραπείας (ΛΑΜΙΑ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[2417][ΠΑΝ][3] Φυσικοθεραπείας (Σπάρτη) – ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
[1703][ΠΑΝ][3] Φυσιοθεραπείας (ΑΙΓΙΟ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[677][ΠΑΝ][1,2,4] ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) – ΠΔΑ
[263][ΠΑΝ][2,3] ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ
[270][ΠΑΝ][2,3] ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) – ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
[265][ΠΑΝ][2,3] ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[269][ΠΑΝ][2,3] ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) – ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[6562][ΠΑΝ][2,3] Χημείας (Καβάλα) – ΔΙΠΑΕ
[267][ΠΑΝ][2,3] ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[235][ΠΑΝ][2] ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΜΠ
[237][ΠΑΝ][2] ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[2316][ΠΑΝ][2] Χημικών Μηχανικών (Κοζάνη) – ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
[239][ΠΑΝ][2] ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[155][ΠΑΝ][4] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) – ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
[9741][ΠΑΝ][1,4] ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) – ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
[1963][ΠΑΝ][2,4] Ψηφιακών Συστημάτων (ΛΑΡΙΣΑ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[262][ΠΑΝ][2,4] ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) – ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
[2409][ΠΑΝ][4] ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΠΑΡΤΗ) – ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
[1005][ΠΑΝ][1,2,3,4] Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου (ΨΑΧΝΑ) – ΕΚΠΑ
[171][ΠΑΝ][1] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ – ΕΚΠΑ
[170][ΠΑΝ][1] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ – ΠΑΝΤΕΙΟ
[172][ΠΑΝ][1] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ
[91222][ΠΑΝ][1] Ψυχολογίας (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) – ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[151][ΠΑΝ][1] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) – ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
[2310][ΠΑΝ][1] Ψυχολογίας (Φλώρινα) – ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
[875][ΣΤΡ][1] ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΣΣΕ
[250][ΠΑΝ][2,3] Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) – ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

460

  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    2
    Shares
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!