Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ (Ηράκλειο) [491]

[491][ΤΕΙ][2] Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ (Ηράκλειο)


Last updated on June 23rd, 2017 at 08:50 am

Συναφή Τμήματα

[491][ΤΕΙ][2] Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ (Ηράκλειο)
[493][ΤΕΙ][2] Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ (Καβάλα)
[495][ΤΕΙ][2] Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ (Κοζάνη)
[489][ΤΕΙ][2] Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ (Λάρισα)
[487][ΤΕΙ][2] Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ (Πάτρα)
[483][ΤΕΙ][2] Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ (Πειραιάς)
[499][ΤΕΙ][2] Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ (Χαλκίδα)

Σκοπός

Σκοπός του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ είναι να εκπαιδεύσει τους σπουδαστές του, ώστε να είναι ικανοί να ασχολούνται με τη μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών έργων ορισμένης δαπάνης (ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, κινητήρια συστήματα κ.λ.π.).
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ιδίως στους ακόλουθους τομές εφαρμογής: – Eκπόνηση τεχνικών, οικονομικών μελετών και μελετών εφαρμογής για ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά, πληροφοριακά συστήματα και συστήματα αυτοματισμού και επικοινωνιών.
– Tεχνική υποστήριξη εγκαταστάσεων ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων, καθώς και εγκαταστάσεων αυτοματισμού, πληροφοριακών συστημάτων και επικοινωνιών.
– Σχεδίαση, ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών, πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων αυτοματισμού και επικοινωνιών
– Εφαρμογή προτύπων και κανονισμών στη μελέτη και σχεδίαση εγκαταστάσεων συστημάτων και προϊόντων & σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας και ανάπτυξης που αφορούν σε τεχνικές παραγωγή, ολοκλήρωση και εφαρμογή στους προαναφερόμενους τομείς.

Επαγγελματικές Διέξοδοι

Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν: σε υπηρεσίες υπουργείων, δημοσίων οργανισμών, επιχειρήσεων, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε τεχνικές εταιρείες, βιομηχανίες, στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Αναλυτικά εδώ


ΜΑΘΗΜΑΤΑ=51
1 εξ -ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Θ)
1 εξ -ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ & ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Θ+Ε)
1 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Θ)
1 εξ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
1 εξ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ (Θ+Ε)
1 εξ -ΦΥΣΙΚΗ (Ε)
1 εξ -ΦΥΣΙΚΗ (Θ)
2 εξ -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (Θ)
2 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ (Θ+Ε)
2 εξ -ΘΕΩΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Ι (Θ+Ε)
2 εξ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ
2 εξ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ I (Θ+Ε)
3 εξ -ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ (Θ)
3 εξ -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (Θ)
3 εξ -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Θ+Ε)
3 εξ -ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ (Θ+Ε)
3 εξ -ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι (Θ+Ε)
3 εξ -ΘΕΩΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΙΙ (Θ)
3 εξ -ΤΕΧΝ. ΝΟΜΟΘ.-ΑΣΦ. ΕΡΓ.-ΔΕΟΝΤ. ΕΠΑΓΓ (Θ)
4 εξ -ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ι (Θ+Ε)
4 εξ -ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Ι (Θ+Ε)
4 εξ -ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ (Θ+Ε)
4 εξ -ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι (Θ)
4 εξ -ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Θ+Ε)
5 εξ -ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΙ (Θ+Ε)
5 εξ -ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΙΙ (Θ+Ε)
5 εξ -ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ (Θ+Ε)
5 εξ -ΚΙΝΗΤΗΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ (Θ+Ε)
5 εξ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΙΙ (Θ+Ε)
5 εξ -ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Θ+Ε)
5 εξ -ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ &ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Θ+Ε)
5 εξ -ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΑ – ΗΧΟΤΕΧΝΙΑ (Θ+Ε)
6 εξ -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ (Θ+Ε)
6 εξ -Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ, ΚΕΡΑΙΕΣ (Θ+Ε)
6 εξ -ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Θ+Ε)
6 εξ -ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (Θ+Ε)
6 εξ -ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ (Θ+Ε)
6 εξ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Θ+Ε)
6 εξ -ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ (Θ+Ε)
6 εξ -ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ (Θ+Ε)
6 εξ -ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΙ (Θ+Ε)
6 εξ -ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ι
7 εξ -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ (Θ+Ε)
7 εξ -ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ (Θ+Ε)
7 εξ -ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ (Θ+Ε)
7 εξ -ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (Θ+Ε)
7 εξ -ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ & ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (Θ+Ε)
7 εξ -ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Θ+Ε)
7 εξ -ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ (Θ+Ε)
7 εξ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Θ+Ε)
7 εξ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ (Θ+Ε)

  •  
  •  
  •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com