Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αθήνα) – Διοίκηση Επιχειρήσεων (585)