Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (Σέρρες)

Πρόγραμμα Σπουδών

Γενικές πληροφορίες

Η εκπαίδευση στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων αποσκοπεί στην ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε θέματα οργάνωσης επιχειρήσεων και διαχείρισης των επιχειρηματικών ζητημάτων, έχει κυρίως πρακτικό προσανατολισμό και αποσκοπεί πρωτίστως στην ανάπτυξη και εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης για την κατανόηση των προκλήσεων, την επίλυση των προβλημάτων και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.
Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. έχει ως αποστολή την ανάπτυξη ικανών επιστημόνων στο αντικείμενο τους Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Σκοπός του Τμήματος είναι η προαγωγή τους επιστημονικής γνώσης, τους έρευνας και τους διδασκαλίας στα γνωστικά αντικείμενα που εντάσσονται στο επιστημονικό πεδίο του Τμήματος. Το Τμήμα φιλοδοξεί να εκπαιδεύσει νέους επιστήμονες που θα είναι ικανοί να ανταπεξέλθουν τους σύνθετες απαιτήσεις του σύγχρονου, δυναμικού και ταχέως μεταβαλλόμενου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αξιοποιώντας τους γνώσεις, τους δεξιότητες και τους ικανότητες που θα αποκτήσουν κατά τη διάρκεια τους φοίτησής τους. Μέσω τους επιστημονικής έρευνας στα σύγχρονα ζητήματα τους Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, το Τμήμα φιλοδοξεί τους να συμβάλλει στην προαγωγή τους επιστημονικής γνώσης και στην προσπάθεια ενίσχυσης τους ελληνικής οικονομίας, την ανάπτυξη τους περιφέρειας και την προώθησης τους ανταγωνιστικότητας και τους καινοτομίας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Η επίτευξη αυτών των στόχων συμπληρώνεται από την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο και την ανάπτυξη πολλαπλών ερευνητικών δραστηριοτήτων τους τομείς εξειδίκευσης και επιστημονικού ενδιαφέροντος των μελών ΔΕΠ του Τμήματος.
Έχοντας κατανοήσει τη πολυπλοκότητα και τη μεταβλητότητα του σύγχρονου οικονομικού περιβάλλοντος και παρακολουθώντας τη δυναμική των εξελίξεων στην επιστήμη, τη διεθνή οικονομία και την τεχνολογία, αναπτύξαμε ένα σύγχρονο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών (Π.Π.Σ.) που ενσωματώνει τους διεθνείς τάσεις στη διδασκαλία τους Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, παρέχει ευελιξία τους ανάγκες των φοιτητών και σύγχρονες γνώσεις και ικανότητες που προετοιμάζουν τα διοικητικά στελέχη να αντιμετωπίσουν τους προκλήσεις και να αναπτύξουν επιτυχή καριέρα. Το Π.Π.Σ. στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων παρέχει μέσα από τα υποχρεωτικά μαθήματα ένα ευρύ φάσμα γνώσεων που καλύπτει όλους τους τομείς τους Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, έτσι ώστε οι φοιτητές να αποκτούν τα αναγκαία επιστημονικά εφόδια που απαιτούνται από τους σύγχρονους μάνατζερ, τους επιστήμονες και τους ειδικούς τους Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Παράλληλα, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν περαιτέρω τους γνώσεις και τους ικανότητές τους επιλέγοντας κύρια και δευτερεύουσα κατεύθυνση σπουδών.

1 Shares
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!