Πανελλαδικές 2019

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Περισσότερα

Posted in Πανελλαδικές, Ειδικές Κατηγορίες | Tagged | Leave a comment

Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ σχολικού έτους 2018-19 και των αποφοίτων-υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2019 σχετικά με τα εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο

Περισσότερα

Posted in Πανελλαδικές | Tagged | Leave a comment

Εγκύκλιος του Υπουργείου για την ύλη και τον τρόπο εξέτασης υποψηφίων για την εισαγωγή σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών και Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης

Περισσότερα

Posted in Πανελλαδικές, Ειδικά Μαθήματα | Tagged | Leave a comment

Τα τμήματα ανά πεδίο στο Μηχανογραφικό 2019

Περισσότερα

Posted in Πανελλαδικές | Tagged | Leave a comment

Ενημέρωση υποψηφίων (μαθητών και αποφοίτων) σχετικά με τη λειτουργία των Στρατιωτικών Σχολών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Περισσότερα

Posted in Πανελλαδικές | Tagged | Leave a comment

Εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών και Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης με ειδικές πανελλαδικού επιπέδου εξετάσεις

Περισσότερα

Posted in Πανελλαδικές, Ειδικά Μαθήματα, Ειδικές Κατηγορίες | Tagged | Leave a comment

Ίδρυση Κατευθύνσεων Προχωρημένου Εξαμήνου σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Περισσότερα

Posted in Πανελλαδικές, ΑΕΙ_ΤΕΙ | Tagged | Leave a comment

Δίνεται παράταση για μια ακόμη ακαδημαϊκή χρονιά στη δυνατότητα εισαγωγής στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) αποφοίτων Λυκείων

Περισσότερα

Posted in Πανελλαδικές, Ακ.Εμπ.Ναυτικού | Tagged | Leave a comment

Τα νέα Τμήματα στο Μηχανογραφικό 2019 (update2)

Περισσότερα

Posted in Πανελλαδικές, Μηχανογραφικό | Tagged | Leave a comment

Ενημέρωση υποψηφίων πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για πρόσφατες αλλαγές νομοθεσίας

Περισσότερα

Posted in Πανελλαδικές, Αθλητές | Tagged | Leave a comment

Σε ποια πεδία Επιστημονικά Πεδία εντάσσονται τα νέα τμήματα στο Μηχανογραφικό του 2019 (ΦΕΚ)

Περισσότερα

Posted in Πανελλαδικές | Tagged | 2 Comments

Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχολικού έτους 2018-2019 και των αποφοίτων – υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2019 σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο.

Περισσότερα

Posted in Πανελλαδικές | Tagged | Leave a comment

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2019-20

Περισσότερα

Posted in Πανελλαδικές, Ειδικές Κατηγορίες | Tagged | Leave a comment

Οι παθήσεις για την εισαγωγή με το 5% στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Περισσότερα

Posted in Πανελλαδικές, Ειδικές Κατηγορίες | Tagged | Leave a comment

Διαδικασία απόκτησης πιστοποιητικού αναπηρίας υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).

Περισσότερα

Posted in Πανελλαδικές, Ειδικές Κατηγορίες | Tagged | Leave a comment

Καθορισμός διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2018-2019.

Περισσότερα

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Αλλαγές στο Μηχανογραφικό 2019

Περισσότερα

Posted in Πανελλαδικές | Tagged | 2 Comments

Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2018-2019

Περισσότερα

Posted in Πανελλαδικές | Tagged | Leave a comment

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των  Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) κατά το σχολικό έτος 2018-2019

Περισσότερα

Posted in Πανελλαδικές | Tagged | Leave a comment

Εξέταση των Αρχαίων Ελληνικών στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Περισσότερα

Posted in Πανελλαδικές | Tagged | Leave a comment

Τι αλλάζει στην εξέταση των Αρχαίων Ελληνικών στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2019

Περισσότερα

Posted in Πανελλαδικές | Tagged | Leave a comment

Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2019 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου.

Περισσότερα

Posted in Πανελλαδικές | Tagged | Leave a comment

Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2019 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

Περισσότερα

Posted in Πανελλαδικές | Tagged | Leave a comment

Εφαρμογές για Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό (sep4u.gr)

1 – (21)[ 1 ] – ΓΕΛ Τμήματα ανά Κλάδο (info) kladoi1.php
2 – (17)[ 1 ] – ΓΕΛ Τμήματα ανά Πεδίο getpedio.php?p=1
3 – (55)[ 1 ] – ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Βάσεις 90 baseis-all.php
4 – (56)[ 1 ] – ΓΕΛ & ΕΠΑΛ σύγκριση Βάσεων baseiscom.html
5 – (18)[ 1 ] – ΓΕΛ Βάσεις & Εισακτέοι ανά Ίδρυμα $ info4aei.php
6 – (62)[ 1 ] – ΓΕΛ Βάσεις & Εισακτέοι ανά Ίδρυμα 2017 info4aei17.php
7 – (61)[ 1 ] – ΓΕΛ Βάσεις & Εισακτέοι ανά Ίδρυμα 2018 info4aei18.php
8 – (54)[ 1 ] – ΓΕΛ Βάσεις 90-6-4 baseis-all-gel.php
9 – (25)[ 1 ] – ΓΕΛ Δυναμική Αναζήτηση σε όλες τις Σχολές livesearch.php
10 – (24)[ 1 ] – ΓΕΛ Κοινές Σχολές σε δύο Επ. Πεδία koines_sxoles18_ana2.php
11 – (23)[ 1 ] – ΓΕΛ Κοινές Σχολές σε δύο ή περισσότερα Επ. Πεδία koines_sxoles19.php
12 – (7)[ 1 ] – ΓΕΛ Σύγκριση Βάσεων baseis-com.html
13 – (60)[ 1 ] – ΓΕΛ Τμήματα ανά κλάδο ( full info) kladoi.php
14 – (29)[ 1 ] – ΓΕΛ Τμήματα του Μηχανογραφικού 2018 ανά Πεδίο και ανά Κατηγορία sxoles19.php
15 – (16)[ 1 ] – ΓΕΛ- Βάσεις- Εισακτέοι-Προτιμήσεις-Πληροφορίες $ gel19.html
16 – (59)[ 1 ] – ΓΕΛ- Βάσεις- Εισακτέοι-Προτιμήσεις-Πληροφορίες my $$ gel19my.html
17 – (28)[ 1 ] – ΓΕΛ-Υπ. Μορίων moria.php
18 – (35)[ 2 ] – Εισακτέοι ανά Τμήμα graphe.php?k=127
19 – (53)[ 2 ] – ΕΠΑΛ Δυναμική Αναζήτηση σε όλες τις Σχολές livesearch2.php
20 – (22)[ 2 ] – ΕΠΑΛ Τμήματα ανά Κλάδο (info) kladoi2.php
21 – (13)[ 2 ] – ΕΠΑΛ Υπολογισμός Μορίων για τους Υποψηφίους epalmoria.html
22 – (19)[ 2 ] – ΕΠΑΛ Βάσεις & Εισακτέοι ανά Ίδρυμα $ info4aeiepal.php
23 – (12)[ 2 ] – ΕΠΑΛ Βάσεις- Εισακτέοι-Πληροφορίες $ epal18.html
24 – (50)[ 2 ] – ΕΠΑΛ Κλάδοι kladoiepal.php
25 – (30)[ 2 ] – ΕΠΑΛ Τμήματα του Μηχανογραφικού 2018 ανά Τομέα/Κατ sxoles18e.php
26 – (2)[ 3 ] – sites τμημάτων ανά Εκπ. Ίδρυμα aeitm.php
27 – (1)[ 3 ] – Sites Ιδρύματων, ΔΑΣΤΑ, Γρ. Διασύνδεσης, ΜΟΔΙΠ, eclass aei.php
28 – (43)[ 3 ] – Ted Video ted.php
29 – (49)[ 3 ] – Video για σχολές και επαγγέλματα video.php
30 – (31)[ 3 ] – Αναλυτικές Πληροφορίες για όλα τα Τμήματα sxolesab.php
31 – (4)[ 3 ] – Αντίστοιχα τμήματα για μετεγγραφές antistixies.php
32 – (6)[ 3 ] – Αξιολογήσεις Παν/ΤΕΙ της ΑΔΙΠ axiologiseis.php
33 – (34)[ 3 ] – Βάσεις ανά Τμήμα graph.php?k=127&p=90&e=1&s=1
34 – (9)[ 3 ] – ΔΜΣ Δείκτης Μάζας Σώματος (Υπολογισμός ) dms.php
35 – (10)[ 3 ] – Ειδικά Μαθήματα eidmath.php
36 – (38)[ 3 ] – Επιστημονικές Ενώσεις epenoseis.php
37 – (14)[ 3 ] – Επιτυχόντες στο Νομό Φθιώτιδας epityxodes.php
38 – (32)[ 3 ] – Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2000-2018 thematape.php
39 – (20)[ 3 ] – Κατευθύνσεις Τμημάτων Μηχανογραφικού katef.php
40 – (3)[ 3 ] – Μαθήματα για όλα τα Τμήματα του Μηχανογραφικού all_lessons.php
41 – (27)[ 3 ] – Μετεγγραφών Βάσεις 2015, 2016 & 2017 $ metegrafes.php
42 – (8)[ 3 ] – Μηχανογραφικό Κύπρου cy.html
43 – (15)[ 3 ] – Νομοθεσία feks.php
44 – (40)[ 3 ] – Οδηγοί Σπουδών osp.php
45 – (58)[ 3 ] – Οδηγοί Σπουδών που λείπουν ανά ΑΕΙ ospno2.php
46 – (57)[ 3 ] – Οδηγοί Σπουδών που λείπουν ΑΒΓ ospno.php
47 – (11)[ 3 ] – Παρουσιάσεις Επαγγελμάτων (video, Μονογραφίες) epagelmata.php
48 – (33)[ 3 ] – Παρουσιάσεις τμημάτων (video, pdf, html) tmimata.php
49 – (36)[ 3 ] – Προτιμήσεις επιτυχόντων ανά Τμήμα graphp.php?k=127
50 – (37)[ 3 ] – Προτιμήσεις συνολικές ανά Τμήμα graphprall.php?k=127
51 – (46)[ 3 ] – Πτυχία / Κλάδοι Εκπαιδευτικών pe.php
52 – (44)[ 3 ] – Τμήματα ανά Πόλη sxolesanapoli.php
53 – (5)[ 3 ] – Υπολογισμός ελάχιστων μορίων Αθλητών με διακρίσεις athlites.php
54 – (42)[ 4 ] – ΔΙΕΚ diek.php
55 – (41)[ 4 ] – ΔΙΕΚ Βάσεις diek_baseis.php
56 – (26)[ 5 ] – Μεταπτυχιακά metaptyxiaka.php
57 – (39)[ 7 ] – Επαφές ΚΕΣΥΠ epafes.php
58 – (52)[ 8 ] – ΔΔΕ ddegr.php
59 – (51)[ 8 ] – Περιφερειακές Δ/σεις ΠΔΕ pde.php
60 – (48)[ 9 ] – Google apps google.php
61 – (63)[ 9 ] – Sites της Κυβέρνησης egov.php
62 – (47)[ 9 ] – Πίνακες εφαρμογών mytables.php

 

© 2018, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
error: Content is protected !!