Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Χαλκίδα) [577]

[576][ΤΕΙ] Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Σέρρες)

;

Αντίστοιχα Τμήματα

[731][ΤΕΙ] Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα)
[772][ΤΕΙ] Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο)
[561][ΤΕΙ] Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσ/νίκη)
[569][ΤΕΙ] Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καβάλα)
[773][ΤΕΙ] Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη)
[565][ΤΕΙ] Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα)
[774][ΤΕΙ] Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Μεσολόγγι)
[559][ΤΕΙ] Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πειραιάς)
[775][ΤΕΙ] Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα)
[575][ΤΕΙ] Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Σέρρες)
[577][ΤΕΙ] Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Χαλκίδα)

Επαγγελματικά Δικαιώματα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΠΣ 349 -ΦΕΚ 159/14.6.89) 1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων έχουν τα ακόλουθα επαγγελματικά δικαιώματα:
α) Απασχολούνται σε θέματα λογιστηρίου στον ιδιωτικό τομέα και δημόσιο τομέα.
β) Ειδικότερα μπορούν να απασχοληθούν, είτε σε λογιστήρια, είτε σε τμήματα ή χώρους που έχουν οργανική σχέση με το λογιστήριο σε θέματα:
i) τήρησης και ενημέρωσης λογιστικών βιβλίων για τα οποία απαιτούνται επιστημονικές αναλύσεις των οικονομικών πράξεων όπως, βιβλίο ταμείου, βιβλίο διαφόρων πράξεων, βιβλίο αγορών, βιβλίο πωλήσεων, βιβλίο παραγωγής και κοστολογίου κ.λ.π
ii) τήρησης λογιστικών βιβλίων στα οποία καταχωρούνται περιοδικά τα περιουσιακά στοιχεία των Οικονομικών μονάδων καθώς και συναφείς λογιστικές καταστάσεις, όπως βιβλίο απογραφών και ισολογισμών κ.λ.π.
iii) σύνταξη καταστάσεων ή άλλων εγγράφων που περιέχουν ανάλυση και λογιστική διατύπωση οικονομικών πράξεων συνδεομένων με τα λογιστικά βιβλία χειρογράφων ή μηχανογραφημένων.
iv) τήρηση και έκδοση στοιχείων που χρησιμεύουν στο λογιστήριο σαν στοιχεία πρώτης εγγραφής όπως τιμολογίων, διπλοτύπων εισπράξεως κ.λ.π.
v) ενημέρωση καρτελών.
vi) καταγραφή περιουσιακών στοιχείων.
vii) τήρηση βιβλίων και στοιχείων κοστολογίου, βιβλίων και στοιχείων αποθήκης.
viii) μισθοδοσία.
iv) τήρηση διαφόρων στοιχείων και βιβλίων που προβλέπονται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
x) κατεύθυνση και παρακολούθηση της εφαρμογής του όλου λογιστικού συστήματος των οικονομικών μονάδων και
xi) κατεύθυνση και παρακολούθηση των εργασιών σε συναφή με το λογιστήριο τμήματα, όπως κοστολόγησης, αγορών, προμηθειών κ.λ.π.
2. Οι παραπάνω πτυχιούχοι μετά τη συμπλήρωση πενταετούς συναφούς προϋπηρεσίας μπορούν να καλύπτουν τις θέσεις του κατά νόμο υπεύθυνου λογιστή, να ιδρύουν και να λειτουργούν λογιστικά γραφεία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στα οποία παρακολουθούν και ενημερώνουν βιβλία των κατηγοριών Α, Β και Γ του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων.

3. Οι παραπάνω πτυχιούχοι μπορούν να ελέγχουν και να θεωρούν τις υποβαλλόμενες από τους υπόχρεους τήρησης Α,Β και Γ κατηγορίας βιβλίων του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, δηλώσεις προς τις αρμόδιες Οικονομικές Εφορίες, όπως δηλώσεις εισοδήματος, Φόρου Προστιθέμενης Αξίας κ.λ.π.

4. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος μπορούν να διορίζονται στην εκπαίδευση, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.

© 2016 – 2017, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr

ΜΑΘΗΜΑΤΑ=43
1 εξ -ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
1 εξ -ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
1 εξ -ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
1 εξ -ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1 εξ -ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι
2 εξ -ΕΡΓΑΤΙΚΟ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
2 εξ -ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
2 εξ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
2 εξ -ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΓΛΣ
2 εξ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ
2 εξ -ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
3 εξ -ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
3 εξ -ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
3 εξ -ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
3 εξ -ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
3 εξ -ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι
4 εξ -ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
4 εξ -ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
4 εξ -ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
4 εξ -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡ. ΠΟΡΩΝ-ΔΕΟΝΤ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
4 εξ -ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
4 εξ -ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
4 εξ -ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
4 εξ -ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι
5 εξ -ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
5 εξ -ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
5 εξ -ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΜΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ – ΦΠΑ
5 εξ -ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΙ
5 εξ -ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
5 εξ -ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (LOGISTICS)
5 εξ -ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
6 εξ -ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
6 εξ -ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
6 εξ -ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
6 εξ -ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
6 εξ -ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
6 εξ -ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
6 εξ -ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
7 εξ -ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
7 εξ -ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
7 εξ -ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
7 εξ -ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
7 εξ -ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!