ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ

1287 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ

Η ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος αρχίζει από την έναρξη του ακαδ. έτους 2019-20 σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 36 του Ν. 4610/2019, (ΦΕΚ 70/7.5.2019 τ.Α’)

Το πρώην Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων θεσμοθετήθηκε το 1998 (Π.Δ. 96/98) και άρχισε να λειτουργεί στην πόλη του Αγρινίου το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999.

Στόχος του Τμήματος είναι να προσφέρει ολοκληρωμένα προγράμματα προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στην επιστήμη και στις τεχνολογίες του περιβάλλοντος. Να παράσχει προγράμματα σπουδών που παρακολουθούν και ανταποκρίνονται τόσο στις διεθνείς εξελίξεις στην εν λόγω επιστημονική περιοχή όσο και στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες μελέτης των προβλημάτων προστασίας και σχεδιασμού διαχείρισης περιοχών και των φυσικών πόρων με αειφορική προσέγγιση. Τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών του Τμήματος ικανοποιούν τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των επιστημόνων που θα αποτελέσουν τους διαχειριστές του περιβάλλοντος στο μέλλον.

Από το 1999, το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων αναπτύσσεται δυναμικά. Το Τμήμα έχει σήμερα δεκατρία (13) μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) που καλύπτουν με το διδακτικό και ερευνητικό τους έργο όλο το φάσμα των γνωστικών αντικειμένων του Περιβάλλοντος. O ετήσιος ρυθμός παραγωγής ερευνητικού έργου αυξήθηκε από 2,60 δημοσιεύσεις ανά μέλος ΔΕΠ το έτος 2000, σε 4,11 δημοσιεύσεις ανά μέλος ΔΕΠ το έτος 2016. Το Τμήμα ΔΠΦΠ αξιολογήθηκε τον Απρίλιο του 2012 και τον Νοέμβριο του 2012 κοινοποιήθηκε αρμοδίως από την Α.ΔΙ.Π. (Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση) η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων.

Το Τμήμα στεγάζεται σε δυο κτίρια συνολικού εμβαδού 4500 τ.μ. Στην κτιριακή υποδομή του Τμήματος περιλαμβάνονται τέσσερις (4) αίθουσες διδασκαλίας 90 θέσεων η καθεμιά και οκτώ (8) εργαστήρια συνολικού εμβαδού 580 τ.μ. Επίσης διατίθενται τρείς αίθουσες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σε δύο από τα κτίρια, στην καθεμιά από τις οποίες αντιστοιχούν 30 θέσεις εργασίας, μία Αίθουσα Συνεδριάσεων, εμβαδού 87 τ.μ., ένα νεότευκτο αμφιθέατρο 220 θέσεων, συνολικού εμβαδού 293 τ.μ., ένα κυλικείο εμβαδού 118 τ.μ. και η Κεντρική Βιβλιοθήκη, εμβαδού 167 τ.μ., με 24 θέσεις μελέτης, περίπου 80 επιστημονικά περιοδικά γνωστικών αντικειμένων, και 8500 τόμους βιβλίων.

Προγράμματα σπουδών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών στη Διαχείριση Περιβάλλοντος (Πτυχίο, 5 έτη φοίτησης)

Untitled Document #####
Σύνολο συναφών (όχι απαραίτητα αντίστοιχων) τμημάτων: 4
Τμήματα AEI ΕΠ Β.2019 ΜετΒ Ε.2019 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ ΓΠΒ
214 -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2 8080 -2360 133 0 5 0 Inf Math OS εδώ
1623 -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙΠΑΕ 2 7854 124 0 5 0 Inf Math εδώ
476 -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) ΔΠΘ 2 7270 -2291 133 0 5 0 Inf Math OS εδώ
1287 -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 2 5449 174 0 5 0 Inf Math OS εδώ
Σύνολα : # # # # 266 0 0 % # # # # #
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 2631 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) - Σύνολο Εισακτέων: 564
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Β=Βάση/Ε=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΠΒ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2019 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )
#####

© 2017 – 2019, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr

0 Shares
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!