ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)

https://cdm.uowm.gr

Επαγγελματικές προοπτικές

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων θα μπορούν να βρουν απασχόληση ως:

 • στελέχη Επικοινωνίας σε γραφεία ή τμήματα επικοινωνίας επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα,
 • στελέχη σε τμήματα Μάρκετινγκ, Πωλήσεων, Δημοσίων Σχέσεωνκαι Διαφήμισης επιχειρήσεων του δευτερογενούς και κυρίως του τριτογενούς τομέα. Ιδιαίτερα η απορρόφηση τους μπορεί να γίνει στους κλάδους των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, των τουριστικών επιχειρήσεων, των οργανισμών ιατρικής περίθαλψης, της φαρμακοβιομηχανίας,
 • στελέχη εταιρειών Επικοινωνίας, διαφημιστικών εταιρειών, εταιρειών Έρευνας Αγοράς, εταιρειών δημοσκοπήσεων και εταιρειών πληροφορικής που ειδικεύονται στην δημιουργία ιστοσελίδων,
 • στελέχη ειδησεογραφικών οργανισμών, οργανισμών της Δημόσιας Διοίκησης, μη κυβερνητικών οργανισμών, φιλανθρωπικών ιδρυμάτων και εν γένει ιδρυμάτων που προάγουν τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και τις τέχνες,
 • στελέχη πολυεθνικών επιχειρήσεων που έχουν ήδη μια διεθνή παρουσία ή βρίσκονται στο στάδιο της διεθνοποίησης των δραστηριοτήτων τους.

Επίσης οι πτυχιούχοι του τμήματος μπορούν να ανελιχθούν και να διαπρέψουν ως:

 • διευθυντικά στελέχη τμήματος Επικοινωνίας Διαφήμισης, Μάρκετινγκ,
 • διευθυντές εταιρειών Επικοινωνίας, διαφημιστικών εταιριών, μη κυβερνητικών οργανώσεων και φιλανθρωπικών και άλλων ιδρυμάτων,
 • σύμβουλοι επικοινωνίας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς και
 • σύμβουλοι επικοινωνίας σε υπουργεία, οργανισμούς, πολιτικά κόμματα, πολιτικές προσωπικότητες
 •  
 •  
 •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!