Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών (Αθήνα) [518]

[518][ΤΕΙ][1,2,5] Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών (Αθήνα)

Σκοπός

Σκοπός του τμήματος είναι να καταρτίσει ειδικούς που θα ασχοληθούν με την τέχνη της φωτογραφίας και τις ποικίλες εφαρμογές της σε διάφορους τομείς: τέχνη, επιστήμη, βιομηχανία, διαφήμιση, φωτοειδησεογραφία.

Επαγγελματικές Διέξοδοι

Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν σε: υπηρεσίες του Υπουργείου Τύπου, Πολιτισμού και άλλων υπουργείων, στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, στην τηλεόραση, εργαστήρια φωτογράφησης και σε διαφημιστικές επιχειρήσεις, στην Εκπαίδευση και στην κατάρτιση, ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Πρόγραμμα Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών αποσκοπεί στη διδασκαλία των επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών αρχών σε τομείς του γνωστικού αντικειμένου της φωτογραφίας. Στη διαφημιστική, βιομηχανική, καλλιτεχνική, εκδοτική, αρχιτεκτονική, επιστημονική φωτογραφία, στην φωτοειδησεογραφία και την φωτογραφία ρεπορτάζ, τη φωτογραφία μόδας, στην ψηφιακή επεξεργασία της φωτογραφικής εικόνας, την ψηφιακή διαχείριση και αρχειοθέτηση της φωτογραφίας στα οπτικοακουστικά μέσα και στα πολυμέσα.

Το πρόγραμμα σπουδών εκτείνεται σε οκτώ εξάμηνα σπουδών. Στα τέσσερα πρώτα εξάμηνα διδάσκονται μαθήματα βασικής υποδομής με σκοπό την εισαγωγή των σπουδαστών στην θεωρία της φωτογραφίας και της οπτικής επικοινωνίας, της εικαστικής σύνθεσης, της ψυχολογίας, της ιστορίας της τέχνης και της ιστορίας της φωτογραφίας. Τα εργαστηριακά μαθήματα αυτών των εξαμήνων συμπληρώνουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με την άσκηση των σπουδαστών στην τεχνική της φωτογράφησης και της επεξεργασίας των φωτογραφικών υλικών στο σκοτεινό θάλαμο.

Στο τέταρτο εξάμηνο ειδικότερα διδάσκονται για πρώτη φορά μαθήματα που αφορούν την εισαγωγή στις κατευθύνσεις της διαφημιστικής φωτογραφίας, του φωτογραφικού ρεπορτάζ και της καλλιτεχνικής φωτογραφίας. Όλα τα μαθήματα στα τέσσερα πρώτα εξάμηνα είναι υποχρεωτικά.

Το πέμπτο, έκτο και έβδομο εξάμηνο, περιλαμβάνουν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα επιλογής στην διαφημιστική φωτογραφία, το φωτογραφικό ρεπορτάζ και την καλλιτεχνική φωτογραφία. Διδάσκονται επίσης θεωρητικά μαθήματα που αφορούν την ηλεκτρονική επεξεργασία, την σημειολογία και την τέχνη της φωτογραφίας, την φωτοειδησεογραφία, τα οπτικοακουστικά μέσα καθώς και μαθήματα σχετικά με τις εφαρμογές της φωτογραφίας στις επιστήμες.

Το όγδοο εξάμηνο περιλαμβάνει την πτυχιακή εργασία και την εξάμηνη πρακτική άσκηση.

 

 

  •  
  •  
  •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!