Μηχανολόγων Οχημάτων Τ.Ε. (Θεσσαλονίκης) [516]

[516][ΤΕΙ][2] Μηχανολόγων Οχημάτων Τ.Ε. (Θεσσαλονίκης)


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Σύμφωνα με το Π.Δ. 43/1989 (Φ.Ε.Κ. 20/25-1-89, τ. Α’) που ορίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του Τμήματος, αυτοί απασχολούνται ως υπεύθυνα στελέχη σε όλο το φάσμα των εφαρμογών σχετικά με χερσαία οχήματα, ειδικότερα:
Σε όλα τα επίπεδα παραγωγής, ποιοτικού ελέγχου και εμπορίας σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες και συνεργεία κατασκευής, μετατροπής, επισκευής, συντήρησης, διαχείρισης και εμπορίας μερών και ανταλλακτικών οχημάτων.
Σε επιτροπές τεχνικού ελέγχου οχημάτων.
Σε εξεταστικές επιτροπές για την έκδοση αδειών άσκησης επαγγέλματος σχετικά με τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων.
Σε εξεταστικές επιτροπές για την έκδοση αδειών εκγύμνασης υποψήφιων οδηγών (σχολές οδηγών) και αδειών οδήγησης.
Σε μελέτες πραγματογνωμοσύνης και εκτίμησης ζημιών, υπολογισμού κυβισμού κινητήρων και μετατροπών οχημάτων.
Σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης ή κατάρτισης για την κάλυψη διδακτικών αναγκών της ειδικότητάς τους.
Στην έρευνα και την καινοτομική ανάπτυξη σε όλους τους τομείς της ειδικότητας τους.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ=27
1 εξ -ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
1 εξ -ΣΤΑΤΙΚΗ
1 εξ -ΦΥΣΙΚΗ
2 εξ -ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ
2 εξ -ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ – MATLAB
2 εξ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
2 εξ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ
3 εξ -ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
3 εξ -ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
3 εξ -ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ Η/Υ (CAD)
3 εξ -ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι
4 εξ -ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
4 εξ -Μ.Ε.Κ. Ι
4 εξ -ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
4 εξ -ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ
4 εξ -ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΙ
5 εξ -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
5 εξ -Μ.Ε.Κ. ΙΙ
5 εξ -ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ
6 εξ -ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
6 εξ -ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ – CNC
6 εξ -ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ
6 εξ -ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
6 εξ -ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ (Κ.Τ.Ε.Ο.)
6 εξ -ΥΠΕΡΠΛΗΡΩΤΕΣ
7 εξ -ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
7 εξ -ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

  •  
  •  
  •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!