ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)

1542 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ.ΔΥΤ.ΜΑΚ.

Δημιουργήθηκε με το νόμο 4610/2019 και θα λειτουργήσει για πρώτη φορά το ακαδημαικό έτος 2019-2020.

Το αντικείμενο του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων είναι η ολοκληρωμένη σχεδίαση προϊόντων και συστημάτων με την δημιουργική χρήση γνώσης και ιδεών από ένα ευρύ φάσμα των τεχνών και των επιστημών, ενώ δίνεται έμφαση στην χρήση νέων τεχνολογιών.

Ορισμός του Βιομηχανικού Σχεδιασμού
Βιομηχανικός σχεδιασμός ονομάζεται ο ολιστικός σχεδιασμός προϊόντων και συστημάτων που ξεκινάει με τη σύλληψη της ιδέας και καταλήγει στην ολοκλήρωση του τελικού προϊόντος ή συστήματος. Ενδιάμεσα μεσολαβεί, μεταξύ άλλων, η αποτύπωση και ο σχεδιασμός της γεωμετρίας, η επιλογή των υλικών, η οργάνωση της παραγωγής, η ψηφιακή καθοδήγηση των εργαλειομηχανών, η τεχνική μελέτη αντοχής κλπ. Η διαδικασία συμπληρώνεται με διαδικασίες έρευνας αγοράς και προϊοντικής ταυτότητας.

333 Shares
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!