Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΑ

Το Τμήμα

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αποτελεί την εξέλιξη του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., του παλαιότερου και μεγαλύτερου Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της χώρας σε επίπεδο Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, με υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές & ερευνητικές δραστηριότητες και άριστη έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.).

Στο Τμήμα φοιτούν σήμερα περίπου 2.000 σπουδαστές και απασχολούνται 27 μέλη ΔΕΠ, Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.

Σκοπός

Σκοπός του Τμήματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης μέσω προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, τόσο στα κλασσικά όσο και στα διαρκώς εξελισσόμενα νέα πεδία στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο του Μηχανολόγου Μηχανικού, συνδυάζοντας την αιχμή της έρευνας και τεχνολογίας με σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ο Μηχανολόγος Μηχανικός είναι σε θέση να δημιουργεί τεχνικά συστήματα μέσω κατάλληλης επίλυσης προβλημάτων με αντικρουόμενες απαιτήσεις και προδιαγραφές, δημιουργώντας αποδοτικές λύσεις μέσα από τη μελέτη, το σχεδιασμό και την κατασκευή ευρέος φάσματος μηχανολογικών προϊόντων.

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος είναι τετραετές, οργανώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και αντιστοιχεί σε 240 μονάδες του ευρωπαϊκού συστήματος ECTS. Με την ολοκλήρωση του ΠΠΣ απονέμεται πτυχίο του Επιπέδου 6 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF).

Στα γνωστικά αντικείμενα του Μηχανολόγου αναφέρονται ενδεικτικά εκείνα της Μηχανικής, των Στοιχείων Μηχανών, του Σχεδιασμού Μηχανολογικών Κατασκευών, των Κατεργασιών Αφαίρεσης Υλικού (Κοπής), των Τεχνολογιών Προσθετικής Κατασκευής-Τρισδιάστατης Εκτύπωσης, της Αεροδυναμικής, της Τεχνολογίας Υλικών, της Μετάδοσης Θερμότητας, της Μηχανικής Ρευστών, των Θερμικών και Ρευστοδυναμικών Μηχανών, της Αξιοποίησης των Ήπιων Μορφών Ενέργειας, της Προστασίας Περιβάλλοντος, της Θέρμανσης-Ψύξης-Κλιματισμού, της Τεχνολογίας Μετρήσεων, της Οικονομικοτεχνικής Αξιολόγησης Επενδύσεων.

Το νέο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών περιλαμβάνει τα εξής χαρακτηριστικά:

  • Καθιερώνεται ενιαίος κύκλος σπουδών και ενιαίος τίτλος Μηχανολόγου Μηχανικού για το σύνολο των φοιτητών του Τμήματος. Σε καθένα από τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα προσφέρονται έξι μαθήματα Γενικής ή Ειδικής Υποδομής. Από το 5ο εξάμηνο οι φοιτητές καλούνται να διαμορφώσουν το γνωστικό τους πεδίο ανάλογα με τις προσωπικές τους προτιμήσεις εξειδίκευσης, επιλέγοντας δύο (2) από συνολικά τέσσερα (4) προσφερόμενα μαθήματα ειδικότητας (ΜΕ) ανά εξάμηνο, από τον Ενεργειακό και ΚατασκευαστικόΤομέα του Τμήματος.
  • Προσφέρονται σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα και ενσωματώνονται νέες εκπαιδευτικές τεχνικές σε υφιστάμενα παραδοσιακά μαθήματα.
  • Ενδυναμώνεται η συνεργασία μεταξύ των μελών του Τμήματος, με την εισαγωγή και καθιέρωση μαθημάτων, τα οποία θα υποστηρίζονται από ομάδα (κατά κανόνα τριμελή) διδασκόντων, ώστε να εξασφαλίζεται η σύνθεση γνώσεων και επιστημονικών προσεγγίσεων, η υποστήριξη παιδαγωγικά της συνεργασίας και της ομαδικής εργασίας και η αντικειμενικότητα στην αξιολόγηση των φοιτητών.
  • Αξιοποιείται η Εργαστηριακή υποδομή του Τμήματος καθώς και η επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα και τα αποτελέσματα της έρευνας των μελών του Τμήματος.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στο Τμήμα λειτουργούν τρία καταξιωμένα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών :
  1. MSc Advanced Industrial & Manufacturing Systems (Π.Μ.Σ. Προηγμένα Βιομηχανικά Συστήματα Παραγωγής) σε συνεργασία με το Kingston University London
  2. MSc in Energy (Π.Μ.Σ. στην Ενέργεια) σε συνεργασία με το Heriot-Watt University
  3. ΠΜΣ στις Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις (αυτόνομο)

Παρουσίαση ΜΜ ΑΠΘ 

Untitled Document #####
Σύνολο συναφών (όχι απαραίτητα αντίστοιχων) τμημάτων: 4
Τμήματα AEI ΕΠ Β.2019 ΜετΒ Ε.2019 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ ΓΠΒ
392 -ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΔΑ 2 12994 -330 169 5 5 0 Inf Math OS εδώ
1523 -ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 2 10405 155 5 4 0 Inf Math εδώ
1659 -ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΛΜΕΠΑ 2 9020 140 5 5 0 Inf Math OS εδώ
1619 -ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) ΔΙΠΑΕ 2 9005 129 5 5 0 Inf Math OS εδώ
Σύνολα : # # # # 169 5 3 % # # # # #
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 3989 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) - Σύνολο Εισακτέων: 593
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Β=Βάση/Ε=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΠΒ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2019 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )
#####

Αντίστοιχα Τμήματα για μετεγγραφές
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3)
1]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ -ΑΘΗΝΑ
2]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΣΕΡΡΕΣ
3]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ

© 2019, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr

0 Shares
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!