Διαχείρισης Περιβάλοντος και Φυσικών Πόρων (Αγρίνιο) [271]

[271][ΑΕΙ][2,3] Διαχείρισης Περιβάλοντος και Φυσικών Πόρων (Αγρίνιο)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το τμήμα δεν δίνει επαγγελματικά δικαιώματα Δασολόγων

271epagdikeomataΤο Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, θεσμοθετήθηκε το 1998 (Π.Δ. 96/15-4-1998) και άρχισε να λειτουργεί στην πόλη του Αγρινίου το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999 ως Τμήμα που ανήκε στη Σχολή Διαχείρισης Φυσικών Πόρων & Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σκοπός της ίδρυσης και λειτουργίας του νέου Τμήματος ήταν:

α) η προαγωγή της επιστήμης του περιβάλλοντος, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων,

β) η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, να ερευνούν (ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα),

γ) να κατανοούν και να εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους για τη βελτίωση, την προστασία και διαχείριση του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και τη γνώση χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Η ίδρυση και η αρχική λειτουργία του Τμήματος έγινε με τη συγχρηματοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ) του Β΄Κ.Π.Σ.

Με το νόμο 3794/2009 άρθρο 40, παρ. Β1 ιδρύθηκε το αυτόνομο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας και το Τμήμα εντάχθηκε σε αυτό. Με το ΠΔ. 89/2013 (ΦΕΚ 130,τ.Α) καταργήθηκε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας και το Τμήμα εντάχθηκε στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών (ΠΔ. 97/2013 ΦΕΚ 134 τ. Α).

Σήμερα, ο συνολικός αριθμός ενεργών φοιτητών του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ανέρχεται στους 799. Για τα πρώτα 18 έτη σπουδών ο αριθμός των αποφοίτων ανέρχεται σε 657.

Το Τμήμα στεγάζεται σε δύο κτίρια συνολικού εμβαδού 5000 τ.μ. Στην κτιριακή υποδομή του Τμήματος περιλαμβάνονται επτά (7) αίθουσες διδασκαλίες, εκ των οποίων οι πέντε είναι 90 θέσεων και οι δύο 150 θέσεων, και οκτώ (8) εργαστήρια συνολικού εμβαδού 700 τ.μ. (εκ των οποίων τα δύο (2) είναι κοινής χρήσης από το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων και Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων). Επίσης κοινής χρήσης και από τα δύο προαναφερθέντα Τμήματα είναι μία εργαστηριακή αίθουσα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με 30 θέσεις εργασίας, αντίστοιχα συνολικού εμβαδού 193 τ.μ., μια αίθουσα συνεδριάσεων εμβαδού 87 τ.μ. και ένα αμφιθέατρο 220 θέσεων.

Η κεντρική Βιβλιοθήκη στο Αγρίνιο είναι εμβαδού 167 τ.μ. με 12 θέσεις μελέτης, και 6 θέσεις εργασίας στους Η/Υ. Περιλαμβάνει 97 ξενόγλωσσα και 34 ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, γνωστικών αντικειμένων που καλύπτονται από τα δύο Τμήματα και 12.380 τόμοι βιβλίων Ελληνικών και ξενόγλωσσων.

Το Τμήμα σήμερα έχει δέκα εννέα (19) εκλεγμένα μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ).

Το Τμήμα υποστηρίζεται από τη Γραμματεία με δυο (2) θέσεις Διοικητικών Υπάλληλων και μια (1) θέση Γραμματέα. Υποστηρίζεται επίσης από μία (1) θέση ΕΤΕΠ και δύο (2) θέσεις Ε.Δ.Ι.Π.

Στο Τμήμα έχουν εγγραφεί συνολικά 196 υποψήφιοι διδάκτορες από τους οποίους μέχρι σήμερα έχουν λάβει το διδακτορικό τους δίπλωμα 64 υποψήφιοι.

Το Τμήμα, ως επισπεύδων Τμήμα του Διαπανεπιστημιακού Μεταπτυχιακού προγράμματος «Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών» (2003-2013) έχει απονείμει 158 μεταπτυχιακούς και 6 διδακτορικούς τίτλους σπουδών.

Τέλος, από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 λειτουργεί νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΜΣ) «Εφαρμογές Προστασίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος» με 16 μεταπτυχιακούς Φοιτητές.

0 Shares
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!