Πανελλαδικές 2019

Οι 10 πιο πολυπληθείς ομάδες αντίστοιχων τμημάτων στο Μηχανογραφικό 2019

Περισσότερα

Posted in Πανελλαδικές, Μηχανογραφικό | Tagged | Leave a comment

Μερική ή ολική ανάκληση προτιμήσεων στα Μηχανογραφικά Δελτία

Περισσότερα

Posted in Πανελλαδικές, Μηχανογραφικό | Tagged | Leave a comment

Επιπλέον ημέρα λειτουργίας των Λυκείων για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.)

Περισσότερα

Posted in Πανελλαδικές, Μηχανογραφικό | Tagged | Leave a comment

Προσοχή σε 5 ΜΗ αντίστοιχα τμήματα του Μηχανογραφικού 2019

Περισσότερα

Posted in Πανελλαδικές, Μηχανογραφικό | Tagged | Leave a comment

Παράταση υποβολής μηχανογραφικού δελτίου ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2019

Περισσότερα

Posted in Πανελλαδικές, Μηχανογραφικό | Tagged | Leave a comment

Σύγκριση κλιμάκωσης μορίων Πανελλαδικών ΓΕΛ για 2018 και 2019

Περισσότερα

Posted in Πανελλαδικές, Στατιστικά_ΠΕ | Tagged | 2 Comments

Ανακοίνωση στατιστικών στοιχείων Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2019

Περισσότερα

Posted in Πανελλαδικές, Στατιστικά_ΠΕ | Tagged | Leave a comment

Ανακοίνωση βαθμολογίας Ειδικών Μαθημάτων  ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2019

Περισσότερα

Posted in Πανελλαδικές | Tagged | Leave a comment

Αναλυτική κατανομή των εισακτέων αλφαβητικά κατά τμήμα

Περισσότερα

Posted in Πανελλαδικές, Εισακτέοι | Tagged | Leave a comment

Οδηγίες, που αφορούν στις προϋποθέσεις υπαγωγής υποψηφίων στις κατηγορίες  Ελλήνων του εξωτερικού & τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό

Περισσότερα

Posted in Πανελλαδικές, Ειδικές Κατηγορίες | Tagged | Leave a comment

Η αναλυτική κατανομή κατανομή των εισακτέων σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για το 2019

Περισσότερα

Posted in Πανελλαδικές, Εισακτέοι, ΦΕΚ | Tagged | Leave a comment

Τα πενταετή τμήματα (update)

Περισσότερα

Posted in Πανελλαδικές | Tagged | Leave a comment

Ορισμός της διάρκειας του πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος & του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Περισσότερα

Posted in Πανελλαδικές, ΑΕΙ_ΤΕΙ, ΦΕΚ | Tagged , , | Leave a comment

Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Περισσότερα

Posted in Πανελλαδικές, Μετεγγραφές, ΦΕΚ | Tagged | Leave a comment

Σύγκριση επιδόσεων Ομάδας Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ για υψηλές βαθμολογίες

Περισσότερα

Posted in Πανελλαδικές, Στατιστικά_ΠΕ | Tagged | Leave a comment

Σύγκριση επιδόσεων 2018 & 2019 στα μαθήματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Posted in Πανελλαδικές, Στατιστικά_ΠΕ | Tagged | Leave a comment

Ημέρες λειτουργίας των Λυκείων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου

Περισσότερα

Posted in Πανελλαδικές, Μηχανογραφικό | Tagged | 2 Comments

Μηχανογραφικό δελτίο για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2019 (διόρθωση)

Περισσότερα

Posted in Πανελλαδικές, Μηχανογραφικό | Tagged | Leave a comment

Τμήματα που ανήκουν μόνο στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο

Περισσότερα

Posted in Πανελλαδικές | Tagged | Leave a comment

Τα πανεπιστημιακά τμήματα 5ετους διάρκειας

Περισσότερα

Posted in Πανελλαδικές, Μηχανογραφικό | Tagged | Leave a comment

Μηχανογραφικό 2019: Ραντεβού στα τυφλά για δεκάδες νέα τμήματα.

Περισσότερα

Posted in Πανελλαδικές, Μηχανογραφικό | Tagged | Leave a comment

Διαδικασίες για την υποβολή Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) 2019

Περισσότερα

Posted in Πανελλαδικές, Μηχανογραφικό | Tagged | 2 Comments

Τμήματα Μηχανικών στο 4ο Επιστημονικού Πεδίου

Περισσότερα

Posted in Πανελλαδικές, Μηχανογραφικό | Tagged | 2 Comments

Ορισμός της διάρκειας του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Περισσότερα

Posted in Πανελλαδικές, ΑΕΙ_ΤΕΙ, ΦΕΚ | Tagged , | Leave a comment

Προκήρυξη Εισαγωγής Σπουδαστών ΑΕΝ εκπαιδευτικού έτους 2019-2020

Περισσότερα

Posted in Πανελλαδικές, Ακ.Εμπ.Ναυτικού | Tagged | Leave a comment

Ορισμός της διάρκειας του πρώτου κύκλου σπουδών Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα (το ΦΕΚ)

Περισσότερα

Posted in Πανελλαδικές, ΦΕΚ | Tagged , | Leave a comment

Εξεταστικά κέντρα Ειδικών Μαθημάτων 2019

Περισσότερα

Posted in Πανελλαδικές, Ειδικά Μαθήματα | Tagged | 2 Comments

Πενταετείς οι σπουδές στα τμήματα Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Περισσότερα

Posted in Πανελλαδικές, ΑΕΙ_ΤΕΙ | Tagged , | Leave a comment

Σε πενταετή μετατρέπονται τα 8 τμήματα της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Περισσότερα

Posted in Πανελλαδικές, ΑΕΙ_ΤΕΙ | Tagged , | Leave a comment

Παράταση προθεσμίας υποβολής ελλιπών δικαιολογητικών για τους υποψηφίους ΑΣΕΙ –ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2019 – 2020

Περισσότερα

Posted in Πανελλαδικές, Στρατός | Tagged | Leave a comment

Προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ)

Περισσότερα

Posted in Πανελλαδικές, Ειδικά Μαθήματα | Tagged | Leave a comment

429 τμήματα σε 55 πόλεις!

Περισσότερα

Posted in Πανελλαδικές | Tagged | Leave a comment

Διευκρινίσεις σχετικά με την εξέταση του μαθήματος «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία

Περισσότερα

Posted in Πανελλαδικές, Ειδικά Μαθήματα | Tagged | Leave a comment

Προθεσμίες για τη συμμετοχή υποψηφίων Ελλήνων Εξωτερικού στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών, των Σχολών Αξιωματικών και των Σχολών Αστυφυλάκων

Περισσότερα

Posted in Πανελλαδικές | Tagged | Leave a comment

Πως υπολογίζονται τα μόρια των Πανελλαδικών για τα ΕΠΑΛ

Περισσότερα

Posted in Πανελλαδικές | Tagged | Leave a comment

Μηχανογραφικά δελτία για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2019

Περισσότερα

Posted in Πανελλαδικές, Μηχανογραφικό | Tagged | Leave a comment

Πρόσβαση αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Περισσότερα

Posted in Πανελλαδικές, ΕΠΑΛ | Tagged | Leave a comment

Καθορισμός αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στις Σχολές Ανθυποπυραγών &  Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Περισσότερα

Posted in Πανελλαδικές, Πυροσβεστική, ΦΕΚ | Tagged | Leave a comment

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Υπουργική Απόφαση για την πρόσβαση των υποψηφίων των ΕΠΑΛ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Περισσότερα

Posted in Πανελλαδικές, ΕΠΑΛ | Tagged | Leave a comment

Το Μηχανογραφικό ΓΕΛ 2019

Περισσότερα

Posted in Πανελλαδικές, Μηχανογραφικό | Tagged | Leave a comment
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!