ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

Δημιουργήθηκε με το νόμο 4610/2019 και θα λειτουργήσει για πρώτη φορά το ακαδημαικό έτος 2019-2020.
Πρόεκυψε από τα τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης και Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Κωδικός : 1660
Ίδρυμα: ΕΛΜΕΠΑ
Επ. Πεδίο/α: 2
Έτη Σπουδών: 5
Πόλη: ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Βάση (2019) : 7617
Μετεγγραφή: NAI
Site: https://www.hmu.gr/ece/
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση Αξιολόγηση:
Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2019 : Εδώ
Γραφική Παράσταση Εισακτέων 2001- 2019 : Εδώ
Γραφική Παράσταση Πορτιμήσεων Επιτυχόντων 2019 : Εδώ
Γραφική Παράσταση Συνολικών Πορτιμήσεων Υποψηφίων 2019 : Εδώ
Κατευθύνσεις:
---------------------------------

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών είναι πενταετούς (5ετούς) φοίτησης και καλύπτει τον χώρο της Ενέργειας, της Ηλεκτρονικής του Αυτομάτου Ελέγχου, των Τηλεπικοινωνιών και των Υπολογιστών. Αποτελεί ένα ιδιαίτερα δυναμικό Τμήμα το οποίο φιλοδοξεί να προσφέρει την απαραίτητη κατάρτιση και να προετοιμάσει κατάλληλα τους μελλοντικούς Μηχανικούς εφοδιάζοντάς τους με εκείνες τις γνώσεις, δεξιότητες, και εμπειρίες ώστε να αποτελέσουν τα εξειδικευμένα και υψηλού επιπέδου αυριανά στελέχη που θα υπηρετήσουν την επιστήμη και την βιομηχανία. Οι φοιτητές αποκομίζουν θεωρητικές γνώσεις και τεχνική κατάρτιση στις γνωστικές περιοχές που θεραπεύει το τμήμα, αναπτύσσουν δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας καθώς και ομαδικής συνεργασίας. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών προσφέρει τις παρακάτω κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου:

  1. Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
  2. Ηλεκτρονικής, Συστημάτων και Υπολογιστών
  3. Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορικής

Οι κατευθύνσεις αυτές εκπαιδεύουν τους φοιτητές στα αντικείμενα

  • των Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ισχύος
  • των Ενεργειακών Τεχνολογιών
  • των Ηλεκτρονικών & Μικροηλεκτρονικών Συστημάτων
  • των Ψηφιακών Συστημάτων & του Αυτομάτου Ελέγχου
  • των Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
  • της Μηχανικής των Υπολογιστών και της Πληροφορικής

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ
2.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΠΑΝ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΘΗΝΑ

© 2019, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr

0 Shares
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!