ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) [546]

546 -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)


Αντίστοιχα Τμήματα
716 Τεχνολογίας Τροφίμων (Αθήνα)       ΤΕΙ
717 Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσ/νίκη)    ΤΕΙ
515 Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα)  ΤΕΙ
739 Τεχνολογίας Τροφίμων  (Καρδίτσα)  ΤΕΙ
546 Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι)  ΤΕΙ
Επαγγελματικά δικαιώματα Πτυχιούχων του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων 
(Άρθρο 1, ΠΔ 78, ΦΕΚ 36/07-02-1989, Τεύχος Πρώτο)
 1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της Τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της Επιστήμης Τροφίμων και τη διαδικασία της συντήρησης, επεξεργασίας και ποιοτικού Ελέγχου των Τροφίμων, της αξιοποίησης των υποπροϊόντων και συμμετέχουν στο βιολογικό καθαρισμό των αποβλήτων των βιομηχανιών Τροφίμων.
2. Οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα να εργαστούν ως στελέχη στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα όπως αυτός προσδιορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, ή ως αυτοαπασχολούμενοι ως εξής: α) Στις βιοτεχνίες και βιομηχανίες με την παραγωγή και τον ποιοτικό έλεγχο των τροφίμων, καθώς και στις Υπηρεσίες ελέγχου και διακίνησης των τροφίμων. β) Εμπορία και διακίνηση εξοπλισμού βιομηχανιών και βιοτεχνιών τροφίμων και πρόσθετων υλών. γ) Ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων ανάλυσης και ελέγχου τροφίμων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που χορηγούν τις σχετικές άδειες τα αρμόδια Υπουργεία που έχουν την ευθύνη ελέγχου των εργαστηρίων αυτών. δ) Εκπόνηση ή συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών οικονομοτεχνικής σκοπιμότητας για την ίδρυση ή επέκταση βιομηχανιών τροφίμων. ε) Συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών και στην επίβλεψη για την κατασκευή ή επέκταση βιομηχανιών τροφίμων. στ) Άσκηση κάθε άλλης δραστηριότητας σε επαγγελματικά αντικείμενα που θα προκύπτουν από την εξέλιξη της Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων.
ζ) Άσκηση καθηκόντων εμπειρογνώμονα σε αγορανομικά δικαστήρια ή άλλα δικαστήρια και σε υπηρεσίες ελέγχου τροφίμων για την πιστοποίηση της ποιότητας και καταλληλότητας των τροφίμων.
3. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικοτεχνικής ιεραρχίας στις βιομηχανίες και βιοτεχνίες τροφίμων και υπηρεσίες τροφίμων.
4. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να καλύπτουν τις θέσεις υπευθύνων στελεχών στις επιχειρήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για τη λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών.
5. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν και ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.
6. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων.

© 2016 – 2017, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr

ΜΑΘΗΜΑΤΑ=44
0 εξ -ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ – ΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ
0 εξ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ
0 εξ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΟΡΟΛΟΓΙΑ
0 εξ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΙΠΩΝ, ΕΛΑΙΩΝ & ΟΙΝΟΥ
0 εξ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
0 εξ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
0 εξ -ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑ
0 εξ -ΧΕΡΣΑΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
1 εξ -ΑΝΟΡΓΑΝΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
1 εξ -ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
1 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
1 εξ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
1 εξ -ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ
1 εξ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
2 εξ -ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
2 εξ -ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
2 εξ -ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
2 εξ -ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
2 εξ -ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ
2 εξ -ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ
3 εξ -ΑΝΑΤΟΜΙΑ & ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
3 εξ -ΒΙΟΛΟΓΙΑ
3 εξ -ΓΕΝΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΑ & ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ
3 εξ -ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ
3 εξ -ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
3 εξ -ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ
4 εξ -ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ
4 εξ -ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΩΝ – ΘΡΕΨΗ ΦΥΤΩΝ
4 εξ -ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
4 εξ -ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
4 εξ -ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
5 εξ -ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
5 εξ -ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
5 εξ -ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ)
5 εξ -ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
5 εξ -ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
5 εξ -ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
6 εξ -MARKETING ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
6 εξ -ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ & ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ
6 εξ -ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
7 εξ -ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
7 εξ -ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
7 εξ -ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Β.Γ. & ΒΙΟΜ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ
7 εξ -ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ

error: Content is protected !!