Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ (Καβάλα) [493]

[493][ΤΕΙ][2] Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ (Καβάλα)


Συναφή Τμήματα

[491][ΤΕΙ][2] Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ (Ηράκλειο)
[493][ΤΕΙ][2] Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ (Καβάλα)
[495][ΤΕΙ][2] Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ (Κοζάνη)
[489][ΤΕΙ][2] Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ (Λάρισα)
[487][ΤΕΙ][2] Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ (Πάτρα)
[483][ΤΕΙ][2] Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ (Πειραιάς)
[499][ΤΕΙ][2] Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ (Χαλκίδα)

Σκοπός

Σκοπός του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ είναι να εκπαιδεύσει τους σπουδαστές του, ώστε να είναι ικανοί να ασχολούνται με τη μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών έργων ορισμένης δαπάνης (ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, κινητήρια συστήματα κ.λ.π.).
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ιδίως στους ακόλουθους τομές εφαρμογής: – Eκπόνηση τεχνικών, οικονομικών μελετών και μελετών εφαρμογής για ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά, πληροφοριακά συστήματα και συστήματα αυτοματισμού και επικοινωνιών.
– Tεχνική υποστήριξη εγκαταστάσεων ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων, καθώς και εγκαταστάσεων αυτοματισμού, πληροφοριακών συστημάτων και επικοινωνιών.
– Σχεδίαση, ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών, πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων αυτοματισμού και επικοινωνιών
– Εφαρμογή προτύπων και κανονισμών στη μελέτη και σχεδίαση εγκαταστάσεων συστημάτων και προϊόντων & σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας και ανάπτυξης που αφορούν σε τεχνικές παραγωγή, ολοκλήρωση και εφαρμογή στους προαναφερόμενους τομείς.

Επαγγελματικές Διέξοδοι

Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν: σε υπηρεσίες υπουργείων, δημοσίων οργανισμών, επιχειρήσεων, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε τεχνικές εταιρείες, βιομηχανίες, στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Αναλυτικά εδώ

© 2016 – 2017, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr

ΜΑΘΗΜΑΤΑ=31
1 εξ -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
1 εξ -ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ι
1 εξ -ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
1 εξ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
1 εξ -ΦΥΣΙΚΗ
2 εξ -ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
2 εξ -ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι
2 εξ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ
2 εξ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ (ΑΓΓΛΙΚΗ)
3 εξ -ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
3 εξ -ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Ι & ΙΙ
3 εξ -ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ
3 εξ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙΙ
3 εξ -ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
4 εξ -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ
4 εξ -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
4 εξ -ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
4 εξ -ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι & ΙΙ
4 εξ -ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
5 εξ -ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
5 εξ -ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ι
5 εξ -ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ
5 εξ -ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ
6 εξ -ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ι
6 εξ -ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
6 εξ -ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ι & ΙΙ
7 εξ -ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ
7 εξ -ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
7 εξ -ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
7 εξ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
7 εξ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!