Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι) [551]

[551][ΤΕΙ][2,3] Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι)


Συναφή τμήματα
[550][ΤΕΙ][2,3] Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα)
[551][ΤΕΙ][2,3] Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι)
[553][ΤΕΙ][2] Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρδίτσα)

τα επαγγελματικά δικαιώματα

© 2017, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr

ΜΑΘΗΜΑΤΑ=34
1 εξ -Βιολογία Άγριας Πανίδας
1 εξ -Γεωλογία-Ορυκτολογία-Πετρογραφία
1 εξ -Μετεωρολογία-Βιοκλιματολογία
1 εξ -Μορφολογία-Φυσιολογία Φυτών
1 εξ -Ξένη Γλώσσα (Ορολογία)
1 εξ -Πληροφορική
2 εξ -Βιομετρία
2 εξ -Δασική Βοτανική (Συστ.-Γυμνόσπερμα)
2 εξ -Δασική Εδαφολογία
2 εξ -Τοπογραφία
3 εξ -Δενδρομετρία
3 εξ -Θηραματική-Διαχείριση Άγριας Πανίδας
3 εξ -Υλοχρηστική-Δομή ξύλου
4 εξ -Γ.Σ.Π.-Εφαρμογές στη Δασοπονία
4 εξ -Δασική Οδοποιία
4 εξ -Δασική Οικολογία
4 εξ -Δασοπροστασία
4 εξ -Τεχνολογία ξύλου
5 εξ -Δασική & Περιβαλλοντική Πολιτική
5 εξ -Δασοκομική
5 εξ -Οικολογία & Διαχείριση Λιβαδιών
5 εξ -Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
5 εξ -Τεχνικό Σχέδιο με Η/Υ
6 εξ -Δασικές Πυρκαγιές
6 εξ -Δασική & Περιβαλλοντική Νομοθεσία
6 εξ -Δασοκομία Πόλεων
6 εξ -Διαχείριση Φυσικών Οικοσυστημάτων
6 εξ -Τηλεπισκόπηση Φυσικού Περιβάλλοντος
7 εξ -Δασική Αναψυχή- Αρχιτεκτονική Τοπίου
7 εξ -Δασοτεχνικά Έργα
7 εξ -Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων
7 εξ -Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
7 εξ -Περιβαλλοντική Γεωμορφολογία
7 εξ -Ρύπανση Φυσικού Περιβάλλοντος

error: Content is protected !!