Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ (Κοζάνη) – Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ [514]

[514][ΤΕΙ][2] Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ (Κοζάνη) – Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ

Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2013 (σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 90/2013 – ΦΕΚ 130/5-6-2013), από τη συγχώνευση των τμημάτων Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης και Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος σε ένα Τμήμα, που λειτουργεί με δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις:

α) Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. και

β) Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος Τ.Ε.

 

Σκοπός του Τμήματος είναι:

  • Η υψηλού επιπέδου σύγχρονη επιστημονική κατάρτιση, δίδοντας έμφαση στις βασικές γνώσεις της επιστήμης του Μηχανικού Περιβάλλοντος και προσφέροντας παράλληλα την ικανότητα προσαρμογής και αφομοίωσης της συνεχώς εξελισσόμενης τεχνολογίας.
  • Η συστηματική εργαστηριακή εκπαίδευση και την πρακτική άσκηση των φοιτητών για να συνδέσουν, επαρκώς, την θεωρητική κατάρτιση με τις εφαρμογές και να γνωρίσουν το περιβάλλον, στο οποίο θα κινηθούν επαγγελματικά.
  • Η προώθηση της καινοτομίας στην σχεδίαση και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών.
  • Η προώθηση και υποστήριξη της ανάληψης πρωτοβουλιών αλλά και της ικανότητας των φοιτητών μας να συμμετέχουν και να εργάζονται σε ομάδες εργασίας στην Ελλάδα και διεθνώς.
  •  
  •  
  •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!