Πανελλαδικές 2019

Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Περισσότερα

Posted in Αθλητές, Πανελλαδικές | Tagged | Leave a comment

Στατιστικά προτιμήσεων, επιτυχόντων και υποψηφίων για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ανά κατηγορία επιλογής 

Περισσότερα

Posted in Πανελλαδικές, Στατιστικά_ΠΕ | Tagged | Leave a comment

27-08-19 Σχετικά με τα αποτελέσματα εισαγωγής των επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Περισσότερα

Posted in Πανελλαδικές, Στατιστικά_ΠΕ | Tagged | Leave a comment

Στο 45% των τμημάτων για υποψηφίους Ημερησίων ΕΠΑΛ οι βάσεις είναι κάτω από 10.000 μόρια!!!

Περισσότερα

Posted in Βάσεις_ΠΕ, ΕΠΑΛ, Πανελλαδικές | Tagged | Leave a comment

Σε 153 τμήματα οι βάσεις είναι κάτω από 10.000 μόρια!!!

Περισσότερα

Posted in Πανελλαδικές | Tagged | Leave a comment

Οι βάσεις και τα συγκριτικά των βάσεων 

Περισσότερα

Posted in Βάσεις_ΠΕ, Πανελλαδικές | Tagged | Leave a comment

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2019 για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Περισσότερα

Posted in Πανελλαδικές | Tagged | Leave a comment

Νέο παγκόσμιο ρεκόρ: το 84% θα εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση!

Περισσότερα

Posted in Εισακτέοι, Πανελλαδικές | Tagged | 2 Comments

Πρόγραμμα για τις Επαναληπτικές Πανελλαδικές εξετάσεις των μαθημάτων ΓΕΛ και των ειδικών μαθημάτων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) έτους 2019

Περισσότερα

Posted in Πανελλαδικές | Tagged | Leave a comment

Οι 10 πιο πολυπληθείς ομάδες αντίστοιχων τμημάτων στο Μηχανογραφικό 2019

Περισσότερα

Posted in Μηχανογραφικό, Πανελλαδικές | Tagged | Leave a comment

Μερική ή ολική ανάκληση προτιμήσεων στα Μηχανογραφικά Δελτία

Περισσότερα

Posted in Μηχανογραφικό, Πανελλαδικές | Tagged | Leave a comment

Επιπλέον ημέρα λειτουργίας των Λυκείων για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.)

Περισσότερα

Posted in Μηχανογραφικό, Πανελλαδικές | Tagged | Leave a comment

Προσοχή σε 5 ΜΗ αντίστοιχα τμήματα του Μηχανογραφικού 2019

Περισσότερα

Posted in Μηχανογραφικό, Πανελλαδικές | Tagged | Leave a comment

Παράταση υποβολής μηχανογραφικού δελτίου ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2019

Περισσότερα

Posted in Μηχανογραφικό, Πανελλαδικές | Tagged | Leave a comment

Σύγκριση κλιμάκωσης μορίων Πανελλαδικών ΓΕΛ για 2018 και 2019

Περισσότερα

Posted in Πανελλαδικές, Στατιστικά_ΠΕ | Tagged | 2 Comments

Ανακοίνωση στατιστικών στοιχείων Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2019

Περισσότερα

Posted in Πανελλαδικές, Στατιστικά_ΠΕ | Tagged | Leave a comment

Ανακοίνωση βαθμολογίας Ειδικών Μαθημάτων  ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2019

Περισσότερα

Posted in Πανελλαδικές | Tagged | Leave a comment

Αναλυτική κατανομή των εισακτέων αλφαβητικά κατά τμήμα

Περισσότερα

Posted in Εισακτέοι, Πανελλαδικές | Tagged | Leave a comment

Οδηγίες, που αφορούν στις προϋποθέσεις υπαγωγής υποψηφίων στις κατηγορίες  Ελλήνων του εξωτερικού & τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό

Περισσότερα

Posted in Ειδικές Κατηγορίες, Πανελλαδικές | Tagged | Leave a comment

Η αναλυτική κατανομή κατανομή των εισακτέων σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για το 2019

Περισσότερα

Posted in Εισακτέοι, Πανελλαδικές, ΦΕΚ | Tagged | Leave a comment

Τα πενταετή τμήματα (update)

Περισσότερα

Posted in Πανελλαδικές | Tagged | Leave a comment

Ορισμός της διάρκειας του πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος & του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Περισσότερα

Posted in ΑΕΙ_ΤΕΙ, Πανελλαδικές, ΦΕΚ | Tagged , , | Leave a comment

Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Περισσότερα

Posted in Μετεγγραφές, Πανελλαδικές, ΦΕΚ | Tagged | Leave a comment

Σύγκριση επιδόσεων Ομάδας Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ για υψηλές βαθμολογίες

Περισσότερα

Posted in Πανελλαδικές, Στατιστικά_ΠΕ | Tagged | Leave a comment

Σύγκριση επιδόσεων 2018 & 2019 στα μαθήματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Posted in Πανελλαδικές, Στατιστικά_ΠΕ | Tagged | Leave a comment

Ημέρες λειτουργίας των Λυκείων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου

Περισσότερα

Posted in Μηχανογραφικό, Πανελλαδικές | Tagged | 2 Comments

Μηχανογραφικό δελτίο για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2019 (διόρθωση)

Περισσότερα

Posted in Μηχανογραφικό, Πανελλαδικές | Tagged | Leave a comment

Τμήματα που ανήκουν μόνο στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο

Περισσότερα

Posted in Πανελλαδικές | Tagged | Leave a comment

Τα πανεπιστημιακά τμήματα 5ετους διάρκειας

Περισσότερα

Posted in Μηχανογραφικό, Πανελλαδικές | Tagged | Leave a comment

Μηχανογραφικό 2019: Ραντεβού στα τυφλά για δεκάδες νέα τμήματα.

Περισσότερα

Posted in Μηχανογραφικό, Πανελλαδικές | Tagged | Leave a comment

Διαδικασίες για την υποβολή Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) 2019

Περισσότερα

Posted in Μηχανογραφικό, Πανελλαδικές | Tagged | 2 Comments

Τμήματα Μηχανικών στο 4ο Επιστημονικού Πεδίου

Περισσότερα

Posted in Μηχανογραφικό, Πανελλαδικές | Tagged | 2 Comments

Ορισμός της διάρκειας του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Περισσότερα

Posted in ΑΕΙ_ΤΕΙ, Πανελλαδικές, ΦΕΚ | Tagged , | Leave a comment

Προκήρυξη Εισαγωγής Σπουδαστών ΑΕΝ εκπαιδευτικού έτους 2019-2020

Περισσότερα

Posted in Ακ.Εμπ.Ναυτικού, Πανελλαδικές | Tagged | Leave a comment

Ορισμός της διάρκειας του πρώτου κύκλου σπουδών Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα (το ΦΕΚ)

Περισσότερα

Posted in Πανελλαδικές, ΦΕΚ | Tagged , | Leave a comment

Εξεταστικά κέντρα Ειδικών Μαθημάτων 2019

Περισσότερα

Posted in Ειδικά Μαθήματα, Πανελλαδικές | Tagged | 2 Comments

Πενταετείς οι σπουδές στα τμήματα Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Περισσότερα

Posted in ΑΕΙ_ΤΕΙ, Πανελλαδικές | Tagged , | Leave a comment

Σε πενταετή μετατρέπονται τα 8 τμήματα της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Περισσότερα

Posted in ΑΕΙ_ΤΕΙ, Πανελλαδικές | Tagged , | Leave a comment

Παράταση προθεσμίας υποβολής ελλιπών δικαιολογητικών για τους υποψηφίους ΑΣΕΙ –ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2019 – 2020

Περισσότερα

Posted in Πανελλαδικές, Στρατός | Tagged | Leave a comment

Προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ)

Περισσότερα

Posted in Ειδικά Μαθήματα, Πανελλαδικές | Tagged | Leave a comment
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!