Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Κατερίνη) (549)

Τι είναι τα Logistics

Τα Logistics , ή πιο σωστά η Διοίκηση Logistics θεωρείται σήμερα από πολλούς ως ένας από τους σημαντικότερους επιχειρηματικούς κλάδους αλλά και από τους βασικότερους ανταγωνιστικούς παράγοντες στην επιχειρηματικότητα.

Η Διοίκηση Logistics ορίζεται ως η διαδικασία του σχεδιασμού, υλοποίησης και ελέγχου της αποτελεσματικής και αποδοτικής ροής και αποθήκευσης προϊόντων, υπηρεσιών και σχετικών πληροφοριών από την αρχική παραγγελία / παραγωγή μέχρι την τελική παράδοση στον τελικό καταναλωτή, με σκοπό την εκπλήρωση των απαιτήσεων του πελάτη. Περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την εφαρμογή και τον έλεγχο ενός μεγάλου αριθμού λειτουργιών (όπως προμήθειες, διακίνηση υλικών, πρόβλεψη ζήτησης, αποθέματα, επεξεργασία παραγγελιών, αποθήκευση, συσκευασία, μεταφορές, ανταλλακτικά και επισκευές, εξυπηρέτηση πελατών, αντιμετώπιση επιστρεφόμενων προϊόντων, ανακύκλωση και αποκομιδή απορριμμάτων, κλπ.), για να μετασχηματίσει τις πρώτες ύλες που λαμβάνονται από τους προμηθευτές, σε έτοιμα προϊόντα που προσφέρονται στους πελάτες. Αποτελεί επίσης, το τμήμα μιας ευρύτερης έννοιας της Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας που επεκτείνεται πέρα από την επιχείρηση περιλαμβάνοντας τη διαχείριση όλων των ροών του καναλιού διανομής από τον προμηθευτή έως τον τελικό καταναλωτή. Ειδικότερα, συμπεριλαμβάνει επιχειρήσεις που μπορεί να είναι προμηθευτές πρώτων υλών, μεταφορείς, παραγωγοί / κατασκευαστές, κέντρα διανομής, χονδρέμποροι, λιανέμποροι και πελάτες. Το σύστημα Logistics και Εφοδιαστικής Αλυσίδας σε παγκόσμια βάση εξασφαλίζει τη συνεχή διαθεσιμότητα των τροφίμων, νερού, φαρμακευτικού υλικού, πετρελαίου και άλλων κρίσιμων (απαραίτητων για τη ζωή) προϊόντων, ενώ σε μία επιχείρηση, επιδιώκει την καθημερινή εκτέλεση των παραγγελιών. Συνεπώς, αποτελεί μέρος της καθημερινής ζωής όλων των ανθρώπων.

Είναι φανερό από τα παραπάνω, ότι ο κλάδος των επαγγελμάτων που αφορούν στη Διοίκηση Logistics ασκεί μία τεράστια επίδραση στην Ελληνική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία. Αποτελεί έναν από τους κυριότερους οικονομικούς (και όχι μόνο) παράγοντες που επηρεάζουν το σύνολο των συναλλαγών κάθε αγοράς, απασχολεί ένα σημαντικό αριθμό εργαζόμενων και επηρεάζει άμεσα και έμμεσα το κόστος λειτουργιών κάθε επιχειρηματικής πρωτοβουλίας.

Το Τμήμα Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού άρχισε να λειτουργεί στην Κατερίνη στο χειμερινό εξάμηνο 2003-2004, όπως είχε προγραμματιστεί, με προϊστάμενο τον αναπληρωτή καθηγητή ΑΤΕΙ-Θ δρα Δημήτριο Τριανταφύλλου, ο οποίος επισημαίνει ότι σήμερα λειτουργούν πλήρως όλα τα εξάμηνα σπουδών με 900 εγγεγραμμένους φοιτητές με πολύ υψηλό ποσοστό ενεργής συμμετοχής τόσο στα θεωρητικά όσο και στα εργαστηριακά μαθήματα.

Οι κτηριακές εγκαταστάσεις είναι εντελώς καινούργιες και παραχωρήθηκαν από το δήμο Κατερίνης ειδικά για της ανάγκες του Τμήματος. Το εκπαιδευτικό προσωπικό, έκτακτο και μόνιμο, είναι υψηλών ακαδημαϊκών προσόντων, ενώ ήδη έχει δρομολογηθεί η πλήρης στελέχωση του με τακτικό προσωπικό. Ο εξοπλισμός του Τμήματος είναι υψηλού επιπέδου και πραγματοποιείται με γοργούς ρυθμούς με χρηματοδότηση από το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, στο οποίο έχει επιτυχώς ενταχθεί αμέσως με την ίδρυση του, το Σεπτέμβριο του 2003.

0 Shares
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!