ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) [515]

515 -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)


Αντίστοιχα Τμήματα
716 Τεχνολογίας Τροφίμων (Αθήνα)       ΤΕΙ
717 Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσ/νίκη)    ΤΕΙ
515 Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα)  ΤΕΙ
739 Τεχνολογίας Τροφίμων  (Καρδίτσα)  ΤΕΙ
546 Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι)  ΤΕΙ
Επαγγελματικά δικαιώματα Πτυχιούχων του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων 
(Άρθρο 1, ΠΔ 78, ΦΕΚ 36/07-02-1989, Τεύχος Πρώτο)
 1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της Τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της Επιστήμης Τροφίμων και τη διαδικασία της συντήρησης, επεξεργασίας και ποιοτικού Ελέγχου των Τροφίμων, της αξιοποίησης των υποπροϊόντων και συμμετέχουν στο βιολογικό καθαρισμό των αποβλήτων των βιομηχανιών Τροφίμων.
2. Οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα να εργαστούν ως στελέχη στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα όπως αυτός προσδιορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, ή ως αυτοαπασχολούμενοι ως εξής: α) Στις βιοτεχνίες και βιομηχανίες με την παραγωγή και τον ποιοτικό έλεγχο των τροφίμων, καθώς και στις Υπηρεσίες ελέγχου και διακίνησης των τροφίμων. β) Εμπορία και διακίνηση εξοπλισμού βιομηχανιών και βιοτεχνιών τροφίμων και πρόσθετων υλών. γ) Ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων ανάλυσης και ελέγχου τροφίμων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που χορηγούν τις σχετικές άδειες τα αρμόδια Υπουργεία που έχουν την ευθύνη ελέγχου των εργαστηρίων αυτών. δ) Εκπόνηση ή συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών οικονομοτεχνικής σκοπιμότητας για την ίδρυση ή επέκταση βιομηχανιών τροφίμων. ε) Συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών και στην επίβλεψη για την κατασκευή ή επέκταση βιομηχανιών τροφίμων. στ) Άσκηση κάθε άλλης δραστηριότητας σε επαγγελματικά αντικείμενα που θα προκύπτουν από την εξέλιξη της Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων.
ζ) Άσκηση καθηκόντων εμπειρογνώμονα σε αγορανομικά δικαστήρια ή άλλα δικαστήρια και σε υπηρεσίες ελέγχου τροφίμων για την πιστοποίηση της ποιότητας και καταλληλότητας των τροφίμων.
3. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικοτεχνικής ιεραρχίας στις βιομηχανίες και βιοτεχνίες τροφίμων και υπηρεσίες τροφίμων.
4. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να καλύπτουν τις θέσεις υπευθύνων στελεχών στις επιχειρήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για τη λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών.
5. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν και ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.
6. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων.

© 2016 – 2017, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr

ΜΑΘΗΜΑΤΑ=45
1 εξ -ΒΙΟΛΟΓΙΑ
1 εξ -ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ
1 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
1 εξ -ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
1 εξ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
1 εξ -ΦΥΣΙΚΗ
2 εξ -ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
2 εξ -ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
2 εξ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ
2 εξ -ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
2 εξ -ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι
3 εξ -ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
3 εξ -ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
3 εξ -ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
3 εξ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
3 εξ -ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
3 εξ -ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ
4 εξ -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΖΥΜΩΣΕΙΣ
4 εξ -ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
4 εξ -ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι
4 εξ -ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
4 εξ -ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
4 εξ -ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
5 εξ -ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
5 εξ -ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΙ
5 εξ -ΜΕΤΑΣΥΛΕΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
5 εξ -ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
5 εξ -ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
6 εξ -ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
6 εξ -ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
6 εξ -ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
6 εξ -ΔΙΑΤΡΟΦΗ
6 εξ -ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
6 εξ -ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ
6 εξ -ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
6 εξ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
6 εξ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΙΧΘΥΡΩΝ
6 εξ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΙΤΗΡΩΝ
6 εξ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
6 εξ -ΥΓΙΕΙΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
7 εξ -ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
7 εξ -ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
7 εξ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
7 εξ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΛΙΑΣ ΛΙΠΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΩΝ
7 εξ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!