Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Κοζάνη) [371]

[371][ΑΕΙ][2,5] Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Κοζάνη)

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ιδρύθηκε το 2005, με έδρα την πόλη της Κοζάνης (έδρα του Πανεπιστημίου) με το Φ.Ε.Κ. Α΄ 192/2005. Η εκπαιδευτική λειτουργία και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών άρχισε από το ακαδημαϊκό έτος 2005 – 2006
ΜΑΘΗΜΑΤΑ=62
0 εξ -ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ
0 εξ -ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
0 εξ -ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
0 εξ -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
0 εξ -ΔΙΚΤΥΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
0 εξ -ΔΥΝΑΜΙΚΗ
0 εξ -ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ
0 εξ -ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
0 εξ -ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
0 εξ -ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
0 εξ -ΗΠΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
0 εξ -ΘΕΩΡΙΑ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ
0 εξ -ΜΙΚΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
0 εξ -ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ
0 εξ -ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
0 εξ -ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ
0 εξ -ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΥΡΩΝ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
0 εξ -ΤΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
0 εξ -ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0 εξ -ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ
1 εξ -ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ
1 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
1 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
1 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ
1 εξ -ΦΥΣΙΚΗ
2 εξ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι
2 εξ -ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
2 εξ -ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
2 εξ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ
2 εξ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
2 εξ -ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ
3 εξ -ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
3 εξ -ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
3 εξ -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
3 εξ -ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ
3 εξ -ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
4 εξ -ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ
4 εξ -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ
4 εξ -ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ι
4 εξ -ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
4 εξ -ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
4 εξ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
5 εξ -ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
5 εξ -ΘΕΩΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ
5 εξ -ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ι
5 εξ -ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ
6 εξ -ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ
6 εξ -ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
6 εξ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
6 εξ -ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΙ
6 εξ -ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
6 εξ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
7 εξ -ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
7 εξ -ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
7 εξ -ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ
7 εξ -ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
8 εξ -ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
8 εξ -ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
8 εξ -ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ
9 εξ -ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
9 εξ -ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
9 εξ -ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Επαγγελματικά δικαιώματα

Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί, απόφοιτοι του τμήματος:

Εγγράφονται ως μέλη στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) στον Κλάδο «Ηλεκτρονικών Μηχανικών».
-Δύνανται να ασχοληθούν με την έρευνα σε δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα στους επιστημονικούς τομείς της πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.
-Δύνανται να ασχοληθούν ως εκπαιδευτικό προσωπικό στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε θέσεις κλάδου «ΠΕ 19» και μπορούν να πάρουν μέρος σε διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π για διδασκαλία σχετικών μαθημάτων.
-Δύνανται να διοριστούν σε θέσεις του Δημοσίου Τομέα στον Κλάδο «ΠΕ Πληροφορικής».
-Δύνανται να ασχοληθούν σε θέσεις Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, σε κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της οικονομίας.
-Σύμφωνα με την νομοθεσία ,με βάση τις γενικές και τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, έχουν την ικανότητα να ασχοληθούν με δραστηριότητες που καλύπτουν, ανάλογα με το γνωστικό τους αντικείμενο, ενδεικτικά τους κάτωθι τομείς: Τη μελέτη, τη σχεδίαση, την ανάλυση, την κατασκευή, την επίβλεψη κατασκευής και λειτουργίας, την αξιολόγηση, τη συντήρηση, τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και την πιστοποίηση τήρησης προτύπων στις εγκαταστάσεις τους και στις πάσης φύσεως εφαρμογές τους στους επιστημονικούς τομείς:
@των ηλεκτρονικών υπολογιστών,
@των τηλεπικοινωνιών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων,
@της πληροφορικής και των πληροφοριακών συστημάτων και
@των συστημάτων αυτοματισμού, επεξεργασίας σημάτων, επεξεργασίας εικόνας και ήχου, επεξεργασίας ομιλίας, γραφικών, κ.λ.π.
Συγκεκριμένα, μερικοί διεθνώς αναγνωρισμένοι τίτλοι επαγγελμάτων που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος είναι:
@Μηχανικός Τεχνολογιών Λογισμικού (Computer Software Engineer)
@Μηχανικός Τεχνολογιών Υλικού (Computer hardware Engineer)
@Μηχανικός Υπολογιστών (εκτός Μηχανικού Τεχνολογιών Λογισμικού)
@Αναλυτής Υπολογιστικών Συστημάτων (Computer System Analysts)
@Μηχανικός Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων (Network Systems and Data Communications)
@Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων (Database Administrators)
@Αρχιτέκτονας Υπολογιστικών Συστημάτων (Computer Architect)
-Μπορούν να εργαστούν μεταξύ άλλων ως ελεύθεροι επαγγελματίες μηχανικοί με την προσφορά υπηρεσιών σε οργανικές μονάδες πληροφορικής, δικτύων, μηχανοργάνωσης, και τεχνικών υπηρεσιών υπουργείων, δημόσιων οργανισμών, υπηρεσιών και επιχειρήσεων, σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στον τραπεζικό ασφαλιστικό ιατρικό τομέα, μέσα μαζικής ενημέρωσης, στις εταιρίες παραγωγής και επεξεργασίας οπτικοακουστικού υλικού, στις μεταφορές, τη ναυτιλία, τον τουρισμό, σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων και εταιρίες υψηλής τεχνολογίας, σε ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστήμια.
-Επίσης, διαθέτοντας γνώσεις πάνω σε θέματα διοίκησης, επιχειρηματικότητας και οικονομικής διαχείρισης έχουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να οργανώσουν τις δικές τους επιχειρηματικές δραστηριότητες/ιδέες ή να στελεχώσουν επιχειρήσεις/εταιρίες σε διοικητικό επίπεδο.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!