Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Παν. Μακεδονίας) (335)

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΠΑΜΑΚ (335) Οδηγός Σπουδών (54 downloads)Αποστολή και Στόχοι του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Αποστολή του Τμήματος είναι:
Η προαγωγή και η μετάδοση της γνώσης με τη διδασκαλία και την έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης της Πληροφορικής με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη συστημάτων για εφαρμογές σε Οικονομικές, Χρηματοοικονομικές, Διοικητικές και άλλες Κοινωνικές Επιστήμες και,
Η κατάρτιση στελεχών υψηλού επιπέδου για τις ανάγκες του Δημοσίου και του ιδιωτικού Τομέα.
Στόχος των προπτυχιακών σπουδών είναι να παρέχουν στους αποφοίτους του Τμήματος εκείνα τα ιδιαίτερα εφόδια που θα τους επιτρέπουν να υποστηρίζουν με επιτυχία την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Η βασική φιλοσοφία του προγράμματος σπουδών στηρίζεται στην πεποίθηση ότι για τη σωστή υλοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών είναι απαραίτητη μία σε βάθος γνώση, όχι μόνο της Επιστήμης της Πληροφορικής, αλλά και του γνωστικού αντικειμένου του πεδίου εφαρμογής. Έτσι, ο φοιτητής του Τμήματος καλείται να παρακολουθήσει προχωρημένα μαθήματα Διοικητικής Επιστήμης, Οικονομικών, Χρηματοοικονομικών, Διοίκησης επιχειρήσεων και Ποσοτικών Μεθόδων. Η ποικιλία αυτή των μαθημάτων δίνει ένα ασυνήθιστο, για το εκπαιδευτικό μας σύστημα, χαρακτήρα στις σπουδές.

Εκτός από θέματα θεωρητικής εκπαίδευσης που προσφέρονται στους φοιτητές του Τμήματος, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και σε θέματα εφαρμογών με την ανάλυση, σχεδιασμό, ανάπτυξη και διαχείριση συστημάτων επεξεργασίας, αποθήκευσης, ανάκλησης και μετάδοσης πληροφοριών στους τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Οικονομίας και της Χρηματοοικονομικής. Έτσι οι απόφοιτοι αυτού του Τμήματος αποκτούν τις βασικές προπτυχιακές γνώσεις πάνω σε κλασσικά και επίκαιρα θέματα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθώς και των εφαρμογών τους στη σύγχρονη κοινωνία.

Κατευθύνσεις
-Κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
-Κατεύθυνση Διοίκησης Τεχνολογίας

ΜΑΘΗΜΑΤΑ=69
1 εξ -ΑΓΓΛΙΚΑ I
1 εξ -ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΜΕ C
1 εξ -ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
1 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
1 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
1 εξ -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ I
1 εξ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
2 εξ -ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
2 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ
2 εξ -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II
2 εξ -ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ I
2 εξ -ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
2 εξ -ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
3 εξ -ΑΓΓΛΙΚΑ III
3 εξ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
3 εξ -ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ
3 εξ -ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ I
3 εξ -ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ II
3 εξ -ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
3 εξ -ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
4 εξ -ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ II
4 εξ -ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
4 εξ -ΓΡΑΦΙΚΑ Η/Υ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
4 εξ -ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
4 εξ -ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
4 εξ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
5 εξ -ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ
5 εξ -ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
5 εξ -ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ I
5 εξ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
5 εξ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
5 εξ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ
6 εξ -ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
6 εξ -ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ I
6 εξ -ΔΙΚΑΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
6 εξ -ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
6 εξ -ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
7 εξ -ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
7 εξ -ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ II
7 εξ -ΔΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
7 εξ -ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
7 εξ -ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
7 εξ -ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η/Υ
7 εξ -ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
7 εξ -ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
7 εξ -ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ
7 εξ -ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
7 εξ -ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ
7 εξ -ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ
7 εξ -ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
7 εξ -ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ – ΟΡΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
7 εξ -ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ
8 εξ -ΑΓΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ – ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ
8 εξ -ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ
8 εξ -ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ
8 εξ -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
8 εξ -ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
8 εξ -ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ
8 εξ -ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
8 εξ -ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
8 εξ -ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
8 εξ -ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
8 εξ -ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ
8 εξ -ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ
8 εξ -ΝΕΥΡΟΜΟΡΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
8 εξ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
8 εξ -ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
8 εξ -ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
8 εξ -ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
Δυνατότητες για Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να εργαστούν ως:
Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Διαθέτοντας, εκτός από τεχνικές, γνώσεις και σε θέματα διοίκησης και επιχειρηματικότητας, οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν τις καλύτερες προϋποθέσεις για να πραγματοποιήσουν δικές τους επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Στελέχη δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων.
Ο παραπάνω συνδυασμός γνώσεων καθιστά τους αποφοίτους του Τμήματος ιδανικούς υποψηφίους για την στελέχωση επιχειρήσεων σε διοικητικό επίπεδο, όπου η ύπαρξη ατόμων με ειδικές γνώσεις στις τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών είναι σήμερα επιβεβλημένη περισσότερο από ποτέ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος είναι ιδανικοί υποψήφιοι για θέσεις σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων, που περιλαμβάνει τις παραδοσιακές εταιρείες προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς και εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αναδυόμενους χώρους όπως ηλεκτρονικό εμπόριο, εκπαίδευση /εργασία από απόσταση, συστήματα ψυχαγωγίας και πληροφόρησης μέσω διαδικτύου, ψηφιακές βιβλιοθήκες κ.ά.

Εκπαιδευτικοί στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση.
Ειδικά για τη δημόσια εκπαίδευση, απαιτείται επιτυχής συμμετοχή σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για την κατάρτιση πίνακα διοριστέων εκπαιδευτικών λειτουργών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αντίστοιχα Τμήματα για Μετεγγραφή

«Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, «Πληροφορικής» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του Ιονίου Πανεπιστημίου, «Εφαρμοσμένης Πληροφορικής» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, «Επιστήμης Υπολογιστών» του Πανεπιστημίου Κρήτης, «Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και «Πληροφορικής και Τηλεματικής» του Χαροκοπείου Πανεπιστημίο

Επαγγελματικά δικαιώματα

Τα επαγγελματικά δικαιώματα καθορίζονται από  Π.Δ. 44 /2009 ΦΕΚ 58Α/2009   :”Επαγγελματική κατοχύρωση των διπλωματούχων μηχανικών και των πτυχιούχων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στα αντικείμενα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών ”
Οι απόφοιτοι των τμημάτων Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών , Πληροφορικής του  Πανεπιστημίου Πειραιά και Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας    εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο και μπορούν να εργαστούν και ως οικονομολόγοι.

Χρήσιμες συνδέσεις

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας
http://www.sepe.gr/
Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας
https://www.epe.org.gr
Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελαματιων Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
http://www.epy.gr/
Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής
http://www.pekap.gr/
Πανελλήνιος Σύλλογος Πληροφορικής Δημοσίου.
http://www.pasypl.gr/

© 2016 – 2017, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!