Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (599)

Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Αθήνα)


Σκοπός
Να παρέχει στους φοιτητές τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις προκειμένου να είναι σε θέση να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να εγκαθιστούν, να οργανώνουν, να διαχειρίζονται και να διοικούν μονάδες πληροφόρησης κάθε είδους, καθώς επίσης να διατηρούν και να βελτιώνουν τις παρεχόμενες από τις μονάδες αυτές υπηρεσίες. Να υποστηρίζουν το έργο οποιουδήποτε οργανισμού δραστηριοποιείται στην οργάνωση και διαχείριση πληροφοριών.
Να παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα αποτελεσματικής χρήσης ηλεκτρονικών συστημάτων διαχείρισης πληροφοριών, βάσεων πληροφοριών, ψηφιακών βιβλιοθηκών τόσο σε ανεξάρτητο όσο και σε δικτυακό περιβάλλον
Διάρκεια & Περιεχόμενο Σπουδών
Η διάρκεια σπουδών είναι 7 εξάμηνα και ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης. Τα μαθήματα κάθε έτους διδάσκονται σε 2 εξάμηνα και οι εξετάσεις διενεργούνται 3 φορές το χρόνο.
Επαγγελματικά δικαιώματα
1.Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης έχουν αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα και μπορούν να εργασθούν σε οποιοδήποτε είδος βιβλιοθήκης ή μονάδας πληροφόρησης στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα. Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα αριθ. 385/16.6.1980 οι πτυχιούχοι του Τμήματος, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, απασχολούνται επαγγελματικά (είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες) στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στην οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθηκών όλων των ειδών δηλαδή: Εθνική – Κεντρικές (Βουλής κλπ), Ακαδημαϊκές (Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης), Σχολικές, Λαϊκές (Δημοτικές, Κοινοτικές κλπ), Ειδικής έρευνας, αλλά και σε Αρχεία, Κέντρα πληροφόρησης – τεκμηρίωσης, εκδοτικούς οίκους, βιβλιοπωλεία, εταιρίες συστημάτων πληροφόρησης και σε κάθε επιχείρηση η οποία επιθυμεί την οργάνωση και τη διαχείριση πληροφοριών.
2.Οι πτυχιούχοι του Τμήματος ασκούν κάθε άλλη δραστηριότητα σε επαγγελματικά αντικείμενα που δεν κατονομάζονται ρητά παραπάνω και που προκύπτουν από την εξέλιξη της Επιστήμης της Βιβλιοθηκονομίας και της Πληροφόρησης.
3.Οι πτυχιούχοι του Τμήματος απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Μπορούν ακόμα να απασχοληθούν ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!