Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρδίτσα) [553]

[553][ΤΕΙ][2] Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρδίτσα)


Συναφή τμήματα
[550][ΤΕΙ][2,3] Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα)
[551][ΤΕΙ][2,3] Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι)
[553][ΤΕΙ][2] Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρδίτσα)

τα επαγγελματικά δικαιώματα

© 2017, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr

ΜΑΘΗΜΑΤΑ=55
1 εξ -Δασική Εδαφολογία (Θ)
1 εξ -Εισαγωγή στους Η/Υ (Θ)
1 εξ -Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (Θ)
1 εξ -Μαθηματικά (Θ)
1 εξ -Μετεωρολογία-Κλιματολογία (Θ)
1 εξ -Μορφολογία και Φυσιολογία Φυτών (Θ)
1 εξ -Μορφολογία-Φυσιολογία Φυτών (Θ)
2 εξ -Βιολογία Αγριας Πανίδας (Θ)
2 εξ -Βιολογία Άγριας Πανίδας (Θ)
2 εξ -Βιομετρία (Θ)
2 εξ -Δασική Βοτανική (Γυμνόσπερμα) (Θ)
2 εξ -Δασική Βοτανική (Θ)
2 εξ -Μηχανική (Θ)
2 εξ -Τοπογραφία (Θ)
3 εξ -Αποτυπώσεις-Χαράξεις (Θ)
3 εξ -Δασική Βοτανική (Αγγειόσπερμα) (Θ)
3 εξ -Δενδρομετρία (Θ)
3 εξ -Εδαφομηχανική (Θ)
3 εξ -Λιβαδική Οικολογία (Θ)
3 εξ -Υλοχρηστική (Θ)
4 εξ -Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών με χρήση Η/Υ-Χαρτογράφηση Φυσικών Πόρων (Θ)
4 εξ -Δασική Οικολογία (Θ)
4 εξ -Δασική Οικονομική & Εκτιμητική (Θ)
4 εξ -Δασική Τεχνολογία Ξύλου (Θ)
4 εξ -Δασοπροστασία (Θ)
4 εξ -Εφαρμογές Η/Υ στη Δασοπονία (Θ)
4 εξ -Οικοτουρισμός-Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού
4 εξ -Προστασία Δασικών Οικοσυστημάτων (Θ)
4 εξ -Τεχνολογία Ξύλου (Θ)
5 εξ -Δασικές Πυρκαγιές (Θ)
5 εξ -Δασική Αναψυχή-Οικοτουρισμός
5 εξ -Δασική Γενετική (Θ)
5 εξ -Δασική Οδοποιία (Θ)
5 εξ -Δασική Οικονομική
5 εξ -Δασοκομία Πόλεων (Θ)
5 εξ -Διαχείριση Άγριας Πανίδας (Θ)
5 εξ -Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών-Υγροτόπων (Θ)
5 εξ -Εφαρμοσμένη Δασική Οδοποιία (Θ)
5 εξ -Εφαρμοσμένη Δασοκομική (Θ)
6 εξ -Αποκατάσταση Τοπίου-Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
6 εξ -Βιοποικιλότητα και Αξιολόγηση Δασικών Οικοσυστημάτων (Θ)
6 εξ -ΓΣΠ & Χαρτογραφία δασικών πόρων (Θ)
6 εξ -Δασική Βλάστηση-Φυτοκοινωνιολογία
6 εξ -Δασική Διαχειριστική (Θ)
6 εξ -Δεοντολογία-Ηθική Περιβάλλοντος
6 εξ -Διαχείριση Λιβαδιών (Θ)
6 εξ -Λιβαδοπονία (Θ)
6 εξ -Προστατευόμενες Φυσικές Περιοχές-Βιότοποι(Θ)
6 εξ -Σχεδιασμός & Κατασκευή δασοτεχνικών έργων (Θ)
6 εξ -Σχεδιασμός και Κατασκευή Δασοτεχνικών Έργων
7 εξ -Δασική & Περιβαλλοντική Νομοθεσία (Θ)
7 εξ -Δασική Πολιτική
7 εξ -Δασικό Κτηματολόγιο (Θ)
7 εξ -Δεοντολογία επαγγέλματος
7 εξ -Διαχείριση άγριας ζωής & Προστατευόμενων φυσικών περιοχών (Θ)

error: Content is protected !!