Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Λαμία) [506]

[506][ΤΕΙ][2,5] Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Λαμία)


Αντίστοιχα Τμήματα

[711][ΤΕΙ][2,5] Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Αθήνα)
[710][ΤΕΙ][2,5] Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (ΑΡΤΑ)
[725][ΤΕΙ][2,5] Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Ηράκλειο)
[712][ΤΕΙ][2,5] Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Θεσσαλονίκη)
[724][ΤΕΙ][2,5] Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Καβάλα)
[735][ΤΕΙ][2,5] Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Καστοριά)
[506][ΤΕΙ][2,5] Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Λαμία)
[723][ΤΕΙ][2,5] Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Λάρισα)
[736][ΤΕΙ][2,5] Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Ναύπακτος)
[727][ΤΕΙ][2,5] Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Σέρρες)
[529][ΤΕΙ][2,5] Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (ΣΠΑΡΤΗ)

Επαγγελματικά Δικαιώματα

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος καθορίζονται από το Π.Δ183/2008  ΦΕΚ 246Α/3-12- 2008 (Άρθρο 2).
Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων α) Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, β) Πληροφορικής και  Τεχνολογίας Υπολογιστών, γ) Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, δ) Πληροφορικής και  Επικοινωνιών, ε) Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων, στ) Βιομηχανικής Πληροφορικής των Ιδρυμάτων του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις τους, απασχολούνται στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, στους τομείς ανάπτυξης και συντήρησης συστημάτων υλικού, ανάπτυξης και συντήρησης συστημάτων λογισμικού και σχεδιασμού και διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υπηρεσιών. Ειδικότερα, το αντικείμενο των πτυχιούχων των προαναφερομένων Τμημάτων καλύπτει ενδεικτικά τους παρακάτω περιγραφόμενους τομείς:
α) ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Σχεδιασμό και διαχείριση δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υπηρεσιών, εγκατάσταση λογισμικού επικοινωνιών, διαχείριση
επικοινωνιακών πόρων, εγκατάσταση κινητών υπολογιστικών συστημάτων, διαχείριση κινητών υπολογιστικών πόρων. Σχεδιασμό, υλοποίηση, εγκατάσταση, συντήρηση και διαχείριση
τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων και συστημάτων.
β) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ: Προγραμματισμό μικρής και μεγάλης κλίμακας, προγραμματισμό συστήματος, ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού, δημιουργία διεπαφών χρήστη λογισμικού, σχεδιασμό εργονομικών συστημάτων, παραγωγή λογισμικού ανάλυσης και σύνθεσης  εικόνας, σχεδιασμό και εγκατάσταση νοημόνων και ευφυών συστημάτων.Δημιουργία συστημάτων πραγματικού χρόνου και ελεγχόμενης διαθεσιμότητας και ασφάλειας.
γ)ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ: Σχεδιασμό, ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση περιφερειακών Η/Υ, ενσωματωμένων  συστημάτων, σύνθετων συστημάτων αισθητήρων. Σχεδιασμό και προγραμματισμό ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, σχεδιασμό υπολογιστικών συστημάτων. Σχεδιασμό, υλοποίηση, εγκατάσταση και συντήρηση βιομηχανικών συστημάτων υποστηριζόμενων από υπολογιστές και λογισμικού συστημάτων παραγωγής
Οι απόφοιτοι των Τμημάτων που αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2 έχουν επιπλέον δικαίωμα: α) Εργασίας σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Επίσης, μπορούν να απασχολούνται ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους. β) Απασχόλησης στο δημόσιο και εξέλιξης στις βαθμίδες της ιεραρχίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. γ) Συμμετοχής στην εκπόνηση μελετών, παροχής συναφών υπηρεσιών και έργων, στις κατηγορίες που καλύπτονται από το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους, τόσο δημοσίων όσο και ιδιωτικών, με βάση την κείμενη νομοθεσία.

Διορίζονται στην Εκπαίδευση στο Κλάδο ΠΕ20 Πληροφορικής

Κλάδος ΠΕ 20 Πληροφορικής Τ.Ε.Ι.: [Κωδικός: ΠΕ 20.00]
Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής (κωδ. 2001) ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (κωδ. 2002) ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων (κωδ. 2003) ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών (κωδ. 2004) ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών (κωδ. 2005) ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων (κωδ. 2006) ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία (κωδ. 2007) ή Διαχείρισης Πληροφορι?
ών (κωδ. 2008) ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης (κωδ. 2009) ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας (κωδ. 2010) ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (κωδ. 2011) ή Βιομηχανικής Πληροφορικής (κωδ. 2012) ή Αυτοματισμού (κωδ. 2013) ΑΕΙ Τεχνολογικού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

© 2017, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr

ΜΑΘΗΜΑΤΑ=68
1 εξ -ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ
1 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ –> ΦΥΣΙΚΗ (Α4)
1 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
1 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ –> ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ (Α1)
1 εξ -ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
1 εξ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
1 εξ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ –> ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (Α2)
1 εξ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι
1 εξ -ΦΥΣΙΚΗ
2 εξ -ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ –> ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Β3)
2 εξ -ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι
2 εξ -ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
2 εξ -ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
2 εξ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ
2 εξ -ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ –> ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Β2)
2 εξ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙ
2 εξ -ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ –> ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι (Β4)
2 εξ -ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι
3 εξ -ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ –> ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ (Γ4)
3 εξ -ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ –> ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ (Γ1)
3 εξ -ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ
3 εξ -ΔΙΚΤΥΑ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ –> ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙΙ (Γ6)
3 εξ -ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ –> ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ (Γ5)
3 εξ -ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
3 εξ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙΙ
3 εξ -ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ –> ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ (Γ1)
3 εξ -ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ
3 εξ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ –> ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙΙ (Γ6)
3 εξ -ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ
4 εξ -ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
4 εξ -ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΓΡΑΜΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
4 εξ -ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι
4 εξ -ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ –> ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι (Δ4)
4 εξ -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ –> ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (Δ6)
4 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
4 εξ -ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
4 εξ -ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
5 εξ -ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΙ
5 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ –> ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΙ (Ε5)
5 εξ -ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ – ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ
5 εξ -ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ –> ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ (Ε1)
5 εξ -ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
5 εξ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
5 εξ -ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ
5 εξ -ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ (Ψ.Ε.Σ.)
6 εξ -ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
6 εξ -ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ –> ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΣΤ2)
6 εξ -ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
6 εξ -ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ –> ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ (ΣΤ5)
6 εξ -ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
6 εξ -ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ –> ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Σ.Α.Ε.) (ΣΤ4)
6 εξ -ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ –> ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Σ.Α.Ε.) (ΣΤ4)
6 εξ -ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
6 εξ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ –> ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ (ΣΤ5)
6 εξ -ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Σ.Α.Ε.)
6 εξ -ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ –> ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ (ΣΤ5Θ)
6 εξ -ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
7 εξ -ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ –> ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Ζ4)
7 εξ -ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
7 εξ -ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
7 εξ -ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ –> ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Ζ4)
7 εξ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
7 εξ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
7 εξ -ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ –> ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Ζ6)
7 εξ -ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
7 εξ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ –> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (Ζ2)
7 εξ -ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ
7 εξ -ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ (Ψ.Ε.Ε.)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
error: Content is protected !!