Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) [596]

[596][ΤΕΙ][5] Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη)

Η ίδρυση του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων το 1985, έχει ως σκοπό να προάγει την ανάπτυξη και την παροχή γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη στο αντικείμενο της Διοίκησης Επιχειρήσεων και της Πληροφορικής με τη χρήση της αναπτυγμένης διδασκαλίας και της εφαρμοσμένης έρευνας. Έχει τη δυνατότητα να παρέχει τη γνώση και την πρακτική ώστε οι φοιτητές να εξειδικευτούν πάνω στα γνωστικά αντικείμενα της διαχείρισης, της λήψης αποφάσεων, της πληροφορικής, της χρηματοδότησης, της λογιστικής και της επιχειρησιακής έρευνας.

Το 2013 με το ΠΔ 90 (5-6-2013) θεσμοθετήθηκαν δύο κατευθύνσεις σπουδών στο Τμήμα

-Διοίκηση Επιχειρήσεων
-Μάρκετινγκ

Οι φοιτητές του Τμήματος παρακολουθούν μέχρι και το 4ο εξάμηνο κοινό κορμό μαθημάτων και κατόπιν επιλέγουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μία εκ των παραπάνω κατευθύνσεων.

Περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές στο Τμήμα μας σε προπτυχιακό επίπεδο θα βρείτε στον Ενημερωτικό οδηγό σπουδών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. 


Τα τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Μηχανογραφικό 2017:
[602][ΤΕΙ][5] Διοίκηση Επιχειρήσεων (Ηγουμενίτσα) – Διοίκηση Επιχειρήσεων
[631][ΤΕΙ][5] Διοίκηση Επιχειρήσεων (Αθήνα) – Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
[594][ΤΕΙ][5] Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Καλαμάτα) – Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
[584][ΤΕΙ][5] Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Καλαμάτα)-Τοπικής Αυτοδιοίκησης
[751][ΤΕΙ][5] Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αγ. Νικόλαος)
[585][ΤΕΙ][5] Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αθήνα) – Διοίκηση Επιχειρήσεων
[734][ΤΕΙ][5] Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) – Διοίκηση Επιχειρήσεων
[593][ΤΕΙ][5] Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο) – Διοίκηση Επιχειρήσεων
[777][ΤΕΙ][5] Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη) – Διοίκηση Επιχειρήσεων
[587][ΤΕΙ][5] Διοίκησης Επιχειρήσεων (Καβάλα)
[596][ΤΕΙ][5] Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη)
[591][ΤΕΙ][5] Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα) – Διοίκηση Επιχειρήσεων
[764][ΤΕΙ][5] Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λευκάδα) – Διοίκηση Επιχειρήσεων
[765][ΤΕΙ][5] Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μεσολόγγι)
[766][ΤΕΙ][5] Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα)
[715][ΤΕΙ][5] Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιά) – Διοίκηση Επιχειρήσεων
[595][ΤΕΙ][5] Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σέρρες)

Οι πτυχιούχοι των παρακάτω 6 ΤΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων που έχουν επιλέξει στο 5ο εξάμηνο κατεύθυνση Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων εντάσσονται στο κλάδο Πληροφορικής ΠΕ20
[766][ΤΕΙ][5] Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα)
[751][ΤΕΙ][5] Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αγ. Νικόλαος)
[765][ΤΕΙ][5] Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μεσολόγγι)
[587][ΤΕΙ][5] Διοίκησης Επιχειρήσεων (Καβάλα)
[764][ΤΕΙ][5] Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λευκάδα) – Διοίκηση Επιχειρήσεων
[734][ΤΕΙ][5] Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) – Διοίκηση Επιχειρήσεων
de-ps-pe20Οι εισακτέοι που αναφέρονται στον πίνακα είναι για όλες τις κατευθύνσεις,

© 2017, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr

ΜΑΘΗΜΑΤΑ=46
1 εξ -Αρχές Πληροφορικης
1 εξ -Κοινωνιολογία
1 εξ -Λογιστική I
1 εξ -Μαθηματικά
1 εξ -Μεθοδολογία τεχ. και επισ.εργασ.
1 εξ -Μικροοικονομία
2 εξ -Αρχές Μαρκετινγκ
2 εξ -Εισαγωγή στο δίκαιο
2 εξ -Εισαγωγή στο Μανατζμεντ Επιχειρήσεων
2 εξ -Οικονομικά Μαθηματικά
2 εξ -Υπολογιστικά Συστήματα
3 εξ -Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
3 εξ -Εμπορικό και στοιχεία εργατικού δικαίου
3 εξ -Μακροοικονομία
3 εξ -Πληροφοριακά Συστήματα & Διαδίκτυο
3 εξ -Στατιστική Επιχειρήσεων
3 εξ -Χρηματοοικονομική Διοικηση
4 εξ -Ε.Ε – Ταμεία
4 εξ -Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ
4 εξ -Επιχειρησιακή Ερευνα I
4 εξ -Λογιστική Εταιριών
4 εξ -Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ
4 εξ -Οργανωσιακή Συμπεριφορά
5 εξ -Διοίκηση Έργων – Project management
5 εξ -Διοίκηση Παραγωγής
5 εξ -Διοίκηση Πωλήσεων & Τεχνική των Εμπ. Συναλ.
5 εξ -Επιχειρησιακές Επικοινωνίες
5 εξ -Επιχειρησιακή Έρευνα IΙ
5 εξ -Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (M.I.S.)
5 εξ -Προγραμματισμός στο Διαδίκτυο
6 εξ -Ανάλυση και Έλεγχος Κόστους
6 εξ -Δημόσιες Σχέσεις
6 εξ -Διοίκηση Εφοδιασμού (Logistics)
6 εξ -Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
6 εξ -Ελεγκτική
6 εξ -Επιχειρηματικά Σχέδια
6 εξ -Θεωρία Παιγνίων & Λήψη Αποφάσεων
6 εξ -Στρατηγική Επιχειρήσεων
7 εξ -Διεθνείς Οικονομ.Σχέσεις και Επιχειρηματικότητα
7 εξ -Διοικηση Πολιτιστικών Μονάδων
7 εξ -Επιχειρηματικότητα και διαχ. Καινοτομιών
7 εξ -Επιχειρησιακά Αγγλικά II
7 εξ -Εταιρική Διακυβέρνηση και Ηθική των Επιχειρήσεων
7 εξ -Κοινοτική Ευρωπαϊκή Πολιτική
7 εξ -Μέθοδοι Επιστ.Έρευνας-Σεμινάριο Τελειοφοίτων
8 εξ -ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!